Accom Thailand

March 25, 2008

เจรจาต่อรอง กับกลุ่มชาวบ้าน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร กรณีเจ้าหน้าที่รื้อถอน ต้นยางและ ต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเจรจาต่อรองกับตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน ต.หินแก้ว และตำบลใกล้เคียงในพื้นที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร หลังกำลังชุดเฉพาะกิจจังหวัดชุมพรเข้ารื้อถอนต้นยางและต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่
วันนี้ (25 มี.ค.51) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ปลัดจังหวัดชุมพร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ประชุมเจรจาต่อรองกับตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน ต.หินแก้ว และตำบลใกล้เคียงในพื้นที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ภายหลังมีชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 200 คน ปักหลักชุมนุมประท้วงอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร หลังจากมีการนำกำลังชุดเฉพาะกิจกว่า 100 นาย บุกเข้ารื้อถอนต้นยางและต้นปาล์มในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อ-ป่าสลุย หมู่ 5 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 15 มี.ค.51 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การประชุมเจรจาต่อรองเป็นไปอย่างเคร่งเครียด กว่า 2 ชั่วโมง โดยกลุ่มชาวบ้านได้ยื่นขอเสนอ 6 ข้อ คือ 1.ให้เจ้าหน้าที่ชะลอการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งตัดทำลายพืชผลทางการเกษตรไว้ก่อน 2.ให้มีการปักกันแนวเขตป่าที่เสื่อมโทรมตามที่ราษฎรร้องขอเพื่อความชัดเจน 3.ขอให้มีการผ่อนผันให้ประชาชนเข้าไปถือครองที่ดินทำกินในพื้นที่ ที่มีการปลูกสร้างแล้วต่อไป 4.ก่อนที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการใดๆ ในพื้นที่นั้น จะต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 5.ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลตามที่ประชาชนผู้เดือดร้อนร้องขอ และ 6.ในแปลงที่ถูกรื้อถอนทำลาย ขอให้ชาวบ้านได้กลับเข้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยทางปลัดจังหวัดชุมพรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อเรียกร้อง พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุม และจะนำเรื่องเสนอทางหน่วยเหนือเพื่อหาแนวทางข้อยุติปัญหา หากไม่ขัดกับหลักกฎหมาย

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: