Accom Thailand

March 28, 2008

กรมขนส่งทางบก บริการชำระภาษีรถยนต์ ทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร 10 แห่ง เริ่ม 1 เม.ย.นี้

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับธนาคาร 10 แห่ง
เปิดให้บริการชำระภาษีรถยนต์ทางอินเตอร์เน็ต
เริ่ม 1 เมษายนนี้
มั่นใจมีผู้ใช้บริการถึง 200,000 ราย ในช่วงแรก


นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ ชำระภาษีรถ ประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต โดยการ หักบัญชีเงินฝาก หรือ บัตรเครดิต เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในการ ต่อภาษีรถประจำปี โดยจะเริ่มเปิดให้บริการชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 แห่ง ในวันที่ 1 เมษายนนี้ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารนครหลวงไทยและ ออมสิน โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้ามาใช้ บริการ ช่วงแรกถึง 200,000 ราย


ด้านนายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การบริการดังกล่าว เป็นบริการรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับ ประชาชนที่ชำระภาษีแต่ละปี กว่า 27 ล้านคัน เป็นเงินรายได้ภาษีกว่า 16,000 ล้านบาท และปัจจุบันพบว่า ประชาชนหันมาใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ทั้งนี้ สำหรับระบบออนไลน์ จะรองรับ รถยนต์ส่วนบุคคล ที่อายุไม่เกิน 7 ปี และ รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 5 ปี และต้องไม่ค้างชำระภาษี รวมทั้งต้องผ่านการตรวจสภาพรถ กับ สถานการ ตรวจสภาพรถ เอกชน ก่อนยื่นภาษี คาดว่าจะสามารถเดินระบบได้ทั้งหมดในปี 2552


สำหรับผู้ชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต กรมการขนส่งจะจัดส่งป้ายวงกลมให้ภายใน 7 วันหลังชำระเงินแล้ว ส่วนธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการรายการละ 20 บาท


ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


External Links Below Use Browser “Back Button” Back to Here..

Advertisements

3 Comments »

 1. สนใจเสียภาษีทางอินเตอร์เนตครับ

  Comment by นายสมาน ยอดมงคลฤกษ์ — June 18, 2008 @ 07:40 | Reply

 2. สอบถามข้อมูลโทร.02-272-5498(ในเวลาราชการ)
  https://www.dlte-serv.in.th/dltWeb/
  ————————————
  การรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบธนาคาร
  อิเล็กทรอนิกส์(e-Banking)
  ————————————
  การรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  1. วิธีการ
  – เข้าเว็บไซค์ http://www.dlte-serv.in.th หรือ http://www.dlt.go.th
  – ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน
  – กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถ
  – กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการเอาประกัน ตาม พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  พ.ศ.2535 (กรณียังไม่มีสามารถเลือกซื้อบนเว็บไซด์จากบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการได้)
  – กรอกหลักฐานหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบฯ กรณีเป็นรถใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG)
  – เลือกวิธีชำระเงิน ได้แก่

  * หักบัญชีเงินฝาก (ต้องมีบัญชีเงินฝากและเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบ

  อินเทอร์เน็ตกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ)

  * ชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (ต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์

  VISA , MASTER)

  * พิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถแล้วนำไปชำระ ณ เคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วม

  โครงการ
  – กรมการขนส่งทางบก จะส่งใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และ กรมธรรม์
  พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์
  – ท่านเจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปบันทึกได้ ณ หน่วยงานทะเบียน
  กรมการขนส่งทางบก ทั่วประเทศ
  2. รถที่จะใช้บริการ
  – รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
  – รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ จดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี
  – รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี
  – เป็นรถจดทะเบียนจังหวัดใดก็ได้
  – รถที่ไม่มีภาษีค้างชำระ และก่อนสิ้นอายุภาษี 15 วัน ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน
  3. ค่าบริการ
  – ค่าจัดส่งเอกสาร รายการละ 40 บาท
  – ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 20 บาท
  – ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) ร้อยละ 2 รวม Vat 7% ของค่าธรรมเนียม
  4. ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
  – บริการหักบัญชีออนไลน์ ได้แก่ ธ.กรุงไทย , ธ.นครหลวงไทย และ ธ.ยูโอบี
  – บริการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา
  – บริการรับชำระตามใบแจ้งชำระภาษีรถ

  * ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงไทย , ธ.กรุงเทพ , ธ.นครหลวงไทย , ธ.ก.ส ,

  ธ.ไทยธนาคาร , ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.ทหารไทย

  * ชำระที่ตู้ ATM ได้แก่ ธ.กรุงไทย , ธ.นครหลวงไทย , ธ.กรุงเทพ , ธ.ทหารไทย

  และ ธ.ไทยธนาคาร

  หมายเหตุ รายชื่อธนาคารที่ให้บริการต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงไปจากข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับการพัฒนา

  และการทดสอบระบบ

  Comment by accomthailand — June 18, 2008 @ 09:32 | Reply

 3. รถยนต์ผมจดทะเบียน เดือน มิ.ย 2545 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผมจะเสียภาษีโดยไม่ต้องไปที่เพชรบูรณ์ ได้วิธีไหนได้บ้าง
  ขอบคุณครับ

  Comment by sompong — March 26, 2009 @ 23:17 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: