Accom Thailand

March 31, 2008

รมช.คมนาคม กำชับ บขส. และกรมการขนส่งทางบก เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับ กรมการขนส่งทางบก และ บริษัท ขนส่ง จำกัด เข้มงวดเรื่องความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้ง ดูแลสถานที่รับติดตั้งก๊าซ NGV ให้มีมาตรฐาน


นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ถึงการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณผู้โดยสาร และมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสภาพรถ และ พนักงานขับรถให้พร้อมให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า


เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการมากถึง 900,000 คน จึงได้มีการจัดเที่ยวเดินรถให้เพียงพอเป็น 20,000 เที่ยวตลอดช่วงวันหยุด


พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บขส. จัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะ รถโดยสารสาธารณะ


นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยังกำชับให้กรมการขนส่งทางบก เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดในการ ตรวจสอบ สถานที่รับติดตั้งก๊าซ NGV หลังเกิดปัญหารถที่ติดตั้งก๊าซ NGV ระเบิด โดยให้เข้มงวดกับบริษัท และ ผู้ประกอบการ ที่รับติดตั้งถังก๊าซ ซึ่งจะต้องมีวิศวกรเครื่องยนต์ เป็นผู้ตรวจสอบทุกครั้งหลังมีการติดตั้ง หากพบ ผู้ประกอบการรายใด ละเลย หรือ วิศวกรรายใด ออกใบอนุญาตด้วยความมักง่าย จะมีโทษหนัก โดยเพิกถอน ใบอนุญาตวิชาชีพ ทันที


ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: