Accom Thailand

March 31, 2008

เชลล์ มีแนวโน้มปรับขึ้น ราคาดีเซล ในประเทศ สัปดาห์นี้

บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำกัด มีแนวโน้มปรับขึ้นราคาดีเซลในประเทศสัปดาห์นี้ หลังมีความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้น
นายธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการบริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ที่ระดับ 112 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และมีแนวโน้มอ่อนตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศอิรักดีขึ้นมีการส่งออกน้ำมันได้ แต่ยังกังวลราคาน้ำมันดิบในตลาดสิงคโปร์ เพราะมีความต้องการน้ำมันเบนซินและดีเซลค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในยุโรปมีความต้องการใช้ดีเซลเพิ่มขึ้น บริษัท เชลล์ประเทศไทย จำกัด จึงพิจารณาเตรียมปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศสัปดาห์นี้ โดยรอดูราคาปิดตลาดสิงคโปร์ค่ำวันนี้ก่อน ทั้งนี้ ราคาดีเซลของเชลล์มีราคาสูงกว่า ปตท.และบางจากอยู่ 50 สตางค์ต่อลิตร แต่เชลล์มีราคาขายหน้าสถานีบริการน้ำมันกับหน้าโรงกลั่นราคาเดียวกัน

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: