Accom Thailand

April 8, 2008

ที่ประชุม พปช. มีมติให้แก้ไข รธน.ทั้งฉบับ

เลขาธิการพรรคพลังประชาชน เปิดเผยว่า
ที่ประชุมพรรคมีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
โดยนำรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 เป็นตัวตั้ง
และคงหมวด 1 และ 2 ไว้


นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เลขาธิการพรรคพลังประชาชน เปิดเผยว่า ที่ประชุมพรรคมีมติให้ แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยนำรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 เป็นตัวตั้ง และคงหมวด 1 และ 2 ไว้ เพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น รวมถึง เป็นการปฏิบัติตามพันธสัญญา ที่ให้ไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้ง


โดยยืนยันจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความเห็น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนด รูปแบบ การดำเนินการแก้ไข ว่าจะให้มีการแก้ไขในสภาผู้แทนราษฎร หรือ การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นมาพิจารณา รวมถึงยังไม่ได้มีการกำหนดกรอบเวลา ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ จะหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อพูดคุยในรายละเอียดอีกครั้ง และ ยืนยันว่าในที่ประชุมของพรรคพลังประชาชน ไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับกรณี


ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข กรณีไม่แจ้งการซื้อหุ้นเกินกว่ากฎหมายกำหนด ของภริยา อีกทั้งไม่มีการหารือ กรณีการปรับคณะรัฐมนตรี


ทั้งนี้ภายหลังการประชุมพรรค นายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ลูกพรรค ได้ รดน้ำอวยพรในเทศกาลสงกรานต์ ด้วย


ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: