Accom Thailand

April 14, 2008

วันเนาว์ มีกิจกรรมที่ต้องทำและต้องห้ามหลายอย่าง

Filed under: 1 — accomthailand @ 09:04

วันถัดจากวันสงกรานต์ หนึ่งวันชาวล้านนาเรียกว่าวันเนาว์ มีกิจกรรมที่ต้องทำและต้องห้ามหลายอย่าง โดยเฉพาะห้ามด่าทอทะเลาะวิวาท เพราะเชื่อว่าจะนำความอัปมงคลมาสู่ชีวิตตลอดปี
วันนี้เป็นวัน ถัดจากวันสงกรานต์ 1 วัน ชาวไทยล้านนาเรียกว่าวันเนาว์หรือวันเน่า ในวันนี้ห้ามทำสิ่งที่ไม่เป็นมงคล ห้ามด่าทอทะเลาะวิวาทกัน กล่าวกันว่าผู้ใหญ่ที่ด่าทอผู้อื่นในวันนี้ ปากของผู้นั้นจะเน่าเหม็น และหากทะเลาะวิวาทกันในวันนี้ บุคคลผู้นั้นจะเป็นอัปมงคลไปตลอดชีวิต ส่วนผู้ที่ประสงค์จะปลูกบ้านเรือนด้วยไม้ไผ่ ให้รีบตัดในวันนี้ เพราะเชื่อกันว่าไม้จะเน่า ไม่มีมอดหรือปลวกมากินไม้ดังกล่าว วันเนาว์อาจจะเรียกว่าวันดา จะเป็นวันเตรียมงาน ชาวบ้านจะพากันไปซื้อของเพื่อนำมาใช้ในวันพญาวัน ตอนบ่ายมีขนทรายเข้าวัด ถือเป็นการนำมาทดแทนส่วนที่ติดเท้าของตนออกจากวัดซึ่งเท่ากับว่าได้ลักขโมย ทรายออกจากวัดโดยไม่เจตนา
ในวันนี้ประชาชนภาคเหนือจะทำตุง เช่นตุงไส้หมู ตุงช่อหรือพญายอ และช่อ รูปทรงสามเหลี่ยมเตรียมไว้ปักเจดีย์ทราย สนใจชมหรือร่วมก่อเจดีย์ทรายสุดส้าว หรือเจดีย์ทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถแวะไปร่วมก่อเจดีย์ทรายและขนทรายเข้าวัดได้ที่วัดเจ็ดลิน ขณะที่ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัดบนถนนท่าแพจะเริ่มในเวลา 16.00 น.วันนี้ตั้งแต่สะพานเหล็กไปยังถนนท่าแพ ส่วนนิทรรศการจ้อและตุงจัดแสดงที่วัดอินทขีลสะดือเมือง
ขนมที่ นิยมทำกันในเทศกาลสงกรานต์ คือ ข้าวหนมจ็อก หรือขนมเทียน ข้าวหนมปาด หรือขนมศิลาอ่อน เข้าวิทู หรือข้าวเหนียวแดง และข้าวแต๋น เป็นต้น โดยเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ไทย จะไม่นิยมทำอาหารที่เน่าเสียง่าย
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: