Accom Thailand

April 24, 2008

สหภาพยุโรป เตรียมขยายเวลาคว่ำบาตร พม่า ต่ออีก 12 เดือน

european parliament strasbourg

สหภาพยุโรป หรือ อียู เตรียมขยายเวลา
คว่ำบาตร ทางการเมือง และเศรษฐกิจต่อ
รัฐบาลพม่าต่อไปอีก 12 เดือน


ถ้อยแถลงของ รัฐมนตรีต่างประเทศสโลวีเนีย ต่อที่ประชุมรัฐสภา สหภาพยุโรป หรือ อียู (European Union — EU) ที่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) ของ ประเทศฝรั่งเศส เรียกร้องให้ ประเทศสมาชิกอียู ลงมติให้ขยายเวลาการคว่ำบาตรทางการเมือง และ เศรษฐกิจ ต่อ พม่าต่อไปอีก 12 เดือน โดยการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นที่ ประเทศ ลักเซมเบิร์ก (ราชรัฐลักเซมเบิร์ก The Grand Duchy of Luxembourg) ในวันจันทร์หน้า เขาให้เหตุผลว่า


ประเทศพม่า ยังคง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง และ สิทธิมนุษยชน ชาติสมาชิกอียู ยังเรียกร้องให้พม่า เร่งปล่อยตัวนักโทษการเมือง ยุติการกระทำที่ละเมิดต่อ สิทธิมนุษยชน ตลอดจน เปลี่ยนแปลง การปกครองไปสู่ ระบอบประชาธิปไตย


ประเทศพม่า จะได้รับความช่วยเหลือจาก ประเทศสมาชิกอียู ในวงจำกัด หากมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าว ได้รับการรับรอง จากที่ประชุม


มาตรการคว่ำบาตรของอียู ประกอบด้วยการ ห้ามนำเข้าสินค้าจา กพม่า การห้ามซื้อขายอาวุธ กับพม่า ตลอดจนการ ห้ามเจ้าหน้าที่พม่า เดินทางเข้าไปยังประเทศสมาชิก อียู


ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: