Accom Thailand

May 4, 2008

การปะทะกันทางภาคเหนือของ ศรีลังกา ทำให้กลุ่มกบฏ เสียชีวิต 18 คน


การสู้รบอย่างหนักหน่วงในภาคเหนือของศรีลังกา ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 19 คน เป็นสมาชิกของ กลุ่มกบฏพยัคฆ์ทมิฬอีแลม 18 คนและทหาร 1 นาย


แถลงการณ์ ของกระทรวงกลาโหมศรีลังการะบุว่า กองกำลังของรัฐบาลได้ต่อสู้กับกลุ่มกบฏในเขต มานนาร์เมื่อวานนี้และอ้างว่ากลุ่มกบฏเสียชีวิต 18 คนได้รับบาดเจ็บอีก 10 คน


ส่วนฝ่ายทหารเสียชีวิตเพียงนายเดียว และได้รับบาดเจ็บอีก 6 นาย อย่างไรก็ตามยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น จากฝ่ายกบฏ แต่เท่าที่ผ่านมา กลุ่มกบฏมักจะปฏิเสธ การกล่าวอ้างของกองทัพรัฐบาล เสมอ

อ่านข่าว ที่เกี่ยวข้อง


ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: