Accom Thailand

May 13, 2008

“ในหลวง”ทรงชื่นชมคนไทย

Filed under: 1 — accomthailand @ 23:59

วันนี้ (13 พ.ค.) เวลา 16.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนกลาง คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัด อาสาสมัคร ผู้มีจิตศรัทธา สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สมาคมและองค์กรการกุศลต่างๆ และผู้โดยเสด็จพระราชกุศล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กับโล่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2506 นับเป็นปีที่ 45 ของการจัดตั้ง โดยได้รับพระราชทานเงิน จำนวน 3 ล้านบาท เป็นทุนประเดิมจัดตั้งมูลนิธิและพระราชทานนามว่า “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับอยู่ใน “พระบรมราชูปถัมภ์” พร้อมทั้งทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิ
โดยมีวัตถุประสงค์ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิด ขึ้นทั่วประเทศ และให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีเยี่ยมในโรงเรียนราช ประชานุเคราะห์และเด็กกำพร้าที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย ให้การบูรณะ ซ่อมแซม ปรับปรุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มีการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นส่วนรวมแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ ยากเดือดร้อนประการอื่นๆ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2538 โดยได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิม จำนวน 50 ล้านบาท มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ถ่ายทอดสดการศึกษาพระราชทานจาก โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาชุมชน ระดับมหาวิทยาลัย รายการนานาชาติ รายการพระราชทานศึกษาทัศน์ 15 ช่อง ซึ่งสามารถรับได้ทั่วโลกทางอินเตอร์เน็ต
ในการนี้ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยที่มีต่อ คนไทยด้วยกันเอง และที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งขอให้คนไทยกระทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศไทย

“… ในระยะเวลานี้ ที่สถานการณ์ไม่ค่อยปกติในทางทีวี เหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน และแม้จะในประเทศใกล้เคียง ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเรียบร้อย รวมทั้งประเทศที่ห่างออกไป เช่น ประเทศจีน ได้มีเหตุการณ์ที่น่าหนักใจ แต่ว่าที่มูลนิธิฯ สามารถที่จะช่วยเพื่อนบ้าน บรรเทาทุกข์เพื่อนบ้าน ก็เป็นการดี ในการที่คนจะเห็นว่าเมืองไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขพอสมควร เพราะว่าประชาชนได้ร่วมกันสร้างสถานการณ์ให้ดี ช่วยกันในโอกาสที่มีเหตุการณ์ แสดงให้เห็นว่าเราจะต้องช่วยกันเพื่อที่จะให้ประเทศชาติ ประชาชน อยู่ดีกินดี นอกจากนั้น ก็ให้ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วย แล้วก็พยายามเต็มที่ที่จะช่วยประชาชนทุกชาติ ทุกภาษา ฉะนั้นก็ การที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ทำมาเป็นเวลาเกือบ 50 ปี แสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนที่เอื้อเฟื้อ เอื้อเฟื้อคนไทยด้วยกัน และเอื้อเฟื้อประชาชนที่ไม่ใช่คนไทย แต่ก็อยู่เป็นเพื่อนบ้าน อยู่ที่เป็นคนที่อยู่ใกล้เคียง นี่ก็แสดงทำให้เห็นว่าคนไทยมีความดี และการที่คนไทยมีความดีนี้ ทำให้เมืองไทยอยู่ได้ ไม่ใช่ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงจะอยู่ได้เท่านั้น คนไทยด้วยกันก็จะอยู่ได้ และคนไทยก็ควรจะสำนึกว่าการทำอย่างที่ได้ทำมาเป็นเวลาเกือบ 50 ปีนี้ ไม่เปล่าประโยชน์ ที่ได้ทำตอนต้นก็ทำอย่างเล็กๆ น้อยๆ พยายามทำอย่างพยายามที่จะช่วยกัน อุ้มชู ประชาชนอุ้มชนคนไทยด้วยกัน แล้วก็ไปอุ้มชนประเทศชาติอื่นๆ ด้วย ฉะนั้นการที่ได้ทำนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แล้วก็ไม่ใช่พูดอย่างนี้มิได้แสดงให้เห็นว่าคนไทยดีมาก แต่ว่าดี ที่รู้จักช่วยกัน รู้จักช่วย ไม่ใช่คนไทยด้วยกันเท่านั้น แต่เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้โลกจะอยู่ได้…”
” … การกระทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ตัวเราเองมีความอยู่ดีกินดี แล้วก็ช่วยชาวโลกด้วย ฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ทำประโยชน์แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มาตลอด ทำให้คนไทยมีชื่อเสียงที่ดี มีชื่อเสียงว่าเป็นคนที่ช่วย ที่ช่วยเพื่อนร่วมโลก และการนี้ทำให้เราเองสบาย การที่ท่านเมื่อตั้งใจที่จะทำเพื่อให้เห็นว่าคนไทยนี่ชอบ อยากที่จะทำกิจการต่างๆ ที่ดีสำหรับโลก โลกก็จะอยู่ดี ไทยก็จะอยู่ดี…”
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9510000056009

Advertisements

Many killed by serial blasts in India – บึ้มตลาดอินเดีย 7 ลูกซ้อน

เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ได้เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงเมื่อช่วงค่ำนี้ 7 ครั้ง ที่เมืองท่องเที่ยวชัยปุระ รัฐราชสถาน ทางตะวันตกของอินเดีย มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 80 ราย บาดเจ็บอย่างน้อย 200 คน ในจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายวัย 10 ขวบ 1 คน
เหตุระเบิดเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน ในหลายพื้นที่ของเมืองชัยปุระ รวมถึง ที่ตลาดสดใกล้กับวัดฮินดู ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแสวงบุญที่สำคัญ เหตุระเบิดเกิดขึ้นขณะที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากอยู่ในบริเวณวัดดังกล่าว โดยระเบิดลูกแรกเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 19.25 น. ตามเวลาท้องถิ่น ขณะที่ระเบิดอีกอย่างน้อย 4 ครั้ง เกิดขึ้นในย่านโยฮารี บาซาร์ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอัญมณีที่มีชื่อเสียงของเมือง ตำรวจคาดว่าระเบิดทั้งหมดถูกซุกซ่อนไว้ในร้านค้า หรือรถยนต์ ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจเมืองชัยปุระระบุ เหตุระเบิดครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มหัวรุนแรงอิสลาม ที่มุ่งหวังทำลายเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของอินเดียhttp://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9510000056044
วสุนทรา ราเช หัวหร้ารัฐมนตรีของรัฐราชสถาน กล่าวว่า เกิดเหตุระเบิด 7 ลูกซ้อนตามตลาดต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชนในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันอังคาร (13) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 80 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 150 คน

“เราจะไม่อดทนต่อเหตุการณ์ดังกล่าว” หัวหน้ารัฐมนตรีหญิงของรัฐราชสถานกล่าว

ด้านตำรวจ กล่าวว่า เกิดเหตุระเบิด 7 ลูกซ้อนในช่วงไม่กี่นาทีตามตลาดต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชนในเมืองชัยปุระ ห่างจากกรุงนิวเดลีประมาณ 260 กิโลเมตร

“มันเป็นการก่อการร้าย อย่างไรก็ตามเราไม่ได้รับรายงานข่าวกรองเกี่ยวกับเหตุดังกล่าว” เอ เอส กิลล์ ผู้อำนวยการตำรวจกล่าว

ตำรวจ กล่าวด้วยว่า ทางการได้สั่งปิดพรมแดนติดกับรัฐอื่น พร้อมกับสั่งตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยในรัฐราชสถานและรัฐใกล้เคียงแล้ว

ขณะที่นายกรัฐมนตรีมานโมฮัน ซิงห์ของอินเดีย กล่าวประณามเหตุระเบิดดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบ

เหตุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่อินเดียจัดงานฉลองครบรอบ 10 ปีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในรัฐราชสถานเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมปี 1998 อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทั้งสองเหตุการณ์มีความเกี่ยวข้องกัน หรือไม่

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอินเดียต้องรับมือกับเหตุระเบิดซึ่งเกิดขึ้นทั่ว ประเทศ ขณะที่ทางการเชื่อว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นฝีมือของกลุ่มนักรบอิสลามในต่าง ประเทศซึ่งไม่พอใจรัฐบาลอินเดียในประเด็นแคชเมียร์

ทั้งนี้เมืองชัยปุระ หรือที่รู้จักกันในชื่อเมืองสีชมพู มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน และเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอินเดีย

NEW DELHI, May 13 (Xinhua) — At least 60 people were killed and 150 others injured by eight blasts in Jaipur, the capital city of Indian state of Rajasthan Tuesday evening, the Press Trust of India reported.

The serial blasts hit crowded market areas and near a Hanuman temple in the walled city.

“According to the information I have received, 60 people have died and 150 have been injured,” said Chief Minister of Rajasthan Jaipur Vasundhara Raje.

Rajasthan Director General of Police A. S. Gill said it was “obviously a terror attack”.

New Delhi, Mumbai and Uttar Pradesh have been put on high alert after the Indian Home Ministry raised a nation-wide alert following the serial bomb blasts.
http://news.xinhuanet.com/english/2008-05/14/content_8164411.htm

แพนด้ายักษ์ทั้ง 86 ตัวที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติว่อหลงปลอดภัย ดี


สำนักข่าวซินหัวของทางการจีน รายงานว่า แพนด้ายักษ์ทั้ง 86 ตัวที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติว่อหลงในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวซึ่งวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.9 ริกเตอร์เมื่อวันจันทร์ (12) ที่ผ่านมา


รายงานข่าวก่อนหน้านี้ ระบุว่า เขตอนุรักษ์ธรรมชาติว่อหลงมีแพนด้ายักษ์ทั้งหมด 130 ตัว ซึ่งหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว เจ้าหน้าที่ กล่าวว่า ยังไม่ทราบจำนวนแพนด้ายักษ์ที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด


ขณะที่สำนักข่าวซินหัวได้รายงานในเวลาต่อมาว่า แพนด้ายักษ์ทั้งหมด ในศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์ดังกล่าว ยังมีชีวิตและปลอดภัย ดี โดยรายงานระบุว่า


แพนด้ายักษ์จำนวน 144 ตัวในศูนย์วิจัยทั้ง 3 แห่งในเมืองเฉิงตูและเมืองซีอาน ทางตอนเหนือของจีนซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ต่างไม่ได้รับบาดเจ็บ


อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบ ชะตากรรมของแพนด้ายักษ์ 1,590 ตัว ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในป่าแต่อย่างใด

อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ปรับปรุงจาก ข่าวของ ผู้จัดการออนไลน์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Myanmar death toll rises to 34,273 – ยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ

YANGON, May 13 (Xinhua) — The death toll from Cyclone Nargis has risen to 34,273 in Myanmar, the state radio reported Tuesday evening.

And 27,836 people still remained missing, and the number of injured stood at 1,403, said the report.

Tropical cyclone Nargis, which occurred over the Bay of Bengal, hit five divisions and states — Yangon, Bago, Ayeyawaddy, Kayin and Mon on May 2 and 3, of which Ayeyawaddy and Yangon sustained the heaviest casualties and infrastructure damage.

Affected coastal towns in the southwestern Ayeyawaddy division include Haing Gyi Island, Laputta, Mawlamyinegyun, Kyaiklat, Phyarpon, Bogalay, Pathein and Myaungmya.
http://news.xinhuanet.com/english/2008-05/14/content_8164320.htm
สหประชาชาติออกมาประเมินสถานการณ์ล่าสุดในพม่า และเปิดเผยว่า รัฐบาลพม่าได้บังคับให้ผู้รอดชีวิตจากพายุไซโคลนนาร์กีสออกจากพื้นที่พักพิง ขณะที่พระในพื้นที่ประสบภัย เล่าว่า ทางการได้สั่งให้พระขับไล่ผู้ประสบภัยที่ไปขอพักพิงออกจากวัด ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเพราะรัฐบาลพม่ากลัวชาวบ้านรวมกลุ่มลุกฮือขึ้นก่อ จลาจลต่อต้านรัฐบาล
ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปแล้ว 11 วัน แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้รอดชีวิตยังอยู่ในสภาน่าเอน็จอนาถ ในพื้นที่ยังมีฝนตกซ้ำลงมาเป็นวันที่ 2 ผู้คนล้มป่วยมากขึ้น มีการร้องเรียนว่าทหารแจกอาหารบูดเน่าให้รับประทาน
ส่วนยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการในวันนี้ มีเกือบ 32,000 คน สูญหายอีกกว่า 20,000 คน
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9510000055923

แผ่นดินไหว 5.7 ริกเตอร์ ที่ อินโดนีเซียห่างฝั่งอาเจะห์ 112 ก.ม.

indonesia_earthquake

เมื่อ เวลาประมาณ 17.29 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.7 ริคเตอร์ มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย หรือ ละติจูดที่ 4.5 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 95.0 องศาตะวันออก ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ในอินโดนีเซีย รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.7 ริกเตอร์ ห่างไปทางชายฝั่งตะวันตกของจังหวัดอาเจะห์ในอินโดนีเซียวันนี้


ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 17.29 น.ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาเดียวกันในไทย) โดยอยู่ลึกใต้พื้นดิน 68 กิโลเมตร ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบันดาอาเจะห์ราว 112 กิโลเมตร ขณะนี้ไม่มีแนวโน้มว่าจะมีคลื่นสูงและไม่มีรายงานความเสียหาย


ทั้งนี้ จังหวัดอาเจะห์ เคยประสบภัยแผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิเมื่อปี 2547 ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2 แสน คน

อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ – ผู้จัดการออนไลน์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

พระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเกิดแผ่นดินไหวที่จีน

พระราชสาส์น


สำเนาข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสีย พระราชหฤทัย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ และลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้


ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
กรุงปักกิ่ง


ข้าพเจ้า และ สมเด็จพระราชินี รู้สึกเศร้าสลดใจยิ่งนัก ที่ได้ทราบข่าวแผ่นดินไหว ในมณฑลเสฉวน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิด ความเสียหายในประเทศของท่าน


ข้าพเจ้า และ สมเด็จพระราชินี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มายังท่าน และ ประชาชนชาวจีน ตลอดจนครอบครัวผู้เสียชีวิต จากการสูญเสียอันน่าเศร้าครั้งนี้


ข้าพเจ้าและสมเด็จพระราชินี ขออำนวยพรให้ผู้บาดเจ็บ มีอาการดีขึ้นในเร็ววัน


(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.


ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
กรุงปักกิ่ง


ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจยิ่งนัก ที่ได้ทราบข่าวแผ่นดินไหว ในมณฑลเสฉวน ซึ่งทำให้มี ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิด ความเสียหายในประเทศของท่าน


ข้าพเจ้า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มายังท่าน และครอบครัวของผู้เสียชีวิต จากการสูญเสียอันใหญ่หลวงครั้งนี้


(พระนามาภิไธย) สิรินธร

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

เฮลมุต โคห์ล แต่งงานใหม่แล้ว


เจ้าหน้าที่สำนักงานของ อดีตนายกรัฐมนตรี เฮลมุต โคห์ล (Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แถลงว่า นายเฮลมุต โคห์ล วัย 78 ปี ได้เข้าพิธีสมรสกับไมเก้ ริคเตอร์ นักเศรษฐศาสตร์หญิง วัย 43 ปีแล้ว โดยพิธีสมรสเป็นไปอย่างเรียบง่าย


การสมรสครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่สองของ นายโคห์ล หลังจากภริยาคนแรก วัย 68 ปี ได้ฆ่าตัวตายเมื่อ 7 ปีที่แล้ว เนื่องจากนางมีโรคร้าย ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมัน: Bundesrepublik Deutschland; อังกฤษ: Federal Republic of Germany) เป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป พรมแดนทางทิศเหนือติดทะเลเหนือ เดนมาร์ก และทะเลบอลติก ทิศตะวันออกติดโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็ก ทิศใต้ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ทิศตะวันตกติดฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ เมืองหลวงคือเบอร์ลิน
Der Bundeskanzler ist der Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland: Er bestimmt die Bundesminister und die Richtlinien der Politik der Bundesregierung. Der Bundeskanzler ist faktisch der mächtigste deutsche Politiker, steht jedoch im Protokoll nach dem Bundespräsidenten als Staatsoberhaupt und dem Bundestagspräsidenten nur an dritthöchster Stelle[1]. Der Bundeskanzler wird vom Bundestag gewählt und kann vor Ablauf der Legislaturperiode des Bundestages nur durch ein konstruktives Misstrauensvotum abgelöst werden. Derzeitige Bundeskanzlerin ist die CDU-Politikerin Angela Merkel.

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Earthquake in Dujiangyan – ภาพโศกนาฏกรรม จากเมืองตูเจียงเยี่ยน

earthquake in Dujiangyan May 13, 2008. REUTERS/Aly Song

A woman cries as a soldier escorts her away from a collapsed building after an earthquake in Dujiangyan May 13, 2008. REUTERS/Aly Song
ทหารช่วยเหลือมารดาที่สูญเสีย ที่ตูเจียงเยียน

run_along_destroyed_house

A resident walks past the rubble of a destroyed house after an earthquake in the village of Dujiangyan May 13, 2008. REUTERS/Aly Song

 Beichuan County 13 may 08

The devastation is seen in earthquake-affected Beichuan County in Sichuan province May 13, 2008. REUTERS/Stringer

wenchuan-earthquake

http://www.maps-of-china.net/province/sichuanm.htm
http://www.maps-of-china.net/province/sichuanm.htm

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

พบร่างผู้เสียชีวิต 22 คน สูญหายกว่า ร้อยคน จากอุบัติเหตุ เรือล่มที่บังกลาเทศ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยบังกลาเทศพบร่างผู้เสีย ชีวิตแล้วอย่างน้อย 22 คน จากอุบัติเหตุเรือข้ามฟากล่มในแม่น้ำห่างจากกรุงทากาเมืองหลวงเกือบ 180 กิโลเมตร ท่ามกลางพายุเมื่อวานนี้ และยังผู้สูญหายอีกจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังพยายามค้นหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารอยู่ในเรือลำดังกล่าวประมาณ 150 คน และมีผู้โดยสารเพียง 25 คนเท่านั้นที่ว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย อุบัติเหตุเรือข้ามฟากในบังกลาเทศเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทำให้มีผู้เสียชีวิต ไปเป็นจำนวนหลายร้อยคนในแต่ละปี.

08051346

Filed under: 1 — accomthailand @ 23:56

กำลังปรับปรุง

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.