Accom Thailand

May 15, 2008

ก.พัฒนาสังคมฯ มอบใบประกาศหอพักดีเด่น 53 แห่งทั่วประเทศ

Filed under: 1 — accomthailand @ 21:49

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ มอบใบประกาศหอพักดีเด่น 53 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเตรียมหาแนวทางลดหย่อนภาษีค่าน้ำค่าไฟเพื่อจูงใจหอพักมาขึ้นทะเบียนให้ ถูกต้องตามกฎหมาย
วันนี้ (15 พ.ค.51) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบใบประกาศเกียรติคุณหอพักดีเด่นประจำปี 2551 ให้กับหอพักที่ได้มาตรฐาน 53 แห่ง โดย นางคนึงจันทร์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก ที่ได้รับรางวัลหอพักหญิงดีเด่นประจำปีนี้ กล่าวว่า อยากเสนอให้ภาครัฐพิจารณาลดหย่อนภาษีโรงเรือน จากเดิมที่ต้องคูณ 12 ให้ลดลงเหลือ 9.5 หรือลดหย่อนให้ 3 เดือนในช่วงปิดภาคเรียนเนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่มีนักศึกษาอยู่ และการคิดระบบสาธารณูปโภค น้ำไฟ ในอัตราพิเศษสำหรับหอพักที่จดทะเบียนถูกต้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบ การหอพัก รวมถึงออกป้ายหอพักที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นบรรทัดฐานหอพักที่จดทะเบียนถูกต้อง
ด้าน นายกิตติ สมานไทย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาศ คนพิการ และผู้สูงอายุ กล่าวว่า หลังจากที่รณรงค์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 มีหอพักมาจดทะเบียนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 25 หรือ 12,361 แห่ง ทั้งนี้ เตรียมประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดระเบียบหอพักเพื่อหามาตรการจูงใจทางภาษี และด้านอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้หอพักมาจดทะเบียนถูกกฎหมาย รวมถึงคอนโด อพาร์ทเม้นท์ที่มีนักศึกษาอยู่เกิน 5 คนด้วย ส่วนที่ผู้ประกอบการขอลดค่าสาธารณูปโภคในอัตรพิเศษนั้น จะหารือกับการประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการลดหย่อนให้หอพักทั่วประเทศที่จดทะเบียน โดยจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหอพักในวันพรุ่งนี้

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: