Accom Thailand

May 22, 2008

การเจรจาสันติภาพระหว่างซีเรียกับอิสราเอลได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

นายอาลี บาบากัน รัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวที่กรุงอังการ่า นครหลวงของตุรกีในวันนี้ว่า การเจรจาสันติภาพโดยอ้อมนาน 3 วัน ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงเมื่อวานนี้ ที่นครอีสตันบูลระหว่างผู้แทนของอิสราเอลกับซีเรียซึ่งมีตุรกีเป็นผู้ไกล่ เกลี่ยได้สร้างความพอใจให้กับทั้งสองฝ่ายและจะมีการจัดการประชุมขึ้นเป็น ระยะๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ อิสราเอลแถลงว่า ซีเรียจะต้องเอาตัวออกห่างจากอิหร่านและตัดความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆที่รวม ถึงกลุ่มเฮซบอล่าห์และกลุ่มฮามาสหากต้องการทำข้อตกลงสันติภาพกับอิสราเอล

1 Comment »

  1. ขอบคุณสำหรับข่าวสารนะครับ

    Comment by ท่อตัน — December 21, 2008 @ 06:35 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: