Accom Thailand

June 4, 2008

อัลกออิดะห์ เรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่อฉนวนกาซา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางอินเตอร์เน็ตซึ่งมี สำนักงานในสหรัฐกล่าววานนี้ว่า นายไอย์มาน อัล-สวาฮรี ผู้นำหมายเลข 2 ของเครือข่ายอัลกออิดะห์ได้รับการคาดหมายว่า จะออกแถลงการณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่อ ฉนวนกาซาของอิสราเอล แถลงการณ์ดังกล่าวฝ่ายสื่อของเครือข่ายอัลกออิดะห์เป็นผู้ดำเนินการ และจะมีการนำเอาวีดีโอ.ภาพและเสียงออกเผยแพร่ภายในเวลา 72 ชั่วโมงข้างหน้านี้ เนื่องในวันครบรอบปีของสงคราม 6 วันที่เกิดขี้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2510 หลังจากที่อิสราเอลเข้ายึดครองเขตฝั่งตะวันตก ซึ่งรวมถึงเยรูซาเล็มตะวันออก ฉนวนกาซา คาบสมุทรไซนาย และที่ราบสูงโกลัน

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: