Accom Thailand

July 15, 2008

พันธมิตรฯ ยื่น 40,000 รายชื่อ ร้อง ปธ.วุฒิฯ ถอดถอน ครม. จากการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190

พันธมิตรฯ ยื่น 40,000 รายชื่อ ร้อง ปธ.วุฒิฯ ถอดถอน ครม.

40,000 รายชื่�

กว่า 40,000 รายชื่อ


แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ประกอบด้วย
นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
นายพิภพ ธงไชย และ
นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงาน พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย


เดินทางไปยังรัฐสภา เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. วันนี้ (15 ก.ค.) เพื่อยื่นรายชื่อประชาชน 40,000 กว่ารายชื่อ ต่อประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้ถอดถอน คณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ออกจากตำแหน่ง


กรณีมีมติรับแรงการลงนามในแถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา สนับสนุนให้กัมพูชา นำ ปราสาทพระวิหาร ไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 190


ทั้งนี้ ประชาชน กว่า 40,000 รายชื่อดังกล่าว เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย พร้อมแนบหลักฐาน และรับรองสำเนาบัตรประชาชน ได้ขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 164 โดยการลงลายมือชื่อ เพื่อให้วุฒิสภา มีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตำแหน่ง


ด้วยเห็นว่าพฤติการณ์ของ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอันประกอบเป็น คณะรัฐมนตรี เข้าข่ายการกระทำความผิด มาตรา 270 ส่อว่า จงใจ ใช้อำนาจหน้าที่ ขัดต่อ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ


โดยข้อเท็จจริงปรากฏเป็นพฤติการณ์ของ คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ นาย สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ว่าได้มีมติเห็นชอบ กับหนังสือสัญญา ที่นำเสนอโดยประเทศกัมพูชา และ


ยินยอมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามในเอกสารแถลงการณ์ร่วม ระหว่าง ไทย-กัมพูชา เพื่อให้ประเทศกัมพูชา ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร และ บริเวณโดยรอบให้เป็นมรดกโลก แต่เพียงฝ่ายเดียว อันเป็นหนังสือสัญญา ที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตกับประเทศไทย มีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอำนาจ ตาม หนังสือสัญญา หรือ มีผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างกว้างขวาง


โดยที่ก่อนการดำเนินการในการทำหนังสือสัญญาดังกล่าว คณะรัฐมนตรี มิได้ให้ข้อมูล หรือจัดให้มี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่ได้ชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญา และมิได้เสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบแต่ประการใด


อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 ตามคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 6-7/2551 เรื่องพิจารณาที่ 23/2551 และเรื่องพิจารณาที่ 24/2551 ศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2551


พฤติการณ์ดังกล่าว จำต้องได้รับการตรวจสอบ ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การถอดถอน ออกจากตำแหน่ง

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ ผู้จัดการออนไลน์ 15 กรกฎาคม 2551 14:58 น.
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000083257
พิมพ์ ข่าวนี้


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: