Accom Thailand

July 16, 2008

Demining team kicked off near Preah Vihear Temple area – การเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา

การเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
Demining team kicked off near Preah Vihear Temple area
July 16, 2008


Demining team kicked off

Demining team kicked off


1. ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ทหารพรานของไทย เหยียบกับระเบิดในการปฏิบัติการในพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณปราสาทพระวิหารเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เป็นเหตุให้ฝ่ายไทยมีความกังวลว่า
จะมีกับระเบิดหลงเหลืออยู่ ในบริเวณดังกล่าวและจะเป็นอันตรายทั้งต่อพลเรือนและทหาร อีกทั้งไทยยังมีข้อผูกพันตามอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรืออนุสัญญาออตตาวา ที่จะต้องทำลายหรือดำเนินการให้แน่ใจว่า มีการทำลายทุ่นระเบิดในพื้นที่ภายใต้เขตอำนาจ หรือการควบคุมของไทย โดยเร็วที่สุดให้เสร็จภายใน 10 ปีหลังจากวันที่อนุสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับไทย ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2552 กองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้ส่งหน่วยเก็บกู้ระเบิด ไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดในบริเวณที่ตรวจสอบแล้วเป็นดินแดนของไทย


1. On 15 July 2008, a Thai paramilitary ranger stepped on a landmine, resulting in a loss of his right leg, during an operation along the Thai-Cambodian border near the Preah Vihear Temple on 15 July 2008. The incident has caused concern to the Thai authorities as more landmines could remain in the area, posing danger to both civilians and military personnel.
Demining team kicked off 16-7-08

Demining team kicked off 16-7-08

In addition, Thailand also has an obligation under the 1997 Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction to destroy all anti-personnel mines in mined areas under its jurisdiction or control, as soon as possible but not later than 10 years after the entry into force for Thailand, which will be in 2009. In this regard, the Royal Thai Armed Forces Headquarters has dispatched a demining team into the area, which is confirmed to be within the Thai territory, to clear remaining landmines.


2. ขณะนี้ กองทัพไทยได้ประสานกับฝ่ายกัมพูชา และทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าจะเรียกประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ซึ่งเป็นกลไก ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ของทั้งสองฝ่ายหรือผู้แทนเป็นประธานร่วมและมีการประชุมกันเป็นปกติ ให้มาประชุมกันเป็นสมัยพิเศษ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ที่จังหวัดสระแก้ว เร็วขึ้นจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ในเดือนสิงหาคม 2551 เพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้พูดคุยประเด็นต่างๆ กันฉันเพื่อนบ้านที่ดี


2. The Royal Thai Armed Forces and its Cambodian counterpart have agreed to convene a special session of the General Border Committee (GBC) on 21 July 2008 in Sa Kaew Province, so that both sides can discuss issues together in a spirit of neighbourliness. The GBC – a bilateral mechanism which is co-chaired by the Thai and Cambodia Ministers of Defence, or their representatives, and meets on a regular basis, was initially scheduled to hold its next session in August 2008.


3. ระหว่างนี้ กองทัพของทั้งสองฝ่ายมีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิด


3. In the meantime, the armed forces of both sides are in close contact.

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ ตามเว็บไซต็กระทรวงการต่างประเทศ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
http://www.mfa.go.th/web/2662.php?id=25744
http://www.mfa.go.th/web/2642.php?id=25745
อ่านข่าวนี้ จาก กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs
จับโกหก’หุ่นเชิด’ขายชาติ กรณี ”เขาพระวิหาร”


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: