Accom Thailand

July 21, 2008

สำเนาเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ ราชเลขาฯ ยันตั้ง ป.ป.ช.มีผลสมบูรณ์

เปิดหลักฐานตอกหน้า “หมัก”
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”


เปิด หนังสือ 2 ฉบับ ตอกหน้า “หมัก” สำนักราชเลขาธิการ ระบุชัด ป.ป.ช.ได้รับการแต่งตั้ง มาถูกต้องทุกประการ “มาร์ค” แนะ “หมัก” การเป็นนักการเมือง ต้องหนักแน่น ยอมรับกติกา อย่าลนลาน พาล คิดว่าทุกคนจ้องล้มรัฐบาล ระบุ ถ้ามีหลักฐานแผนการจ้องล้มรัฐบาล ให้นำออกมาแสดง และ จัดการตามกฎหมาย


กรณีที่ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี กล่าวหาในรายการ “สนทนาประสาสมัคร” เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่า
สมัคร สุนทรเวช ใช้รายการ\"สนทนาประสาสมัคร\"กล่าวหา ป.ป.ช.ถึง 2 สัปดาห์ซ้�น

สมัคร สุนทรเวช ใช้รายการ สนทนาประสาสมัคร กล่าวหา ป.ป.ช.ถึง 2 สัปดาห์ซ้อน


การแต่งคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชุดนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มี การนำความขึ้นกราบบังคมทูล ให้โปรดเกล้าฯ แม้มีการส่งไป กราบบังคมทูล ก็ไม่โปรดเกล้าฯ


และได้มีกลุ่ม นปก.นำโดยนางประทีป อึ้งทรงธรรม ไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา เพื่อเข้าชื่อถอดถอน ป.ป.ช.ออกจากตำแหน่งนั้น


นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.กล่าวถึงกรณีที่ นางประทีป เตรียมล่าชื่อประชาชน ยื่นถอดถอน ป.ป.ช.และจะมีการนัดชุมนุมเพื่อกดดันให้ ป.ป.ช.ลาออกจากตำแหน่ง ว่า


หากจะมาชุมนุมที่ ป.ป.ช. ก็ดี จะได้ชัดเจนไปเลยว่า ขบวนการของท่านที่มามุ่งประสงค์อะไร หากต้องการไม่ให้เราทำงาน ก็จะได้เห็นภาพชัดแจ้ง เหมือนไฟสปอตไลต์ ประชาชนจะได้ใช้วิจารณญาณได้ว่า กลุ่มคนเหล่านี้ทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ซึ่งกรรมการ ป.ป.ช.ไม่หวั่นไหวอยู่แล้ว ทุกคนยืนยันจะทำหน้าที่ต่อไป แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวุฒิสภา ที่เป็นตัวแทนในกระบวนการถอดถอน จะดำเนินการอย่างไร


นายวิชา กล่าวว่า ที่เรียกร้องให้เราลาออก เราคงลาออกไม่ได้หรอก เพราะเรามาโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่รองรับไว้หลังมีการปฏิวัติ ซึ่งหากเราไม่ทำ ก็ถือว่าเราละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน


“มีคนในกลุ่มนี้หลายคนที่ผมรู้จัก และเคารพนับถือ และช่วยเหลือกันมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องให้ช่วยเรื่องมูลนิธิ รวมทั้งเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับสัญชาติสามีตัวเอง” นายวิชา กล่าว


ผู้สื่อข่าวถามว่า กลุ่มที่มายื่นถอดถอน ระบุว่า ป.ป.ช.ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มีพฤติการณ์เสื่อมเสีย ต่อเกียรติศักดิ์ของ การดำรงตำแหน่งอย่างร้ายแรง


นายวิชา กล่าวว่า ทำไมพึ่งมาคิดกันได้ในตอนนี้ พวกตนทำงานกันมา 2 ปีแล้ว ทำไมไม่เห็นออกมาเรียกร้อง คปค. ก็ตั้งมา ทำไมไม่ดำเนินการตรวจสอบ ตั้งแต่ตอนแรก ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ศาล ก็ยอมรับ เราก็พอใจในการทำงาน ถ้าองค์กรเราเสื่อม แล้วคดีที่ ป.ป.ช.ส่งไปให้ศาลตัดสิน ก็มีตั้งหลายเรื่อง ท่านเองอาจจะไม่รู้ว่าเราทำคดีใดไปบ้าง เพราะท่านมัวแต่ชุมนุม เลยไม่รู้อะไร


**เปิดหลักฐานตั้ง ป.ป.ช.ถูกต้อง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.นั้น มีหลักฐานความเห็นจาก “สำนักราชเลขาธิการ” ระบุ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยมีหนังสือ ยืนยัน 2 ฉบับ


ฉบับ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ของ นายศราวุธ เมนะเศวต เลขาธิการ ป.ป.ช. ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้การนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และกรรมการ ป.ป.ช.


ส่วนฉบับ ลงวันที่ 20 ธ.ค.49 ของ นายรองพล เจริญพันธุ์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่แจ้งความเห็นของสำนักราชเลขาธิการ แจ้งความเห็นว่า


คณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ได้มีประกาศ ฉบับที่ 19 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วนั้น ย่อมถือได้ว่า มีผลสมบูรณ์ที่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย เนื่องจากขณะนั้น คณะปฏิรูปการปกครองฯ มีฐานะเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” มีอำนาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว

——————————————————————————————————————————-


หนังสือ ฉบับ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง การนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 0012.02/098 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549
2.สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด ที่ คปค.0002/87 ลงวันที่ 30 กันยายน 2549
3.สำเนา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น ประมุข ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สอบถามประเด็นปัญหาประการหนึ่งไปยัง สำนักเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ว่า เมื่อประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามประกาศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น ประมุข ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549 ได้ดำเนินการตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แล้วก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ จะต้องมีการดำเนินการนำความกราบบังคับทูล เพื่อ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือไม่ และมีผลให้เป็นการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันใด ซึ่งสำนักเลขาธิการ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ได้มีหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2.ชี้แจงว่า การดำเนินการ นำความกราบบังคับทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง และ การมีผลให้เป็นการดำรงตำแหน่งนั้น เมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่แล้ว ควรให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ.2542 ต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบด้วยแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเรียนว่า บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ตามประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 19 ดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แล้ว กล่าวคือ

ได้ลาออกจากการเป็นข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการ หรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือลูกจ้างของบุคคลใด รวมทั้งเลิกประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใดตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2549

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

1.นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2.นายกล้านรงค์ จันทิก เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3.นายใจเด็ด พรไชยา เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
4.นายประสาท พงษ์ศิวาภัย เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5.ศาสตราจารย์ ภักดี โพธิศิริ เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
6.ศาสตราจารย์ เมธี ครองแก้ว เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
7.นายวิชา มหาคุณ เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
8.นายวิชัย วิวิตเสวี เป็นกรรมการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
9.นางสาวสมลักษณ์ จัดกระบวนพล เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไปด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายศราวุธ เมนะเศวต
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


หนังสือ ฉบับที่ ลงวันที่ 20 ธ.ค.49

เรื่อง ขอส่งเรื่องการขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคืน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด่วนมากที่ ปช 0016/221 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือตามอ้างถึง

ตามที่ได้ขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้รับแจ้งความเห็นว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ คณะปฏิรูปการปกครอง ใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้มีประกาศฉบับที่ 19 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วนั้น ย่อมถือได้ว่ามีผลสมบูรณ์ ที่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย เนื่องจากขณะนั้น คณะปฏิรูปการปกครองฯ มีฐานะเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” มีอำนาจเด็ดขาด แต่เพียงผู้เดียว ประกาศ หรือคำสั่งของ คณะปฏิรูปการปกครอง ต่างๆ ย่อมมีผลบังคับใช้ได้โดยชอบมาตั้งแต่ต้น จึงส่งเรื่องคืนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้ส่งเรื่องคืน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และได้ส่งเรื่องคืนมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

นายรองพล เจริญพันธุ์
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หนังสื�จากเลขาธิการ ครม.แจ้งเรื่�งความเห็นจากสำนักราชเลขาธิการ กรณีการโปรดดกล้าฯ คณะกรรมการ ป.ป.ช.

หนังสือจากเลขาธิการ ครม.แจ้งเรื่องความเห็นจากสำนักราชเลขาธิการ กรณีการโปรดเกล้าฯ คณะกรรมการ ป.ป.ช.


ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์ 21 กรกฎาคม 2551 22:02 น.
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000085856
พิมพ์ ข่าวนี้
ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: