Accom Thailand

July 21, 2008

หาก กกต.มาโดยไม่ชอบ แล้ว ส.ส.ที่อยู่ในสภามาโดยชอบด้วยหรือไม่

กกต.เมิน ถูกถอด ย้อนเกล็ด
ส.ส. เข้ามาโดยชอบ ด้วย กม.หรือไม่
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”


“สมชัย” ไม่หวั่นโดนถอดถอน ย้อนถามหาก กกต.มาโดยไม่ชอบ แล้ว ส.ส.ที่อยู่ในสภามาโดยชอบด้วยหรือไม่ แจงเหตุส่ง “ชิมไปบ่นไป” ให้ ศาล รธน.วินิจฉัย เหตุเพราะกฎหมายหาข้อข้อยุติไม่ได้กรณี “หมัก” เป็นพิธีกร เข้าข่ายตำแหน่งต้องห้ามหรือไม่


วานนี้ (21 ก.ค.) นายสมชัย จึงประเสริฐ กกต.ด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย กล่าวถึงกรณีที่ พรรคพลังประชาชน มีมติจะยื่นถอดถอน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ทั้ง 9 คน และ กกต.


เนื่องจากเข้ารับตำแหน่งโดยไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ว่า ไม่เป็นไร
สมชัย จึงประเสริฐ กกต.ด้านสืบสวนส�บสวน และวินิจฉัย

สมชัย จึงประเสริฐ กกต.ด้านสืบสวนสอบสวน และวินิจฉัย

เพราะมาด้วยกัน ก็ไปด้วยกัน และ กกต. ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไร แต่ กกต. เคยหารือกัน ในเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งแล้ว ว่าจะต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ ก่อนหรือไม่ เพราะรัฐธรรมนูญ เขียนระบุไว้ว่า ให้รับเงินเดือน หลังจากที่รับการโปรดเกล้าฯ แล้ว กกต.จึงเกรงว่าจะไม่ได้รับเงินเดือน เพราะเข้ารับตำแหน่งอย่างไม่สมบูรณ์


“แต่ผมได้รับทราบคำตอบจากที่ประชุม กกต.ว่า ได้มีการสอบถามไปยัง หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว และก็ได้รับการยืนยันว่า การเข้ารับตำแหน่งนั้น มีผลตามกฎหมายแล้ว ไม่จำเป็นต้องรับการโปรดเกล้าฯ


เนื่องจากขณะนั้นได้มีการปฏิวัติ จึงอยู่ในช่วงอำนาจของคณะปฏิวัติ ที่จะจัดตั้งอะไรก็ได้ จึงถือว่า การทำหน้าที่ของ กกต. ทำโดยชอบแล้ว ถ้าการทำงาน ของ กกต.ไม่ชอบ แล้วจะมีรัฐบาลได้อย่างไร” นายสมชัย กล่าว


นายสมชัย กล่าวอีกว่า ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ที่มาของ คณะกรรมการตรวจสอบ การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ว่า คตส.มีอำนาจตรวจสอบ เนื่องจากมี กฎหมายรองรับ ซึ่งตนก็เห็นว่า เมื่อที่มาเหมือนกัน ก็ไม่น่าจะมีปัญหา แต่หากจะมี การยื่นถอดถอน ก็คงไปห้ามอะไรไม่ได้ กกต.จะอยู่หรือไปไม่สำคัญ


แต่สำคัญที่ว่า ขณะนี้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ก็ต้องจัดการเลือกตั้งให้สมบูรณ์ หากจะมีองค์กรอื่น มาทำหน้าที่ ที่ดีกว่าก็คงไม่ว่าอะไร


เมื่อถามว่า หาก กกต.เข้ามาโดยมิชอบ จะกระทบต่อผลการเลือกตั้ง และมติที่ กกต.ดำเนินการไปแล้วหรือไม่ นายสมชัย กล่าวว่า คงไม่มีปัญหา เพราะมีกฎหมาย เขียนไว้ชัดเจนแล้ว แต่ตน ถามว่า หากบอกว่า กกต. มาโดยมิชอบ แล้ว


ส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งมาทั้งหมดนั้น เข้ามาโดยชอบด้วยหรือไม่ เมื่อถามอีกว่า หากมีการถอดถอนจริง จะทำให้เกิดปัญหาตามมาหรือไม่ นายสมชัย กล่าวว่า กกต. ไม่เป็นปัญหา แต่คนอื่นจะเป็นปัญหาหรือไม่นั้นไม่ทราบ เพราะไม่สามารถรู้ใจคนอื่นได้


รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับกรณีที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ออกมาระบุถึง การที่ กกต. ไม่ชี้มูลความผิด กรณีการจัดรายการชิมไปบ่นไป แต่กลับส่งให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถือว่าผิด เพราะหากจะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กกต.จะต้องชี้มูลความผิด ไปด้วยนั้น


กรณีดังกล่าว ในที่ประชุม กกต.พิจารณาสำนวน ชิมไปบ่นไป และ มีมติเช่นนั้น เนื่องจาก คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้แยกพิจารณา ใน 2 ประเด็น คือ เรื่องการเป็นลูกจ้าง โดยรับจ้างจากบริษัท เฟซ มีเดีย จำกัด หรือไม่ และ กรณีที่เป็นพิธีกร จะถือว่ามีตำแหน่ง ใน บริษัท ดังกล่าว ด้วยหรือไม่


โดยคณะอนุกรรมการฯ ไม่ติดใจสงสัยในเรื่องความเป็นลูกจ้าง เนื่องจากไม่มีเอกสารชัดเจน ส่วนในประเด็น การเป็นพิธีกรนั้น ไม่สามารถสรุปได้ว่า จะเรียกได้ว่า มีตำแหน่งในบริษัทดังกล่าวหรือไม่


เพราะในทางกฎหมายแล้ว การห้าม ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท ไม่ได้ระบุถึง ตำแหน่งพิธีกร ดังนั้นจึงไม่ได้สรุปว่า การจัดรายการชิมไปบ่นไปของ นายกฯ มีความผิด ทำให้ขาดคุณสมบัติหรือไม่ ทั้งนี้เมื่อสำนวนเข้าสู่ที่ประชุม กกต.เสียงส่วนมาก จึงมีความเห็นตามที่อนุกรรมการฯ เสนอมา เพราะไม่อาจ ก้าวล่วงอำนาจ ในการตีความ เรื่องของขอบเขต เกี่ยวกับการมีตำแหน่งในบริษัทได้


อย่างไรก็ตาม กรณีที่นายสมัคร เห็นว่า กกต. จะต้องชี้มูลความผิด ก่อนจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญนั้น เนื่องจาก พ.ร.บ.กกต.มาตรา 10 (11) ระบุว่า กรณีที่ กกต.เห็นว่า สมาชิกภาพของ ส.ส. หรือ ส.ว. คนใดสิ้นสุดลง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ


แต่ กกต.เห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมายอยู่ และคณะอนุกรรมการ ก็ได้สรุปมาอย่างนี้ จึงเห็นควรที่จะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา และ วินิจฉัย เพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไป

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์ 22 กรกฎาคม 2551 03:36 น.
http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000085906
พิมพ์ ข่าวนี้
ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: