Accom Thailand

July 22, 2008

“กล้านรงค์” ปักธงยึดศาลฎีการับรองอำนาจ คปค.เซ็นตั้ง ป.ป.ช.

“กล้านรงค์” ปักธงยึด
ศาลฎีการับรองอำนาจ คปค.เซ็นตั้ง ป.ป.ช.
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”


ป.ป.ช.ไม่กังวลกระบวนการยื่อถอดถอน มั่นใจเข้ามาโดยชอบด้วย กม. ยึดแนวคำวินิจฉัยของ ศาลฎีกาที่เคยมีคำวินิจฉัย รองรับอำนาจของ คปค. คาดหลังประชุมบ่ายนี้ จะแถลงถึงท่าที พร้อมกันทั้งคณะอีกครั้ง

นายกล้านรงค์ จันทิก

นายกล้านรงค์ จันทิก


วันนี้ (22 ก.ค.) นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณี ที่ประชาชน เข้าชื่อยื่นถอดถอน คณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่า ในการประชุม คณะกรรมการ ป.ป.ช.วันนี้ (22 ก.ค.)


นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช.จะนำเรื่องดังกล่าว เข้ามาหารือ ในที่ประชุมด้วย แต่ยืนยันว่า ป.ป.ช. ทำงานตามกรอบของ กฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตระหนักถึง สิทธิ ของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องนี้ และ เมื่อองค์กร ที่มีอำนาจหน้าที่ ในการวินิจฉัย ตัดสิน ออกมาอย่างไร คณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมปฏิบัติตาม


เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่ ป.ป.ช.จะส่งเรื่องให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นายกล้านรงค์ กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่า การส่งให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย น่าจะเป็นเรื่องของ องค์กรอื่น ที่จะดำเนินการ


ทาง ป.ป.ช. ยังไม่มีช่องทาง ที่จะส่งเรื่องให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ส่วนปัญหา เรื่องวาระ การดำรงตำแหน่ง ที่มีปัญหาว่า จะนับตั้งแต่เมื่อใดนั้น ในที่ประชุมคงหารือกัน ส่วนตัวคิดว่า จะต้องนับหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ คณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข (คปค.) มีคำสั่งแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549


เมื่อถามว่า การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดนี้ ไม่ได้รับการแต่งตั้ง จากพระมหากษัตริย์ จะดำเนินการ แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร นายกล้านรงค์ กล่าวว่า เราได้ดำเนินการแล้ว และ ได้รับคำยืนยันว่าทุกอย่าง ดำเนินการอย่างถูกต้อง คณะกรรมการ ป.ป.ช. คงไม่มีอำนาจอะไร ไปแก้ไขในเรื่องนี้


เมื่อถามว่า แสดงว่าคำสั่ง คปค.ชอบด้วยกฎหมาย แล้วใช่หรือไม่ นายกล้านรงค์ กล่าวว่า ก็เป็นไปตามหลัก และ แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกา ที่เคยมี คำวินิจฉัย เรื่องคำสั่งคณะปฏิวัติ หรือ คณะรัฐประหารเอาไว้ แล้วก็เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2549 และรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ที่รองรับอำนาจ ของ คปค. ไว้


อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมวันนี้ (22 ก.ค.) คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทั้งคณะ อาจจะแถลงข่าว ร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์ 22 กรกฎาคม 2551 12:19 น.
http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000086022
พิมพ์ ข่าวนี้
ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: