Accom Thailand

August 13, 2008

“ทหารไทย-กัมพูชา” เห็นพ้องปรับลดกำลัง “เขาวิหาร” – จะเปิด “ตาเมือนธม” ให้เขมรเข้าชมได้

Filed under: 1 — accomthailand @ 20:55

“ทหารไทย-กัมพูชา” เห็นพ้อง
ปรับลดกำลัง “เขาวิหาร” – เปิด “ตาเมือนธม” ให้ เขมรเข้าชมได้


สุรินทร์ – ผลประชุม คณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาค ระหว่าง ทหารไทย-กัมพูชา ได้ข้อยุติเห็นพ้อง ปรับลดกำลังทหาร บนเขาพระวิหาร ที่บริเวณวัด ลงให้เหมาะสมเท่าเทียมมกัน โดยทั้ง 2 ฝ่าย จะปรับกำลังให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อแสดงออกถึง ความตั้งใจร่วมกัน แก้ปัญหา ชายแดน ด้วยสันติวิธี บนพื้นฐานของความเท่าเทียมไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งกันและกัน ฉันท์เพื่อนบ้าน


เผยนำเสนอต่อที่ ประชุมใหญ่ 18 ส.ค. นี้ที่ประจวบคีรีขันธ์ ด้าน ผบ.กกล.สุรนารี นำ รมช.กลาโหม กัมพูชา เยี่ยมชม ปราสาทตาเมือนธม เตรียมเปิดให้ ปชช.และ ทหารกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมได้พรุ่งนี้


วันนี้ (13 ส.ค.) ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ที่ห้องประชุม พนมดงรัก โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ. สุรินทร์ ได้มีการประชุม “คณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 และ ภูมิภาคทหารที่ 4 สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 11” ขึ้น ระหว่าง คณะ ฝ่ายไทย


นำโดย พล.ท. สุจิตร สิทธิประภา แม่ทัพภาคที่ 2, พล.ท. นิพัทธ์ ทองเล็ก เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร, พล.ต. กนก เนตระคเวสนะ ผู้บัญชาการ กองกำลังสุรนารี (ผบ.กกล.สุรนารี) และ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 (ผบ.พล ร.6) กับ ฝ่ายประเทศกัมพูชา


คณะฝ่ายกัมพูชา นำโดย พล.อ.เนียง พาส รัฐมนตรี ช่วยว่าการ กระทรวงกลาโหม กัมพูชา, พล.ท.เตีย มอญ ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคทหารที่ 4, พล.ต.นวล โน, พล.ต.โป เฮง รองผู้บัญชาการ ทหารภูมิภาคทหารที่ 4, พล.ท.ซรัย ดึ๊ก รองผู้บัญชากา รกองพลน้อยสนับสนุนที่ 12 ประเทศ กัมพูชา


ทั้งนี้ เพื่อหารือร่วมกัน เกี่ยวกับปัญหาพิพาท ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ การปรับอัตรากำลัง ทหารไทย-กัมพูชา ที่ประจำการ อยู่บริเวณเขาพระวิหาร ด้าน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งแนวทาง ที่จะร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อลดความตึงเครียด ในพื้นที่ชายแดน ของ 2 ประเทศ


โดยข้อสรุปเบื้องต้นของ การประชุมร่วมในวันนี้ (13 ส.ค.) จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ระหว่างไทย-กัมพูชา ใน วันที่ 18 ส.ค. นี้ ที่ อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์


ต่อมาหลังเสร็จสิ้น การประชุม พล.ท.สุจิตร สุทธิประภา แม่ทัพภาคที่ 2 และ พล.อ.เนียง พาส รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกัน แถลงข่าวผลการประชุม ระหว่าง ไทย-กัมพูชา ในครั้งนี้ ต่อสื่อมวลชน


พล.ท.สุจิตร สุทธิประภา แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า การประชุมหารือร่วมกันครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย เพื่อคลี่คลายปัญหา ความตึงเครียด บริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา พื้นที่เขาพระวิหาร ในการหลีกเลี่ยง การเผชิญหน้า และยืนยันเจตนารมณ์ ในการระงับข้อพิพาท เรึ่องพื้นที่ บริเวณเขาพระวิหาร โดยสันติวิธี ฉันเพื่อนบ้านที่ดี


พล.ท.สุจิตร กล่าวต่อว่า สำหรับฝ่ายไทย ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามมติของ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2551 ตามที่ กระทรวงต่างประเทศ เสนอ ให้มีการปรับกำลัง เป็นการปรับกำลัง เท่าที่จำเป็น โดยยังคงมีกำลังเหลือเพียงพอสำหรับการรักษาอธิปไตย และ การหารือดังกล่าว ก็จะ นำเสนอ ต่อที่ ประชุมใหญ่ ระหว่างไทย-กัมพูชา ในวันที่ 18 ส.ค.นี้ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป


ส่วน กรณีของ ปราสาทตาเมือนธม ชายแดน ไทย-กัมพูชา ด้าน ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ทั้ง 2 ฝ่าย ยังไม่มีการนำหารือ ในการประชุม ครั้งนี้ แต่อย่างใด


จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางกลับ และมอบหมายให้ พล.ต.กนก เนตระคเวสนะ ผบ.กกล.สุนารี ไปตรวจเยี่ยมกำลังพล ตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ที่ปราสาทตาเมือนธม ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อสร้างขวัญกำลังต่อไป


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 14.00 น. วันเดียวกันนี้ (13 ส.ค.) ที่ปราสาทตาเมือนธม บ.หนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พล.ต.กนก เนตระคเวสนะ ผบ.กลล.สุรนารีและ ผบ.พล ร.6 กองทัพภาคที่ 2 ได้นำคณะ ของ พล.อ. เนียง พาส รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวง กลาโหมกัมพูชา เดินทางเข้าเยี่ยมชม ปราสาทตาเมือนธม


พร้อมทั้งได้นำคณะ เดินทางลงไป ยังแนวเขตรั้วลวดหนาม ที่กั้นระหว่าง เขตแดนไทย กับ กัมพูชา โดยมี ทหารทพรานกองร้อยจู่โจมที่ 960 กรมทหารพรานที่ 26 กกล.สุรนารี กองทัพภาคที่ 2 วางกำลังรักษาการณ์อยู่


ขณะที่ฝ่ายทหารกัมพูชา มี พ.อ.เนี๊ยะ วงศ์ เสนาธิการทหาร และ รองผู้บัญชาการกองพลทหารที่ 42 นำกำลังทหาร กว่า 30 นาย รักษาการณ์ ติดแนวเขตรั้วหนาม ฝั่งประเทศกัมพูชา


รวมทั้งมี สื่อมวลชน ชาวกัมพูชา พากันรออยู่ที่ ประตูรั้วลวดหนาม ไม่สามารถเข้ายัง ฝั่งไทยได้ ซึ่งคณะ ของ ผบ.กกล.สุรนารี และ รัฐมนตรีช่วย กลาโหมกัมพูชา ได้พบปะกับ ทหารกัมพูชา และ สื่อมวลชนชาวกัมพูชา ด้วย


พ.อ.เนี๊ยะ วงศ์ เสนาธิการ และ รองผู้บัญชาการกองพลที่ 42 กัมพูชา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ทหารไทย กับ ทหารกัมพูชา ได้มีการเจรจา และ ทำความเข้าใจ ตกลงกันแล้วว่า


ในเช้าวันที่ 14 ส.ค. นี้ เวลา 08.00 น. ทั้งทหารไทย และ กัมพูชา จะเปิดประตูชายแดน บริเวณประสาทตาเมือนธม ให้ ทหาร และ ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ไปมาหาสู่กันได้ และ สามารถเข้าเยี่ยมชมปราสาทตาเมือนธมได้


ขณะที่ ฝ่ายกัมพูชา ก็จะให ้ชาวไทย เข้าไปเที่ยว ปราสาทบ้านจารย์ ลึกเข้าไปในเขตประเทศกัมพูชา ประมาณ 1 กิโลเมตรได้


“และ จะไม่มีการวางกำลังทหาร ในเขต ปราสาทตาเมือนธม ต่างฝ่าย ต่างก็จะ ตั้งฐาน ในที่มั่นเดิมของ ตัวเอง กัมพูชา ก็อยู่ในเขต ประเทศกัมพูชา ไทยก็อยู่ใน เขตไทย” พ.อ.เนี๊ยะ กล่าว

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์ 13 สิงหาคม 2551 20:55 น.
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9510000095720


พิมพ์ ข่าวนี้ “ทหารไทย-กัมพูชา” เห็นพ้องปรับลดกำลัง “เขาวิหาร” -เปิด “ตาเมือนธม” ให้เขมรเข้าชมได้


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: