Accom Thailand

August 26, 2008

แถลงการณ์ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรณีกลุ่มชายฉกรรจ์ พร้อมด้วยอาวุธ บุกรุก NBT


ผู้ว่าฯ ธปท. มีโอกาสได้เข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระองค์ท่าน มีพระราชดำรัส ขอบใจ
ที่เหน็ดเหนื่อย เรื่องการเงิน ซึ่งเป็นงานหนัก และสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน เป็นที่ เรียบร้อย ไม่ให้ บ้านเมืองล่มจม แม้ตอนนี้ ใกล้ล่มจมแล้ว ซึ่งอาจเพราะใช้เงิน ไม่ระวังแถลงการณ์ร่วมของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


แถลงการณ์ร่วมของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง การคุกคามเสรีภาพ และขัดขวาง การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน


จากกรณี กลุ่มชายฉกรรจ์ พร้อมด้วยอาวุธ ที่อ้างตัวว่า เป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้บุกรุกเข้าไป ใน สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBT เมื่อช่วงเช้ามืด ของวันอังคารที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยบังคับให้
พนักงานของ สถานีโทรทัศน์ดังกล่าว ยุติ การทำหน้าที่ และได้ตัดสัญญาณ การออกอากาศ เพื่อปิดกั้นไม่ให้มี การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ไปยังประชาชน โดยให้เหตุผลว่า สถานีโทรทัศน์แห่งนี้ เป็นกระบอกเสียง ของรัฐบาล นั้น

จากพฤติกรรม ของกลุ่ม ดังกล่าว ไม่ว่าเป็น การกระทำของ ฝ่ายใด ก็ตาม ถือว่าเป็นการกระทำที่ ละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน อย่างรุนแรง และ อุกอาจที่สุด ครั้งหนึ่ง เพราะมี การคุกคาม ข่มขู่ และขัดขวาง การทำหน้าที่ ของสื่อมวลชน

ดังนั้น องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
จึงขอประณามการกระทำดังกล่าว และถือว่า เป็นการกระทำ ที่ไม่อาจยอมรับได้

หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้บุกเข้าไป ภายในสถานีโทรทัศน์ NBT และ บังคับให้ทาง สถานี ยุติการออกอากาศ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวหาว่า สถานีโทรทัศน์ดังกล่าว เป็นเครื่องมือ ของรัฐบาล หรือ เสนอข่าวอย่างลำเอียง ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการคุกคาม สิทธิเสรีภาพของ สื่อมวลชนอย่างรุนแรง เช่นกัน

ถ้ากลุ่มพันธมิตรฯ เห็นว่า ทางรัฐบาลใช้ สถานีโทรทัศน์ NBT เป็นกระบอกเสียงอย่าง ผิดกฎหมาย ก็ควรใช้ช่องทางกฎหมาย และ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ดำเนินการ ไม่ควรใช้กำลังบุกรุก เข้าตัดสัญญาณ การออกอากาศ ของสถานีโทรทัศน์ NBTเช่นที่ ดำเนินการอยู่ ในขณะนี้ เพราะในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ไม่ได้เป็น หน่วยงานราชการทั่วไป แต่เป็นสถานที่ ทำงาน ของ องค์กรสื่อมวลชน ด้วย ซึ่งควรได้รับ การเคารพใน สิทธิของ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน

นอกจากนี้ ตลอดช่วงเวลา ที่ผ่านมา พบว่า มีการปิดล้อมรถถ่ายทอดสด ของสถานีโทรทัศน์หลายสถานี ในหลายๆ พื้นที่ องค์กรวิชาชีพสื่อ ขอเรียกร้องให้ กลุ่มบุคคลดังกล่าว ยุติการขัดขวาง การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน ทุกประเภท ทั้งนี้

สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งสามองค์กร เคารพใน สิทธิการชุมนุม โดยสงบ และ ปราศจากอาวุธ ตามที่ระบุไว้ใน รัฐธรรมนูญ แต่เห็นว่า กลุ่มผู้ชุมนุม ย่อมต้องเคารพใน สิทธิและเสรีภาพ การทำหน้าที่สื่อมวลชน ที่ได้รับการรับรองโดย รัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกัน

พร้อมกันนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อ ทั้งสามองค์กร ขอเรียกร้องให้ สื่อมวลชนทุกแขนงปฏิบัติหน้าที่ นำเสนอข่าวสาร อย่างตรงไปตรงมา มีความอดทน ในการทำหน้าที่ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือมีส่วนทำให้ สถานการณ์ ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ ประเทศชาติ ที่กำลังตกอยู่ในภาวะ ความขัดแย้ง และ อาจนำไปสู่ความรุนแรงได้

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย http://www.ctj.in.th
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย http://www.tja.or.th
สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย http://www.tbja.org

26 สิงหาคม 2551


แถลงการณ์ร่วมของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
แถลงการณ์ร่วมฯ การทำหน้าที่ของ สื่อมวลชน ในสถานการณ์ ความขัดแย้งทางการเมือง


แถลงการณ์ร่วมสมาคมวิชาชีพสื่อ (ฉบับที่ ๒)

เรื่อง การทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ในสถานการณ์ ความขัดแย้งทางการเมือง

จากกรณี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ออกมาแถลง เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (๒๖ สิงหาคม) ถึงการทำหน้าที่ ของ สื่อมวลชน ในสถานการณ์ การชุมนุมกดดัน รัฐบาลของกลุ่มพันธมิตรประชาชนประชาธิปไตย ซึ่งมีเนื้อหา สรุปว่า

เรียกร้องให้ สื่อมวลชนนำเสนอข่าว โดยต้องเลือกข้าง และ อย่าร่วมมือกับ ฝ่ายที่ นายกรัฐมนตรี เรียกว่า พวกทำลายบ้านเมือง รวมทั้งเรียกร้องให้ สื่อมวลชน ตัดสินใจเลือกอยู่ข้างใดข้างหนึ่ง จะอยู่ตรงกลางไม่ได้ และ เห็นว่า หาก ครึ่งหนึ่ง ของสื่อ ที่อยู่ กับ ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล นั้น จะถือว่าสื่อมวลชน มีส่วนส่งเสริม ให้บ้านเมืองเกิดความเสียหาย ด้วยนั้น

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

ไม่เห็นด้วยกับ ข้อเรียกร้อง และท่าทีดังกล่าว ของ นายกรัฐมนตรี เพราะเป็นความคิด และ ทัศนคติ ที่ไม่ถูกต้องสอดคล้อง กับหลักการ ในการทำหน้าที่ของ สื่อมวลชน ที่จะต้องนำเสนอข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

ในทางกลับ หากสื่อมวลชน ทำหน้าที่ รายงานข่าว ที่บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ ยอมตนเป็นเครื่องมือ การปลุกระดมของ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็ยิ่งจะทำให้ เกิดการเผชิญหน้า ในสังคม และ อาจนำเหตุการณ์ ไปสู่ความรุนแรงได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่าย ในสังคมไทย ไม่ต้องการ ให้เกิดขึ้น

สำหรับข้อเสนอให้มีการเลือกข้างนั้น ขอยืนยันว่า สื่อมวลชน ทุกแขนง เลือกอยู่ข้างประชาชน และ ความถูกต้องอยู่แล้ว แต่ไม่จำเป็นต้อง เสนอข่าว ไปใน ทิศทางเดียวกัน

ดังนั้น ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ของฝ่ายต่างๆ ที่ดำรงอยู่ ในช่วงขณะนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งสี่องค์กร ขอ สนับสนุนให้ สื่อมวลชนทุกแขนง ทำหน้าที่ การรายงานข่าวสาร ข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น จากทุกฝ่าย อย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง และ ต้องยึดมั่นในกรอบ จริยธรรม แห่งวิชาชีพ ของ สื่อมวลชนอ ย่างเคร่งครัด ด้วยการนำเสนอข่าว อย่างรอบด้าน และ ให้ความเป็นธรรม กับ ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชน สามารถรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ รอบด้านมากที่สุด เพื่อประกอบ การตัดสินใจ ใดๆ

สุดท้ายองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขอเรียกร้องให้ รัฐบาลใช้ความระมัดระวัง ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด และ ต้องไม่ใช้สื่อของรัฐ ปลุกระดมให้ ประชาชน เกิดความเกลียดชัง ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อสร้างความชอบธรรม ในการใช้ความรุนแรง กับ ผู้ชุมนุม ซึ่งต่างเป็นคนไทยด้วยกัน

ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นใน แนวทางสันติวิธี เป็นแนวทางในการ แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ ในขณะนี้

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย http://www.ctj.in.th
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย http://www.tja.or.th
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย http://www.thaibja.org
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย http://www.tcta.or.th

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์ 26 สิงหาคม 2551 15:17 น. 22:46 น.
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000100894
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000101081


พิมพ์ ข่าวนี้ แถลงการณ์ร่วมของ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
พิมพ์ ข่าวนี้ แถลงการณ์ร่วมฯ การทำหน้าที่ของ สื่อมวลชน ในสถานการณ์ ความขัดแย้งทางการเมือง


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: