Accom Thailand

August 29, 2008

ฟ้าเปิด! ศาลมีคำสั่งทุเลา ให้พันธมิตรฯอยู่ทำเนียบต่อ


ฟ้าเปิด! ศาลมีคำสั่งทุเลา ให้พันธมิตรฯอยู่ทำเนียบต่อ

ศาลมีคำสั่งทุเลา ให้พันธมิตรฯ�ยู่ทำเนียบต่�

ศาลมีคำสั่งทุเลา ให้พันธมิตรฯอยู่ทำเนียบต่อ


ศาลมีคำสั่ง งดบังคับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ที่ให้พันธมิตรฯ ออกจากทำเนียบรัฐบาล และ ให้รอจนกว่า ศาลอุทธรณ์ จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ระบุ เกรงจะเกิดความเสียหาย

วันนี้ ( 29 ส.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความพันธมิตร ฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ขอทุเลาการบังคับคดี โดยฉุกเฉินอย่างยิ่ง ในคดีที่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง
พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ,
นายสนธิ ลิ้มทองกุล ,
นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ,
นายพิภพ ธงไชย แกนนำพันธมิตร ฯ ,
นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานพันธมิตร ฯ และ
นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เป็นจำเลยที่ 1-6

เรื่องละเมิด และขับไล่ พันธมิตร ฯ ออกจากทำเนียบรัฐบาล ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลแพ่ง มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมา ให้ จำเลยทั้งหก กับพวก ออกจากทำเนียบรัฐบาล รื้อถอนเวทีปราศรัย รวมทั้งขนย้าย สิ่งกีดขวางทั้งหมด ในทำเนียบรัฐบาล และให้ จำเลยทั้งหก กับพวก เปิดพื้นที่จรจาจรบน ถ.พิษณุโลก – ถ.ราชดำเนิน ทุกช่องจราจร และ

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ศาลแพ่งยังได้มีคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งจำเลย อ้างว่า โจทก์ กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดี ไปบังคับคดี รื้อถอนเวทีที่สะพานมัฆวานรังสรรค์ โดยมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และ ทุบตีร่างกายประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก จึงขอให้ศาลงดการบังคับคดีไว้ก่อน

การปฏิบัติการบังคับคดีแพ่ง ขง รัฐบาล

การปฏิบัติการบังคับคดีแพ่ง ของ รัฐบาล


ต่อมาเวลา 17 .00 น. ศาลแพ่งได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำสั่ง โดยเห็นว่า เนื่องจากทนายจำเลยทั้ง 6 ได้ยื่นคำร้องอ้างว่า ได้มีการอาศัยหมายบังคับคดี ที่ศาลออกตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ไปดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน ศาลจึงเห็นควร อธิบายคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ให้ คู่ความเข้าใจให้ชัดเจน กล่าวคือ ตามคำสั่งที่ระบุว่า

“จึงมีคำสั่งให้จำเลยทั้งหก ออกจากทำเนียบรัฐบาลและบริเวณพื้นที่ทำเนียบฯทั้งหมด ให้จำเลยทั้งหก ดำเนินการให้ กลุ่มผู้ชุม และ รื้อถอนเวทีปราศรัย รวมทั้งสิ่งกีดขวางอื่นๆ ออกไปจากบริเวณดังกล่าว” ซึ่งการแปลความคำสั่งต้องอ่านทั้งประโยคต่อเนื่องกัน แล้วจะได้ความว่า คำว่า ออกไปจากบริเวณดังกล่าว หมายถึง ออกไปจาก พื้นที่บริเวณทำเนียบฯเท่านั้น

ในส่วนคำสั่งที่ระบุว่า “ให้จำเลยทั้ง 6 ดำเนินการให้ เปิดพื้นที่จราจรถนนพิษณุโลก ถนนราชดำเนิน เพื่อให้ประชาชน คณะรัฐมนตรี โจทก์ ข้าราชการและ ผู้ปฏิบัติงาน ในทำเนียบฯ สามารถเข้าออกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวก” นั้น เป็นคำสั่งที่ต่อเนื่องกัน การแปลความ จึงต้องอ่านข้อความ ในคำสั่ง ทั้งประโยค มิใช่ นำข้อความส่วนใดส่วนหนึ่ง ของประโยค มาแปลความ

ดังนั้นเมื่อ อ่านประโยครวมแล้ว มีความหมายว่า การเปิดพื้นที่จราจรถนนพิษณุโลก และ ถนนราชดำเนิน นั้น เป็นการให้เปิดพื้นที่จราจร ของถนนดังกล่าว ที่ติดกับทำเนียบฯ เพื่อให้สามารถเข้าออก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยสะดวก เท่านั้น

ในส่วนของคำสั่งที่ระบุว่า “ให้คำสั่งนี้มีผลทันที” หมายถึงให้คำสั่ง มีผลบังคับแก่จำเลย ได้ทันที แม้จำเลย จะยังมิได้รับการแจ้งคำสั่ง ส่วนการบังคับคดี จะดำเนินการได้เพียงใด ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ทั้งนี้สืบเนื่องจากจำเลยทั้งหก ได้ยื่นอุทธรณ์ คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา และ ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาลเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม

ซึ่งศาล มีคำสั่งรับอุทธรณ์ และรับคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลยทั้ง 6 แล้วนั้น วันนี้จำเลยทั้งหก ได้ยื่นคำร้องขอทุเลา การบังคับคดี โดยฉุกเฉินอย่างยิ่ง อ้างว่าโจทก์ กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำเจ้าพนักงานบังคับคดี ไปบังคับคดี โดยรื้อถอนเวที ที่สะพานมัฆวานรังสรรค์ โดยมิได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 เบญจ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้อาศัยหมายบังคับคดี ของศาล เข้าทุบตีร่างกายประชาชน ทำให้มีผู้บาดเจ็บ จำนวนมาก ซึ่งศาลได้มีคำสั่ง ให้ส่งศาลอุทธรณ์พิจารณา

เห็นว่าหากยังคงให้มีการบังคับคดีต่อไป จะเกิดความเสียหาย จึงเห็นควร ให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 292 (2) จนกว่าศาลอุทธรณ์ จะมีคำสั่ง หรือ คำพิพากษา แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ทราบ เบื้องต้นให้แจ้งคำสั่ง ทางโทรสารก่อน และให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลอุทธรณ์โดยเร็ว

งดการบังคับคดีไว้ก่�นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 292 (2) page 1

งดการบังคับคดีไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 292 (2) page 1


งดการบังคับคดีไว้ก่�นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 292 (2) Page 2

งดการบังคับคดีไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 292 (2) Page 2

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์ 29 สิงหาคม 2551 18:59 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000102422


พิมพ์ ข่าวนี้ ฟ้าเปิด! ศาลมีคำสั่งทุเลา ให้พันธมิตรฯอยู่ทำเนียบต่อ


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

1 Comment »

  1. […] ขอเพิกถอนคำสั่ง งดการบังคับคดี ข่าวที่เกี่ยวข้อง – ฟ้าเปิด! ศาลมีคำสั่งทุเลา […]

    Pingback by ศาลแพ่ง มีคำสั่ง ยกคำร้อง สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี « Accom Thailand — September 1, 2008 @ 12:03 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: