Accom Thailand

September 4, 2008

“เทพมนตรี” ขึ้นเวทีพันธมิตรฯ ย้ำไทยเสีย 4.6 ตร.กม. บนเขาพระวิหาร ให้เขมรในยุค “รบ.หมัก”ค่อนข้างแน่ หลังจากเสีย 150 ไร่ ตอนประกาศ มรดกโลก

Filed under: กัมพูชา,การเมืองภาคประชาชน,ข่าวการเมือง,ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวสังคม,ข่าวเมืองไทย,ข้อพิพาทไทย-กัมพูชา,ข้อมูลควรอ่าน - Recomendation,ความขัดแย้ง,ความมั่นคง,คอร์รัปชั่น,คำพิพากษา,คำสั่งศาล,คุณธรรม,จริยธรรม,ชุมนุมประท้วง,ตรวจสอบ,ทุจริต,ธรรมาภิบาล,ประวัติศาสตร์ไทย,ปราสาทพระวิหาร,มรดกโลก,วัฒนธรรมขอมโบราณ,สิทธิมนุษยชน,องค์การยูเนสโก,อาชญากรรม,โบราณคดี,โบราณสถาน — accomthailand @ 03:00
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


เตรียมทูลในหลวง “ครม.หมัก” ปฏิบัติมิชอบ ทำเสียดินแดนพระวิหาร


Special Report ::
รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”


“เทพมนตรี” ขึ้นเวทีพันธมิตรฯ ย้ำไทยเสีย 4.6 ตร.กม. บนเขาพระวิหาร ให้เขมรในยุค “รบ.หมัก” ค่อนข้างแน่ หลังจากเสีย 150 ไร่ ตอนประกาศ มรดกโลก


แฉ รัฐบาลยกให้ กัมพูชา ตั้งแต่ก่อนวันประกาศ เตรียมทำหนังสือถึง ราชเลขาธิการ กราบบังคมทูล ในหลวง ทรงทราบ นายกฯ – ครม. ปฏิบัติหน้าที่ มิชอบ ทำให้สูญเสีย อธิปไตยเขาพระวิหาร

นายเทพมนตรี ลิมปะพย�ม นักวิชาการประวัติศาสตร์

นายเทพมนตรี ลิมปะพยอม นักวิชาการประวัติศาสตร์


คลิกที่นี่ เพื่อชม (56 K) นายเทพมนตรี ลิมปะพยอม นักวิชาการประวัติศาสตร์ ขึ้นเวทีปราศรัย
คลิกที่นี่ เพื่อชม (256 K) นายเทพมนตรี ลิมปะพยอม นักวิชาการประวัติศาสตร์ ขึ้นเวทีปราศรัย


นายเทพมนตรี ลิมปะพยอม นักวิชาการประวัติศาสตร์ ขึ้นเวทีปราศรัยของ พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงเย็น วันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา ว่า 100 กว่าวันแล้ว ที่พันธมิตรฯ ออกมาชุมนุม ตนก็ทำเรื่อง ปราสาทเขาพระวิหารมาจนครบ 100 วัน พอดี และ ได้ข้อสรุปว่า ตอนนี้ เรากำลังจะสูญเสียที่ดิน 4.6 ตารางกิโลเมตร ในสมัยรัฐบาลของ นายสมัคร สุนทรเวช นี้


นายเทพมนตรี กล่าวว่า ตระกูล สุนทรเวช ได้รับ พระราชทานนามสกุล จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แต่ก็มี ความแตกต่างกัน อย่างมาก ระหว่าง คุณแจ่ม สุนทรเวช ปู่ของ นายสมัคร กับ พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี ซึ่งเป็นลุงของ นายสมัคร เพราะทั้ง 2 ท่านนั้น รักแผ่นดินไทย มาก


นายเทพมนตรี กล่าวอีกว่า กระทรวงการต่างประเทศ สมัยที่มี นายนพดล ปัทมะ เป็นรัฐมนตรีนั้น เคยทำหนังสือกราบเรียน ราชเลขาธิการ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ก่อนการประกาศ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก 17 วัน ปรากฏว่า ข้อความในนั้นบ่งชัดว่า


รัฐบาลนายสมัคร ขณะนั้นรู้อยู่แล้วว่า เขมรต้องได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก แล้ว ก็สร้างกลลวงหลอกพวกเรา ตั้ง นายปองพล อดิเรกสาร มาเป็น ประธานคณะกรรมการมรดกโลก กดดันให้ ศ.ดร.อดุลย์ วิเชียรเจริญ ให้ลาออก จากการเป็น ประธานคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อเอา คณะของ ตัวเอง เข้ามา แล้วหลังจากนั้น ก็ยกดินแดน รอบปราสาทเขาพระวิหาร ให้กับเขมร


นายเทพมนตรี กล่าวต่อว่า อยากจะสั่งสอน รัฐบาลชุดนี้ ด้วยพระราชกระแสรับสั่งของ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จไปที่ เกาะกง ในปี 2450 พระองค์ท่าน ได้เขียนหนังสือเป็นเอกสารลับเฉพาะตัว ถึง พระยาสุริยานุวัตร ต้นตระกูลบุนนาค ของนายเตช นั่นเอง


พระองค์ได้บอกไว้ว่า “เรามีความเหนื่อยหน่ายใจ ในการซึ่งต้องเอาใจกันอยู่เช่นนี้เหลือกำลัง ความมุ่งหมายว่า จะได้ความสงบ จาก สัญญา ที่ได้กระทำแล้ว หรือที่จะทำใหม่ ก็เป็นสุดทาง ที่จะทำมุ่งหมายอยู่แล้ว มีแต่ทางที่จะต้อง รอนกำลังตัว แลให้เขา เดินหนักขึ้นไป ตามใจชอบทุกที เสียรายทาง อยู่ไม่ขาด การซึ่ง จะมีผลร้ายในเวลาที่ สัญญาไม่ตกลง กับ ที่จะต้องเสียรายทาง เช่นนี้ อยู่เสมอ จะผิดกันอย่างไร ก็แลไม่เห็น พระยาสุริยา คิดแลหนทางอย่างไร ขอให้แนะนำ ตักเตือนสักหน่อย หน้ามืดเต็มที”


นายเทพมนตรีกล่าวว่า นี้เป็นการเสียดินแดน ครั้งสุดท้ายของเรา ในสมัยรัชกาลที่ 5 หนังสือฉบับนี้เขียนใน วันที่ 11 พฤษภาคม 2450 หลังจาก 100 ปี ผ่านมา บัดนี้เรากำลังจะเสีย 3,000 ไร่ให้กับ กัมพูชา ตรงบริเวณเขาพระวิหาร แล้วรัฐบาล ก็ทำเนียนๆ นายสมัครบอกว่า เราไม่เคยเสีย ดินแดน แม้แต่ตารางนิ้วเดียว ซึ่งนายสมัครโกหก


ตนในฐานเป็นนักประวัติศาสตร์ ขอยืนยันว่า ตั้งแต่ทำเรื่องนี้มา 3 เดือน นายสมัครเป็น นายกรัฐมนตรี และเป็น รมว.กลาโหม แต่ไปเยี่ยมทหารแค่ ครั้งเดียวที่ ปราสาทพระวิหาร นั่นเอง แล้วไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับ เขาพระวิหารอีกเลย นอกจากบอกว่า


เราได้เสียดินแดนให้เขาไปแล้ว เมื่อ 46 ปีก่อน นายสมัคร ไม่อ่านคำพิพากษาศาลโลก แม้แต่ศาลของเรา คือ ศาลปกครองสูงสุด ที่ไม่ให้เอา แถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา ไปใช้ นายสมัครก็ไม่อ่านข้อความ เพราะข้อความศาลปกครองสูงสุด บอกว่า เราเสียดินแดน


นายเทพมนตรี เปิดเผยอีกว่า มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง ที่ทำเรื่องนี้อยู่ และเราคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่เรา จะต้องทำอะไรบางอย่าง นายสมัคร มักพูดอยู่เสมอว่า ไปเฝ้า เจ้านาย นายสมัคร เป็นใคร ไปพูดถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าเป็นเจ้านาย ซึ่งไม่ถูกต้อง ใครกันแน่ ที่เอาเบื้องสูง ลงมาทุกครั้ง แม้แต่วันที่ จะพยายามเคลื่อนย้าย พี่น้อง ออกจากทำเนียบ ก็อ้างเบื้องสูง อยู่เสมอ มันไม่ไหวแล้ว


นายเทพมนตรี กล่าวว่าตน กำลังจะทำหนังสือถึง ราชเลขาธิการ เรื่อง ขอนำความขึ้นกราบบังคมทูล ให้ทรงทราบ กรณี นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ บกพร่อง ประมาท เพิกเฉย อย่างร้ายแรง ทำให้ประเทศไทย สูญเสียอธิปไตย กรณีปราสาทพระวิหาร


หนังสือดังกล่าวจะเล่าเรื่อง ตั้งแต่ต้น จนถึงปัจจุบัน ที่เราสูญเสียพื้นที่ไปแน่นอนแล้ว ประมาณ 150 ไร่ จากการประกาศ ของ คณะกรรมการ มรดกโลก มันจึงเป็นไปไม่ได้ที่ นายนพดล ปัมทะ อดีต รมว.ต่างประเทศ ที่บอกว่า เราไม่เสียดินแดน


นายเทพมนตรี กล่าวต่อว่า ตนเคยนำเรียน ต่อ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในวันที่เรามีการประชุม ระหว่างนักวิชาการ และ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรว่า เราได้เสียดินแดนไปแล้ว ตอนประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลก ปรากฏว่า พล.อ.บุญสร้างเห็นด้วย และ บอกว่า จะพยายามเอารั้วลวดหนาม และ ประตูเหล็กกั้น ตรงบันไดนาคใกล้กับตัว ปราสาทพระวิหาร


แต่บัดนี้เวลาผ่านไป 1 เดือนกว่าแล้ว ก็ยังไม่มีทหารคนไหนขึ้นไป อยากจะฝากบอกไปถึง ผบ.ทบ. ด้วยว่า ท่านก็รู้ว่า เราเสียดินแดนไปแล้ว แต่ ทำไม ถึงไม่เอาทหารขึ้นไปบน เป้ยตาดี ของเรา ปล่อยให้ นางรานี เมียของ นายฮุนเซ็น ขึ้นมาทำพิธีบ้าๆ บอๆ


“คุณอย่าลืมว่า ประวัติศาสตร์ มันจะบอกว่า คุณเป็นใคร มันมีทางเลือกอยู่ 2 ทาง ไม่ว่า นายกสมัคร หรือใครก็ตาม ที่ทำให้เสียดินแดน คุณคิดอยู่เสมอ หรือไม่ว่า คุณต้องการอนุสาวรีย์แบบไหน อนุสาวรีย์ ที่มีคนเอาพวงมาลัยดอกไม้ไปไหว้ หรือ อนุสาวรีย์ที่ร้างลา และ มีสุนัขไปเยี่ยวใส่ “ นายเทพมนตรี กล่าว

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
4 กันยายน 2551 03:00 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000104604


พิมพ์ ข่าวนี้ เตรียมทูลในหลวง “ครม.หมัก”ปฏิบัติมิชอบทำเสียดินแดนพระวิหาร


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

1 Comment »

  1. […] กล่าวถึงกรณีนาย เทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระพร้อมพวกรวม 9 คน […]

    Pingback by ‘เทพเทือก’ ซัดพันธมิตรทวง ‘พระวิหาร’ ซ้ำเติมบ้านเมือง « PAD's Enemies List — September 16, 2009 @ 11:07 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: