Accom Thailand

September 9, 2008

คุก 3 ปี อดีตรองปลัด กระทรวงเกษตรฯ ทุจริตรับเงินบริษัทรับเหมา!


อุทธรณ์กลับ คุก 3 ปี อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรฯทุจริตรับเงินบริษัทรับเหมา!

นายปราโมทย์ รักษาราษฎร์ �ายุ 64 ปี �ดีตร�งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายปราโมทย์ รักษาราษฎร์ อายุ 64 ปี อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ จำคุก 3 ปี “ปราโมทย์ รักษาราษฎร์” อดีตรอง ปลัด ก.เกษตร ฯ ทุจริต รับเงิน บริษัทรับเหมา ประมูล ก่อสร้าง โรงเรือน เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จ.ตรัง ชี้ พยานโจทก์ ระบุชัดเส้นทาง การเงิน สั่งจ่าย ค่าก่อสร้าง ผ่านบัญชีจำเลยกว่าสิบล้านบาท ญาติหอบหลักทรัพย์กว่า 1.4 ล้าน ยื่นประกัน ศาลตีราคา ปล่อยตัวชั่วคราว ระหว่างฎีกา 1 ล้าน


วันนี้ (9 ก.ย.) ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายปราโมทย์ รักษาราษฎร์ อายุ 64 ปี อดีตรองปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นจำเลย ในความผิดฐาน เป็น เจ้าพนักงาน เข้ามีส่วน ได้เสีย ในกิจการที่ตนมีหน้าที่ จัดการดู และ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 152 และ 157


โจทก์ฟ้อง เมื่อวันที่ 20 ม.ค.47 ระบุความผิด จำเลยสรุปว่า ขณะ จำเลย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี 2539 จำเลย เป็นผู้เสนอโครงการก่อสร้าง โรงเรือนอนุบาลผลิต แม่พันธุ์ และ สาธิตการผลิต พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ศูนย์ พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ที่ 8 จังหวัดตรัง โดยอ้างถึงเหตุผล และความจำเป็น ที่จะต้อง จ้างเหมาก่อสร้าง


ต่อมา กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติ ให้ดำเนินการ และ แต่งตั้ง จำเลย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ การว่าจ้าง และ เป็น ประธาน คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประกวดราคา ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการดังกล่าว มีบริษัท เข้ายื่นซองประกวดราคา 3 บริษัท คือ บริษัท สหธนาสิน จำกัด , บริษัท ยูบิคิว จำกัด และ บริษัท โกลบอลเทค จำกัด


ซึ่งต่อมาวันที่ 27 ก.ย.39 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำสัญญาจ้าง ให้ บจก.โกลบอลเทค ผู้ชนะประมูลก่อสร้างใน วงเงิน 49,200,000 บาท ซึ่งระหว่างเดือน ส.ค.39 – ธ.ค.40 วันเวลาใดไม่ปรากฎชัด จำเลยได้เข้าไปมี ส่วนได้ส่วนเสีย ในการที่


บจก. ยูบิคิว ซื้อแคชเชียร์เช็ค ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน) สาขาแคลาย มูลค่า 16,200,000 บาท ฝากเข้าใน บัญชีเดินสะพัด ธนาคารไทยพาณิชย์ ของจำเลย นอกจากนี้ บจก. โกลบอลเทค ยังโอนเงิน เข้าบัญชีเดียวกัน ให้จำเลยด้วย จำนวน 5 ครั้ง และ โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ของจำเลย อีก 6 ครั้ง เป็นเงิน หลายสิบล้านบาท การกระทำของ จำเลยเป็นการกระทำความผิด ป.อาญา มาตรา 152 และ 157 ซึ่งปี 2545 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติเป็นเอกฉันท์ ชี้มูลว่า จำเลย มีความผิดทางอาญา


โดยศาลชั้นต้น มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 พ.ย.47 เห็นว่าพยานที่ โจทก์นำสืบ แสดงให้เห็นเพียงกระแสเงิน ที่เข้าออก ผ่านจากบัญชีของ บริษัท ยูบิคิว เข้าบัญชี ของ จำเลย แต่ไม่มีพยานหลักฐาน แสดงให้เห็นข้อพิรุธว่า จำเลยได้รับเงิน หรือประโยชน์ จากบริษัทอย่างไร จึงพิพากษายกฟ้อง ต่อมาโจทก์ ยื่นอุทธรณ์


ศาลอุทธรณ์ ตรวจสำนวน ประชุมปรึกษาหารือ แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็น ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำผิด หรือ ไม่ ฝ่ายโจทก์ มี นายมนต์ชัย รัตนเสถียร ผู้บริหารฝ่ายกำกับ และ ตรวจสอบ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เบิกความว่า ได้ตรวจสอบ การเคลื่อนไหว ทางบัญชี ที่กรมส่งเสริมการเกษตร จ่ายเงิน ค่าก่อสร้าง ให้กับ บจก.โกลบอลเทค ซึ่งได้รับ การประมูล พบว่ามีการโอนเงิน เข้าบัญชี ของจำเลย ผ่านบัญชี นางศิริ บริบูรณ์ หลายครั้งหลายหน จำนวนเงินหลายสิบล้านบาท จึงถือว่า จำเลย ซึ่งมีหน้าที่ จัดการดูแล กิจการ ของ กรมส่งเสริมการเกษตร มีพฤติการณ์ เข้าไป มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์ สำหรับตนเอง หรือ ผู้อื่น


พยานหลักฐานจำเลย ยังไม่พอฟัง ที่จะหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ การกระทำของจำเลย ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานรัฐ จึงเป็นการกระทำโดยมิชอบ ตาม ป.อาญามาตรา 152 และ 157 ที่ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง มานั้น ศาลอุทธรณ์ ไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์โจทก์ฟังขึ้น พิพากษากลับ โดย จำเลย กระทำผิด กรรมเดียว แต่ผิดกฎหมาย หลายบท ให้ลงโทษตาม ป.อาญา มาตรา152 ซึ่งเป็นบทหนักสุด ให้จำคุก 3 ปี


ต่อมาญาตินายปราโมทย์ ยื่นคำร้อง พร้อมหลักทรัพย์ เป็นโฉนดที่ดิน ย่าน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เนื้อที่ 3 ไร่ ราคาประเมิน 1,419,000 บาท พร้อมเงินสดอีก 10,000 บาท ขอประกันตัว ระหว่างฎีกา ศาลพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ ปล่อยตัวชั่วคราว ระหว่างฎีกา โดยตีราคาประกัน 1 ล้านบาท

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
9 กันยายน 2551 15:58 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000106880


พิมพ์ ข่าวนี้ อุทธรณ์กลับ คุก 3 ปี อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรฯทุจริตรับเงินบริษัทรับเหมา!


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: