Accom Thailand

September 20, 2008

“สมศักดิ์” ฉะ นายกน้องเขย ควรโทรศัพท์ ไปบอก พี่เมีย ให้กลับมา มอบตัว

Filed under: การเมืองภาคประชาชน,การแก้ไข รธน.,ข่าวการเมือง,ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวสังคม,ข่าวเมืองไทย,ข้อพิพาทไทย-กัมพูชา,ข้อมูลควรอ่าน - Recomendation,ความขัดแย้ง,ความมั่นคง,คอร์รัปชั่น,คำพิพากษา,คำสั่งศาล,คุณธรรม,จริยธรรม,ชุมนุมประท้วง,ตรวจสอบ,ทุจริต,ธรรมาภิบาล,ประวัติศาสตร์ไทย,ปราสาทพระวิหาร,มรดกโลก,วัฒนธรรมขอมโบราณ,วิกฤติ,สหประชาชาติ,อาชญากรรม,เทวสถาน,โบราณคดี,โบราณสถาน — accomthailand @ 23:55
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


“สมศักดิ์” แฉ บ.เจ๊แดงค้างค่าขนส่งรถไฟร่วม 20 ล.

 นายสมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่�ประชาธิปไตย

นายสมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย


“สมศักดิ์” รำลึก พระมหากรุณาธิคุณ ร.5 เนื่องในวัน รสก. ผ่านเวทีพันธมิตรฯ ชี้ทรงมี สายพระเนตรยาวไกล สร้างไว้ เพื่อประชาชน แต่น่าเสียดาย ที่ถูกนักการเมืองชั่ว นำไปแปรรูป จนประชาชน ได้รับความเดือดร้อน แจง เหตุที่ ไม่สามารถ เลิกชุมนุมได้ เพราะหากปล่อยวัน ครม. “สมชาย” ที่อยู่ภายใต้เงา “ทักษิณ” จะทำบ้านเมืองพัง แฉ บ.วินโคสท์ ของเจ๊แดง ค้างค่าขนส่งรถไฟอยู่ ร่วม 20 ล.บาท


คลิกที่นี่ เพื่อฟัง นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ปราศรัย
คลิกที่นี่ เพื่อชม (56 K) นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ปราศรัย
คลิกที่นี่ เพื่อชม (256 K) นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ปราศรัย


วันที่ (20 ก.ย.) เมื่อเวลา 22.45 น. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนำ พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ขึ้นเวทีปราศรัย ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวว่า วันนี้ถือเป็น วันรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งถือเป็นวันสำคัญ ของชาวรัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็น องค์พระบิดา รัฐวิสาหกิจไทย
วันนี้ 20 ก.ย. ถื�เป็น วันรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งถื�เป็นวันสำคัญ ข�งชาวรัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพ ข�ง พระบาทสมเด็จ พระจุลจ�มเกล้าเจ้า�ยู่หัว

วันนี้ 20 ก.ย. ถือเป็น วันรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งถือเป็นวันสำคัญ ของชาวรัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังนั้นในวันนี้ ของทุกปี พนักงานรัฐวิหสาหกิจ ทั่วประเทศ ก็จะรวมตัวกัน เพื่อสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ ทรงก่อตั้ง รัฐวิสาหกิจ ขึ้นมา ในประเทศไทย


ทั้งที่ เราชาวไทย มีความภาคภูมิใจ ในรัฐวิสาหกิจ ที่พระองค์ ทรงริเริ่มไว้ให้ เพราะพระองค์ มีสายพระเนตร ที่ยาวไกล ทรงเห็นว่า รัฐวิสาหกิจ ที่พระองค์สร้างขึ้น จะส่งผลให้ประชาชน ในประเทศ อยู่ได้อย่างสุขสบาย เพราะระบบ การบริหารรัฐวิสาหกิจ ที่พระองค์วางไว้ เป็นระบบที่ดี คล่องตัว ในการบริหาร มากกว่า ระบบราชการทั่วไป ทำให้ประชาชน ได้รับประโยชน์มาก


แต่ก็น่าเสียดายที่ นักการเมืองไทย ได้นำรัฐวิสาหกิจ ไปหา ผลประโยชน์ ส่วนตัว โดยการนำรัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆ ไปอยู่ใน ความควบคุมของ แต่ละ กระทรวง แล้วทุจริตโกงกินกัน อย่างมโหฬาร จน รัฐวิสาหกิจ หลายแห่ง ประสบกับ ปัญหาขาดทุน สุดท้ายรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงมีการ ดำเนินการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในที่สุด


นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า การแปรรูป รัฐวิสาหกิจ หรือ การขายรัฐวิสาหกิจ ไปเป็นของ เอกชน นั้น จนถึงวันนี้ เราก็ได้เห็นแล้วว่า ไม่ได้มีประโยชน์ ต่อประชาชน ในชาติเลย เห็นได้จากการที่ ประชาชนต้องแบกรับ ค่าน้ำมันราคาแพง จากการที่ ปตท. ขึ้นราคา อย่างตามใจชอบ เพราะ องค์กร เหล่านี้ เมื่อไปตกอยู่ในมือ พ่อค้าแล้ว พ่อค้าเหล่านั้น ก็ต้องแสวงหากำไร ให้มาก เมื่อมีกำไร ก็นำเข้ากระเป๋าตัวเอง แต่เมื่อขาดทุน รัฐบาล ก็ต้องเข้า ไปช่วยอุดหนุน


นี่จึงเป็นเหตุผล ที่บรรดา พันธมิตรฯ ออกมารวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องให้ นำ รัฐวิสาหกิจ กลับมาเป็นสมบัติ ของคนทั้งชาติ อีกครั้ง เพราะหากเรา นำ รัฐวิสาหกิจ กลับมา เป็นของชาติได้ เมื่อนั้น ประชาชน ก็จะมี ความอยู่ดีกินดี อย่างยั่งยืน


ดังนั้น การที่เราทุกคน ในนาม กลุ่มพันธมิตรฯ มารวมตัวกัน อยู่ที่นี้ จึงถือเป็น การทำ เพื่อประโยชน์ของ บ้านเมืองอย่างแท้จริง เพราะ เราคงทน ไม่ไหว อีกแล้ว ที่จะปล่อยให้ นักการเมือง เข้ามาแสวงหา ผลประโยชน์ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนประเทศเรา ประสบปัญหาอยู่ อย่างทุกวันนี้ และ


การมาชุมนุม ที่ทำเนียบรัฐบาล นั้น ก็ถือเป็นสิทธิ ที่เราสามารถทำได้ เพราะในเมื่อ ทำเนียบรัฐบาล สร้างมาจาก ภาษีของประชาชน พื้นที่ทุก ตารางนิ้ว รวมไปถึง อิฐทุกก้อน ประชาชน ก็เป็นเจ้าของ ทั้งนั้น ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลใด ที่เรา จะเข้ามาเรียกร้อง เพื่อผลประโยชน์ ของชาติ ภายใน ทำเนียบรัฐบาลไม่ได้


นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า จนถึงวันนี้ เรายิ่งไม่สามารถ ยุติการชุมนุมได้ เพราะ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี คนใหม่ ไม่ใช่แค่ นอมินี ของ พ.ต.ท.ทักษิณ แต่เป็น คนในครอบครัวเดียวกันเลย ดังนั้นเมื่อเคยมี ประวัติมาแล้วว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ทุจริต คดโกง เอามากมาย เท่าไร เราจึงไม่สามารถ ปล่อยให้ นายสมชาย บริหารประเทศ ภายใต้ การครอบงำ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ เพราะไม่รู้ว่า หากปล่อยเอาไว้ บ้านเมืองเรา จะเสียหาย อีกมากแค่ไหน


นายสมศักดิ์ ยังเปิดเผย ข้อมูล ด้วยว่า วินโคสท์ อินดัสเทรียลพาร์ค จำกัด (มหาชน) ของนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาว พ.ต.ท.ทักษิณ และภรรยาของ นายสมชาย ได้ค้างชำระ ค่าขนส่งของ การรถไฟอยู่กว่า 19,727,734 บาท


ดังนั้น จึงเป็นการแสดง ให้เห็นว่า ตระกูลวงศ์สวัสดิ์ และ ตระกูลชินวัตร ไม่ว่าจะ ร่ำรวยแค่ไหน แต่ก็ยังมีนิสัย ไม่ค่อยยอมจ่าย สิ่งที่ตัวเอง ต้อง รับผิดชอบ อยู่ ซึ่งเรื่องนี้ หากไม่เป็นความจริง ตนก็ขอท้าให้ นายสมชาย ออกมาตอบโต้ ได้เลย


ส่วนกรณีที่ นายสมชาย ติดต่อเจรจามายัง กลุ่มพันธมิตรฯ นั้นตนเห็นว่า นายสมชาย ไม่สมควรติดต่อ มาเลย เพราะไม่ว่าอย่างไร นายสมชาย ก็ไม่สามารถแสดงให้ พันธมิตรฯ และ คนทั่วไป เห็นได้ว่า นายสมชาย มาเป็นนายก เพราะต้องการ ทำเพื่อประเทศชาติจริงๆ ถ้าเป็นจริง ป่านนี้ นายสมชาย ก็คงสั่งยึด พาสปอร์ตแดง และ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ กลับมามอบตัว ดำเนินคดี แล้ว ไม่ใช่ปล่อยให้ ลอยนวลอยู่ โดยไม่ทำอะไร เช่นนี้


“ถ้าคุณเป็น รัฐบาลจริง คุณเป็นรัฐบาล คุณต้อง ยึดประโยชน์ของ ประเทศสิ คุณอย่ายึดถือ แต่ประโยชน์ของ พี่เขยคุณ หรือ ครอบครัวเมียคุณ หรือ ประโยชน์ ของพวกคุณ” และว่า


สิ่งที่ นายสมชาย ควรจะทำ ไม่ใช่ การต่อโทรศัพท์มาหา พันธมิตรฯ ว่า จะให้ทำอย่างไร จึงจะเลิกชุมนุม แต่ควรโทรศัพท์ ไปบอก พ.ต.ท.ทักษิณ ให้กลับมา มอบตัว สั่งให้ สถานีเอ็นบีที ยกเลิก รายการความจริงวันนี้ ที่เป็นรายการ ที่เอาแต่สร้างความแตกแยก ให้สังคม แล้วก็ควรเลิก


ความคิดที่ จะนำ นายไชยา สะสมทรัพย์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รวมถึง นายเฉลิม อยู่บำรุง อดีตรัฐมนตรี ที่ล้วนแล้ว แต่เคยมีปัญหา เรื่องการบริหารประเทศ เข้ามาร่วมทีม กับรัฐบาล อย่างที่ เริ่มมี กระแสข่าวออกมาด้วย

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
21 กันยายน 2551 01:10 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000111777


พิมพ์ ข่าวนี้ “สมศักดิ์” แฉ บ.เจ๊แดงค้างค่าขนส่งรถไฟร่วม 20 ล.


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

สนธิ เตือนว่า แถลงการณ์ของ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ยุติ แถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา หมกเม็ด

Filed under: การเมืองภาคประชาชน,การแก้ไข รธน.,ข่าวการเมือง,ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวสังคม,ข่าวเมืองไทย,ข้อพิพาทไทย-กัมพูชา,ข้อมูลควรอ่าน - Recomendation,ความขัดแย้ง,ความมั่นคง,คำพิพากษา,คำสั่งศาล,คุณธรรม,ชุมนุมประท้วง,ตรวจสอบ,ทุจริต,ธรรมาภิบาล,ประวัติศาสตร์ไทย,ปราสาทพระวิหาร,มรดกโลก,วัฒนธรรมขอมโบราณ,วิกฤติ,สหประชาชาติ,องค์การยูเนสโก,อาชญากรรม,เทวสถาน,โบราณคดี,โบราณสถาน — accomthailand @ 23:54
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


“สนธิ”ย้ำทวงประเทศไทยคืนมา นัดแฉอีกรอบ”แม้ว”ปล้นฮุบน้ำมัน

นายสนธิ ลิ้มท�งกุล บนเวทีพันธมิตรฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล

นายสนธิ ลิ้มทองกุล บนเวทีพันธมิตรฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล


“สนธิ” ย้อนอดีต เชื่อมโยง พรรคพลังประชาชน โกงการเลือกตั้ง เป็น นอมินี ไทยรักไทย เป็นปฏิปักษ์ ต่อการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ย้ำต่อสู้ เพื่อทวงประเทศไทย ให้ลูกหลาน ไม่ได้หวังเป็น นายกฯ หรือเป็น รัฐมนตรี นัดเปิดโปง “ระบอบแม้ว – ฮุนเซน” ร่วมสูบเลือด คนไทยพรุ่งนี้ (21 ก.ย.) อีกรอบ


คลิกที่นี่ เพื่อฟัง นายสนธิ ลิ้มทองกุล ปราศรัย
คลิกที่นี่ เพื่อชม (56 K) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ปราศรัย
คลิกที่นี่ เพื่อชม (256 K) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ปราศรัย


วันนี้ (20 ก.ย.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กล่าวว่า พวกเรา มารวมกัน ที่นี่ เพราะสังคม การเมืองไทย ไม่ได้ เปิดช่อง หรือถ้ามีช่อง แต่ก็ไม่ได้ ดำรงความยุติธรรม และไม่จัดการ กับรัฐบาลชั่วๆ เหล่านั้น


นายสนธิ ได้ทบทวน เหตุการณ์ในอดีต ตั้งแต่ พรรคไทยรักไทย มาจนถึง พรรคพลังประชาชน และ รัฐบาล ชุดนี้ โดยเริ่มจาก พรรคไทยรักไทย ที่ถูก ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินยุบพรรค เนื่องจาก มีพฤติกรรม ที่เป็นปฏิปักษ์ ต่อการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
นายสนธิ ลิ้มท�งกุล บนเวทีพันธมิตรฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล

นายสนธิ ลิ้มทองกุล บนเวทีพันธมิตรฯ ที่ทำเนียบรัฐบาลต่อมา มีการยืนยันทั้ง นิตินัย และ พฤตินัยว่า พรรคพลังประชาชน เป็นนอมินีของ พรรคไทยรักไทย และ ต่อมา กกต. ก็สรุปว่าเป็น นอมินี ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ยอมรับว่า พรรคพลังประชาชน มาอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และ ชัดเจนที่สุด ก็คือล่าสุด กกต. ตัดสินให้ยุบพรรค


นายสนธิ กล่าวว่า ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวมา ทำให้ พรรคพลังประชาชน จึงเป็นปฏิปักษ์ ต่อการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข จึงมีเหตุผล ที่เราต้องออกมา ขับไล่ และ ต่อมาเป็น รัฐบาล ยังทำผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 กรณี ออก แถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา เรื่องเขาพระวิหาร ที่ไม่ผ่านรัฐสภา นอกจากนี้ ยังมีเจตนา ฉ้อราษฎร์บังหลวง มีการลุ แก่อำนาจ สั่งตำรวจ สลาย การชุมนุม ดังนั้นความผิด ทั้งหมดนี้ จึงมีเหตุผล ต้องออกมาไล่ให้ รัฐบาลชุดนี้ ออกไป


จากนั้น นายสนธิ ได้กล่าวว่า ตำรวจ สามารถมาสลายการชุมนุม ในทำเนียบรัฐบาล ตลอดเวลา ทว่าตนเตือนว่า ในวันรุ่งขึ้น จะมีคนออกมา ทั่วประเทศ เป็นเรือนแสน เรือนล้าน และ อาจเกิด จลาจลทั่วประเทศ ดังนั้น คนที่คิดสลายการชุมนุม ก็ขอให้คิดให้ดี


จากนั้น นายสนธิ ได้ตั้งข้อสังเกต สื่อบางฉบับ และ คอลัมนิสต์บางคน ที่พยายามบิดเบือน โดยได้ลงรูปภาพ ของตนเอง ที่ใส่หมวกแก๊ป แล้ว พยายาม เปรียบเทียบ ให้เหมือน เชกูวารา นักปฏิวัติในอเมริกากลาง-อเมริกาใต้ โดย นายสนธิ ย้ำว่า ตนเองไม่ใช่ เช แต่เป็นลูกจีน ที่รักชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ โดยสาเหตุ ที่ออกมาต่อสู้ พร้อมแกนนำพันธมิตรฯ ก็คือ ต้องการเอาประเทศไทย ของประชาชน คืนมา บนพื้นฐาน ความดีต้องชนะความชั่ว

ย้ำทวงประเทศไทยคืนมา นัดแฉ�ีกร�บ

ย้ำทวงประเทศไทยคืนมา นัดแฉอีกรอบ


“พวกผมไม่ได้สู้ เพื่อจะเป็นรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี แต่เราต่อสู้เพื่อ ลูกหลานเรา ในอนาคต ให้มีที่ยืน บนแผ่นดิน ด้วยความเสมอภาคกัน ทุกแห่ง” นายสนธิ ระบุ และ ว่า ตอนนี้ คอลัมน์นิสต์บางคน ยังบิดเบือนว่า การประท้วงของ พันธมิตรฯ เหมือนกับ การประท้วงในฝรั่งเศส ที่ไม่สำเร็จ เพราะรัฐบาลฝรั่งเศส ได้รับการเลือกตั้ง ด้วยเสียงข้างมาก ว่า โดยสื่อบางคน ก็มักจะยึดเอาแต่ การเลือกตั้ง แต่ที่ไม่ยอมพูดให้หมด ก็คือ ฝรั่งเศสไม่เหมือนกับไทย เพราะประเทศไทย มีการโกงการเลือกตั้ง ซึ่งฝรั่งเศส มีน้อยกว่า ขณะที่ ใน ประเทศไทย พรรคพลังประชาชน โกงการเลือกตั้ง และ กกต. สรุปแล้ว เสนอให้ยุบพรรคไปแล้ว จะให้เรายอมรับ การโกงการเลือกตั้ง ซึ่งเรายอมรับไม่ได้


จากนั้น นายสนธิ ได้เรียกร้องให ้พี่น้องพันธมิตรฯ รวมพลังดัดหลังบริษัท ที่ไม่สนใจพวกเรา โดยอย่าไปสนับสนุน ซื้อสินค้าบริษัทเหล่านั้น ขณะเดียวกัน ได้เรียกร้อง ให้สนับสนุน บริษัทวิริยะประกันภัย ที่มีความกล้าหาญ โดยไม่เกรงกลัว อำนาจการเมือง ยอมค้ำประกัน กลุ่มพี่น้อง ที่ถูกออกหมายจับ กรณีบุกเอ็นบีที คนละ 2 แสนบาท รวมแล้ว ประมาณ 20 ล้านบาท โดย นายสนธิ เรียกร้องให้สนับสนุน บริษัทวิริยะประกันภัย โดยซื้อประกันภัย กับบริษัทดังกล่าว


นอกจากนี้ นายสนธิ ยังกล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ จะมาเปิดเผยเรื่องลึกๆ ที่เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จนถึงรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช กับ รัฐบาล ของ นายฮุนเซน ของกัมพูชา ทุกเรื่องล้วนเกี่ยวข้องกับ น้ำมันทั้งสิ้น


พร้อมกันนั้นได้กล่าว เตือนว่า อย่าเพิ่งดีใจ กับแถลงการณ์ของ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ยุติ แถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา เพราะไม่ใช่ สิ้นสุด แต่ต้องเป็น โมฆะ จึงจะถูก เพราะศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินให้เป็นโมฆะ ขณะเดียวกัน ทางที่ดี กระทรวงการต่างประเทศ ต้องออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 – 3 ส่งไปถึง สหประชาชาติ และองค์การยูเนสโก ว่าไทยไม่รับรอง คณะกรรมการ 7 ชาติ ที่จะเข้ามาบริหาร ปราสาทพระวิหาร ด้วย

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
21 กันยายน 2551 00:22 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000111773


พิมพ์ ข่าวนี้ “สนธิ”ย้ำทวงประเทศไทยคืนมานัดแฉอีกรอบ”แม้ว”ปล้นฮุบน้ำมัน


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

อินโดนีเซีย จัดการหารือ ระหว่างรัฐบาลไทย และ ตัวแทนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหา ความขัดแย้ง รุนแรง


อินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพ จัดเจรจา แก้ปัญหาไฟใต้ไทย

�ินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพ จัดเจรจา แก้ปัญหาไฟใต้ไทย

อินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพ จัดเจรจา แก้ปัญหาไฟใต้ไทย


เอเอฟพี – อินโดนีเซีย รับเป็นเจ้าภาพ จัดการเจรจาหารือ ระหว่างรัฐบาลไทย และ ตัวแทนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหา ความขัดแย้ง รุนแรง


สำนักข่าว อันตาราของ อินโดนีเซีย รายงานว่า การประชุมปิดครั้งนี้ จัดขึ้นที่ พระราชวังโบกอร์ ชานเมือง จาการ์ตา มี รองประธานาธิบดี ยูซุฟ กัลลา เป็นคนกลาง และจะร่วมหารือกัน จนถึงวันอาทิตย์ (21) ขณะที่ เจ้าหน้าที่ ด้านสื่อของ การประชุมคนหนึ่ง เผยว่า ขั้นตอน ในการ ประชุม ครั้งนี้ จะไม่ได้รับการถ่ายทอด รายงานออกมา


ทั้งนี้ สำนักข่าวทางการของ อินโดนีเซีย ระบุว่า ความตึงเครียด ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของไทย เริ่มคุกรุ่น นับตั้งแต่ การผนวกดินแดน ซึ่ง ประชากร ส่วนใหญ่ มีเชื้อชาติมาเลย์ ในปี 1902 เข้ากับ ประเทศไทย

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
20 กันยายน 2551 18:03 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000111743


พิมพ์ ข่าวนี้ อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดเจรจาแก้ปัญหาไฟใต้ไทย


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

“ไชยวัฒน์” จวก รัฐบาล”น้องเขย” จอมมายา ปากปรองดอง ลับหลัง เกณฑ์คนเข้ากรุง


“ไชยวัฒน์”จวก เขยแม้ว จอมมายา ปากปรองดอง ลับหลัง เกณฑ์คนเข้ากรุง


“ไชยวัฒน์” เตือนสติ “อนุพงษ์” ระวังตัว ให้มากขึ้น หลังทำล่อแหลม ยอมให้ “ห้อย-หน่อย” เข้าพบ เปิดแผลซ้ำ อดีตสุดฉาวของ พี่เมียนายกฯ สร้างภาพป็น พ่อพระ ประกาศสงคราม ยาเสพติด บังหน้า ขณะที่ เบื้องหลัง ดอดเจรจาธุรกิจดาวเทียมกับ นายกฯพม่า แฉ “เขยแม้ว”ปากว่า ตาขมิบ บอก จะปรองดอง แต่กลับ สั่งระดมพล เข้ากรุงกลางดึก ที่ผ่านมา
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ แกนนำ สมัชชา ประชาชน ภาค�ีสาน

ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ แกนนำ สมัชชา ประชาชน ภาคอีสานคลิกที่นี่ เพื่อฟัง นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ปราศรัย
คลิกที่นี่ เพื่อชม (56 K) นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ปราศรัย
คลิกที่นี่ เพื่อชม (256 K) นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ปราศรัย


วันนี้ (20 ก.ย.) ที่เวที พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 20.05 น. นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ แกนนำ สมัชชา ประชาชน ภาคอีสาน กล่าวปราศรัย บนเวทีว่า สิ่งที่ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ประกาศไว้ เมื่อ เปรียบเทียบ กับ พฤติกรรม ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ แทบทุกเรื่อง และ วันนี้ แผ่นดินไทย เปรียบเสมือน แบ่งเป็น 3 ก๊ก


ก๊กที่หนึ่ง พลังประชาชน กุมอำนาจรัฐ


ก๊กที่สอง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ถึงแม้จะ ไม่ได้กุมอำนาจรัฐ ตามกฎหมาย แต่โดยพฤติกรรม คุมแล้วอย่างสิ้นเชิง


ส่วนอีกก๊กหนึ่งคือ ทหาร-ตำรวจ


นอกจากนี้ เรื่องที่เกิดขึ้น ในรอบสัปดาห์ ที่ผ่านมา พันธมิตรฯ เหมือนเพลี่ยงพล้ำ ดูได้จากข่าว สื่อมวลชน นักวิชาการบางส่วน ที่สรุปเหมือนกันหมด คือ ต้องการให้ พวกเราออกจาก ทำเนียบฯ แต่วันนี้ แผ่นดินทำเนียบ เป็นแผ่นดิน ที่ศักดิ์สิทธิ์ มิฉะนั้นจะม ตึกไทยคู่ฟ้าได้อย่างไร แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ จึงเหมาะกับ คนที่จริงใจ ต่อบ้านเมือง ที่จะอยู่บนแผ่นดินนี้


นายไชยวัฒน์ กล่าวต่อว่า วันนี้ขอพูดในฐานะ กัลยาณมิตร กับ กองทัพบก เพราะข่าววันนี้ ท่านผู้นำกองทัพบก นั้นล่อแหลม เหลือเกิน ข่าวที่ออกมา นั้นคือให้ นายเนวิน ชิดชอบ และ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เข้าพบ ซึ่งผลสุดท้าย


โดน 2 คนนี้ เล่นการเมืองน้ำเน่า กับท่าน เป็นเป้าล่อ ตลอดเวลา โดยตนไม่ขอวิจารณ์ว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และ วันนี้ ได้เจอกับ ทหารหาญ จากกองทัพบก คุยกันเรื่อง ประเทศชาติบ้านเมือง เป็นเวลาร่วมชั่วโมง ซึ่งฟังแล้วซาบซึ้ง ในจิตใจ ความเป็นสุภาพบุรุษ เนื่องจากกล้า ที่จะ สารภาพว่า ได้เคยเลือก ทักษิณ หรือ ไทยรักไทย มา แต่วันนี้ ท่านบอกว่า ต้องให้ข้อมูลกับ ตน เนื่องจาก ได้ทำลายประเทศชาติ และ แผ่นดิน


ทั้งนี้ นายไชยวัฒน์ ได้พูดถึงข้อมูล ที่ได้รับมาจาก ทหารท่านนี้ ซึ่งมีใจความว่า เมื่อปี 2544 รัฐบาล ไทยรักไทย จัดตั้งรัฐาล สำเร็จครั้งแรก นโยบายอย่างหนึ่ง ที่ประกาศเด่นชัด และได้สร้างปัญหา ถึงทุกวันนี้ ในขอบเขตสากลโลก ในการฆ่าตัดตอน คือ สงครามกับยาเสพติด


ในปี 2544 นี้เองที่ นายทักษิณ ในฐานะนายกฯ แห่งประเทศไทย ได้พาดพิงว่า เมืองยอน โดยกลุ่มว้า นั้น เป็นแหล่ง ผลิตยาบ้าแหล่งใหญ่ จะต้อง ทำลายให้สิ้นซาก ซึ่งต่อมา ได้มีการประชุมครม. และได้ประกาศแนวทาง จะทำลายแหล่งผลิตใหญ่ที่ เมืองยอน ให้สิ้นซาก


“การประกาศครั้งนั้น ทหารหาญ ที่เป็นอาชีพ ได้ตอบรับด้วยความชื่นชมว่า ถึงโอกาสแล้ว ที่จะทำเพื่อ แผ่นดินไทย ในการ ปราบปรามยาเสพติด ภายใต้นโยบาย ของ ทักษิณ ซึ่งช่วงเวลา ดังกล่าว นายกฯ ของพม่า ที่มีผลประโยชน์ เกี่ยวกับ การสื่อสารโทรคมนาคม กับ นายกฯ ทักษิณ ในสมัยนั้น อย่างใกล้ชิด หลังจากที่ ทักษิณได้ประชุมคณะ ครม. ที่เชียงใหม่เสร็จ ในวันรุ่งขึ้น ได้นัดเจอกับ นายกฯ ของพม่า โดยทำเหมือน จะคุยเรื่องผลประโยชน์ ไทยพม่า แต่กลับไม่ใช่ เป็นการเล่นละครตบหน้า ประชาชนไทย ซึ่งเบื้องหลัง จะคุย เรื่องธุรกิจ ระหว่างตนเอง กับ นายกฯ ของพม่า” นายไชยวัฒน์ กล่าว


ทั้งนี้ นายไชยวัฒน์ กล่าวว่า วันที่มี พระบรมราชโองการ ว่า การที่ นายกฯ ประกาศไว้ 3 ประการ ซึ่งจะสรุปให้ฟัง ดังนี้


ประการแรก ขอเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตรย์ไว้เหนือชีวิต ถ้าหากเทิดทูนจริงแล้ว เว็บไซต์ ที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ ปล่อยไว้ได้อย่างไร ประการที่สอง ที่ประกาศไว้ คือ จะบริหารประเทศบ้านเมือง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แล้วที่ อดีตนายกฯ พี่เมีย ที่ทำตัวแบบนี้ไม่รู้บ้าง หรือ ถ้าไม่รู้ วันนี้ ทหารรู้แล้ว มาเล่าให้ตนฟัง ได้อย่างไร ข้อสุดท้ายคือ ต้องการปรองดอง กับพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย


“ปากประกาศ ปรองดอง แต่การกระทำ ระดมพล เมื่อคืน มีการระดมพล เข้ากรุงเทพฯ ตกลงคำว่า ปรองดอง แปลว่าอะไร” นายไชยวัฒน์ กล่าว


นายไชยวัฒน์ กล่าวถึงเรื่อง การเมืองใหม่ ด้วย ว่า พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ตัดสินใจ ที่จะถือหาง พันธมิตรฯ หลังจากที่ ลังเล มาก่อนหน้านี้ แต่ที่อาภัพคือ นักวิชาการบางเหล่า บางส่วนนั้น กลับไม่รู้เรื่อง ซึ่งตน จะมาพูดการเมืองใหม่อีกครั้ง

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
20 กันยายน 2551 22:17 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000111769


พิมพ์ ข่าวนี้ “ไชยวัฒน์”จวก เขยแม้ว จอมมายา ปากปรองดอง ลับหลัง เกณฑ์คนเข้ากรุง


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

พรุ่งนี้ (21 ก.ย.) พรรคเพื่อไทย ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2551 ณ อาคาร ชินวัตร ไหมไทย ถนนพระราม 4


พรุ่งนี้! เปิดตัวทายาทอสูร “พรรคเพื่อไทย” เชิด “ชัยสิทธิ์-ปานปรีย์” กุมบังเหียน

สัญลักษณ์พรรคพลังประชาชน (ซ้าย) และ สัญลักษณ์พรรคเพื่�ไทย (ขวา)

สัญลักษณ์พรรคพลังประชาชน (ซ้าย) และ สัญลักษณ์พรรคเพื่อไทย (ขวา)


ผู้จัดการออนไลน์ – “เพื่อไทย” พรรคอะไหล่ “พลังประชาชน-ไทยรักไทย” ประชุมใหญ่พรุ่งนี้ (21 ก.ย.) ที่อาคารชินวัตรไหมไทย ถ.พระราม 4 เลือก กก.บริหารพรรคใหม่ “ชัยสิทธิ์ ชินวัตร-สุจริต ปัจฉิมนันท์” เต็ง ส่วนเลขาฯ อาจเป็น “ปานปรีย์” หลานน้าชาติ และ คนใกล้ชิด “หญิงอ้อ”


ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ในเวลา 9.30 น. พรุ่งนี้ (21 ก.ย.) พรรคเพื่อไทย จะจัดการประชุมใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2551 ขึ้น ณ อาคาร ชินวัตร ไหมไทย ย่านถนนพระราม 4 โดยมีวาระสำคัญ คือ


การตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และ การเลือก คณะกรรมการ ตามกฎหมาย พรรคการเมือง ประกอบด้วย คณะกรรมการ คัดเลือก ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ของพรรค คณะกรรมการ และนโยบายพรรค และ คณะกรรมการ ส่งเสริม ความเป็นประชาธิปไตย ในพรรค นอกจากนี้ จะมี การทบทวน เปลี่ยนแปลง นโยบายและ ข้อบังคับพรรคด้วย


สำหรับการประชุม ของ พรรคเพื่อไทย ครั้งนี้ ถือเป็น การเปิดตัว อย่างเป็นทางการครั้งแรก นับตั้งแต่ เหล่า อดีตกรรมการบริหาร พรรคไทยรักไทย และ แกนนำ พรรคพลังประชาชน ประกาศว่า ได้ตั้ง พรรคเพื่อไทย ไว้สำรองแล้ว หาก ศาลรัฐธรรมนูญ มี คำวินิจฉัยให้ยุบ พรรคพลังประชาชน อันเนื่องมาจาก กรณีที่


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ได้พิพากษาให้ใบแดง นายยงยุทธ ติยะไพรัช และ เพิกถอนสิทธิ ในการเลือกตั้ง เป็นเวลา 5 ปี โดยกรณีดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ พรรคพลังประชาชน โดยอาจถึงขั้น ยุบพรรค ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 เนื่องจาก นายยงยุทธ นั้น ดำรง ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน


พรรคเพื่อไทย เป็น พรรคอะไหล่ ที่นักการเมืองในสายของ นายยงยุทธ และ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ภริยานายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี และ อดีตกรรมการบริหาร พรรคไทยรักไทย เป็นผู้จดทะเบียนไว้ เพื่อรองรับ ส.ส. และ อดีตผู้สมัคร ส.ส. ทั้งจาก พรรคพลังประชาชน และ พรรคไทยรักไทย เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ครั้งต่อไป โดยขณะนี้มี อดีตผู้สมัคร ส.ส. และ สมาชิก พรรคพลังประชาชน ย้ายไป สังกัดแล้ว จำนวนมาก


ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับรองให้ จดทะเบียน จัดตั้ง พรรคเพื่อไทย โดยมีผลตั้งแต่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 มี นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค และ นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ เป็น เลขาธิการพรรค ใช้สัญลักษณ์ชื่อย่อ พรรค เป็นอักษร “พ” ขณะที่ ตัวย่อของ พรรคเพื่อไทย เป็น ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษนั้น คือ พท. และ PT. ตามลำดับ


โดยจากข้อมูลเมื่อ วันที่ 10 ก.ค. พรรคเพื่อไทย มีกรรมการบริหารพรรค 17 คน สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 111/1 อาคารนวสร ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งเคยเป็น ที่ทำการ พรรคไทยรักไทย ขณะที่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ หัวหน้า พรรคไทยรักไทย

พล.�.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร �ดีตผู้บัญชาการทหารบก ญาติผู้พี่ข�ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีตผู้บัญชาการทหารบก ญาติผู้พี่ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร


สำหรับ ในวันที่ 21 ก.ย. นี้ พรรคเพื่อไทย จะ คัดเลือก กรรมการบริหารพรรค คนใหม่ โดยขณะนี้มี ตัวเต็ง หัวหน้าพรรคด้วยกัน 2 ราย คือ พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีตผู้บัญชาการทหารบก ญาติผู้พี่ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และ อีกคนหนึ่งคือ นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ อดีตปลัดกระทรวง มหาดไทย ขณะที่ เลขาธิการพรรคนั้นมีข่าวว่า อาจจะเป็น นายปานปรีย์ พหิทธานุกร


สำหรับ นายปานปรีย์ นั้นเป็นผู้มีความใกล้ชิดกับ คุณหญิงพจมาน ชินวัตร โดยในสมัย รัฐบาลสมัคร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


ในปี 2546 เคยดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นอกจากนี้ นายปานปรีย์ ยังมีศักดิ์เป็น หลานเขย ของ “น้าชาติ” พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี อีกด้วย


ก่อนหน้านี้ ก็มีข่าวว่า พรรคพลังประชาชน ได้ทาบทาม
นายปานปรีย์ พหิทธานุกร

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร

นายปานปรีย์ ให้ลง ชิงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร แข่งกับ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ตัวแทนจาก พรรคประชาธิปัตย์ ทว่า สุดท้าย พรรคพลังประชาชน ก็ส่ง นายประภัสร์ จงสงวน อดีต ผู้ว่าฯ รฟม. ลงสนามแทน

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
20 กันยายน 2551 21:37 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000111768


พิมพ์ ข่าวนี้ พรุ่งนี้! เปิดตัวทายาทอสูร “พรรคเพื่อไทย” เชิด “ชัยสิทธิ์-ปานปรีย์” กุมบังเหียน


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

โผ รัฐบาล”น้องเขย”ยังวุ่น บอกอีก 2-3 วันเสร็จ

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ยังต้งปวดหัวกับการจัดโผ ครม.ตามโควต้า

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ยังต้องปวดหัวกับการจัดโผ ครม.ตามโควต้า


รัฐบาล”น้องเขย”ยังวุ่น – พปช. ถกแบ่งเค้ก อุบเงียบ ควบกลาโหม


รัฐบาล”น้องเขย”ยังวุ่น นัดถก กรรมการบริหาร พรรค “พลังแม้ว” จัดโผ ครม.อีกรอบ บอกอีก 2-3 วันเสร็จ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ฟุ้งไม่ขี้เหร่ รับดึง คนนอก นั่งบางกระทรวง ปัด “แม้ว” ชักใย สั่งการ


วันนี้ (20 ก.ย.) ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สนามหลวง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ ในเวลา 16.00 น. ได้เชิญ คณะกรรมการ บริหารพรรค มาร่วมประชุมที่ พรรคพลังประชาชน เพื่อหารือ เรื่องการบริหารงาน ภายในพรรค เมื่อถามว่า การจัดทำ รายชื่อ ครม. เสร็จหรือยัง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ยังไม่เสร็จเลย”


จากนั้น เมื่อเวลา 14.50 น. นายสมชาย ได้กล่าวที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงความคืบหน้า การจัดทำโผคณะรัฐมนตรี ว่า กำลังทำอยู่ ทำไปได้ เยอะแล้ว ซึ่งวันนี้ พรรคร่วมรัฐบาล บางพรรค ได้ส่งรายชื่อ มาแล้ว คาดว่า จะทูลเกล้าฯ ได้ภายใน 2-3 วันนี้


ถามว่า ปัญหาที่ ส.ส. รุมทึ้ง ตำแหน่งรัฐมนตรี จะจัดสรรอย่างไร ให้ลงตัว นายสมชาย กล่าวว่า ไม่มีใครรุม แต่เราจะจัด โดยคำนึงถึง คุณภาพ และ ความเหมาะสม โดยในเย็นวันนี้ ตนจะประชุม คณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อรับฟัง กรรมการบริหารพรรค ว่า มีความคิดเห็น อย่างไร อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า มีบางกระทรวง ที่ดึงคนนอก เข้ามาเป็นรัฐมนตรี โดยพิจารณา ถึงเหตุผล เพื่อต้องการให้ มีประสิทธิภาพ


ถามว่า จะควบตำแหน่ง รมว.กลาโหม เองหรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า กำลัง ดูอยู่ ยังไม่เรียบร้อย


ถามว่า ส.ส. พลังประชาชน บางกลุ่ม ยังคัดค้าน นายสุวิทย์ คุณกิตติ หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ไม่ให้มาเป็นรัฐมนตรี ในรัฐบาลชุดนี้ นายสมชาย กล่าวว่า ไม่หรอก เราให้สิทธิ์พรรคร่วม ในการจัดทำ รายชื่อรัฐมนตรี เพียงแต่เวลา ส่งรายชื่อมา เราก็ขอดู ซึ่งถ้าบุคคลเหล่านั้น เหมาะสม เราก็ ไม่มีปัญหา เราต้องให้ความเคารพ ในกิจการภายใน ของพรรคร่วมรัฐบาล


ถามว่า นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ยังนั่งตำแหน่ง รมว.คลัง หรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า ตนกำลังเรียน เพื่อขอให้ท่านมาช่วย แต่ก็อยู่ที่ นพ.สุรพงษ์ ที่ จะเป็น ผู้พิจารณา ถามว่า หาก นพ.สุรพงษ์ ไม่มา คนที่จะมาดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง ต้องเป็นคนนอกหรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า กำลังดู


ถามว่า มีข่าวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เข้ามาเกี่ยวข้อง ในการทำโผครม. นายสมชาย กล่าวยืนยัน ว่า ไม่มี ตนเป็นคนทำ เพราะ นายกรัฐมนตรี ต้องเป็น ผู้รับผิดชอบ ไม่มีใครมาทำ ถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่า โฉมหน้า ครม. ที่ออกมา จะไม่ถูกวิจารณ์ว่า ขี้เหร่ นายสมชาย กล่าวว่า ตนมั่นใจ แต่ห้าม การวิจารณ์ไม่ได้ การวิจารณ์ เป็นเรื่องของ ความเห็น


เมื่อถามถึง การหารือกับ แกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ นายสมชาย กล่าวสั้นๆ ว่า ก็อย่างที่เป็นข่าว จากนั้น นายสมชาย ได้เดินทางไป ประชุม กรรมการ บริหารพรรค ที่พรรคพลังประชาชน


ต่อมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 17.00 น. นายสมชาย ในฐานะ รองหัวหน้าพรรค พลังประชาชน เป็น ประธาน การประชุม คณะกรรมการ บริหารพรรค โดยมี กรรมการบริหารพรรค เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายทรงศักดิ์ ทองศรี พ.ต.ท.กานต์ เทียนแก้ว นายนพดล ปัทมะ และนายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล


ภายหลังการประชุม เพียง 20 นาที ร.ท.กุเทพ ใสกระจ่าง โฆษกพรรค พลังประชาชน แถลงว่า ประชุมกรรมการบริหารพรรค วันนี้ (20 ก.ย.) เป็นการ ประชุม นัดพิเศษเร่งด่วน เพื่อพิจารณา เรื่องการแต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับพรรค ซึ่งการ แต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรี และตำแหน่งทางการเมือง อื่น ๆ ที่ประชุม มีมติเป็น เอกฉันท์ มอบให้ นายกรัฐมนตรี มีอำนาจเต็ม คัดเลือก บุคคล เข้าสู่ตำแหน่ง เหล่านี้


“เชื่อว่า นายกรัฐมนตรี จะดูบุคคลที่มี ความเหมาะสม มากที่สุด และเมื่อมอบอำนาจให้ นายกรัฐมนตรีแล้ว ใครจะมาท้วงติงไม่ได้ เพราะเป็นการ บริหาร ระบบพรรค ต้องเคารพ หลักเกณฑ์ ในการดำเนินงาน เมื่อได้ตัวบุคคลแล้ว นายสมชาย แจ้งพรรคร่วมรัฐบาล ได้เลย ไม่ต้องแจ้ง กรรมการ บริหารพรรค อีก แต่ใครจะไปพูด แสดงความเห็นส่วนตัว อย่างไร ไม่เกี่ยวกับพรรค” โฆษกพรรคพลังประชาชน กล่าว


นายสมชาย ให้สัมภาษณ์ ภายหลังการประชุม ถึงตำแหน่ง รัฐมนตรีของ พรรคพลังประชาชนว่า เสร็จเรียบร้อย เกิน 90 เปอร์เซ็นแล้ว ไม่มีปัญหา ติดขัดตรงไหน


ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ทาบทามคนนอก มาดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า ทาบทามไปแล้ว ต่อข้อถามว่า ทาบทาม คนนอก กี่ตำแหน่ง นายสมชาย กล่าวว่า “ลืม สมองไม่ค่อยดี” และเมื่อถามว่า จะควบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม หรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า ยังไม่จบ


นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รักษาการรองนายกฯ และ รมว.คลัง ในฐานะ เลขาธิการพรรคพลังประชาชน ให้สัมภาษณ์ รายการ “คนในข่าว” เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮริทซ์ กรณี ไม่รับตำแหน่งใน “ครม.สมชาย 1” ว่า ตนพูดกับ แกนนำพรรคบางคนไป ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. ในเหตุการณ์ สภาล่ม แล้ว และ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ นายสมัคร สุนทรเวช พ้นจากตำแหน่งนายกฯ ตนก็พ้น จากหน้าที่ด้วย เพียงแต่ตอนนี้ ทำหน้าที่ รักษาการ รองนายกฯ และ รมว.คลัง เท่านั้น


“ส่วนตัวคิดว่า จะไม่รับตำแหน่ง ตั้งแต่ ตอนที่ศาล รับคดีหวยบนดิน ไปแล้ว แต่ผู้ใหญ่หลายคน บอกว่า เรื่องนี้ต้องให้มี ความชัดเจน เพราะ คดีหวยบนดิน เกิดขึ้นช่วงที่ผม ดำรงตำแหน่ง รมว.ไอซีที เมื่อเรื่องนี้ มันไม่ชัดเจน ก็ควรสอบถาม กฤษฎีกา และได้รับคำตอบว่า ยังทำหน้าที่ ในปัจจุบัน ต่อไปได้ และ เรื่องนี้ยังไม่มี การพิจารณา จนถึงที่สุดคือส่งให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และ ตอนนั้น ผมคิดว่า ต้องทำเรื่องนี้ ให้เป็น บรรทัดฐาน จึงทำหน้าที่นี้ จนกว่า จะมีคำวินิจฉัยให้เป็น ที่สิ้นสุด ออกมาก่อน หากวันนี้ จะต้องเข้ารับตำแหน่งใหม่ ก็จะมีบางฝ่าย มาถามว่า ผมจะรับหน้าที่ ต่อไป หรือไม่ และทำได้ หรือไม่ ผมจึงคิดว่า จะเว้นวรรคไปก่อน” นพ.สุรพงษ์ กล่าว


เมื่อถามว่า จะเว้นวรรค นานเท่าใด นพ.สุรพงษ์ กล่าวว่า จนกว่า คดีหวยบนดิน จะจบ ไม่อย่างนั้น หากตนรับตำแหน่งต่อไป ก็จะเจ็บสีข้าง ตอนนี้ ขอใช้เวลา อยู่กับครอบครัว และอาจจะเขียนหนังสือ เกี่ยวกับ การเมือง ช่วงสำคัญๆ


เมื่อถามว่า หากตั้งใจเว้นวรรค ทำไมไม่ประกาศในช่วงที่ “3 ส.” มีชื่อลุ้นเป็น นายกฯ นพ.สุรพงษ์ กล่าวว่า ตนคิดว่า หาก นายสมัคร กลับมาเป็น นายกฯ ได้ อีกครั้ง ตนก็จะไม่รับตำแหน่ง และเหตุการณ์ สภาล่ม นั้น ตนก็บอกแกนนำพรรค บางคนว่า ไม่ประสงค์ที่จะ ถูกเสนอชื่อ ขึ้นเป็น นายกฯ เพราะตน มีปัญหาข้างต้น แต่ก็ถูกทักท้วงว่า อย่าเพิ่งประกาศออกไป ตนจึงมาพูด หลังจากที่มี นายกฯ คนใหม่แล้ว


เมื่อถามว่า นายสมชาย ทราบเรื่องนี้เมื่อใด นพ.สุรพงษ์ กล่าวว่า ตนแจ้งให้ นายสมชายรับทราบ ในวันที่ 15 ก.ย. ขอยืนยันว่า ตนไม่น้อยใจ งานต่างๆ แม้จะมี ความยาก หากทุ่มเท ก็ผ่านไปได้


แต่สิ่งที่คาใจ และทำงานแบบ ไม่มีความสุขคือ คดีหวยบนดิน และ ช่วงการประชุม พรรคพลังประชาชน ในวันที่ 15 ก.ย. สมาชิกพรรค บางคน ได้ สอบถาม ถึงเรื่องนี้ ตนจึงประกาศ ไปว่าไม่ขอรับตำแหน่งใดๆ


เมื่อถามว่า ที่กลุ่มเพื่อนเนวิน พยายามเสนอชื่อให้เป็น นายกฯ เพราะยังไม่รู้ เว้นวรรค นพ.สุรพงษ์ กล่าวว่า ตนบอกกับ แกนนำบางคน ใน กลุ่มนั้น ที่ผลักดันตน เพราะคิดว่า ตนจะเปลี่ยนใจ

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
20 กันยายน 2551 18:14 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000111746


พิมพ์ ข่าวนี้ รัฐบาล”น้องเขย”ยังวุ่น – พปช. ถกแบ่งเค้ก อุบเงียบ ควบกลาโหม


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

แกนนำพันธมิตรฯ ย้ำหลักการเดิมคือ ค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 50 เพื่อให้ พรรคตัวเอง-พวกพ้อง พ้นผิด


พันธมิตรฯย้ำขวางแก้รธน.-ระดมความเห็นการเมืองใหม่พรุ่งนี้

พล.ต.จำลง ศรีเมืง นายพิภพ ธงไชย และนายสมศักดิ์ โกศัยสุข 3 แกนนำพันธมิตรฯ

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นายพิภพ ธงไชย และนายสมศักดิ์ โกศัยสุข 3 แกนนำพันธมิตรฯ


แกนนำพันธมิตรฯ ย้ำหลักการเดิมคือ ค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 50 เพื่อให้ พรรคตัวเอง-พวกพ้อง พ้นผิด และ พปช. ต้องพ้นจาก รัฐบาล เนื่องจาก ไม่มีความชอบธรรม พร้อมเปิดทางเจรจา นายกฯ หลังจากตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้น ระบุตอนนี้ ถือว่ายังไม่มีความคืบหน้า ขณะเดียวกัน พรุ่งนี้ เปิดระดม ความเห็น การเมืองใหม่ เพื่อหาแนวทางเบื้องต้น ก่อน


วันนี้ (20 ก.ย.) ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นายพิภพ ธงไชย และนายสมศักดิ์ โกศัยสุข 3 แกนนำพันธมิตรฯ ได้ร่วมกัน แถลงข่าวประจำวัน โดย พล.ต.จำลอง กล่าวถึง ความคืบหน้า หลังจาก นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้โทรศัพท์ ประสานกับ นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรฯ เพื่อเจรจาร่วมกัน ว่า ยังไม่ได้หารือ ในรายละเอียด ว่าจะเป็นวันใด และ จะเจรจาเรื่องใดบ้าง


แต่นายกรัฐมนตรี ถามว่า ต้องการให้รัฐบาล ทำอะไรบ้าง และขอให้ รัฐบาลทำงานก่อน ขณะนี้จึงถือว่า ยังไม่มีความคืบหน้า เพราะ นายกรัฐมนตรี มีภาระเร่งด่วน คือการตั้งรัฐบาล ตั้งรัฐมนตรี ที่ยังแย่งโควตากันอยู่ จนไม่สามารถ ตั้งรัฐบาลได้ ทางแกนนำพันธมิตรฯ จึงเปิดโอกาสให้ แก้ไข ปัญหา ภายในพรรค ไปก่อน แต่พันธมิตรฯ ยังคงยืนยันในจุดยืนเดิม คือ ค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ ไล่รัฐบาล พรรคพลังประชาชน เพื่อเปิดทาง การเมืองใหม่


เมื่อถามว่า หากเจรจากับ นายกรัฐมนตรีแล้ว จะออกจากทำเนียบรัฐบาล หรือไม่ พล.ต.จำลอง กล่าวว่า เป็นเรื่องของ สถานการณ์ แกนนำพันธมิตรฯ จะต้องประชุมกัน อีกครั้งหนึ่ง และ สอบถามความเห็นประชาชน ที่มาร่วมชุมนุมก่อน เพราะคนเหล่านี้ มาด้วยใจ อยู่ดีๆ จะบอกว่า ให้ถอยออกจาก ทำเนียบฯ ผู้ชุมนุมก็คง หมดความเชื่อถือ


เมื่อถามย้ำว่า ท่าที แกนนำพันธมิตรฯ อ่อนลง จากก่อนหน้านี้ ที่ไม่ยอมเปิดเจรจากับ รัฐบาล พล.ต.จำลอง กล่าวว่า อย่าใช้คำว่า ท่าทีอ่อนลง เพียงแต่ นายสมชาย โทรศัพท์มาพูดคุย ก็ถือว่าเป็น สัญญาณที่ดี เราเป็นคนไทยด้วยกัน หากต้องการมาพูดคุย ก็มาได้ตลอดเวลา


“เราไม่ใช่พวกใหญ่โต อะไร ใครมาพูดคุยด้วย ก็น่ายินดี แต่ขณะนี้ ยังไม่มีการประสานว่า จะมาเมื่อไร ยังไม่มีการส่งตัวแทน มาเจรจา และ ทาง พันธมิตรฯ ก็ไม่ได้มอบหมาย ให้ใครเป็นพิเศษ ในการเจรจา แกนนำทุกคน เปิดกว้าง สามารถโทรมาคุย กับทุกคนได้ตลอดเวลา และ เมื่อได้ผล การเจรจา ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมแกนนำอีกครั้ง ขณะเดียวกัน พันธมิตรฯ ไม่ได้ปิดกั้นว่า จะต้องเจรจากับนายกฯ เพียงคนเดียว แต่ถ้าจะส่ง ตัวแทนมา ก็ต้องเป็นบุคคล ที่มีอำนาจ ในการตัดสินใจ และน่าเชื่อถือ ขอทุกฝ่าย อย่าเพิ่งเร่งรัด ให้นายกฯ ได้ทำงานก่อน” พล.ต.จำลอง กล่าว


ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่ คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีต 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ระบุว่า การเคลื่อนไหวของ พันธมิตรฯ เป็นการช่วย พรรคประชาธิปัตย ์ให้เป็นรัฐบาล พล.ต.จำลอง กล่าวว่า คุณหญิงสุดารัตน์ บอกว่า ไม่ยุ่งการเมืองแล้ว หลังถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาไปแล้ว แต่ก็ยังเข้ามา จัดโควตารัฐมนตรี ได้ทุกครั้ง ซึ่งเป็นเหตุผลว่า ทำไมพันธมิตรฯ ต้องเรียกร้อง ให้มีการเมืองใหม่ เพราะการเมืองเก่า แก้ปัญหาอะไร ไม่ได้ พันธมิตรฯ ไม่ได้ช่วย พรรคประชาธิปัตย์ เพียงแต่ ต่อต้านการซื้อเสียง การทุจริต คอร์รัปชั่น ยิ่งมี การแย่งตำแหน่ง กันมากเท่าใด ก็เป็น ความชอบธรรม ของพันธมิตรฯ ที่จะชุมนุม


ส่วนกรณี แกนนำพันธมิตรฯ จะเปิดเวที รับฟังความคิดเห็น ในเรื่องการเมืองใหม่ นายพิภพ กล่าวว่า ในวันที่ 21 กันยายน จะเปิดเวที รับฟังความเห็น ในทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากแกนนำ ออกไปจัดข้างนอกไม่ได้ อาจจะโดนจับกุม โดยการจัดเวที รับฟังความเห็น จะมี นักวิชาการ และ ตัวแทน กลุ่มวิชาชีพ บางส่วน มาร่วมแสดงความเห็น เมื่อได้โครงร่างจากเวทีนี้ ก็จะนำไปสู่ ที่ประชุมแกนนำพันธมิตรฯ เพื่อมาประกาศ ในเบื้องต้น ในวันที่ 22 กันยายน เพื่อให้สาธารณชน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ว่า


รูปแบบที่เหมาะสม ควรเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม อยากให้ ชมรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน ระดม ความคิดเห็นเรื่องนี้ ด้วย เพราะขณะนี้ เรื่องการเมือง ไม่ใช่หน้าที่ ของพันธมิตรฯ องค์กรเดียว เป็นเรื่องของ สาธารณชน ที่ต้องช่วยกัน หาทางรอดให้กับประเทศ


ด้านนายสมศักดิ์ กล่าวถึง ข่าวที่จะมี การสลายม็อบพันธมิตรฯ ในวันที่ 22 และ 23 กันยายนนี้ ว่า พันธมิตรฯ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งข่าวมาว่า ในวัน ดังกล่าว ช่วงเช้า จะมีคนน้อย ก็จะสลายม็อบ


หากมีการ สลายม็อบจริง สมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ หรือ สรส. จะนัดหยุดงาน อีกแน่นอน ซึ่งการสลายม็อบ ครั้งแรก สรส. ก็ได้หยุดงาน ทั่วประเทศ ไปแล้ว รัฐบาล ต้องรับผิดชอบ สิ่งที่เกิดขึ้น

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
20 กันยายน 2551 17:31 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000111737


พิมพ์ ข่าวนี้ พันธมิตรฯย้ำขวางแก้รธน.-ระดมความเห็นการเมืองใหม่พรุ่งนี้


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

“ยมเทพใต้พิภพ” จ้าวแห่งการปฏิรูป โดย เปลว สีเงิน

ผังระบบสุริยะใหม่ ที่ดาวทุกดวงยัง�ยู่ ณ ตำแหน่งเดิม เพียงแต่บางดวงเปลี่ยนสถานะไปบ้าง

ผังระบบสุริยะใหม่ ที่ดาวทุกดวงยังอยู่ ณ ตำแหน่งเดิม เพียงแต่บางดวงเปลี่ยนสถานะไปบ้าง


20 กันยายน 2551 กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


“ยมเทพใต้พิภพ” จ้าวแห่งการปฏิรูป

โดย เปลว สีเงิน


“ไทย-สหรัฐ” ตั้งอยู่ในอิทธิพลของ เส้นแวง หรือ เส้นลองจิจูด เดียวกัน!? ในขณะที่ ไทยกำลังเข้าสู่ เส้นทาง “ปฏิรูป” เกิดตุลาการภิวัตน์ เกิดปฏิรูป ระบบราชการ เกิดพันธมิตรฯ โพกเหลือง เกิด นปช.โพกแดง เกิดอะไร อีกมากมาย ในลักษณะ


“ความคิดแยก-สังคมแตกตัว” จาก กลุ่มบุคคล คณะบุคคล ตั้งแต่ ระดับปัญญาชน ท้องถนน ไปจนถึง ระดับปัญญาชน บนหอคอยงาช้าง อย่างเช่น พวก อาจารย์ นักวิชาการ นักการเมือง และ นักวาทกรรม รับจ้าง
นำพันธมิตรประชาชนเพื่�ประชาธิปไตย

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในความเหมือน – ความต่าง ทั้งในวาทะ วิวาทะ และทั้ง ตื้นเขิน – ล้ำลึก ทั้งหมดนั้น ล้วนมุ่งสู่จุดเดียวกัน คือ


สู่สังคม “อนาคตใหม่”!


อีกซีกโลก ที่สหรัฐอเมริกา ก็เหมือนกัน change ในความหมาย ปฏิรูป หรือ การเปลี่ยนสังคมอเมริกัน สู่อีกมิติ โดย นายบารัก โอบามา ผู้ชิงชัย ประธานาธิบดีจาก เดโมแครต เป็นผู้จุดไฟ หวังดวงใหม่ขึ้น


ปรากฏว่า “ได้ใจ” คนอเมริกันมาก ยิ่ง นายจอร์จ ดับเบิลยู. บุช ประธานาธิบดี รีพับลิกัน ๘ ปี ในตำแหน่ง เป็น ๘ ปี แห่งการนำ คนอเมริกัน สู่ หายนะ ทั่วหน้า


เวิลด์คอม เจ๊ง เอนรอน เจ๊ง สถาบันธุรกิจ และ สถาบันการเงิน ไล่กันเจ๊ง เป็นลูกระนาด แล้ววันนี้ ก็มาถึง เลห์แมน บราเธอร์ส เจ๊ง! การล้มละลาย ของ เลห์แมน ไม่พินาศเฉพาะ สหรัฐ แต่ทำให้ทั้งโลก ได้รับผลกระทบตามกันไป ตาม ฐานานุรูป ด้วย


ถึงธนาคารกลางของ หลายประเทศ อัดฉีดเงินเข้าไป แต่ก็คงดองศพ ได้ระยะหนึ่ง เท่านั้น ตราบใดที่ ซับไพรม์ อันเป็น “ต้นเหตุ” ยังอยู่ ตราบนั้น วันฟื้นจริงๆ ของสหรัฐ จะยังไม่มี!


มอร์แกน สแตนเลย์ และ โกลด์แมน แซคส์ เป็นอันดับต่อไป ไม่มีทางอยู่อย่าง ยิ่งใหญ่และยโส ได้เหมือนเดิมแน่ ถ้าไม่ต้องการ ล้มละลาย ก็ต้องขาย หรือไม่ ก็ต้องเปลี่ยนมือ


โลกหมุน ซีกตะวันออก รับแสง และ ส่งซีกตะวันตก เข้ามุม “อับแสง” แล้วครับ !?


เหตุการณ์ทั้งใน ประเทศไทย และทั้งใน สหรัฐอเมริกา ขอบอกว่า “นี่..เพียงเริ่มต้น” เท่านั้น ผมอยากให้ แต่ละท่านสังเกต ทั้ง ไทย-สหรัฐ คนละเรื่องราวแท้ๆ แต่ใน ปฏิกิริยา สังคม เศรษฐกิจ – การเมือง นั้น กลับเหมือน ยังกะ “โคลนนิ่ง”!?


อเมริกันชน กำลังเบื่อ ระบบสังคมเก่า แสวงหาสิ่งใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า แล้ว CHANGE..CHANGE..CHANGE ก็ติดอยู่ ในลมหายใจ คนอเมริกัน ขณะนี้


ส่วนไทยเรา วันนี้ก็มีแต่คำว่า ตุลาการภิวัตน์ บ้าง ปฏิรูปการเมือง บ้าง การเมืองใหม ่บ้าง ประชาภิวัตน์ บ้าง รัฐบาลแห่งชาต ิบ้าง ซึ่งความหมาย ในคำเรียกหา หลากหลาย นั้น

 CHANGE..CHANGE..CHANGE!

CHANGE..CHANGE..CHANGE!


รวมอยู่ในคำเดียวกัน คือ CHANGE..CHANGE..CHANGE!


แล้ว อเมริกันชน และ สยามชน จะ CHANGE ระบบสังคม ของ ประเทศตัวเองได้ไหม? บางท่าน อาจสงสัยใคร่ถาม ผมตอบได้ โดยไม่ลังเล ทันที เลยว่า


ได้ ๑,๐๐๐%!!


ผมเอาอะไรมารับประกันถึงขนาด ๑,๐๐๐% คำตอบ ก็คือ “สถิติแห่งดวงดาว” นั่นเอง ซึ่งผม ก็เคยพูดมาเสมอ ว่า “โลกเข้าสู่วงรอบ แห่งการ เคลื่อนตัว ของ ดาวพลูโต จาก ราศีหนึ่ง ไปสู่อีก ราศีหนึ่ง แล้ว”


ดาวพลูโต คืออะไร?
ดาวพลูโต คือ CHANGE หรือ ปฏิรูป นั่นเอง!


เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์ ได้จัดสัมมนา “ปรากฏการณ์ ฟ้าบ่งชี้ ภัยพิบัติธรรมชาติ” ครั้งที่ ๔ ที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต เนื่องในวัน “โหรจรัญ”


“โหรจรัญ” คือ ท่านอาจารย์ “จรัญ พิกุล” ผู้เป็นปราชญ์ แห่งศาสตร์ยูเรเนียน “หนึ่งเดียว” ในสยามประเทศ ซึ่งท่านล่วงลับไป ๒ ปีแล้ว และ ในโอกาสครบรอบปี แห่งการจากไป บุตรชายของท่าน และคณะศิษย์ ได้จัด สัมมนาคารวะ รำลึกประจำปี ขึ้น งานผ่านไปแล้ว แต่ ดร.จรัสโรจน์ ท่านกรุณาส่ง เอกสาร ที่แจกในงาน มาให้ผม ๓-๔ เล่ม


อ่านเรื่อง “พลูโตในยุคสมัยต่างๆ” โดย Pallas หรือ อาจารย์พงษ์พันธุ์ วงศ์หนองเตย แล้ว ผมตื่นตา-ตื่นใจมาก จากสถิติ บันทึกเหตุการณ์โลก – เหตุการณ์ไทย ผ่านพลูโต โคจรในแต่ละ ราศีขยับ ผมอยากจะบอกว่า ดวงดาวไม่ได้กำหนด ชะตาโลก-ชะตาคน หรอกครับ แต่ คน และ โลก คือส่วนหนึ่ง ของดวงดาวตะหาก!?


เพื่อเป็น “ความรู้รอบตัว” ผมขออนุญาต คัดลอก แต่ละช่วง แต่ละตอนใน บทความวิชาการ ของ Pallas มาให้ได้อ่านกัน อย่างนี้ครับ

ดาวพลูโต ได้เริ่มโคจร เข้าสู่ ราศีมกร ในวันที่  ๒๖ มกราคม  จากนั้น โคจร ถ�ยกลับมายัง ราศีธนู ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน และจะยกเข้าสู่ ราศีมกรเต็มตัว ใน <b>วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑</b>

ดาวพลูโต ได้เริ่มโคจร เข้าสู่ ราศีมกร ในวันที่ ๒๖ มกราคม จากนั้น โคจร ถอยกลับมายัง ราศีธนู ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน และจะยกเข้าสู่ ราศีมกรเต็มตัว ใน วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑


ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ นี้ มีปรากฏการณ์บนฟ้า ที่สำคัญคือ การย้ายราศี จากราศีธนู มาสู่ ราศีมกร ของ ดาวพลูโต โดย ดาวพลูโต ได้เริ่มโคจร เข้าสู่ ราศีมกร ในวันที่ ๒๖ มกราคม จากนั้น โคจร ถอยกลับมายัง ราศีธนู ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน และจะยกเข้าสู่ ราศีมกรเต็มตัว ใน วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑


ที่บอกว่าเป็น ปรากฏการณ์สำคัญ เป็นเพราะว่า ดาวพลูโต มีความหมายในทาง โหราศาสตร์ ว่าด้วย การปฏิรูป การปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลง และ วัฒนาการ ดังนั้น เมื่อโคจรเข้าสู่ ราศีใด ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ของเรื่องราว ในราศีนั้น อย่างแน่นอน


เนื่องจาก ดาวพลูโต มีคาบการโคจร ที่นาน ทำให้ใช้เวลาโคจร ในแต่ละราศี มากกว่า ๑๐ ปี ในบางครั้ง อาจอยู่ในราศีนั้น นานถึง ๓๐ ปี ซึ่งส่งผลให้เรา สามารถมองเห็น การเปลี่ยนแปลง ในแต่ละยุคสมัย ได้ชัดเจน


…คาบ การโคจรของ พลูโต รอบดวงอาทิตย์นั้น ใช้เวลาประมาณ ๒๔๘ ปี ต่อหนึ่งรอบจักรราศี หรือ โคจรผ่าน แต่ละราศี ประมาณราศีละ ๒๐ ปี แต่เนื่องจาก วงโคจร ที่ประหลาด ทำให้บางช่วง ใช้เวลาผ่าน หนึ่งราศี มากกว่า ๓๐ ปี บางช่วง กลับใช้เวลา เพียง ๑๒ ปี ลักษณะโคจร เป็นรูป วงรี..


พลูโต เป็นชื่อ เทพเจ้าโรมัน ตรงกับ เทพเจ้าฮาเดส (Hades) ของกรีก หมายถึง เทพเจ้าแห่งยมโลก มีความหมาย เกี่ยวกับ พัฒนาการ การเปลี่ยนรูป การเกิดใหม่ ซึ่งมาจาก การที่เทพ พลูโต ที่เป็นเจ้าแห่งยมโลก


เมื่อคนเราตายไป ก็จะลงไปยังยมโลก เพื่อรับคำตัดสิน ที่จะถูกลงโทษใน ขุมนรก หรือได้รับรางวัล ด้วยการส่งไปยัง ทุ่งอิลิเซียม (elysium สวรรค์ของชาวกรีกโบราณ)


การกลายสภาพ จาก มนุษย์บนพื้นโลก ไปสู่ยมโลก ก็สะท้อนถึง การเกิดใหม่ หรือ การเปลี่ยนรูป หรือจะเรียกว่า พัฒนาการ ก็ได้เช่นกัน


ส่วน ดาวฮาเดส ที่เป็นดาวทิพย์ของ โหราศาสตร์ยูเรเนียน เน้นความหมาย ถึง สภาพทุกขเวทนา ในยมโลก มากกว่า


….เทพพลูโต ปกครอง ดินแดนใต้โลก หรือ ยมโลก นั่นเอง อาณาจักรยมโลก ของเทพพลูโต นั้น เป็นดินแดนเร้นลับ อยู่ภายใต้ พื้นโลก ที่ แสงอาทิตย์ ส่องไป ไม่ถึง


ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง ของ ดาวพลูโต จะเป็น การเปลี่ยนแปลงจาก ภายใน เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่มองเห็นไม่ชัด ด้วยความที่เป็น เจ้าแห่งยมโลก เทพพลูโต จึงเป็น ผู้ที่มีความยุติธรรม ทุกขณะ มีความมั่นคงเข้มแข็ง ไม่อ่อนไหว ต่อสิ่งใด ออกจะ แข็งกร้าวกระด้าง จึงทำให้ ผู้คน รู้สึกว่าเป็น เทพที่น่ากลัว


เช่นเดียวกัน อิทธิพลทาง ดาราศาสตร์ของ พลูโต จึงเป็น การเปลี่ยนแปลง ค่อนข้างแข็งกร้าว ดูเหมือน ไม่มีความเมตตา เพราะเป็น การอวสาน ของ สถานะในปัจจุบัน และนำไปสู่ สถานะใหม่ ของชีวิตต่อไป


…..ในยุค พลูโต ราศีมกร ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๖๖ คาดว่า เราจะเห็น การปฏิรูปการปกครอง เกิดขึ้น ในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับ ประเทศไทย ระบบ การปกครอง และ บริหารราชการแผ่นดิน กำลังอยู่ใน ภาวะถูกท้าทาย อย่างวิกฤติ


คนไทย จะต้องร่วมกัน คิดอ่านหาทาง ปฏิรูปการเมือง – การปกครองของเรา ให้ทันต่อ ยุคสมัย จะเกิดประโยชน์ ต่อประเทศ สูงสุด มิฉะนั้น ความเป็นผู้นำ ของไทย ในภูมิภาค ก็จะเสื่อมถอยลงไป จนถูกประเทศอื่น แซงขึ้นไป อย่างน่าเสียใจ


อย่างไรก็ดี คนไทยเรามี แนวทางการปฏิรูปสำคัญ ที่ได้รับพระราชทาน จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นที่รักยิ่ง ของชนทั้งหลาย นั่นคือ “ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง” เพราะ ความพอเพียงคือ ราศีมกร พลูโตคือ การปฏิรูป รวมความกัน ก็คือ “ปฏิรูปไปสู่ ความพอเพียง” พวกเรา รวมใจทำเช่นนั้น จริง ประเทศไทยของเรา ย่อมก้าวไปสู่ ความเจริญรุ่งเรือง อย่างแน่นอน…


ครับ..นี่คือ รหัสดาวพลูโต ที่ Pallas ท่านไขไว้ให้ ซึ่งน่าจะช่วยให้ “ทำความเข้าใจ” กับความเป็นไปของ สังคมโลก และ สังคมไทย ได้พอสมควร ทีเดียว


Change ของโอบามา เป็นเพียงอีก Change หนึ่ง อาจไม่ใช่ Change ในมิติของ องค์การ Freemason ใต้อาณัติ สมาคมหัวกะโหลกกระดูกไขว้ skull and Bones ที่ขับเคลื่อนโลก ขณะนี้อยู่ด้วย “มนตรีแห่ง ความสัมพันธ์ต่างประเทศ” หรือที่รู้จักกันในนาม องค์กร CFR อันย่อมาจาก Council on Foreign Relations


โอบามา หวังเปลี่ยนแค่ สังคมอเมริกัน แต่ Change ของ CFR หวังเปลี่ยน สังคมและเศรษฐกิจ ทั้งโลกไปสู่ ความเป็น “รัฐบาลโลก”

Change ข�งโ�บามา เป็นเพียง�ีก Change หนึ่ง �าจไม่ใช่ Change ในมิติข�ง �งค์การ Freemason

Change ของโอบามา เป็นเพียงอีก Change หนึ่ง อาจไม่ใช่ Change ในมิติของ องค์การ Freemason


นโยบายเดียว เงินตราสกุลเดียว ราชันโลก คนเดียว คำสั่งเดียว รวบรวม การเงิน การเมือง การศาสนา และปัญญาทัศน์ ทั้งหมดในโลก รวมเป็น New World Order


โลกมีแต่ สันติสุข ไม่มี การแย่งทรัพยากร ไม่มีการขาด – การแย่งอาหาร ไม่มีกองทัพ ทุกประเทศ ต้องสละ อำนาจอธิปไตย เข้ามาเป็นเพียง รัฐหนึ่ง ในรัฐบาลโลก นี่คือเป้าหมาย ของ CFR ที่ผู้ทรงอิทธิพล การเงิน-การเมือง-เศรษกิจ-การค้า ของ ยุโรป และ สหรัฐ รวมตัวทำ ต่อเนื่องกัน มา นับร้อยปี จนถึง ณ ปัจจุบันนี้!


เฟด หรือ ธนาคารกลางสหรัฐ แบงก์โลก ไอเอ็มเอฟ เลห์แมน บราเธอร์ส กระทั่ง โกลด์แมน แซคส์ และ มอร์แกน สแตนเลย์ แก๊งเดียว – กลุ่มเดียว กัน เป็นสถาบันการเงิน ที่เกิดขึ้นด้วย กลไก CFR ด้วยกันทั้งนั้น


ฉะนั้น วิกฤติ ที่เกิดในสหรัฐ ต้องจับตา ด้วยว่า “สหรัฐกำลังมาแผนไหน?”


ก็สรุปได้ว่า change ครับ โลกกำลังเปลี่ยน แต่ใครจะเปลี่ยนไป ทางไหน-แบบใด ก็ขึ้นอยู่กับ วิถีใคร-วิถีมัน สำหรับบ้านเรา ก็เห็นชัด อยู่แล้ว ถึงปฏิกิริยา change ด้วยพลูโต..ดาวแห่งตุลาการภิวัตน์.

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 20 กันยายน 2551
http://www.thaipost.net/index.asp?bk=thaipost&iDate=20/Sep/2551&news_id=164182&cat_id=200


พิมพ์ ข่าวนี้ บทความนี้ “ยมเทพใต้พิภพ” จ้าวแห่งการปฏิรูป


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร<

Create a free website or blog at WordPress.com.