Accom Thailand

September 20, 2008

“สมศักดิ์” ฉะ นายกน้องเขย ควรโทรศัพท์ ไปบอก พี่เมีย ให้กลับมา มอบตัว

Filed under: การเมืองภาคประชาชน,การแก้ไข รธน.,ข่าวการเมือง,ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวสังคม,ข่าวเมืองไทย,ข้อพิพาทไทย-กัมพูชา,ข้อมูลควรอ่าน - Recomendation,ความขัดแย้ง,ความมั่นคง,คอร์รัปชั่น,คำพิพากษา,คำสั่งศาล,คุณธรรม,จริยธรรม,ชุมนุมประท้วง,ตรวจสอบ,ทุจริต,ธรรมาภิบาล,ประวัติศาสตร์ไทย,ปราสาทพระวิหาร,มรดกโลก,วัฒนธรรมขอมโบราณ,วิกฤติ,สหประชาชาติ,อาชญากรรม,เทวสถาน,โบราณคดี,โบราณสถาน — accomthailand @ 23:55
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


“สมศักดิ์” แฉ บ.เจ๊แดงค้างค่าขนส่งรถไฟร่วม 20 ล.

 นายสมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่�ประชาธิปไตย

นายสมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย


“สมศักดิ์” รำลึก พระมหากรุณาธิคุณ ร.5 เนื่องในวัน รสก. ผ่านเวทีพันธมิตรฯ ชี้ทรงมี สายพระเนตรยาวไกล สร้างไว้ เพื่อประชาชน แต่น่าเสียดาย ที่ถูกนักการเมืองชั่ว นำไปแปรรูป จนประชาชน ได้รับความเดือดร้อน แจง เหตุที่ ไม่สามารถ เลิกชุมนุมได้ เพราะหากปล่อยวัน ครม. “สมชาย” ที่อยู่ภายใต้เงา “ทักษิณ” จะทำบ้านเมืองพัง แฉ บ.วินโคสท์ ของเจ๊แดง ค้างค่าขนส่งรถไฟอยู่ ร่วม 20 ล.บาท


คลิกที่นี่ เพื่อฟัง นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ปราศรัย
คลิกที่นี่ เพื่อชม (56 K) นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ปราศรัย
คลิกที่นี่ เพื่อชม (256 K) นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ปราศรัย


วันที่ (20 ก.ย.) เมื่อเวลา 22.45 น. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนำ พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ขึ้นเวทีปราศรัย ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวว่า วันนี้ถือเป็น วันรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งถือเป็นวันสำคัญ ของชาวรัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็น องค์พระบิดา รัฐวิสาหกิจไทย
วันนี้ 20 ก.ย. ถื�เป็น วันรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งถื�เป็นวันสำคัญ ข�งชาวรัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพ ข�ง พระบาทสมเด็จ พระจุลจ�มเกล้าเจ้า�ยู่หัว

วันนี้ 20 ก.ย. ถือเป็น วันรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งถือเป็นวันสำคัญ ของชาวรัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังนั้นในวันนี้ ของทุกปี พนักงานรัฐวิหสาหกิจ ทั่วประเทศ ก็จะรวมตัวกัน เพื่อสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ ทรงก่อตั้ง รัฐวิสาหกิจ ขึ้นมา ในประเทศไทย


ทั้งที่ เราชาวไทย มีความภาคภูมิใจ ในรัฐวิสาหกิจ ที่พระองค์ ทรงริเริ่มไว้ให้ เพราะพระองค์ มีสายพระเนตร ที่ยาวไกล ทรงเห็นว่า รัฐวิสาหกิจ ที่พระองค์สร้างขึ้น จะส่งผลให้ประชาชน ในประเทศ อยู่ได้อย่างสุขสบาย เพราะระบบ การบริหารรัฐวิสาหกิจ ที่พระองค์วางไว้ เป็นระบบที่ดี คล่องตัว ในการบริหาร มากกว่า ระบบราชการทั่วไป ทำให้ประชาชน ได้รับประโยชน์มาก


แต่ก็น่าเสียดายที่ นักการเมืองไทย ได้นำรัฐวิสาหกิจ ไปหา ผลประโยชน์ ส่วนตัว โดยการนำรัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆ ไปอยู่ใน ความควบคุมของ แต่ละ กระทรวง แล้วทุจริตโกงกินกัน อย่างมโหฬาร จน รัฐวิสาหกิจ หลายแห่ง ประสบกับ ปัญหาขาดทุน สุดท้ายรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงมีการ ดำเนินการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในที่สุด


นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า การแปรรูป รัฐวิสาหกิจ หรือ การขายรัฐวิสาหกิจ ไปเป็นของ เอกชน นั้น จนถึงวันนี้ เราก็ได้เห็นแล้วว่า ไม่ได้มีประโยชน์ ต่อประชาชน ในชาติเลย เห็นได้จากการที่ ประชาชนต้องแบกรับ ค่าน้ำมันราคาแพง จากการที่ ปตท. ขึ้นราคา อย่างตามใจชอบ เพราะ องค์กร เหล่านี้ เมื่อไปตกอยู่ในมือ พ่อค้าแล้ว พ่อค้าเหล่านั้น ก็ต้องแสวงหากำไร ให้มาก เมื่อมีกำไร ก็นำเข้ากระเป๋าตัวเอง แต่เมื่อขาดทุน รัฐบาล ก็ต้องเข้า ไปช่วยอุดหนุน


นี่จึงเป็นเหตุผล ที่บรรดา พันธมิตรฯ ออกมารวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องให้ นำ รัฐวิสาหกิจ กลับมาเป็นสมบัติ ของคนทั้งชาติ อีกครั้ง เพราะหากเรา นำ รัฐวิสาหกิจ กลับมา เป็นของชาติได้ เมื่อนั้น ประชาชน ก็จะมี ความอยู่ดีกินดี อย่างยั่งยืน


ดังนั้น การที่เราทุกคน ในนาม กลุ่มพันธมิตรฯ มารวมตัวกัน อยู่ที่นี้ จึงถือเป็น การทำ เพื่อประโยชน์ของ บ้านเมืองอย่างแท้จริง เพราะ เราคงทน ไม่ไหว อีกแล้ว ที่จะปล่อยให้ นักการเมือง เข้ามาแสวงหา ผลประโยชน์ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนประเทศเรา ประสบปัญหาอยู่ อย่างทุกวันนี้ และ


การมาชุมนุม ที่ทำเนียบรัฐบาล นั้น ก็ถือเป็นสิทธิ ที่เราสามารถทำได้ เพราะในเมื่อ ทำเนียบรัฐบาล สร้างมาจาก ภาษีของประชาชน พื้นที่ทุก ตารางนิ้ว รวมไปถึง อิฐทุกก้อน ประชาชน ก็เป็นเจ้าของ ทั้งนั้น ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลใด ที่เรา จะเข้ามาเรียกร้อง เพื่อผลประโยชน์ ของชาติ ภายใน ทำเนียบรัฐบาลไม่ได้


นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า จนถึงวันนี้ เรายิ่งไม่สามารถ ยุติการชุมนุมได้ เพราะ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี คนใหม่ ไม่ใช่แค่ นอมินี ของ พ.ต.ท.ทักษิณ แต่เป็น คนในครอบครัวเดียวกันเลย ดังนั้นเมื่อเคยมี ประวัติมาแล้วว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ทุจริต คดโกง เอามากมาย เท่าไร เราจึงไม่สามารถ ปล่อยให้ นายสมชาย บริหารประเทศ ภายใต้ การครอบงำ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ เพราะไม่รู้ว่า หากปล่อยเอาไว้ บ้านเมืองเรา จะเสียหาย อีกมากแค่ไหน


นายสมศักดิ์ ยังเปิดเผย ข้อมูล ด้วยว่า วินโคสท์ อินดัสเทรียลพาร์ค จำกัด (มหาชน) ของนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาว พ.ต.ท.ทักษิณ และภรรยาของ นายสมชาย ได้ค้างชำระ ค่าขนส่งของ การรถไฟอยู่กว่า 19,727,734 บาท


ดังนั้น จึงเป็นการแสดง ให้เห็นว่า ตระกูลวงศ์สวัสดิ์ และ ตระกูลชินวัตร ไม่ว่าจะ ร่ำรวยแค่ไหน แต่ก็ยังมีนิสัย ไม่ค่อยยอมจ่าย สิ่งที่ตัวเอง ต้อง รับผิดชอบ อยู่ ซึ่งเรื่องนี้ หากไม่เป็นความจริง ตนก็ขอท้าให้ นายสมชาย ออกมาตอบโต้ ได้เลย


ส่วนกรณีที่ นายสมชาย ติดต่อเจรจามายัง กลุ่มพันธมิตรฯ นั้นตนเห็นว่า นายสมชาย ไม่สมควรติดต่อ มาเลย เพราะไม่ว่าอย่างไร นายสมชาย ก็ไม่สามารถแสดงให้ พันธมิตรฯ และ คนทั่วไป เห็นได้ว่า นายสมชาย มาเป็นนายก เพราะต้องการ ทำเพื่อประเทศชาติจริงๆ ถ้าเป็นจริง ป่านนี้ นายสมชาย ก็คงสั่งยึด พาสปอร์ตแดง และ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ กลับมามอบตัว ดำเนินคดี แล้ว ไม่ใช่ปล่อยให้ ลอยนวลอยู่ โดยไม่ทำอะไร เช่นนี้


“ถ้าคุณเป็น รัฐบาลจริง คุณเป็นรัฐบาล คุณต้อง ยึดประโยชน์ของ ประเทศสิ คุณอย่ายึดถือ แต่ประโยชน์ของ พี่เขยคุณ หรือ ครอบครัวเมียคุณ หรือ ประโยชน์ ของพวกคุณ” และว่า


สิ่งที่ นายสมชาย ควรจะทำ ไม่ใช่ การต่อโทรศัพท์มาหา พันธมิตรฯ ว่า จะให้ทำอย่างไร จึงจะเลิกชุมนุม แต่ควรโทรศัพท์ ไปบอก พ.ต.ท.ทักษิณ ให้กลับมา มอบตัว สั่งให้ สถานีเอ็นบีที ยกเลิก รายการความจริงวันนี้ ที่เป็นรายการ ที่เอาแต่สร้างความแตกแยก ให้สังคม แล้วก็ควรเลิก


ความคิดที่ จะนำ นายไชยา สะสมทรัพย์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รวมถึง นายเฉลิม อยู่บำรุง อดีตรัฐมนตรี ที่ล้วนแล้ว แต่เคยมีปัญหา เรื่องการบริหารประเทศ เข้ามาร่วมทีม กับรัฐบาล อย่างที่ เริ่มมี กระแสข่าวออกมาด้วย

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
21 กันยายน 2551 01:10 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000111777


พิมพ์ ข่าวนี้ “สมศักดิ์” แฉ บ.เจ๊แดงค้างค่าขนส่งรถไฟร่วม 20 ล.


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: