Accom Thailand

September 23, 2008

“บวรศักดิ์ – สุจิต – หมอนิรันดร์” ระบุไอเดีย การเมืองใหม่ ของพันธมิตรฯ เป็นเรื่องดี ชี้เกิดได้แต่ต้องใช้เวลา


“บวรศักดิ์” ระบุไอเดียการเมืองใหม่พันธมิตรฯ เป็นเรื่องดี ชี้เกิดได้แต่ต้องใช้เวลา

ศ.ดร.บวรศักดิ์ �ุวรรณโณ เลขาธิการสภาพัฒนาการเมื�ง

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสภาพัฒนาการเมือง


ผู้จัดการออนไลน์ – “บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” หนุนการเมืองใหม่ ระบุ เป็นเรื่องดี ท่ามกลางวิกฤตการเมือง ชี้ ต้องพัฒนา ทั้งตัวแทน ในระบบ รัฐสภา – รัฐบาล และ การเมืองภาคพลเมือง ไปพร้อมๆ กัน สร้างสำนึกของคน ในระดับรากหญ้า ให้ค่อยๆ เติบโต อดีตตุลาการศาล รธน. – ส.ว. ขานรับ การเมืองใหม่ คานการเมือง ระดับบน ที่ทำเพื่อประโยชน์ตนเอง


วันนี้ (23 ก.ย.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้จัดการบรรยายเรื่อง “สภาพัฒนาการเมือง กับ สภาองค์กรชุมชน” โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสภาพัฒนาการเมือง อดีตสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549 อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า และ อดีตเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี โดยระบุว่า


ข้อเสนอ เรื่องการเมืองใหม่ของ กลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ที่ระบุถึง ต้องการ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจาก การเลือกตั้ง แบบเขต และ ผู้แทนจาก สาขาวิชาชีพ เป็น เรื่องที่เป็นไปได้ ทว่า อาจจะต้องใช้เวลา อีกสักพัก


นักกฎหมายอาวุโส ระบุด้วยว่า ระบบดังกล่าว ก็มีการใช้ใน เขตปกครองตัวเองพิเศษ ฮ่องกง คือ ใช้ระบบเลือกตั้ง ตามเขต และ วิชาชีพ โดย ฮ่องกง มีผู้แทน 30 คน มาจากการเลือกตั้ง ตามระบบเขตเลือกตั้ง และอีก 30 คน มาจาก 28 วิชาชีพ


ซึ่งผู้แทนจาก วิชาชีพนั้น มีอำนาจมาก ถึงขนาด สามารถล้มกฎหมาย ของสภาได้ กระนั้น ก็ติดอยู่ที่ เงื่อนไขว่า ฮ่องกง นั้น เป็นส่วนหนึ่ง ของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตย เต็มใบ


“แม้บ้านเมือง จะเกิดวิกฤต แต่ยังมีสิ่งที่ดี ช่วยให้คนไทย คิดว่า การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา และ ร่วมกัน คิดหา รูปแบบใหม่ ที่จะเปลี่ยนแปลง จาก การเมือง รูปแบบเดิม ซึ่งส่วนตัว ไม่ต้องการให้มอง การเมืองใหม่ ในมิติแค่ ระบบรัฐสภา และ รัฐบาล อย่างเดียว แต่จะต้อง ให้ความสำคัญ กับ การเมืองภาคพลเมือง ในการสร้าง รากฐานคนรากหญ้า ที่มั่นคง และ ค่อยๆ ให้เติบโตขึ้น แต่ สภาภาคตัวแทน ก็ยัง ต้องมี เพื่อบริหารบ้านเมือง” เลขาธิการ สภาพัฒนาการเมือง กล่าว


ศ.ดร.บวรศักดิ์ กล่าวต่อว่า รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กำหนดให้มี สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ การเมืองภาคพลเมือง เนื่องจากเห็นว่า การเมืองภาคตัวแทน ที่มีความหมาย แค่การเลือกตั้ง ไม่เพียงพอต่อ สังคมไทย


แต่การพัฒนาการเมือง จะต้องทำให้ พลเมืองเข้มแข็งด้วย ซึ่งปัจจุบันมี สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ครบทั้ง 120 คนแล้ว ประกอบด้วย สมาชิก จาก สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน เอ็นจีโอ 16 คน นักวิชาการ 10 คน ตัวแทนพรรคการเมือง ที่มี ส.ส.7 คน และ ไม่มี ส.ส. 2 คน ผู้แทนวุฒิสภา 2 คน และ สมาชิก โดยตำแหน่ง 7 คน


เลขาธิการ สภาพัฒนาการเมือง กล่าวด้วยว่า สมาชิก จะทำหน้าที่ ทำแผนเน้นการส่งเสริม และ พัฒนาภาคพลเมือง ให้เข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดี มีวิถีชีวิต ประชาธิปไตย มีการเรียกร้อง สิทธิตาม รัฐธรรมนูญ และ ให้ความคิดเห็น ต่อ นโยบายสาธารณะ ที่เหมาะสม และ เกิดผลกระทบ ต่อชีวิต ประจำวัน ซึ่งหากดำเนินการการเมือง ในรูปแบบนี้ จะทำให้ รากฐานแข็งแรง การเมืองก็อยู่ได้ ส่วนการเมือง ภาคตัวแทน ที่แย่งกัน เข้าสู่อำนาจ ปล่อยให้พรรคการเมือง ดำเนินการ


“อีกหน้าที่หนึ่งของ สภานี้ ซึ่งสำคัญมาก คือ การตรวจสอบ ควบคุมจริยธรรม ของนักการเมือง หรือ ส.ส. โดยจะต้องเกิดจาก สังคมคิด และเชื่อว่า คนนั้น ทำผิดจริยธรรม ก็จะเกิดแรงกดดันให้ นักการเมือง ต้องทำตาม ซึ่งแน่นอน ในการเริ่มต้น จะบอกให้ นักการเมือง ทำตามเลย คงไม่มีทาง สภาพัฒนาการเมือง จึงต้องทำให้คนเห็นว่า สิ่งไหนถูกต้อง และ ควร ส่งเสริม ยกย่อง และสิ่งไหนไม่ถูก เพื่อที่ จะแยกแยะคน ได้ถูก จะเป็น สภาพบังคับ ให้นักการเมือง รวมถึง หน่วยราชการ ต้องทำตาม”

ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต บุญบงการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต บุญบงการ


“สุจิต – หมอนิรันดร์” หนุนการเมือง ภาค ปชช. – ระดับชุมชน


ด้าน นายสุจิต บุญบงการ สมาชิก สภาพัฒนาการเมือง อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า


การเมืองไทยที่ผ่านมา 50 ปี แม้พยายาม แก้รัฐธรรมนูญ กันมาตลอด แต่การเมือง ไม่ว่าระบบเลือกตั้ง แบบใดก็ได้ การเมืองดี ที่ล่าช้า ไม่ทัน เหตุการณ์ บ้านเมือง ที่สับสนวุ่นวาย สภาพัฒนาการเมือง ซึ่งเป็นการเมือง ระดับชุมชน จึงจำเป็น ต้องเข้มแข็ง หากพลเมือง มีจิตสำนึก มองประโยชน์สาธารณะ เข้มแข็ง ไม่ถูกชี้นำจาก คนใดคนหนึ่งให้มา ร่วมชุมนุมประท้วง แต่ต้องเคลื่อนไหว ด้วยสำนึกของตัวเอง


ซึ่งหาก การเมืองระดับล่าง นี้เข้มแข็ง ไม่ต้องกังวลว่า การเมืองระดับบน จะเป็นอย่างไร เพราะการเมือง ระดับล่าง ที่เข้มแข็ง จะทำให้ นักการเมือง ระดับบน เกิดความคิด ที่จะทำ ประโยชน์สาธารณะ มากขึ้น ไม่ใช่ ใช้การเมือง เพื่อประโยชน์ตนเอง


ขณะที่ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ก็ให้ความเห็นว่า สภาพัฒนาการเมือง คือตัวจริงของ การเมืองใหม่ มิฉะนั้น จะถูก สถานการณ์ ทำให้ไขว้เขว นำไปสู่โครงสร้าง ที่เข้ารกเข้าพงได้ จากการทำงาน ช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมา ทำให้เห็น รัฐสภาแตกเป็น 2 ส่วน จนถึงวันนี้ วิกฤตสังคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พูดเรื่องนี้ แต่พูดถึง แต่ตัวคน

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ �ดีต ส.ว.�ุบลราชธานี

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีต ส.ว.อุบลราชธานี


“สิ่งที่สู้กันวันนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลง อำนาจ สมบัติ ผลัดกันชม มากกว่า เราไม่อยากสูญเสียอีก การเมืองวันนี้ ไม่ใช่เรื่อง ของเสียงข้างมาก หรือ อัศวินขี่ม้าขาว เรื่องของคนดี เท่านั้น ระบบการเมือง แม้ไม่เห็นอนาคต แต่ก็ทำลายไม่ได้ ทำให้เรา ต้องมาสร้าง ชุมชนเข้มแข็ง เราปฏิเสธ ทุนสามานย์ วงจร ธุรกิจการเมือง ประชานิยม ที่ละเมิดประชาชน ไม่ได้ แต่ถ้า เราสร้างประชาธิปไตย ที่เข้มแข็ง โดยปลุกระดม ชุมชนภาคพลเมือง เราจะมี การเมืองใหม่ ที่ดีได้”


สิ่งที่เราต้องคิด คือ การเมืองใหม่ คืออะไร ต้องชัดเจน หากต้องการ เข้ามาเปลี่ยนแปลง การเมืองไทย และ ต้องเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ง การเมืองไทย ที่มีสูงมาก ในขณะนี้ ต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือ ช่วงชิงอำนาจ ผลประโยชน์การเมือง แต่เปลี่ยน ความขัดแย้ง มาเป็น ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ


ผมไม่อยากให้ ทั้ง สภาองค์กรชุมชน และ สภาพัฒนาการเมือง เป็นส่วนหนึ่ง ของความขัดแย้ง ที่ไม่สิ้นสุด แต่ 2 สภานี้ ต้องหลอม รวม การทำงาน โดยสภาองค์กรชุมชน ต้องเปิดพื้นที่สาธารณะ สภาพัฒนาการเมือง ต้องสร้าง กระบวนการ การเมืองภาคพลเมือง ชุมชน ไม่ปฏิเสธ นักการเมือง แต่เรา ต้องเป็นอิสระ

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
23 กันยายน 2551 20:27 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000112997


พิมพ์ ข่าวนี้ “บวรศักดิ์” ระบุไอเดียการเมืองใหม่พันธมิตรฯ เป็นเรื่องดี ชี้เกิดได้แต่ต้องใช้เวลา


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: