Accom Thailand

September 26, 2008

พระราชทาน สิ่งของให้ ตำรวจตระเวน ชายแดน ที่ 31 นำไป ช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบ อุทกภัย จังหวัดพิจิตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้า�ยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานสิ่งข�งให้ตำรวจตระเวน ชายแดน ที่ 31 นำไปช่วยเหลื�ราษฎร ผู้ประสบ�ุทกภัยที่บ้านเนินยุ้ง ตำบลรังนก �ำเภ�สามง่าม จังหวัดพิจิตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานสิ่งของให้ตำรวจตระเวน ชายแดน ที่ 31 นำไปช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านเนินยุ้ง ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร


“ในหลวง” ทรงห่วง พสกนิกร พระราชทานสิ่งของช่วย เหยื่อน้ำท่วม พิจิตร


พิจิตร – พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย พสกนิกร พระราชทานสิ่งของให้ ตำรวจตระเวน ชายแดน ที่ 31 นำไป ช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบ อุทกภัย ที่บ้านเนินยุ้ง ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร


วันที่ (26 ก.ย.) พันตำรวจโท สมหวัง คำทอง รองผู้กำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ค่ายพระยาจักรี และ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด ช่วยกันลำเลียง สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค พระราชทาน ที่


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทาน ไว้ให้กับ ตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัย ทุกข์ยาก ลงรถไถนาการเกษตร นำไปมอบให้กับ ราษฎรบ้านเนินยุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่ได้รับ ผลกระทบจาก น้ำท่วมขัง ณ บริเวณ ศาลาการเปรียญ วัดเนินยุ้ง จำนวน 96 ครัวเรือน


ชาวบ้านเนินยุ้งต่างรู้สึกซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข�งพระบาทสมเด็จพระเจ้า�ยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ชาวบ้านเนินยุ้งต่างรู้สึกซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ชาวบ้านเนินยุ้ง ต่างรู้สึกซาบซึ้ง และ สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ ทั้งสองพระองค์ ทรงห่วงใยทุกข์สุข ของ พสกนิกร แม้จะอยู่ ในแห่งหนตำบลใด ก็ตาม


วันเดียวกัน นายสุพจน์ ทศศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย ผู้บริหารมูลนิธิ พิจิตร สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ และ ผู้แทนสมาคมจีน ต่างๆ ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง นำดื่ม และ ยาสามัญประจำบ้าน นำมาแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบ อุทกภัยน้ำท่วม บริเวณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังตะกู จำนวน 500 ครอบครัว และที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยเขน จำนวน 500 ครัวเรือน เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อน ในเบื้องต้น


สำหรับสถานการณ์ น้ำท่วม จากน้ำป่าไหลหลาก ที่อำเภอ บางมูลนาก ขณะนี้ ได้ลดระดับลง บางพื้นที่ บางส่วน แล้ว เหลืออีก 4 ตำบล ที่ยังมี ระดับน้ำท่วม แช่ขังสูงอยู่ เฉลี่ยประมาณ 1 เมตร ประกอบไปด้วย ตำบลวังตะกู ตำบลห้วยเขน ตำบลลำประดา และ ตำบลภูมิ จำนวนกว่า 2 พัน ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อน อยู่ในขณะนี้


แต่พื้นที่ ส่วนใหญ่ของ พิจิตร น้ำเริ่มลดลงแล้ว พื้นที่ ที่ทำการเกษตร ชาวนา ก็เริ่มไถ หว่าน ปรักดำ กันตามปกติแล้ว ด้วยเช่นกัน

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
26 กันยายน 2551 16:45 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000114389


พิมพ์ ข่าวนี้ “ในหลวง” ทรงห่วง พสกนิกร พระราชทานสิ่งของช่วย เหยื่อน้ำท่วม พิจิตร


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: