Accom Thailand

September 30, 2008

อาทิตย์ อุไรรัตน์ จี้ตั้ง กก.อิสระ ปฏิรูปม็อบ ตีกัน ‘ประเวศ’


30 กันยายน 2551 กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


การเมือง – ข่าว
จี้ตั้ง กก.อิสระ ปฏิรูปม็อบ ตีกัน ‘ประเวศ’


อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต จี้ “สมชาย” พิจารณาข้อเสนอ โดยเร็ว แนะนำให้เข้า ที่ประชุม ครม. วันอังคาร นี้ ตั้งกรรมการอิสระฯ ให้ทำงาน อย่าง ต่อเนื่อง แม้จะมี การยุบสภา ก็ตาม


เพื่อพิสูจน์ความจริงใจ “สุขุมพงศ์” ตีความ ข้อเสนอ 24 อธิการบดี เข้าข้างตัว อ้าง ดูคร่าวๆ คือการตั้ง กรรมการ ขึ้นมา ร่างรัฐธรรมนูญ แล้วให้ ประชาชน ลง ประชามติ พันธมิตรฯ ชี้ “ประเวศ” อาจไม่รับ นั่งหัวโต๊ะ หวั่นถูกใช้เป็นเครื่องมือ


มีอยู่ที่ “อกเบื้องซ้าย” ของเรา แล้ว!


นาย อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งใน 24 อธิการบดี ที่ยื่นข้อเสนอให้ นาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ตั้ง คณะ กรรมการอิสระ เพื่อปฏิรูปการเมือง และ การปกครองของ ประเทศ กล่าวเมื่อ วันจันทร์ ที่ผ่านมาว่า หากรัฐบาลต้องการ แก้ไขปัญหาบ้านเมือง จริงใจ ต่อประเทศชาติ ข้อเสนอแนะ เหล่านี้ จะเป็นทางออก ที่ดีที่สุด และ สอดคล้อง กับ นโยบายเร่งด่วน ของ รัฐบาล ในเรื่อง ความปรองดอง การฟื้นฟูประชาธิปไตย ไม่ใช่แนวคิด ที่ให้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกฯ ไปเจรจา แบบนี้เป็น แนวคิดเก่าๆ มันไม่ได้ ไม่ใช่เกม ต่อรอง ถอย คนละก้าว เพราะขณะนี้ ปัญหาของประเทศ ลึกซึ้ง


“ขอเรียกร้องให้ นายกฯ พิจารณาข้อเสนอ ดังกล่าว โดยเร็ว และ ถ้าในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กันยายน นี้ จะหยิบยก กรณีนี้ ขึ้นมาหารือ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ รัฐบาล จะเป็นเจ้าภาพ โดยมีมติรับรอง การแต่งตั้ง คณะกรรมการอิสระ และ รับรอง คณะกรรมการชุดนี้ ให้ทำงาน ต่อไป แม้ รัฐบาล ยุบสภา เพื่อแสดงถึง ความจริง และ ความตั้งใจ ของ รัฐบาล” นายอาทิตย์ กล่าว


นาย สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง กรณีที่ อธิการบดี 24 มหาวิทยาลัย ออกมาเสนอ แนวทางแก้ไข วิกฤติการเมือง ว่า เห็นด้วย เป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องการ จะหาคนกลาง ที่ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสีย กับ การเมือง มาทำหน้าที่ ตรงนี้ โดย ทำหน้าที่ เชื่อม รอยประสาน กับผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง น่าจะเป็นทางออก ที่ดีที่สุด เชื่อว่า จะเห็นทุกฝ่าย ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินการ เรื่องปฏิรูป ทางการเมือง


“วันนี้ ต้องยอมรับว่า ทุกคน หวาดวิตก กับส ถานการณ์บ้านเมือง ทั้งสิ้น ทั้งหมดล้วนแต่มาจาก เรื่องการเมือง การเมือง ไม่มีทางออก ต้องยอมรับ ว่า รัฐธรรมนูญ ที่เขียนบน สถานการณ์ ของ การปฏิวัติ ไม่ใช่ทางออก ที่จะหาได้ง่าย ฉะนั้น วันนี้ จึงเห็นด้วย เป็นอย่างยิ่ง ในการที่ จะเห็น ทุกฝ่าย หันหน้า เข้าหากัน ฝ่ายภาคการเมือง ก็ยินดี โดยเฉพาะ พรรคชาติไทย ให้การสนับสนุน เรื่องนี้” นายสมศักดิ์ กล่าว


นาย สมศักด ยังกล่าวถึง การเสนอชื่อ ของ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ขึ้นมาเป็น คนกลาง ว่า นพ. ประเวศ ก็ดี หรือ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ก็ดี เพราะล้วนเป็น ปูชนียบุคคล และ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับ ทางการเมือง เราต้องยอมรับ ถ้าหาก เราไปตั้งแง่ว่า คนนั้นก็ไม่เอา คนนู้นก็ไม่เอา ก็ไม่มีโอกาส ส่วนที่ ถามว่า รัฐบาล ควรจะเป็นเจ้าภาพ ในการเจรจา หรือไม่ นั้น อย่าให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ เพราะถ้า รัฐบาล เป็น เจ้าภาพ จะขาดความเชื่อมั่น ให้คนกลาง ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นเจ้าภาพ ดีกว่า ให้เขาตั้งกันเอง และเอาตัวแทน ของ องค์กรต่างๆ จะมี พรรคการเมือง ด้วย หรือไม่ ก็สุดแท้แต่


นาย สุขุมพงศ์ โง่นคำ รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แนวคิดของ 24 อธิการบดี เป็นข้อเสนอ ที่ดีเหมือนกัน เพราะไม่ว่า จะเป็น สถาบันไหน ก็เสนอได้ เท่าที่ดูคร่าวๆ มีการเสนอให้ ตั้งคณะทำงาน ร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นมา เมื่อยกร่างเสร็จแล้ว ก็จะขอให้รัฐบาล ไปทำ ประชามติ ถ้า มติประชาชน ว่าอย่างไร ก็ให้แก้ไข ตามนั้น ก็ถือว่าเป็น วิธีการหนึ่ง ที่ดี ในหลายๆ วิธี คงต้องศึกษา ดูว่าเป็นไปได้ หรือ ไม่ และ ในทางปฏิบัติ รัฐบาล ยินดีรับ ทุกข้อเสนอ ส่วนจะว่าอย่างไรนั้น ก็ว่าอีกเรื่องหนึ่ง ใครเสนอมา ก็รับหมด แต่จะทำกันอย่างไร ต้องดูกันอีกที นายกฯ เอง ก็ย้ำ อยู่แล้วว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องของ สภา เพราะคราวที่เกิด วิกฤติ ก็ได้มอบให้ สภา ไปศึกษา และใกล้จะ แล้วเสร็จ ที่ต้องดู ตรงนี้ เป็นหลัก ด้วย


นาย พิภพ ธงไชย แกนนำ พันธมิตรฯ กล่าวถึง เรื่องการเมืองใหม่ ว่า พันธมิตรฯ ไม่ได้ผูกขาดว่า จะต้องเป็น เจ้าภาพ สถาบันอาชีพกลุ่มต่างๆ มีสิทธ์ ที่จะทำ เพราะ การเมืองใหม่ เป็นสมบัติของสาธารณะ ที่จะต้องช่วยกันคิด ส่วนกรณีที่ อธิการบดี 24 สถาบัน เสนอให้ นพ. ประเวศ เป็น ประธาน คณะกรรมการอิสระ นั้น เชื่อว่า นพ. ประเวศ คงไม่เข้ามารับ ตำแหน่งนี้ เนื่องจาก บทความ ที่ นพ. ประเวศ เขียนผ่าน หน้าหนังสือพิมพ์นั้น ต้องการเห็น ประชาชน เป็นผู้ริเริ่ม ในการทำ การเมืองใหม่ มากกว่าที่จะให้ รัฐ หรือ นักการเมือง เป็น เจ้าภาพ ในการดำเนินการ เพราะ หากให้ รัฐ เป็นผู้ดำเนินการ จะทำให้ กระบวนการ ของ ภาคประชาชน ถูกลดทอน ลง


“นอกจากนี้ เห็นว่า นพ. ประเวศ คงไม่อยากถูกใช้ เป็น เครื่องมือทาง การเมือง เหมือนครั้งที่เคย มีการตั้ง คณะกรรมการอิสระ เพื่อ ความสมานฉันท์ แห่งชาติ (กอส.)” นายพิภพ กล่าว


นาย สมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา กล่าวว่า แนวคิด ของ 24 อธิการบดี เป็นทางออก ที่จะช่วยคลี่คลายปัญหา ในขณะนี้ ได้ดี เพราะขณะนี้ บ้านเมือง มาถึง จุดวิกฤติ แล้ว และ ยังหาทาง แก้ไม่ได้ ดังนั้นวิธีนี้ จึงเป็นทางออกหนึ่ง ที่จะแก้ปัญหา การเผชิญหน้า ของ ประชาชน 2 ฝ่าย ที่มี ผู้สนับสนุน ใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้อง กับแนวคิดที่ สมาชิกวุฒิสภา กำลังหารือกันอยู่ ขณะนี้


นาย สมชาย กล่าวต่อว่า นพ. ประเวศ เป็นบุคคลหนึ่ง ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ตนเห็นว่า ใน คณะกรรมการอิสระ เพื่อการปฏิรูปการเมือง ควรเป็น บุคคล ที่ทุกฝ่ายยอมรับ ซึ่งอาจจะเชิญ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี หรือ อดีตประธานศาลฎีกา อดีตประธานสภาฯ รวมทั้งควรตั้ง คณะอนุกรรมาธิการ เป็นนักวิชาการ ด้วย


“ขอเสนอให้ นายกรัฐมนตรี เอาแบบอย่าง นาย บรรหาร ศิลปอาชา สมัยที่เป็น นายกฯ ที่ยอมฟังเสียงสังคม ในภาวะที่มี ความขัดแย้ง จนได้รับ การยกย่อง ซึ่งหาก นาย สมชาย อยากได้รับการยกย่อง ควรยอมรับ ข้อเสนอ ของ 24 อธิการบดี และ จะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ อีกทั้งจะช่วยลด ความขัดแย้ง ในสังคมได้ และ ทำให้การเมืองไทย เปลี่ยนโฉมได้” นายสมชาย กล่าว


นาย เสรี สุวรรณภานนท์ อดีต ส.ส.ร. กล่าวว่า ข้อเสนอตั้ง คณะกรรมการอิสระ เพื่อการปฏิรูปการเมือง ถือเป็น ข้อเสนอ ที่ดี และน่าจะเป็น ทางออกหนึ่ง ที่จะช่วยแก้ปัญหา ความขัดแย้ง ในระยะยาวได้ ส่วนเรื่องปัญหาเฉพาะหน้า ตนเห็นว่า ข้อเสนอนี้ อาจยังไม่ใช่ทางออก ให้กับ สังคม แต่ที่สำคัญที่สุด ข้อเสนอนี้ ต้องได้รับ ความร่วมมือ จากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาล ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล แต่ปัญหาอยู่ที่ รัฐบาล และ นายกฯ ต้องให้ ความร่วมมือ และ แสดงท่าที ที่ชัดเจน ไม่เช่นนั้น ข้อเสนอนี้ ก็คงไม่มีประโยชน์


พล.ร.อ. สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) กล่าวถึงแนวทางตั้ง คณะกรรมการอิสระ เพื่อปฏิรูปการเมือง ว่า ระบอบประชาธิปไตย ของเรา ดีอยู่แล้ว แต่อยู่ที่คนมากกว่า หากทุกคน เข้ามาทำงาน การเมือง เลิกใช้คำว่า เล่นการเมือง เพราะถ้ามา เล่น คงจะเป็นอย่างนี้ นักการเมือง ต้องมาทำงานการเมือง ต้องทำงานอย่างอุทิศตน ให้กับ ประเทศชาติ ล้มล้างความคิดเก่า ในอดีตที่ นักการเมือง ทำมา หากเข้ามาแล้ว บริหารประเทศชาติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำโครงการ ไม่เลือก ที่รักมักที่ชัง เรื่องทั้งหมด ขึ้นอยู่กับ ตัวบุคคล ไม่เกี่ยวข้อง กับ ระบบ เพราะ ระบบ ดีอยู่แล้ว


พล.ท. ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า เป็นหนทางหนึ่ง ที่น่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ถ้ายอมกัน หากตั้ง คณะทำงาน แต่ไม่ยอมฟังกัน ตั้งอีก ร้อยคณะ ก็ไม่จบ ทั้งนี้ ควรรีบเจรจากัน ให้เรียบร้อย ทหารทำหน้าที่ ของทหาร อยู่ในปัจจุบัน เรามีหน้าที่เยอะอยู่ มากมาย ใน ปัจจุบัน โดยเฉพาะ ดูแลประชาชน เรื่องปัญหาน้ำท่วม หรือ ปัญหาความไม่สงบ ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ งานกองกำลัง แค่นี้ก็เยอะ ส่วนงานการเมือง ท่านก็แก้กันไป


ศ. นพ. ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวในงานปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเชื่อมประสาน …บูรณาการ งานสร้างสุขภาวะ” เมื่อ วันจันทร์ ตอนหนึ่ง ว่า ในสัจจะที่สุด มนุษย์ทุกคน มีคุณค่าเท่ากัน ไม่แตกต่างกัน แม้จะมีตำแหน่ง หน้าที่การงาน ต่างกัน ก็ตาม มายาคติ ที่ไม่เคารพ ศักดิ์ศรี ของ มนุษย์ ทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ไม่เกิด ระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ที่ไร้ศีลธรรม พื้นฐานเช่นนี้ จะกลายเป็น กลโกง


“เพราะ ประชาธิปไตย คือ ความเสมอภาค และ ภราดรภาพ ถ้าไม่มีศีลธรรม ประชาธิปไตย ก็เป็นแค่ กลโกง สังคม ที่มีความเหลื่อมล้ำ ไม่เสมอภาค ก็จะไม่เกิด ภราดรภาพ ถ้าบางคน มีเงินแสนล้าน กับอีกคน ไม่มีเลย จะเกิด ภราดรภาพ ได้อย่างไร”


ศ.นพ. ประเวศ กล่าวว่า ประชาธิปไตย ไม่ได้อยู่ใน รัฐสภา แต่อยู่ที่ ประชาชน ผู้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย แล้วเชื่อมโยงกันเป็น เครือข่าย มากกว่านั้น ประชาธิปไตย ต้องมาก่อน รัฐธรรมนูญ ทั้งสังคม จึงต้องเร่งวางกรอบ การพัฒนา ประชาธิปไตย ที่มี ความเสมอภาค และ ภราดรภาพ เพราะจะเป็น ตัวกำหนด องค์กรทางการเมือง ให้ดำเนินบทบาท อยู่ในกรอบนี้ได้ ฉะนั้น ประชาชน จำเป็น ต้องปลดปล่อยตนเอง จาก มายาคติ ที่ไม่สำนึก ใน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะหากทำได้ ก็จะนับเป็น สุขภาวะลึกล้ำ ที่สุด เมื่อปลดปล่อยแล้ว ก็จะมีความสุข ในตัว เห็นคุณค่า ตัวเอง ว่าสามารถ ทำอะไรดีๆ ได้


เขากล่าวว่า การเคารพ ความรู้ในตำรา แต่ไม่เคารพ ความรู้ในตัวคน เป็น มายาคติ ความรู้ในตำรา มาจาก วิทยาศาสตร์ ขณะที่ ความรู้ในตัวคน มาจาก ฐานวัฒนธรรม และ ประสบการณ์ ความรู้ทั้งสองด้าน นี้สำคัญ แต่ปัจจุบันเรากลับไม่เคารพความรู้ ในคน ทำให้ไม่ให้เกียรติกัน ในช่วง รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ตนได้เสนอให้ ทำแผนที่มนุษย์ว่า ใครเก่งอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็น ทำกับข้าวเก่ง ทำนาเก่ง จักสานเก่ง ไกล่เกลี่ย ความขัดแย้งเก่ง ท้ายสุด ทุกคนจะเก่ง และมีคุณค่าหมด

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 30 กันยายน 2551
http://www.thaipost.net/index.asp?bk=thaipost&iDate=30/Sep/2551&news_id=164652&cat_id=501


พิมพ์ ข่าวนี้ บทความนี้ จี้ตั้ง กก.อิสระ ปฏิรูปม็อบ ตีกัน ‘ประเวศ’


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร”
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: