Accom Thailand

October 2, 2008

“สนธิ” แฉ ความอัปยศ ปปช. เฉ่ง”ภักดี โพธิศิริ” ดองคดี โกงสุวรรณภูมิ 2 ปีไม่คืบ

Filed under: กัมพูชา,การคมนาคม,การสื่อสาร,การเมืองภาคประชาชน,การแก้ไข รธน.,ข่าวการเมือง,ข่าวประชาสัมพันธ์,ข่าวสังคม,ข่าวเมืองไทย,ข้อพิพาทไทย-กัมพูชา,ข้อมูลควรอ่าน - Recomendation,ความขัดแย้ง,ความมั่นคง,คอร์รัปชั่น,คำพิพากษา,คำสั่งศาล,คุณธรรม,จริยธรรม,ชุมนุมประท้วง,ตรวจสอบ,ทุจริต,ธรรมาภิบาล,ประวัติศาสตร์ไทย,วิกฤติ,สนามบินสุวรรณภูมิ,อาชญากรรม — accomthailand @ 22:46
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

สนธิ ข้�งใจ ป.ป.ช. เฉ่ง ภักดี โพธิศิริ ด�งคดี โกงสุวรรณภูมิ 2 ปี ไม่คืบ

สนธิ ข้องใจ ป.ป.ช. เฉ่ง ภักดี โพธิศิริ ดองคดี โกงสุวรรณภูมิ 2 ปี ไม่คืบ


“สนธิ”ข้องใจ ป.ป.ช.เฉ่ง”ภักดี โพธิศิริ”ดองคดีโกงสุวรรณภูมิ 2 ปีไม่คืบ


“สนธิ” เปรียบเทียบบ้านเมือง ในทุกรัฐบาล ตั้งแต่เปลี่ยนแปลง การปกครอง ระบุไม่มี ยุคไหนสงบ เท่ากับ ยุค “ป๋าเปรม” มีการนำ พระราชดำรัส มาปฏิบัติ ทั้งการ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และ ส่งเสริมคนดี ย้ำการต่อสู้ของ พันธมิตร ฯได้เปลี่ยน ฐานความคิดสังคม ครั้งใหญ่ เดือด ป.ป.ช. ดองคดีทุจริต เรียกร้องไล่เบี้ย “ภักดี โพธิศิริ” ยื้อคดี โกงสุวรรณภูมิ กว่า 2 ปี ยังไม่สรุป สักเรื่องเดียว

เวลา 21.20 น. นายสนธิ ลิ้มท�งกุล แกนนำ พันธมิตรประชาชน เพื่�ประชาธิปไตย ได้ขึ้นเวที พันธมิตรฯ ที่ทำเนียบฯ ได้เริ่ม กล่าวว่า นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกคร�ง ปี 2475 จนถึงปัจจุบัน ช่วงที่ พล.�.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี คื�ช่วงที่บ้านเมื�งสงบที่สุด

เวลา 21.20 น. นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำ พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ได้ขึ้นเวที พันธมิตรฯ ที่ทำเนียบฯ ได้เริ่ม กล่าวว่า นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี 2475 จนถึงปัจจุบัน ช่วงที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี คือช่วงที่บ้านเมืองสงบที่สุด


คลิกที่นี่ เพื่อฟัง นายสนธิ ลิ้มทองกุล ปราศรัย
คลิกที่นี่ เพื่อชม (56 K) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ปราศรัย
คลิกที่นี่ เพื่อชม (256 K) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ปราศรัย


วันนี้ (2 ต.ค.) เมื่อเวลา 21.20 น. นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำ พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ได้ขึ้นเวทีพันธมิตรฯ ที่ทำเนียบฯ ได้เริ่ม กล่าวว่า นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี 2475 จนถึงปัจจุบัน ช่วงที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี คือช่วงที่บ้านเมืองสงบที่สุด พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ในเมื่อเป็นแบบนี้ ทำไมเราต้องมีนายกฯ มาจากการเลือกตั้ง มันจำเป็นแค่ไหน


นายสนธิ กล่าวเปรียบเทียบ ในยุควิกฤตค่าเงินบาท ระหว่างยุค พล.อ.เปรม กับยุคที่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกฯ ว่า ในยุค พล.อ.เปรม ไม่มีใครนอกจาก คนที่เกี่ยวข้อง 1-2 คน เช่น พล.อ.เปรม กับ นายสมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ในยุคนั้น ผิดกับ ในยุค พล.อ. ชวลิต ที่มีคนรู้มากมาย และได้ประโยชน์จาก การลดค่าเงินบาท ในยุค พล.อ.เปรม เป็นการตัดสินใจ อย่างฉับพลัน เพื่อผลประโยชน์ ของ ชาติ ในระยะกลาง และ ระยะยาว คิดถึง ชาติบ้านเมือง เป็นหลัก โดยไม่สนใจกับ กลุ่มนักธุรกิจ ที่เสียประโยชน์เพียงไม่กี่คน ซึ่งในกรณีนี้ ตรงกับ พระราชดำรัส ที่ว่า ให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

นายสนธิ ยังได้ยกตัว�ย่าง กรณีพระราชดำรัส เรื่�งส่งเสริมคนดีให้ปกคร�งบ้านเมื�ง ซึ่ง 8 ปี ข�งการดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ข�ง พล.�. เปรม ก็เป็นยุค ที่ส่งเสริมคนดีมากมาย

นายสนธิ ยังได้ยกตัวอย่าง กรณีพระราชดำรัส เรื่องส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมือง ซึ่ง 8 ปี ของการดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ของ พล.อ. เปรม ก็เป็นยุค ที่ส่งเสริมคนดีมากมาย


นอกจากนี้ นายสนธิ ยังได้ยกตัวอย่าง กรณีพระราชดำรัส เรื่องส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมือง ซึ่ง 8 ปี ของการดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ของ พล.อ. เปรม ก็เป็นยุค ที่ส่งเสริมคนดีมากมาย


นายสนธิ ยังได้แนะนำให้ไปหาหนังสือ พระมหาชนก มาอ่านกัน เพราะถือว่าเป็น ธรรมขั้นสูง และจะเห็น แนวคิด ของ พระองค์ท่าน ที่ทรงให้เน้น ความเพียร ในสิ่งที่ดี เหมือนกับ พวกเรา ที่เอาธรรมนำหน้า มีความเพียร


“มาวันนี้จะถึงฝั่งหรือไม่ ไม่ใช่ประเด็นแล้ว แต่อยู่ที่ว่า พี่น้องเชื่อในสิ่งที่มาวันนี้ หรือไม่ ต่างหาก และ สิ่งที่พี่น้องพันธมิตรฯ ทำมา ร้อยกว่าวัน ได้เปลี่ยน ฐานความคิด ของคนส่วนใหญ่ ไปแล้ว และ ครั้งนี้ ไม่เหมือนทุกครั้ง เพราะเป็นการต่อสู้ ด้วยปัญญา และทำให ้สังคมได้เปลี่ยนไปแล้ว มากกว่า ปี 49 หรือ ต้นปี 51 ด้วยซ้ำไป” นายสนธิ ระบุ


นายสนธิ ได้อ้างผลสำรวจ ของบริษัทสำรวจ ของฝรั่งที่ชื่อว่า บริษัทเอซี นีลเสน ซึ่งเป็นบริษัทที่ องค์กรธุรกิจ ในประเทศไทย ให้ความเชื่อถือ เพราะ สามารถใช้เป็นฐาน ในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยทำการสำรวจ เมื่อสามเดือน ก่อนการชุมนุมของ พันธมิตรฯ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา เปรียบเทียบผู้ชม “เอเอสทีวี” กับ “ฟรีทีวี” ผลปรากฎว่า มีผู้ชมข่าวเอเอสทีวี มาเป็นอันดับ 3 เป็นรอง ช่อง 3 และ ช่อง 7 ตามลำดับ ซึ่งในช่วงนั้น ก็เป็นช่วง ที่มีละครเป็นส่วนใหญ่ด้วย คนก็ยังดู ข่าวเอเอสทีวี มากกว่า ช่องอื่นๆ

กรณี ทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 190 กรณี ��กแถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา เรื่�งปราสาทพระวิหาร โดยมิช�บ ปรากฎว่าล่าสุด ได้มีคนใน ป.ป.ช. โทรศัพท์มาบ�กว่า คำพูดดังกล่าว ทำให้ พวกเขา เดื�ดร้�นมาก และ ได้ชี้แจงว่า เรื่�งคดีกระทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 190 กำลังเร่งดำเนินการ�ย่างเต็มที่

กรณี ทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 190 กรณี ออกแถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา เรื่องปราสาทพระวิหาร โดยมิชอบ ปรากฎว่าล่าสุด ได้มีคนใน ป.ป.ช. โทรศัพท์มาบอกว่า คำพูดดังกล่าว ทำให้ พวกเขา เดือดร้อนมาก และ ได้ชี้แจงว่า เรื่องคดีกระทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 190 กำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่


จากนั้น นายสนธิ ได้เล่าว่า หลังจากได้กล่าวตำหนิ ป.ป.ช. บางคน ที่เตะถ่วง การพิจารณา เรื่องทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับ ครอบครัว ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในหลายคดี เช่น คดีทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิ หรือ คดีถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณี ทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 190 กรณี ออกแถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา เรื่องปราสาทพระวิหาร โดยมิชอบ ปรากฎว่าล่าสุด ได้มีคนใน ป.ป.ช. โทรศัพท์มาบอกว่า คำพูดดังกล่าว ทำให้ พวกเขา เดือดร้อนมาก และ ได้ชี้แจงว่า เรื่องคดีกระทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 190 กำลังเร่งดำเนินการ อย่างเต็มที่ ซึ่งตนเอง ก็ไม่ได้ติดใจ


อย่างไรก็ดี นายสนธิ กล่าวว่า สิ่งที่ข้องใจก็คือ ทำไม คดีทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิ ส่งไปตั้ง 24 เดือนแล้ว ยังไม่สรุป ออกมา แม้แต่ คดีเดียว ซึ่งเรื่องแบบนี้ ไม่ต้องมาเอาใจ พันธมิตรฯ หรือเอาใจใคร แต่ขอให้ ทำหน้าที่เพื่อชาติ ทำงานด้วย ความตรงไป ตรงมา ด้วยความรวดเร็ว แค่นี้ ก็พอแล้ว

ใครเป็นคนคุม คดีทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิ ถ้าไม่รู้ชื่� บ�กให้ก็ได้ ชื่� ภักดี โพธิศิริ

ใครเป็นคนคุม คดีทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิ ถ้าไม่รู้ชื่อ บอกให้ก็ได้ ชื่อ ภักดี โพธิศิริ


“เรื่องที่เกิดขึ้น ให้ไปถาม คนใน ป.ป.ช. กันเองว่า ใครเป็นคนคุม คดีทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิ ถ้าไม่รู้ชื่อ บอกให้ก็ได้ ชื่อ ภักดี โพธิศิริ ไงเล่า” นายสนธิ ระบุ พร้อมทั้ง เรียกร้องให้ นายปานเทพ กล้าณรงต์ราญ นายกล้านรงค์ จันทิก หรือ ป.ป.ช. คนอื่นๆ ไปสอบถามดู ถ้าจริง ก็ไป ตำหนิกันเอาเอง เพราะ นายภักดี ทำให้ ป.ป.ช. เสียชื่อ


“เรื่องอื่น ผมไม่สนใจ แต่ทำไม ทีคดีทุจริตสุวรรณภูมิ ที่เกี่ยวข้อง กับ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ และ นายสมชาย ด้วย ผ่านมา 2 ปี แล้ว ทำไม ไม่ออกมา ซักเรื่องเดียว” นายสนธิ ระบุ

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
2 ตุลาคม 2551 22:46 น.
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000117122


พิมพ์ ข่าวนี้ “สนธิ”ข้องใจ ป.ป.ช.เฉ่ง”ภักดี โพธิศิริ”ดองคดีโกงสุวรรณภูมิ 2 ปีไม่คืบ


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

1 Comment »

  1. ขอบคุณสำหรับข่าวสารนะครับ

    Comment by ท่อตัน — December 21, 2008 @ 06:39 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: