Accom Thailand

October 2, 2008

“พล.ท.วิบูลย์ศักดิ์” แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ เผยเตรียมหารือร่วม กัมพูชา ปรับกำลังทหาร “เขาวิหาร” รอบ 2

พล.ท.วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่

พล.ท.วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่


“มทภ.2” คนใหม่ เผยเตรียมหารือร่วม กัมพูชา – ปรับกำลังทหาร “เขาวิหาร” รอบ 2


ศูนย์ ข่าวนครราชสีมา – “พล.ท.วิบูลย์ศักดิ์” แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ เข้ารับตำแหน่งวันแรก เผย นโยบายหลัก สนองโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ – ดูแลรักษาป่าไม้ และ มุ่งแก้ปัญหา ข้อพิพาทชายแดน ไทย-กัมพูชา ชี้สถานการณ์ล่าสุด ไม่น่าเป็นห่วง เตรียมประชุมหารือร่วม กัมพูชา เพื่อปรับกำลังทหาร บนเขาพระวิหาร รอบ 2 ในสัปดาห์หน้า เหตุบางจุด เขาพระวิหาร ทหารเขมร ยังมีกำลัง เหลืออยู่มาก


วันนี้ (2 ต.ค.) ที่สโมสร ร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีการจัดพิธี รับ – ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) ระหว่าง พล.อ.สุจิตร สิทธิประภา แม่ทัพภาคที่ 2 คนเดิม ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.อ.) กับ พล.ท.วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล แม่ทัพน้อยที่ 2 ที่ขึ้นมา ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ ระดับกองพัน ขึ้นไป จนถึงระดับ กองทัพ จำนวน 74 หน่วย จัดหมู่ธง ประจำหน่วย สวนสนาม เพื่อเทิดเกียรติยศให้แก่ แม่ทัพภาคที่ 2
พิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) ระหว่าง พล.�.สุจิตร สิทธิประภา แม่ทัพภาคที่ 2 คนเดิม ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษก�งทัพบก (�ัตรา พล.�.) กับ พล.ท.วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล แม่ทัพน้�ยที่ 2 ที่ขึ้นมาดำรงดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่

พิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) ระหว่าง พล.อ.สุจิตร สิทธิประภา แม่ทัพภาคที่ 2 คนเดิม ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.อ.) กับ พล.ท.วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล แม่ทัพน้อยที่ 2 ที่ขึ้นมาดำรงดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 มีผู้บังคับบัญชา ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 เป็นต้นมา โดยมี พล.ท.หลวงวีระโยธา เป็น แม่ทัพภาคที่ 2 คนแรก จนถึง ปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 60 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 2 แล้ว จำนวน 31 คน และ คนปัจจุบัน พล.ท.วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 คนที่ 32


พล.ท.วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ เปิดเผยว่า กองทัพภาคที่ 2 มีภาระหน้าที่ รักษาอธิปไตย ในดินแดนของประเทศ และ ดูแล ความสงบเรียบร้อย ภายใน รวมถึง ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งได้ทำตาม แผนงาน ที่ได้มีแผนไว้ต่อเนื่อง จากนี้ไปก็จะปฏิบัติ ตามนโยบาย ของ กองทัพบก และสืบทอด เจตนารมณ์ของ แม่ทัพภาคที่ 2 ในอดีต ที่ผ่านมา


สำหรับนโยบายเพิ่มเติม ภายหลังได้รับมอบ หน้าที่แล้ว จะเน้นไป ที่เรื่อง ปัญหาชายแดน และ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ โดยเฉพาะ การดูแลป่าไม้ ซึ่งเราได้ร่วม กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิและ สิ่งแวดล้อม ในการดูแลรักษา ผืนป่า ทุกรูปแบบ ที่จะให้เราได้ ป่าที่อุดมสมบูรณ์ คืนมา และมีการลาดตระเวน ร่วมกัน เพื่อไม่ให้ ทำลายป่าเพิ่มเติม


ส่วนสถานการณ์ด้านชายแดน ไทย-กัมพูชา จากรายงานล่าสุด ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ทุกอย่างยังเรียบร้อยดี และเป็นไปตามขั้นตอนที่ รัฐบาล ของ ทั้ง 2 ประเทศได้พูดคุย ตกลงกันไว้ ขั้นตอนการดำเนินการ ต่อจากนี้ไป สำหรับข้อพิพาทกรณี เขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ จะมีการเจรจาปรับกำลัง ของทหาร ทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้ทหารของ ทั้ง 2 ประเทศ มีความพร้อม ในการดูแลชายแดน เหมือนที่ผ่านมา


ทั้งนี้ เนื่องจากบางจุด โดยเฉพาะ บนปราสาท เขาพระวิหาร ทหารของฝ่ายกัมพูชา ยังมีกำลังเหลืออยู่มาก ซึ่งจะมีการหารือกัน ภายใน สัปดาห์หน้า โดยเป็นการประชุมหารือ ระหว่าง แม่ทัพภาคที่ 2 กับ แม่ทัพภูมิภาคทหารที่ 4 ของ กัมพูชา เพื่อตกลง ในรายละเอียด


สาระสำคัญ ที่จะหารือกัน ในครั้งนี้ คือ เรื่องเกี่ยวกับ เขาพระวิหาร อย่างเดียว โดยเฉพาะ การปรับกำลังทหาร ของทั้ง 2 ประเทศ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งคาดว่า แนวโน้มสถานการณ์ ทุกอย่างจะดีขึ้น หน่วยทหารตามแนวชายแดน ทางกัมพูชา ก็มีความสัมพันธ์อันดี ต่อกันมาโดยตลอด


กรณีชายแดนด้าน ปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ได้มีการหารือตกลงกัน และ เข้าใจกันดีแล้ว ซึ่งจุดนั้น อยู่ในเส้นเขตแดน ที่เป็น ข้อพิพาท กันอยู่ ยังไม่มี การปักปันเขตแดน ที่ชัดเจน ฉะนั้น ต่างฝ่าย จึงต่าง ถอยกำลังทหาร ออกมา เพื่อให้ คณะกรรมการ ปักปันเขตแดนร่วม ไทย-กัมพูชา เข้ามาดำเนินการ ให้เสร็จเรียบร้อย แล้วค่อยมา จัดระเบียบกันใหม่ อีกที

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
2 ตุลาคม 2551 17:59 น.
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9510000117026


พิมพ์ ข่าวนี้ “มทภ.2” คนใหม่เผย เตรียมหารือร่วม กัมพูชา – ปรับกำลังทหาร “เขาวิหาร” รอบ 2


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ปราสาทตาควาย แม้ถูกทิ้งร้างมาหลายศตวรรษ แต่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์จนน่าประหลาดใจ

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: