Accom Thailand

October 10, 2008

อัยการสูงสุด ยื่น ศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้มี คำสั่ง ยุบพรรค พลังประชาชน


อัยการขอ ศาลรธน. ยุบพรรคพลังแม้ว – เพิกถอนสิทธิ กก.บริหาร!


โฆษกอัยการ แจง ส่งสำนวน ยุบพรรคพลังแม้ว และให้เพิกถอน สิทธิการเลือกตั้ง กรรมการบริหารพรรค ทั้งหมด เป็นเวลา 5 ปี


วันนี้ (10 ต.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 100 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ อธิบดีอัยการ ฝ่ายคดี เศรษฐกิจและทรัพยากร โฆษกสำนักงาน อัยการสสูงสุด แถลงถึงกรณี อัยการ ได้ส่งสำนวน ยุบพรรคพลังประชาชน ไปให้ ศาลรัฐธรรมนูญ ว่า


ในวันนี้ นายชัยเกษม นิติศิริ อัยการสูงสุด ได้ลงนาม ในคำร้องยื่นต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้มีคำสั่ง ยุบพรรคพลังประชาชน ตาม รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 237 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 94 และ 95 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ส.ส. และ การได้มา ซี่ง ส.ว. พ.ศ. 2550 มาตรา 111


โดยในคำร้องที่ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย 2 ข้อ คือ

1. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคพลังประชาชน
2. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งเพิกถอน สิทธิเลือกตั้ง ของ หัวหน้าพรรคพลังประชาชน และ กรรมการบริหาร พรรคพลังประชาชน รวม 37 คน มีกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มี คำสั่งให้ยุบพรรค พลังประชาชน โดยจะเพิกถอน สิทธิการเลือกตั้ง ของ หัวหน้าพรรค พลังประชาชน และ กรรมการบริหาร พรรคพลังประชาชน ตามบัญชีรายชื่อเอกสาร ท้ายคำฟ้องทั้งหมด


สำหรับรายชื่อกรรมการบริหาร พรรคพลังประชาชน ประกอบด้วย


หัวหน้าพรรค

นายสมัคร สุนทรเวช

รองหัวหน้าพรรค

พันตำรวจโทกานต์ เทียนแก้ว
นายไชยา สะสมทรัพย์
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
พลเอกเรืองโรจน์ มหาศรานนท์
นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์
นางสาวสุภาพร เทียนแก้ว
นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล


เลขาธิการพรรค

นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

รองเลขาธิการพรรค

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
นายนพดล ปัทมะ
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล
นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ


เหรัญญิกพรรค

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

โฆษกพรรค

ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง

กรรมการบริหารพรรค

นายศรีเมือง เจริญศิริ
นายมงคล กิมสูนจันทร์
พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
นายทรงศักดิ์ ทองศรี
นายสมาน เลิศวงศ์รัฐ
นายนิสิต สินธุไพร
นายธีระชัย แสนแก้ว
นายสุทิน คลังแสง
นายอิทธิ ศิริลัทธยากร
นางมาลินี ภูตาสืบ
นางสาวปิยะรัตน์ เทียนแก้ว
นางสาวศรัญญา แสงวิมา
นางสาวมนัสปรียา ภูตาสืบ
นางสาวกาญจน์ณิชา แต้มดี
นายกิตติกร โล่ห์สุนทร
นายบุญลือ ประเสริฐโสภา

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
10 ตุลาคม 2551 15:00 น.
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9510000120603


พิมพ์ ข่าวนี้ อัยการขอ ศาลรธน. ยุบพรรคพลังแม้ว – เพิกถอนสิทธิ กก.บริหาร!


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ปราสาทตาควาย แม้ถูกทิ้งร้างมาหลายศตวรรษ แต่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์จนน่าประหลาดใจ

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: