Accom Thailand

November 15, 2008

สวช.แจกหนังสือ “กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย” ให้ประชาชนเป็นที่ระลึก

Filed under: ข่าวเมืองไทย — accomthailand @ 17:30


สวช.แจกหนังสือ “กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย” ให้ประชาชนเป็นที่ระลึก

551000014590902
สวช.จัดพิมพ์หนังสือ “กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย” ราชประเพณีส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย 100,000 เล่ม เพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้กับ ประชาชน ในงาน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ และเป็นส่วนหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นถึง พระกรุณาธิคุณ ที่ทรงอุปถัมภ์งาน ด้านศิลปวัฒนธรรม


นายปรีชา กันธิยะ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้จัดพิมพ์หนังสือ “กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย” ราชประเพณีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย จำนวน 100,000 เล่ม เพื่อแจกเป็น ที่ระลึกให้กับประชาชน ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์

ในวันนี้ (15 พ.ย.) โดยมุ่งหวังให้ หนังสือดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่ง ในการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ที่สะท้อนให้เห็นถึง พระกรุณาธิคุณ ที่ทรงอุปถัมภ์ งานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่าง อเนกอนันต์และ ความจงรักภักดีของ มวลพสกนิกร ที่มีต่อพระองค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงสืบไป

หนังสือ “กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย” ราชประเพณีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (คารวาลัย หมายถึง คารวะ และอาลัย) พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม จำนวน 98 หน้า สาระสำคัญได้ประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับ พระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ สวช. ในด้านงานศิลปะการแสดง โดยทรงรับ วงดุริยางค์เยาวชนไทย และ มูลนิธินาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก ไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ

ทรงให้การสนับสนุน ส่งเสริมดนตรีสากลในประเทศ ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับ อารยะประเทศ และทรงสนับสนุน ส่งเสริมการแสดงหุ่นละครเล็ก เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะ การแสดงหุ่นละครเล็ก ให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป 551000014590901

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมองค์ความรู้ ที่ทรงคุณค่าจาก ราชประเพณีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เช่น วัฒนธรรม การถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเพณี การจัดโกศพระบรมศพ ตำนานการก่อสร้าง พระเมรุมาศ ราชรถในงานพระราชพิธี มหรสพ ส่งเสด็จ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น

สำหรับห้องสมุดของ สถานศึกษา หรือห้องสมุดประชาชน ขอรับหนังสือ ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ สวช. ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ในส่วนภูมิภาค ขอรับหนังสือได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรม ประจำจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป จนกว่าหนังสือจะหมด

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 15 พฤศจิกายน 2551 17:30 น.
http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000135504


พิมพ์ ข่าวนี้ สวช.แจกหนังสือ “กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย” ให้ประชาชนเป็นที่ระลึก

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

1

Filed under: ข่าวเมืองไทย — accomthailand @ 05:55

Blog at WordPress.com.