Accom Thailand

November 16, 2008

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ขัติยราชนารี ผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดิน – Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Biography

Filed under: ข่าวเมืองไทย — accomthailand @ 04:09


ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์
[blip.tv ?posts_id=1477370&dest=-1]


พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ – Biography HRH Princess Galyani

[blip.tv ?posts_id=1479193&dest=-1]


Cliip Original posted at You Tube


พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ Poseidon30443 Added: January 04, 2008
http://www.youtube.com/watch?v=0ewqVKlCtxM


คลิก เลือกดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่าง Choose Your Downloadดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่าง คลิกขวา
Quick Time mov
480 x 300 resolution 42754 KB


ดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่าง คลิกขวา
Flash flv
480 x 300 resolution 19807 KB


ดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่าง คลิกขวา
Movie mp4
320 x 240 resolution 11388 KB


ดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่าง คลิกขวา
Windows wmv
704 x 576 resolution 32831 KB


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ขัติยราชนารีผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดิน


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นพระธิดาพระองค์แรกใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


เมื่อแรกประสูติทรงพระนามในสูติบัตรว่า May ตามที่โรงพยาบาลตั้งถวาย ต่อมา เมื่อความทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้ง พระนามว่า หม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา มหิดล (คำว่า “วัฒนา” ในพระนาม ทรงตั้งตาม พระนามาภิไธยของ สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา


**ความผูกพันครอบครัว “มหิดล” **


ในปี พ.ศ.2467 สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จพร้อมกับครอบครัวเล็ก ๆ ไปยังประเทศเยอรมนี เพื่อรักษาพระองค์ และในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2468 พระอนุชาพระองค์แรกได้ประสูติ ณ โรงพยาบาลเมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี และได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “หม่อมเจ้าอานันทมหิดล”


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ได้ตรัสถึงพระอนุชาซึ่งทรงเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวในหนังสือ “เจ้านายเล็ก ๆ –ยุวกษัตริย์” ว่า


“ข้าพเจ้าเองจำเหตุการณ์สำคัญนี้ไม่ได้เลย เพราะอายุเพียง 2 ขวบ 4 เดือน แต่คงยินดีอย่างมากที่ได้น้อง ซึ่งคงไม่เป็นเรื่องธรรมดานัก เพราะในหลายครอบครัวลูกคนโตมักจะอิจฉาน้องที่อ่อนกว่าไม่มากนัก เพราะพ่อแม่มักให้ความสำคัญแก่ลูกคนใหม่ แต่ทูลหม่อมฯแม่และแหนน (นางสาวเนื่อง จินตตุล พระพี่เลี้ยง ภายหลัง ได้รับพระราชทาน บรรดาศักดิ์ เป็น “ท้าวอินทรสุริยา”) คงได้อธิบายเรื่องน้อง ที่จะเกิดไว้อย่างดี ข้าพเจ้าจึงรู้สึก รักและ อยากช่วยเลี้ยงน้อง”


ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 ครอบครัวราชสกุลมหิดล เสด็จยัง สหรัฐอเมริกา สมเด็จพระบรมราชชนก ทรงศึกษาต่อจนได้รับ ปริญญา แพทยศาสตร์บัณฑิต


มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อพระอนุชา พระองค์ที่สอง ได้ประสูติเมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเคมบริดจ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานพระนามว่า “ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช”


ทั้งสามพระองค์พี่น้องใน ราชสกุลมหิดล ต่างสนิมสนมรักใคร่ผูกพัน ทรงเติบโตขึ้น ท่ามกลางความเรียบง่าย และเป็นธรรมชาติ สมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงอบรมดูแล ให้ทุกพระองค์ช่วยเหลือตนเอง มีระเบียบวินัย และเอื้อเฟื้อต่อผู้ด้อยโอกาสกว่า จนเป็นพื้นฐานสำคัญ ในพระอุปนิสัยของ ทุกพระองค์


ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 สมเด็จพระบรมราชชนก ประชวน และทรงจากครอบครัวไป“ทูลหม่อมฯ สิ้นพระชมน์เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2472 ข้าพเจ้าจำวันนี้ ได้ดี ข้าพเจ้ากำลังเล่นอยู่ที่ หน้าตำหนัก โดยเดินอย่างดัง ๆ บนขอบถนน… ก็มีคนมาบอกให้เงียบ ๆ และให้ขึ้นไปหาแม่ ที่ห้องแต่งตัว ของแม่ แม่นั่งอยู่บนม้ายาว หน้าหน้าต่าง แม่ดึงตัวข้าพเจ้าไปกอด และพูดอะไร ที่ข้าพเจ้า จำไม่ได้ และร้องไห้ ข้าพเจ้าก็ร้องไห้ ไปด้วย เพราะความตกใจ ที่เห็นแม่ร้องไห้ มากกว่าอื่น”


**“พระพี่นางของ 2 พระมหากษัตริย์” **


ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ ด้วยความเห็นชอบจาก สภาผู้แทนราษฎร ได้อัญเชิญ พระวงวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองราชย์


ด้วยเหตุนี้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา จึงทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็น “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ” ในรัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี
และเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จสวรรคต อย่างที่ไม่มีใครคาดคิด ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2487 ท่ามกลางสถานการณ์ ที่หนักหน่วง เกินกว่าพระหทัยดวงหนึ่ง จะรับไหว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ในพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ ทรงเป็นกำลังใจสำคัญ เคียงข้าง สมเด็จ พระบรมราชชนนี และ พระอนุชาพระองค์เล็ก ซึ่งต้องรับ พระราชภาระแห่งบ้านเมืองใน ฐานะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 72 พรรษา เสมอด้วย พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเป็น เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เป็นพระองค์แรก ในรัชกาล ทรงพระนาม ตามจารึก ในพระสุพรรณบัฎว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


**การศึกษา**


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นต้น ที่อนุบาลปาร์คสกูล (Park School) ระหว่างปี พ.ศ.2469-2471 ในช่วงที่ตามเสด็จ สมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการแพทย์ และรักษาพระองค์ที่บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา


ในชั้นเรียนมีการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่เป็นที่คุ้นเคยสำหรับ พระองค์ท่าน นักเรียนพระองค์น้อยนี้ จึงไม่รับสั่งอะไรเลย เป็นเวลานาน ครูผู้สอน มีจดหมาย ถึงสมเด็จพระบรมราชชนนี ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2471 ว่า ช่วงแรกทรงไม่เข้าพระทัย ในสิ่งที่ ครูและนักเรียน ในชั้นพูดกัน แต่ทรงเรียนรู้ ได้เร็ว และสามารถตรัส คำว่า “Yes” , “No” , “Good morning” และ “Good-bye” ได้ แต่ยังไม่สามารถที่จะรับสั่ง เป็นประโยคยาว ๆ ได้ ทรงเล่นอย่างเงียบ ๆ จนกระทั่งวันหนึ่ง มีหิมะตก ทรงตื่นเต้นและรับสั่งคำว่า “ Snow” ออกมาเป็น คำแรก และตามด้วย อีกหลายประโยค ในเวลา ต่อมา จนรับสั่งเป็นภาษาอังกฤษได้คล่องที่สุด และไม่ทรงลืม ภาษาอังกฤษ อีกเลย


เมื่อคราว ตามเสด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี กลับมาประทับในเมืองไทย เมื่อช่วง พ.ศ. 2471-2476 ทรงเข้ารับการศึกษา ระดับประถม ที่โรงเรียนราชินี ซึ่งเคยรับสั่งเล่าถึง ช่วงที่เรียนอยู่ที่ โรงเรียนราชินี ว่า เสด็จไปเรียนเพียง ครึ่งวัน เพราะสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงเห็นว่า เด็กยังต้องนอนพักผ่อน และในตอนบ่าย ก็ทรงจัดให ้ครูมาสอนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะไม่ทรงลืม


ในช่วงแรกทรงเรียนตามเพื่อน ๆ ไม่ค่อยทัน แต่เมื่อปรับตัวได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ทรงเรียนอยู่จนถึงชั้นประถมปีที่ 3 สอบได้ที่ 2 ได้รับรางวัลจาก กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระเป๋าผ้าน้ำมัน ซึ่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงส่งตามไปให้ ภายหลัง เมื่อเสด็จประทับอยู่กับ สมเด็จพระบรมราชชนนี ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


หลังจากที่เสด็จจาก ประเทศไทย กลับมาประทับที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แล้ว พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง กัลยาณิวัฒนา ทรงศึกษาต่อ ในระดับเตรียมมัธยม ที่โรงเรียนเมียร์มองต์ (Miremont) ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมัธยมสตรีประจำเมืองเลซาน Ecole Superieure de Jeunes Filles de la Ville de Lausanne ซึ่งเป็นของรัฐบาล เมื่อพ.ศ.2478


ในปีพ.ศ.2485 ทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยโลซาน แม้จะถนัดด้านศิลปะศาสตร์ แต่ทำคะแนนทางวิทยาศาสตร์ได้ดีกว่า จึงเลือกสาขาวิชาเคมี และได้รับ diplome de chimiste et pedagogiques ไปพร้อมกัน อันประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ในสาขาการศึกษา วรรณคดี ปรัชญา และจิตวิทยา


**ชีวิตสมรส**


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงสมรสกับ พันเอก อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ มีพระธิดาหนึ่งคน จากการเสกสมรสกับ พันเอก อร่าม คือ ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม


ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงเสกสมรส อีกครั้งกับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช (พระโอรสใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธารดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และ หม่อมระวี ไกยานนท์)


ในฐานะพระมารดาทรงเลี้ยงดูพระธิดาด้วยพระองค์เองโดยให้ความรักและดูแลเอาพระทัยใส่อย่างใกล้ชิด และเมื่อท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ได้สมรสกับนายสินธู ศรสงคราม มีบุตร คือ ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม ในฐานะ “สมเด็จยาย” ของพระนัดดา พระองค์ก็ทรงให้ความรัก และห่วงใย เสมอมา


**พระปณิธาน**


ด้วยพระปณิธาน อันแน่วแน่ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ตลอด 84 ปี ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงมีพระกรณียกิจ ที่ทรงอุทิศ พระองค์ เพื่อส่วนรวมในหลายแขนง ตั้งแต่เสด็จกลับเมืองไทย ในปี พ.ศ. 2493 ทรงเริ่มต้นเป็นอาจารย์สอน นิสิตนักศึกษาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีกหลายแห่ง


ภาพที่ประชาชนไทย ต่างคุ้นเคยและอยู่ในความทรงจำ มาจนทุกวันนี้ คือเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังทรงเจริญพระชนชีพ ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ตามท้องถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอ พร้อมกับทรงนำแพทย์อาสา ไปให้การรักษา ผู้เจ็บป่วย โดยมี สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามเสด็จ อยู่เคียงข้าง


แม้เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว นอกจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะทรงสืบพระปณิธานแล้ว ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ทรงอุปถัมภ์ บางองค์กรทรงก่อตั้งด้วยพระองค์เอง รวม 63 มูลนิธิ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงราษฎรไทยสืบไปทั้งสิ้น


ข้อมูล และ ภาพจาก : หนังสือ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” หนังสือ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา


“พระนิพนธ์” ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ


ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ 2 มกราคม 2551 06:27 น.
ของ http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9500000153425


พิมพ์ เรื่องราวข่าวนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ขัติยราชนารีผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดิน***อ่านข่าว และ เรื่องราว ที่เกี่ยวข้อง***


หมายกำหนดการ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
รายพระนาม-รายนาม อัญเชิญ เครื่องพระราชอิสริยยศ ริ้วกระบวน พระศพพระพี่นางฯ
In remembrance of a Princess, H.R.H. Galyani Vadhana
“พระนิพนธ์” ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
ร่วมร้อยใจส่งเสด็จ…”องค์โสทรเชษฐภคินี” ผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดิน
“ฉันจะอยู่ข้างแม่” ณ สุสานหลวงตลอดกาล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถวายพระเกียรติสูงสุดแด่ “องค์โสทรเชษฐภคินี”


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

1 Comment »

  1. […] สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ขัติยราชนา… […]

    Pingback by พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ - Biography HRH Princess Kalyani « Accom Thailand — November 16, 2008 @ 09:53 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: