Accom Thailand

November 18, 2008

เชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

Filed under: ข่าวเมืองไทย — accomthailand @ 18:28


เชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อประกอบพระพิธีธรรมเลี้ยงพระ และพระราชพิธีเชิญพระโกศพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระสงฆ์ 30 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพระพร ทรงประเคนภัตาหาร

จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้ามารารับจนครบ 30 รูป และทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์โดยพระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม ถวายเทศน์บนธรรมาสน์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงหลั่งทักษิโณทก ทรงประเคนจตุปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์และเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรและพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายพระพรลาออกจากพระที่น้งดุสิตมหาปราสาท

จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์จำนวน 84 รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ

หลังจากที่พระสงฆ์สดับปกรณ์ผ้าไตรจนครบ 84 ไตรแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ลงจากบุษบกพระแท่นสุวรรณเบญจดลไปประดิษฐานบนพระที่นั่งราเชนทยารเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เพื่อเตรียมตั้งริ้วขบวนที่ 5 คือการเชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ขบวนแห่พระอัฐิออกจากเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์แล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินตามไปยังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท โดยมีท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เดินตามขบวนด้วย

เมื่อขบวนเชิญพระโกศพระอัฐิถึงที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิพักไว้หน้าพระวิมาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธสัมพรรโณภาศทรงกราบ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี(พระวิมานกลาง) และโปรดเกล้าให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เข้าที่ประดิษฐานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระอัฐิ เมื่อเสร็จพระราชพิธีแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประทับยังรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลา 14.16 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในขณะที่กำลังมีการเคลื่อนริ้วขบวนที่ 5 นั้นได้มีสายฝนตกลงมาโปรยปรายพอให้คลายร้อนจากแสงแดดที่อบอ้าว
สำหรับสถานที่ประดิษฐานพระโกศของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนั้น พระโกศพระอัฐิจะตั้งอยู่ในลำดับที่ 12 ต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8

โดยบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนั้นมีพระโกศพระบรมอัฐิ พระอัฐิทั้งหมด 12 พระโกศ เริ่มที่ตรงพระวิมานกลางประกอบไปด้วย พระโกศพระบรมอัฐิของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5, สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี, สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยิกาเจ้า, สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาถ

ส่วนพระที่วิมานด้านซ้านนั้นประกอบไปด้วย พระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.7, สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ใน ร.7, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ร.8 และพระโกศพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 18 พฤศจิกายน 2551 18:28 น.
http://www.manager.co.th/MetroLife/ViewNews.aspx?NewsID=9510000136422


พิมพ์ ข่าวนี้ เชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Blog at WordPress.com.