Accom Thailand

November 27, 2008

สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ ยื่นหนังสือต่อ ก.วัฒฯ ช่วยเหลือ ชาวไทยมุสลิม และ ประเทศเพื่อนบ้าน


สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์
ยื่นหนังสือต่อ ก.วัฒฯ
ช่วยเหลือชาวไทยมุสลิม
และ ประเทศเพื่อนบ้าน


สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ ยื่นหนังสือต่อ กระทรวงวัฒนธรรม ช่วยเหลือชาวไทย มุสลิม และประเทศเพื่อนบ้าน ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ ที่ ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย ที่ยังตกค้างอยู่กว่า 3 พันคน พร้อมยื่นข้อเสนอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป


นายอนุรักษ์ วันแอเลาะ เลขาธิการ สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ พร้อมผู้ประกอบการ ฮัจย์ประมาณ 10 คน เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ขอให้ช่วยเหลือ การเดินทางไป แสวงบุญ ของชาวไทยมุสลิม ซึ่งจะเริ่มขึ้น ในวันที่ 7 ธันวาคมนี้


ซึ่งประเทศซาอุดิอาระเบีย กำหนดการเดินทางของ ผู้แสวงบุญจากทั่วโลก ซึ่งต้องเดินทางถึง ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ ในเวลา 24.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น แต่สถานการณ์ในประเทศไทย ที่เกิดขึ้น ขณะนี้ ส่งผลให้ พี่น้องชาวไทยมุสลิม จำนวนกว่า 2,000 คน ไม่สามารถเดินทาง ไป ประกอบพิธีฮัจย์ ในปีนี้ได้

ทั้งนี้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางออกโดยยื่นขอเสนอ 3 ข้อ คือ

1. ขอให้เปิดสนามบินใดสนามบินหนึ่งเพื่อให้เครื่องบินส่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งผู้ประกอบการพร้อมจะ อำนวยความสะดวก ผู้แสวงบุญ เดินทางไปขึ้นที่ สนามบินนั้นๆ

2. ขอให้สายการบินไทยที่บินที่อยู่ ต่างประเทศมารับผู้แสวงบุญไป ซาอุดิอาระเบีย โดยสามารถนำตั๋วเครื่องบินเดิม หรือปรับเปลี่ยน ออกเป็น ตั๋วเครื่องบินใหม่ ให้ และ

3. ขอให้ ทางการ ซาอุดิอาระเบีย เลื่อนเวลา ปิดรับผู้แสวงบุญ ออกไปอีก 1-2 วัน เพื่อช่วยเหลือผู้แสวงบุญ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

นายอนุรักษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับปีนี้ไทยได้รับการตอบรับจาก ทางการซาอุดิอาระเบีย ให้ผู้เดินทางไป ประกอบพิธีฮัจย์ทั้งสิ้น 15,000 คน ซึ่งได้ทยอยเดินทาง ไปแล้วกว่า 13,000 คน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม และยังตกค้างอยู่ เนื่องจาก สถานการณ์การเมือง และการปิดสนามบิน นานาชาติสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ยังมีผู้แสวงบุญประเทศเพื่อนบ้านที่มาขอวีซ่า และขึ้นเครื่องที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อีกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย กัมพูชา เวียดนาม และพม่า โดยผู้แสวงบุญทุกคนได้จ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักไว้แล้วประมาณคนละ 40,000 บาท

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ : 27 พฤศจิกายน 2551 ผู้สื่อข่าว : ผู้สื่อข่าว : มาลี ไชโย Rewriter : พรภัสสร ปิ่นสกุล
http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255111270296&tb=N255111&showpic=1&position=6075&pn=Hotnews-255111270296.jpg


พิมพ์ ข่าวนี้ สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ ยื่นหนังสือต่อ ก.วัฒฯ ช่วยเหลือชาวไทยมุสลิม และ ประเทศเพื่อนบ้าน

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: