Accom Thailand

December 10, 2008

แนวทาง การเมืองใหม่ ต้องแก้ รธน. ปลดเผด็จการพรรค


“ดร.อมร” แนะแนวทาง การเมืองใหม่
ต้องแก้ รธน. ปลดเผด็จการพรรค


“อมร จันทรสมบูรณ์” แนะ การตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ต้องยกเลิกอำนาจพรรค ปลด ส.ส. พร้อมให้ นายกฯ มาจากคนภายนอกได้ ส่วนการยกร่าง รธน. ฉบับใหม่ ต้องยกเลิกเผด็จการ โดยพรรคการเมือง เสียก่อน ด้าน “บุญสร้าง” หนุนแนวคิด ปลดล็อก ส.ส.จากพรรค นายกฯ ไม่ต้องมาจาก การเลือกตั้ง ระบุเป็นการให้อำนาจเผด็จการ กับคนบางกลุ่ม ย้ำทหารต้องเป็นกลาง ทางการเมือง


นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการกฤษฎีกา และนักกฎหมายมหาชน กล่าวตอนหนึ่งระหว่างงานเสวนา เรื่อง รัฐธรรมนูญที่เหมาะสม กับประเทศไทย ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วานนี้ (9 ธ.ค.) ว่าใครก็ตาม ที่จะเข้ามาแก้ไข จะต้องทราบ 3 ขั้นตอนของปัญหา คือ


ต้องรู้สาเหตุของปัญหา
ต้องรู้จุดหมายของการแก้ปัญหา และ
ต้องรู้วิธีการที่จะไปสู่จุดหมาย


ทั้งนี้ สาเหตุของ ปัญหาการเมืองไทย คือ การทุจริตคอร์รัปชันอย่างมโหฬาร ของนักการเมือง ซึ่งเกิดจาก การผูกขาดอำนาจรัฐ โดยนักการเมือง นายทุน ในระบบเผด็จการ โดยพรรคการเมือง นายทุนธุรกิจ ในระบบรัฐสภา ประเทศเดียวในโลก และเกิดขึ้น หลังเหตุการณ์ เดือนพฤษภาคม 2535

ขณะที่ รัฐธรรมนูญที่อ้างว่า เป็นประชาธิปไตย แต่ความจริงแล้ว ส.ส.ไม่มีอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามมโนธรรมของตนเอง ซึ่งเป็นหลักการ พื้นฐานของ ประชาธิปไตย แต่กลับบัญญัติให้ พรรคการเมือง มีอำนาจให้ ส.ส. พ้นจากการเป็น ส.ส. หากไม่ปฏิบัติตาม มติพรรค

ส่วนจุดหมายของ การแก้ปัญหาบ้านเมือง หรือการมี การเมืองใหม่ คือการสร้าง ระบบสถาบันการเมืองรูปแบบใหม่ ที่ให้ฝ่ายบริหาร มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ โดยไม่บังคับว่า ส.ส. ต้องสังกัดพรรค

และสำหรับวิธีการ ที่จะไปสู่จุดหมายได้คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อปฏิรูปการเมือง หรือ สร้างการเมืองใหม่ ที่จะต้องนำไปสู่ การแก้ไขปัญหา ความเสื่อมทางการเมือง และการทุจริตคอรัปชั่น ของนักการเมือง ที่มาจาก การเลือกตั้ง

ซึ่งจะทำได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ การจัดรูปแบบ และการกำหนด กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ ขององค์กรยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องดี และเหมาะสม เพราะหากไม่ดี และไม่เหมาะสม ผลงาน ขององค์กร ดังกล่าว ก็จะไม่ดีเป็นเงาตามตัว

นายอมร กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีรัฐบาลแห่งชาตินั้น ในขั้นแรก จะต้องให้ สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกในปัจจุบัน ไว้ แต่ต้อง ยกเลิกอำนาจของ พรรคการเมือง ในการมีมติให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. พ้นออกจากตำแหน่ง และให้ นายกรัฐมนตรี มาจาก บุคคลภายนอกได้ แต่บุคคลดังกล่าว จะต้องเป็นกลาง ทางสังคม ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ก็จะมีอำนาจแต่งตั้ง รัฐมนตรี จากบุคคล ที่ พรรคการเมือง ต่างๆ เสนอขึ้นมา เพื่อจัดตั้งเป็นรัฐบาลแห่งชาติ ต่อไป

นอกจากนี้ ควรเพิ่มมาตรการให้ ส.ส.ลงมติ ไม่ไว้วางใจ ในตัวนายกรัฐมนตรีได้ ส่วนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะต้องยกเลิก ระบบเผด็จการ โดยพรรคการเมือง เสียก่อน และสร้างระบบ สถาบันการเมือง ที่รัฐบาลมีเสถียรภาพ อย่างแท้จริง

พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีต ผบ.สูงสุด ให้สัมภาษณ์ภายหลัง ร่วมเสวนาเรื่อง รัฐธรรมนูญ ที่เหมาะสมกับ ประเทศไทย ว่า การบรรยาย นำโดย ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ที่เป็นนักกฎหมายมหาชน ที่หลายคนยอมรับ โดยท่าน มองว่า

รัฐธรรมนูญข้อหลัก ที่น่าจะแก้อย่างเร่งด่วน มี 3 มาตรา คือ
1. มาตราให้ ส.ส.สังกัดพรรคการเมือง
2. มาตราให้ ส.ส.อยู่ในความควบคุม ของพรรค
3. นายกรัฐมนตรี ต้องมาจากส.ส.

เพราะมาตราเหล่านี้ เป็นข้อกำหนดว่า ใครจะเป็นผู้มีอำนาจ เพราะจะให้ อำนาจเผด็จการ กับบางกลุ่มไม่ได้ และ ข้อสำคัญคือ

ไม่มีประเทศไหนในโลก ที่ไม่มีข้อนี้เลย แม้แต่ข้อเดียว ซึ่งทั้ง 3 มาตรา ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขณะนี้ เพราะใครๆ พยายามแย่งกัน เพื่อให้ได้ อำนาจเผด็จการรัฐสภา ส่วนรัฐบาลแห่งชาติ ไม่ได้มีการพูดถึง แต่รัฐบาลแห่งชาติ เป็นแนวทางที่ดี และหลายคนเห็นด้วย แต่เป็นไปได้ยาก

“หากข้อหลักของ กติกาบ้านเมือง หรือระบบของบ้านเมือง อยู่ในหลัก ที่เหมาะสม ถึงแม้จะมี ผลเสียเกิดขึ้น แต่ก็น้อย เราเดินซ้ำแล้วซ้ำอีก และ ยอมที่จะเดินใน วงจรอุบาทว์เก่าๆ และไม่เคยคิดว่า เกิดเพราะอะไร คลำกันอยู่ แต่ไม่ถูกจุด ซึ่งเชื่อว่า รัฐธรรมนูญ มีผลในเรื่องหลักๆ และ เกิดจาก คนด้วย ถ้าคนดีมากๆ ระบบไม่ดีเท่าไร ไปได้สบาย แต่ถ้าคนเลวมากๆ จะทำระบบให้ดี คงยาก หากคนกลางๆ ระบบจะช่วยได้มาก เพราะระบบเลวก็แย่ ทั้งนี้การสร้างระบบ ใช้เงินน้อยมาก รัฐธรรมนูญ ทำให้ดีแล้ว ประโยชน์จะสู่บ้านเมืองเรา เราแก้เรื่องอื่นแทบแย่ แต่ถ้ารัฐธรรมนูญ ไม่เอื้อ จะแก้ได้ยาก”

ผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่า รัฐธรรมนูญ 50 ในยุค คมช. เกิดความผิดพลาด พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า ไม่ได้เกิดเฉพาะ คมช. แต่เกิดมา ตั้งแต่ปี 2517 และค่อยๆ กลืนเข้าไปเรื่อยๆ จนขณะนี้สมบูรณ์แบบ คือ เผด็จการโดยพรรคเมืองที่ได้อำนาจ

ส่วนที่ฝ่ายการเมืองวิ่งฝุ่นตลบ เพื่อจับขั้วตั้งรัฐบาลนั้น พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า ไม่มีความเห็น แต่เรื่องฝุ่นตลบ ในเมืองไทย ตนเห็นมา หลายตลบ นึกว่า ฝุ่นตลบเสร็จ จะมีม้าขาวออกมา หลังฝุ่น แต่อาจจะเป็นสีอื่นก็ได้ ขณะนี้สิ่งที่ดีที่สุด คือ ขอให้ทุกคน นึกถึง ความเสียสละเพื่อบ้านเมือง หากคนเสียสละไม่พอ ฝุ่นตลบคงไม่พอ

ผู้สื่อข่าวถามว่า เห็นด้วยหรือไม่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนขั้วรัฐบาล พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า ขอไม่แสดงความคิดเห็น แต่ขอให้ได้ คนที่ดีที่สุด และทีม ที่ดีสุด ช่วยกันเสียสละเพื่อบ้านเมือง

เมื่อถามถึงกรณีที่ ทหารพยายามเข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า พูดไปคงไม่เหมาะ แต่ในตอนที่ ตนดำรงตำแหน่ง คิดว่า การวางตัว เป็นกลางสำคัญที่สุด เมื่อเกษียณออกมาแล้ว คงพูดใน รายละเอียดไม่ได้ ส่วนจะฝากอะไรถึง พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. หรือไม่นั้น พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า ไม่มีอะไร เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ มากแล้ว

“ต้องไปถามท่าน โดยตรง ต้องคุยกับท่าน เพราะความชัดเจน อยู่ที่ท่าน ท่านอาจจะมีอะไร ชี้แจง และไม่ได้เป็น อย่างที่คนหลายคนคิดก็เป็นได้ หรือ เราอาจจะเข้าใจผิด แต่สมัยที่ผมเป็น ผบ.สูงสุด พยายามทำให้ทุกอย่าง เป็นกลางอย่างเต็มที่ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งปกติ ถ้ากองทัพ ไม่เป็นกลาง ก็ยุ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัว ผบ.เหล่าทัพ พอสมควร ดังนั้นทุกคน ควรจะยืนให้ดี ยืนเพื่อสร้างสรรค์ แต่ถ้าจะยืนเอียง สักหน่อย ต้องชี้แจง ให้โปร่งใส เพื่อให้คนเข้าใจว่า มีความจำเป็นอย่างไร ซึ่งผมเชื่อว่า หากมีเหตุผล ทุกคนเขาจะฟัง แต่โดยทั่วไป ดีที่สุดคือ ยืนให้ดีในที่ ที่ควรจะยืน ไม่ยากเย็น อะไร”


ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่จะแก้วิกฤตชาติ ควรมีลักษณะอย่างไร พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า ควรเป็นคนที่ดี เสียสละ เข้มแข็ง เมื่อถามว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เหมาะสมหรือไม่ พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า ท่าทาง คุณสมบัติ ท่านไม่เลว


ทั้งนี้ในที่สุด เมื่อฝุ่นตลบหายไปแล้ว ออกมาเป็นใคร ต้องช่วยกัน ไม่เช่นนั้น จะแย่ไปใหญ่ ส่วนจะมีกลุ่มเสื้อแดง ออกมาสร้างความวุ่นวาย หรือไม่ ตนเดาไม่ออก เพราะเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของ คนหลายฝ่าย

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 10 ธันวาคม 2551 05:24 น.
http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000145325


พิมพ์ ข่าวนี้ “ดร.อมร” แนะแนวทาง การเมืองใหม่ ต้องแก้ รธน. ปลดเผด็จการพรรค

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: