Accom Thailand

December 11, 2008

โปรดเกล้าฯ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 15 ธ.ค.นี้


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้เรียกประชุม สภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ แห่งรัฐสภา ในวันที่ 15 ธ.ค. นี้ เพื่อลงมติ เลือก นายกรัฐมนตรี ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน หลัง สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจาก คดียุบพรรคพลังประชาชน

วันนี้ (11 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงาน จากรัฐสภา ว่า เมื่อเวลา 17.30 น. ได้มี สำเนาประกาศ เรียกประชุม สมัยวิสามัญ แห่งรัฐสภา พ.ศ.2551 ดังนี้(พระปรมาภิไธย)
ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ ประธานรัฐสภา ได้นำความกราบบังคมทูลฯ ว่า
เนื่องจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ได้ว่างลง
และสภาผู้แทนราษฎร จะต้องพิจารณา ให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็น นายกรัฐมนตรี ให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวัน


ประกอบกับได้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
เข้าชื่อ ร้องขอให้ ประกาศเรียกประชุมรัฐสภา เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ
ตามความใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 128 และ มาตรา 129 ของ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
จึงมีพระบรมราชโองการให้ เรียกประชุม
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2551


ประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค.2551
เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายชัย ชิดชอบ
ประธานรัฐสภาเลขาสภาฯ เตรียม ขอ ตร.รับมือม็อบ


ด้านนายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการ โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ลงมาแล้ว ก็จะดำเนินการ ตามระเบียบข้อบังคับ คือต้องแจ้งให้สมาชิก รับทราบอย่างน้อย 3 วัน คือจะโหวตได้ใน วันที่ 15 ธ.ค.นี้ เวลา 09.30 น.

ทางรัฐสภา จึงได้เตรียมพร้อมรับมือ ต่อสถานการณ์ ที่อาจจะมีกลุ่มผู้ชุมนุม มาประท้วง พร้อมแล้ว โดยได้ประสานไปยัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่ มาดูแลความปลอดภัย

แต่ทั้งนี้เชื่อว่า ในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี คงไม่มีปัญหาอะไร


“ปูชัย”บรรจุวาระแล้ว


ด้าน นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ตนได้ออกระเบียบวาระ การประชุมสภา เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้เลือก นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 15 ธ.ค. เวลา 09.30 น.

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 11 ธันวาคม 2551 18:53 น.
http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000146085


พิมพ์ ข่าวนี้ โปรดเกล้าฯ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 15 ธ.ค.นี้

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.