Accom Thailand

January 9, 2009

“ในหลวง” รับสั่ง ศาล เป็นประกันความสงบสุข ของสังคม – ให้ตรงไปตรงมา


“ในหลวง” รับสั่ง ศาล เป็นประกันความสงบสุข ของสังคม –
ให้ตรงไปตรงมา ไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา

พระราชดำรัส กับ คณะผู้พิพากษา รับสั่ง ศาลเป็นภ??ค์กรประกันความสงบสุข ขภ?? ประเทศชาติ ถ้าไม่มีความยุติธรรม ในประเทศ คนภ??ู่ไม่ได้ และ ทรงเน้นย้ำให้ ผู้พิพากษา ตั้งมั่น ในความยุติธรรม หยุดในธรรม ภ??ู่ในสิ่งที่ดี

พระราชดำรัส กับ คณะผู้พิพากษา รับสั่ง ศาลเป็นองค์กรประกันความสงบสุข ของ ประเทศชาติ ถ้าไม่มีความยุติธรรม ในประเทศ คนอยู่ไม่ได้ และ ทรงเน้นย้ำให้ ผู้พิพากษา ตั้งมั่น ในความยุติธรรม หยุดในธรรม อยู่ในสิ่งที่ดี

“ในหลวง” ทรงมีพระราชดำรัส กับ คณะผู้พิพากษา รับสั่ง ศาลเป็นองค์กรประกันความสงบสุข ของ ประเทศชาติ ถ้าไม่มีความยุติธรรม ในประเทศ คนอยู่ไม่ได้ และ ทรงเน้นย้ำให้ ผู้พิพากษา ตั้งมั่น ในความยุติธรรม หยุดในธรรม อยู่ในสิ่งที่ดี

โดยเฉพาะศาลฎีกา ทรงเผย ทุกครั้งที่เห็น ศาล มาปฏิญาณตนว่า จะทำดี ทำตรงไปตรงมา ทำให้รู้สึก มีความหวัง ในอนาคตของ ประเทศ ถ้า ผู้พิพากษา ทำดี ประเทศชาติ ก็อยู่ได้


คลิกที่นี่ เพื่อฟัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระราชดำรัส กับ คณะผู้พิพากษา
จาก manager multimedia


วันที่ 9 ม.ค. เวลา 17.20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ลง ณ ท้องพระโรง ศาลาเริง วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทาน พระบรมราชวโรกาส ให้ นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวาย สัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่

ในโอกาสนี้ นายพินิจ สุเสารัจ เลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม นายวิชัย อริยนันทกะ เลขาธิการประธานศาลฎีกา และ นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสกับ คณะผู้พิพากษา โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำปฏิญาณ ด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต อย่างเคร่งครัด เพราะศาลเป็น องค์กร ที่ประกันความอยู่เย็นเป็นสุข ของ ประเทศชาติ

“ศาล นั้นเป็นองค์กร ที่เป็นประกันของ ความอยู่เย็นเป็นสุข ของ ประเทศชาติ ถ้าไม่มีความยุติธรรม ในประเทศ คนอยู่ไม่ได้ ถ้าคนอยู่ไม่ได้ ก็มี ประเทศชาติ ไม่มีประโยชน์ ฉะนั้น ท่านเป็นประกันของ ความสงบสุขของ ชาติบ้านเมือง

ความสงบสุขนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับทุกคน จะเป็นอาชีพใดๆ ก็ตาม ต้องมีความสงบสุข ถ้าไม่มีความสงบ ก็ทำงานไม่ได้ มีความอยู่เย็นไม่ได้ ฉะนั้น ก็เห็นได้ว่า ท่านเป็นประกันของความสบาย ความสงบของประเทศ ก็ได้เห็นว่า ถ้าท่านตั้งใจ อย่างที่ท่านได้ปฏิญาณ อย่างเข้มแข็งนั้น ก็รู้ได้ว่า ประเทศ จะไปได้รอด ได้ดี

โดยเฉพาะศาลฎีกานั้น ก็เป็นองค์กร ที่คนก็มองว่าเป็น ผู้ที่เป็นประกันของ ความอยู่เย็นเป็นสุข ของประเทศ ถ้าท่านทำได้ดี คือ หมายความว่า ท่านทำ ด้วยความเข้มแข็ง ก็จะทำให้เป็นความสำเร็จ ของแต่ละท่าน การทำสำเร็จนั้น ท่านได้เรียนรู้มา และได้ปฏิบัติมา ในฐานะ นักกฎหมาย ในฐานะ นักกฎหมาย ที่จะทำหน้าที่ ผู้พิพากษา

ผู้พิพากษา นั้นเป็นคนที่จะเป็นประกันของ ความยุติธรรม ความยุติธรรม นั้นถ้าดูว่าเป็นอะไร ยุติ ก็หยุด หยุดในธรรม อยู่ในสิ่งที่ดี ไม่เฉไฉ ไปทางซ้าย ทางขวา ไปตรงไปตรงมา

สำหรับธรรมนี้ ก็ต้องมีความรู้ ถ้าท่านได้เรียนมา ฉะนั้น สำคัญที่สุด ท่านตั้งใจที่จะ ใช้กฎเกณฑ์ของ กฎหมาย ของ ความยุติธรรม ถ้าทำได้แล้ว ท่านก็ทำสำเร็จ ในงานที่ท่านตั้งใจจะทำ

ที่ท่านได้ปฏิญาณ ด้วยความดีอย่างนี้ ก็เชื่อว่า ท่านจะมีส่วน ในการสร้างให้ บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข แต่ละคน จะอยู่เย็นเป็นสุข มีความสุข มีความเรียบร้อย ของบ้านเมือง ท่านก็ได้ทำตามหน้าที่ ที่ท่านเลือกไว้ที่จะทำ

ฉะนั้น การที่ท่านได้มาปฏิญาณตน เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าท่านถ้าทำตามที่ ท่านตั้งใจไว้ ตั้งแต่ต้น คือ หมายความว่า ท่านเรียนรู้เกี่ยวข้อง กับ กฎหมาย เกี่ยวข้อง กับ ความดี ความตรงไปตรงมา และ ท่านจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ท่าน ได้เรียนมา และ ตั้งใจจะทำ

ฉะนั้น ทุกครั้ง ที่เห็นผู้พิพากษา โดยเฉพาะศาลฎีกา มาปฏิญาณตนว่า จะทำดี ทำตรงไปตรงมา ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกมีความหวังในอนาคตของประเทศ ถ้าผู้พิพากษาทำดี ก็ประเทศชาติก็อยู่ได้”

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์
9 มกราคม 2552 20:19 น.
http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9520000002422


พิมพ์ ข่าวนี้ “ในหลวง” รับสั่ง ศาล เป็นประกันความสงบสุข ของสังคม – ให้ตรงไปตรงมา ไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: