Accom Thailand

January 14, 2009

กระบวนการ ถอดยศ “นช.ทักษิณ” กลั่นแกล้ง หรือ กฏหมายกำหนด


ถอดยศ “พ.ต.ท.ทักษิณ” ถูกกลั่นแกล้ง หรือ กฏหมายกำหนด
552000000384901
การดำเนินการ ถอดยศ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้อื้อฉาว กลายเป็นประเด็นร้อน ที่ถูกหยิบยกขึ้นมา วิพากษ์วิจารณ์ กันอย่างครึกโครม ตั้งแต่เริ่มศักราชใหม่

เมื่อ กองวินัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ หน่วยงานต้นเรื่อง ได้รวบรวมข้อมูล เสนอไปยัง กองกำลังพล เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา พร้อมชี้ชัดว่า กรณีของ พ.ต.ท. ทักษิณ เข้าเงื่อนไข องค์ประกอบ ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศ พ.ศ. 2547 ถือเป็น การเริ่มกระบวนการถอดยศ อย่างเป็นทางการ

สำหรับปฐมบทของเรื่องนี้ เริ่มจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ซึ่งถูก ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษา จำคุก 2 ปี ในคดี ทุจริต จัดซื้อที่ดิน จากกองทุน เพื่อการฟื้น และ พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ถนนรัชดาภิเษก มูลค่า 772 ล้านบาท ซึ่งเป็น ความผิด ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 และ 122 ขณะเดียวกัน ยังเป็นนักโทษ หลบหนีคดีอาญา

กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุสำคัญ ที่จะทำให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ถูกเรียก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) หรือ เทียบเท่า ชั้น “เจ้าพระยา” ที่ได้รับพระราชทานคืน ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

นอกจากนี้ ยังเป็นเหตุสำคัญ ที่จะทำให้ ถูกถอดยศ “พ.ต.ท.” ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และ ระเบียบ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การถอดยศตำรวจ พ.ศ. 2547 โดยระเบียบดังกล่าว ระบุเหตุผลว่า “เนื่องจากผู้ที่ดำรงอยู่ใน ยศตำรวจ สมควรจะประพฤติ หรือ วางตนให้เหมาะสมแก่ เกียรติศักดิ์ มิฉะนั้น ย่อมเป็นทางนำ ความเสื่อมเสีย มาสู่หมู่คณะ โดยเหตุผลดังกล่าว หากผู้ใดประพฤติ หรือ วางตนให้ เหมาะสมแก่ เกียรติศักดิ์ ไม่ได้ ก็ไม่สมควร จะดำรงอยู่ใน ยศตำรวจต่อไป”

จากระเบียบดังกล่าว จะเห็นว่า พฤติกรรม ของ พ.ต.ท. ทักษิณ เข้าเงื่อนไข ในการ “ถอดยศ” ถึง 2 ข้อ ด้วยกัน คือ


หนึ่ง ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุก หรือ โทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่ ความผิดลหุโทษ หรือ ความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท

สอง ต้องหาในคดีอาญา แล้วหลบหนีไป สำหรับ ผู้ที่มิได้อยู่ในราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ

เมื่อกฎหมายระบุ ชัดไว้เช่นนี้แล้ว การไม่ดำเนินการ กับ พ.ต.ท. ทักษิณ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบตามกฎหมาย อันได้แก่ กองวินัย และ กองกำลังพล จะเรียกว่า ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ คงไม่ต้องตอบ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการคลายข้อกังขาที่ว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ถูกกลั่นแกล้ง มีสองมาตรฐาน หรือ เลือกปฏิบัติ เพราะกฎหมายบัญญัติไว้ อย่างชัดแจ้งอยู่แล้ว ชนิดที่ ไม่ต้องตีความ อะไรกันอีก


อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้า กรณี พ.ต.ท. ทักษิณ มีข้าราชการตำรวจนอกแถว จำนวนไม่น้อย ที่ถูกถอดยศ จากการสืบค้น จากประกาศ ราชกิจจานุเบกษา พบว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร นายแรก ที่ถูกถอดยศ คือ

พ.ต.ต. หลวงพิศนุแสน(สุด ประทีปจิต) ซึ่งถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ จำคุก 11 ปี 4 เดือน ในความผิด ฐานยักยอกเงิน ของ กรมตำรวจนครบาล ถูกถอดยศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2472

หลังจากนั้น ก็มี ตำรวจถูกถอดยศ กว่า 100 นาย ในจำนวนนี้มี ตำรวจ ยศ พล.ต.จ. (พลตำรวจจัตวา เทียบเท่า พ.ต.อ.พิเศษ ปัจจุบันไม่มีแล้ว) 2 นาย คือ

พล.ต.จ. ทม จิตรวิมล และ พล.ต.จ. ผาด ตุงคะสมิต ประจำกรมตำรวจ ก่อเหตุฆ่า 4 รัฐมนตรี ศัตรูทางการเมืองของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งถูก ศาลฎีกาพิพากษาให้ จำคุกตลอดชีวิต จึงมี พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ ถอดยศ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2505

หลังมีการประกาศใช้ ระเบียบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การถอดยศ พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2547 ซึ่งระเบียบ ดังกล่าว ลงนามโดย พล.ต.อ. สันต์ ศรุตานนท์ ผบ.ตร. ในสมัยนั้น ตรงกับ สมัยรัฐบาล ทักษิณ 2 มีข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ถูกถอดยศไปแล้ว ทั้งสิ้น 62 นาย เฉลี่ยปีละ กว่า 10 นาย แยกเป็น นายตำรวจระดับ
พ.ต.ท. 16 นาย
พ.ต.ต. 12 นาย
ร.ต.อ. 24 นาย
ร.ต.ท.9 นาย และ
ร.ต.ต. 1 นาย


เหตุที่ทำให้ นายตำรวจ เหล่านี้ถูก ถอดยศ มีด้วยกัน 2 ประการ คือ

ประการแรก ทำผิดคดีอาญา ซึ่งศาลพิพากษา จำคุกถึงที่สุด เช่น
มียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ฆ่าผู้อื่น เป็นต้น

ประการที่สอง คือ ทำผิดวินัยร้ายแรง ถูกปลด หรือ
ไล่ออกจากราชการ
ละทิ้งหน้าที่ราชการ ติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน
ยักยอกทรัพย์สิน ทางราชการ เป็นต้น


กรณีของ พ.ต.ท. ทักษิณ ซึ่งเป็น อดีตข้าราชการตำรวจ แม้จะเคยเป็น นายกรัฐมนตรี แต่เมื่อทำผิดกฎหมาย และ ถูกศาลพิพากษา ลงโทษจำคุก การถูกถอดยศ จึงเป็นชะตากรรม ที่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เฉกเช่นเดียวกับ เพื่อนข้าราชการตำรวจนอกแถว ที่ถูกถอดยศ ไปก่อนหน้านี้

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 14 มกราคม 2552 10:50 น.
http://manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9520000004029


พิมพ์ ข่าวนี้ ถอดยศ “พ.ต.ท.ทักษิณ” ถูกกลั่นแกล้ง หรือ กฏหมายกำหนด

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below
Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: