Accom Thailand

February 6, 2009

โผโยกย้าย ตำรวจระดับ รองผบ.ตร. – ผบก. 106 ตำแหน่ง 6 กุมภาพันธ์ 2552


แฉสาเหตุ การประชุม ก.ตร. ที่มี “เทพเทือก” เป็นประธานล่ม

เหตุจาก ผบ.ตร.ไม่ยอม ในการแต่งตั้ง ตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. ที่ตนเองเสนอชื่อ “พล.ต.ท.วัชรพล ประสารราชกิจ”
ในขณะเดียวกัน “พล.ต.ท.ชลอ ชูวงศ์” เพื่อนร่วมรุ่น นรต.26 ถือ คำสั่งศาลปกครองขู่ หากมีการแต่งตั้ง ข้ามอาวุโส


ตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.ที่ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร. พยายามดัน พล.ต.ท.วัชรพล ประสารราชกิจ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นนั่งในตำแหน่งรอง ผบ.ตร. แต่มี รอง ผบ.ตร.หลายคนไม่เห็นด้วย เห็นว่าไม่ถูกต้อง

ควรให้ตำแหน่งนี้กับ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สไลด์ มานั่งใน ตำแหน่งนี้แทน เพราะมีคำสั่งอนุ ก.ตร.อุทธรณ์ฯ ให้ พล.ต.อ.วิเชียร ได้รับการแต่งแต่ง เข้าตำแหน่งหลัก ในโอกาสแรก ที่มีการแต่งตั้ง แต่ พล.ต.อ.พัชรวาท ไม่ยินยอม โดยได้ให้เหตุผลถึง ความ เหมาะสม ต่างๆ จนทำให้เกิด การถกเถียง กันอย่างเคร่งเครียด

ซึ่งนอกจากนั้น ยังมีปัญหา กรณีที่ พล.ต.ท.ชลอ ชูวงศ์ ผู้ช่วยผบ.ตร. อาวุโสอันดับ 1 นำคำสั่งศาลปกครองกลาง ที่คืนสิทธิ ลำดับอาวุโส ให้เหมือน ก่อนที่จะถูก คมช. ย้ายไปเป็น ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี (ระดับ 9 ) มาแจ้งให้กับ ก.ตร.ทุกคน และ ขู่จะฟ้องศาลปกครอง หากมีการแต่งตั้ง ข้ามอาวุโส ทำให้ ก.ตร. บางท่านเกรงจะเกิดปัญหาภายหลัง

การประชุมพิจารณา คุณสมบัติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายหรือ ประชุมกลั่นกรอง ตำรวจระดับ รองผบ.ตร. – ผบก. 106 ตำแหน่ง


ส่วนตำแหน่งสำคัญ ที่ยังไม่สามารถ แต่งตั้งได้ เนื่องจาก ติดล็อกที่ เก้าอี้ รอง ผบ.ตร.ไม่ขยับนั้น ให้นายตำรวจ ที่จะถูกแต่งตั้ง ไปปฏิบัติราชการ แทน ไปก่อน ตามรายนามดังนี้


ขณะที่ ระดับ ผู้บัญชาการ มี

พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผบช.ก. ไปเป็น ผบช.น.
พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู จเรตำรวจ ( สบ 8 ) (นรต.27) เป็น ผบช.ก.
พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว ผบช.น. (นรต.26) เป็น ผบช.ภ.4
พล.ต.ท.อัศวิน ณรงค์พันธ์ ผบช.ภ.4 เป็น ผบช.ภ.2
พล.ต.ท.ธีรยุทธ กิติวัฒน์ ผบช.ภ.2 เป็น จเรตำรวจ ( สบ 8 )
พล.ต.ท.รชต เย็นทรวง ผบช.ภ.6 เป็น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.
พล.ต.ท.สุรสีห์ สุนทรศาลทูล จเรตำรวจ ( สบ 8 ) เป็น ผบช.ภ.6
พล.ต.ต.พีระ พุ่มพิเชษฐ์ รองผบช.ภ.9 ขยับขึ้นเป็น ผบช.ศปก.จชต.


ขณะที่ ระดับ รองผู้บัญชาการ มี

พล.ต.ต.จุติ ธรรมโนวานิช รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็น รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.สุรพล ธนโกเศศ รอง ผบช.สตม. เป็น รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.เชิด ชูเวช รองจเร (สบ 7) เป็น รอง ผบช.ก.
พล.ต.ต. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผบก.ตปพ. เป็น รองผบช.ก.
พล.ต.ต.รัฐวิทย์ แสนทวีสุข รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็น รอง ผบช.สตม.
พล.ต.ต.พิทักษ์ จารุสมบัติ รอง ผบช.ส. เป็น รอง ผบช.สตม.
พล.ต.ต.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย รอง ผบช.สตม. เป็น รอง ผบช.ส.
พล.ต.ต.ชัยยะ ศิริอัมพันธ์กุล รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็น รอง ผบช.ส.
พล.ต.ต.วรวุฒิ นาสมพันธุ์ ผบก.จ.หนองคาย ขยับขึ้นเป็น รอง ผบช.ศปก.จชต.
พล.ต.ต.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองจเร (สบ 7) เป็น รอง ผบช.ศปก.จชต.

พล.ต.ต.ยงยุทธ เจริญวานิช รอง ผบช.ภ.9 เป็น รอง ผบช.ศปก.จชต.
พล.ต.ต.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ รอง ผบช.ภ.9 เป็น รอง ผบช.ศปก.จชต.
พล.ต.ต.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา รอง ผบช.ภ.9 เป็น รอง ผบช.ศปก.จชต.
พล.ต.ต.วิเชียร สิงห์ปรีชา รอง ผบช.ก. เป็นรองจเร (สบ 7)
พล.ต.ต.จำนงค์ แก้วศิริ รอง ผบช.ก. เป็น รองจเร (สบ 7)
พล.ต.ต.พจนารถ หวลมานพ รอง ผบช.ประจำ ส.ผบ.ตร.เป็นรองจเร (สบ 7)
พล.ต.ต.ดำริ โชติเศรษฐ์ รอง ผบช.น. เป็น รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.
พล.ต.ต.อนันต์ ศรีหิรัญ ผบก.น.1 ขยับขึ้นเป็น รองผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.
พล.ต.ต.วินัย ทองสอง รองผบช.ส. เป็น รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.
พล.ต.ต.มณสัณ สุขกนิษฐ์ รอง จตร.(สบ 7) เป็นรอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.


ขณะที่ ระดับ ผู้บังคับการ มี

พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผบก.น.3 เป็น ผบก.น.1
พล.ต.ต.ณฐนนท์ สิงหรา ณ อยุธยา ผบก.จ.ลำพูน เป็น ผบก.น.3
พล.ต.ต.บุญมี สมสุข ผบก.จ.นครนายก เป็น ผบก.จ.ลำพูน
พล.ต.ต.นเรศ นันทโชติ ผบก.จ.อยุธยา เป็น ผบก.จ.นครนายก
พล.ต.ต.ชินทัต มีศุข ผบก.จ.ชัยนาท ไปเป็น ผบก.พระนครศรีอยุธยา
พล.ต.ต.อนันต์ โตสงวน ผบก.อธ. เป็น ผบก.จ.ชัยนาท
พล.ต.ต.สรรพาวุฒิ พิพัฒนพันธุ์ ผบก.สตท.เป็น ผบก.อธ.
พ.ต.อ.ยุทธนา ตุงคเสน รอง ผบก.ตชด. ภาค 2 เป็น ผบก.สตท.
พล.ต.ต.ชัชวาล สุคนธมาน ผบก.จ.ลำปาง เป็น ผบก.สบส.
พล.ต.ต.ปริญญา จันทร์สุริยา ผบก.สบส. เป็น ผบก.จ.แพร่

พล.ต.ต.ชำนาญ รวดเร็ว ผบก.จ.แพร่ เป็น ผบก.จต.
พล.ต.ต.เมธี กุศลสร้าง ผบก.จต. เป็น ผบก.จ.น่าน
พล.ต.ต.อรรถกิจ กรณ์ทอง ผบก.จ.น่าน เป็น ผบก.จ.ลำปาง
พล.ต.ต.พิสัณห์ อาวีกรวรเทพนิตินันท์ ผบก.จ.เลย เป็น ผบก.จ.หนองคาย
พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผบก.ทท. เป็น ผบก.จ.เลย
พล.ต.ต.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ผบก.อก.จต เป็น ผบก.ทท.
พล.ต.ต.สุเทพ เดชรักษา ผบก.จ.เชียงใหม่ เป็น ผบก.อก.จต.
พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบก.อก.ภ.3 เป็น ผบก.จ.เชียงใหม่
พล.ต.ต.สุพรรณ ประเสริฐสม ผบก.จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผบก.อก.ภ.3
พล.ต.ต.เติมพงษ์ สิทธิประเสริฐ ผบก.จ.สุรินทร์ เป็น ผบก.จ.ร้อยเอ็ด

พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็น ผบก.จ.สุรินทร์
พ.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ รอง ผบก.รฟ. เป็น ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร.
พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูตร ผบก.จ.กาญจนบุรี เป็น ผบก.ตปพ.
พล.ต.ต.เรวัต กลิ่นเกษร ผบก.จต. เป็น ผบก.ภ.กาญจนบุรี
พล.ต.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผบก.จต. เป็น ผบก.จ.อุบลราชธานี
พล.ต.ต.สมพิศ ชนะมี ผบก.จ.อุบลราชธานี เป็น ผบก.จต.
พล.ต.ต.ธัชกร โหละสุต ผบก.อก.ภ.4 เป็น ผบก.จ.ยโสธร
พล.ต.ต.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ ผบก.จ.ยโสธร เป็น ผบก.จ.ศรีสะเกษ
พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ พงษ์สิมา ผบก.จ.ศรีสะเกษ เป็น ผบก.อก.ภ.4
พล.ต.ต.สุรเจตน์ ธรรมธำรง ผบก.ตท. เป็น ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร.(ILEA)

พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโสถ ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร.(ILEA) เป็น ผบก.ตท.
พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็น ผบก.จ.เชียงราย
พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ ผบก.จ.เชียงราย เป็น ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร.
พล.ต.ต.ติณภัทร ภุมรินทร์ ผบก.ตม.กทม. เป็น ผบก.กต. 2 จต.
พล.ต.ต.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผบก.กต. 2 จต. เป็น ผบก.ตม.กทม.

พ.ต.อ.ครรชิต วงศ์ใหญ่ รอง ผบก.สอบสวน บช.ปส. ขยับขึ้นเป็น ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร.
พ.ต.อ.สิทธิพัฒน์ ตันติยานนท์ รอง ผบก.กต.2 จต. ขยับขึ้นเป็น ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร.
พ.ต.อ.สันติ มะลิขาว รอง ผบก. กำลังพล ช่วยราชการ ศปก.ตร.สน. ขยับขึ้นเป็น ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรม
พ.ต.อ.สมควร คัมภีระ รอง ผบก.หัวหน้าศูนย์ความมั่นคง ภ.9 ขยับขึ้นเป็น ผบก.สืบสวนสอบสวน
พ.ต.อ.วันชาติ คำเครือคง รอง ผบก.ประจำ ศปก.ตร.สน. ขยับขึ้นเป็น ผบก.อก.


จากการประชุมดังกล่าว ติดขัดปัญห าเมื่อที่ประชุม ไม่สามารถลงมติ แต่งตั้ง รอง ผบ.ตร.ได้ ทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งไล่ระนาบ จาก ผู้ช่วย ผบ.ตร. ถึง ผบก. ที่เกี่ยวโยงกันได้ แต่ ก.ตร. มีมติเห็นชอบ ตามรายชื่อที่ บอร์ดกลั่นกรองเสนอ แต่เนื่องจากยังแต่งตั้งไม่ได้ ก.ตร.จึงเห็นชอบให้ ทั้งหมดปฏิบัติราชการแทน (ปรท.) ตามตำแหน่ง ที่บอร์ดกลั่นกรอง เห็นชอบ ไปก่อน โดยให้


พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม ปรท. เป็น ผบช.ภ.5
พล.ต.ท. สถาพร ดวงแก้ว ผบช.ภ.5 เป็น ปรท. ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.
พล.ต.ต. พีระพงษ์ ดามาพงศ์ ปรท. ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.
พล.ต.ต. วรเวทย์ วินิตเนตยานนท์ รอง ผบช.ภ.8 ขยับขึ้น ปรท.ผบช.ประจำฯ
พล.ต.ต.เดชา บุตรน้ำเพชร ผบก.อก.ภ.8 ขยับขึ้นเป็น ปรท.รอง ผบช.ภ.8

พล.ต.ต.ศราวุธ พีรานนท์ ผบก.นครศรีธรรมราช ปรท.ผบก.อก.ภ.8
พล.ต.ต.อภิรักษ์ หงษ์ทอง ผบก.ภูเก็ต ปรท.ผบก.นครศรีธรรมราช
พ.ต.อ.พิกัด ตันติพงศ์ รองผบก.สุราษฎร์ธานี ขยับขึ้นเป็น ปรท.ผบก.ภูเก็ต


อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุม ก.ตร. มีมติแต่งตั้ง รอง ผบ.ตร. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้

พล.ต.ท.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล จเรตำรวจ (สบ 9) โยกไปเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ เห็นชอบให้
พล.ต.ท.สถาพร ดวงแก้ว ปรท. ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ขึ้นเป็น จเรตำรวจ (สบ 9)


ทั้งนี้ จะมีผลต่อเมื่อ ก.ตร. ครั้งต่อไป แต่งตั้งผู้ช่วย ผบ.ตร. คนใดคนหนึ่ง เป็น รอง ผบ.ตร. จากนั้น ก.ตร. ก็จะมีมติ อนุมัติแต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่ง ดังกล่าวอีกครั้ง

astv_mgr-200ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ 2552 21:04 น. http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9520000014182


พิมพ์ ข่าวนี้ แฉเหตุ ก.ตร.ล่ม! “พัชรวาท” ไม่ยอม – เด็กแม้วขู่ งัดข้อ “เทือก”


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Blog at WordPress.com.