Accom Thailand

May 11, 2009

ผลเสี่ยงทายใน พิธีแรกนาขวัญ 2552 น้ำมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนา จะได้ผลบริบูรณ์

พระยาแรกนา เสี่ยงทายผ้านุ่ง ได้ผ้านุ่ง ความยาว 5 คืบ
ไปประกอบพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ
ปี 2552 นี้ พยากรณ์ว่า

ปชช. แห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน หลังเสร็จสิ้นพิธีพืชมงคล     เกษตรกรไทย แห่เดินทางมาที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อเฝ้ารอชมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และเก็บเมล็ดข้าวพระราชทาน เพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว

ปชช. แห่เก็บ เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน หลังเสร็จสิ้นพิธี พืชมงคล เกษตรกรไทย แห่เดินทางมาที่ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อเฝ้ารอชม พระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และ เก็บเมล็ดข้าวพระราชทาน เพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคล ให้แก่ตนเองและครอบครัว - ภาพ จาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์


น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนา จะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนการเสี่ยงทาย พระโคกินเลี้ยงปีนี้ พระโคกินงา และกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี

เมื่อเวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติภา และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์ถึง ยัง พลับพลา ที่ประทับ บริเวณมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง เพื่อเป็น องค์ประธานในงานพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.09 – 08.49 น.


นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่ พระยาแรกนา ได้ยาตราพร้อมเทพี ออกจาก โรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิต และ พราหมณ์ นำผ่าน พลับพลา หน้าพระที่นั่ง

พระยาแรกนา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม แล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงาน จูงพระโคเทียมเอก พระยาแรกนา เจิมพระโค และไถ แล้วไถดะ โดยรี 3 รอบ เพื่อพลิกดิน ให้เป็นก้อน โดยขวาง 3 รอบ เพื่อย่อยดิน ให้ละเอียด พร้อมหว่านเมล็ดธัญญพืช

พนักงานประโคม ฆ้องชัย เครื่องดุริยางค์ แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เพื่อกลบเมล็ดธัญพืช ลงในดิน เสร็จแล้ว พนักงานปลดพระโค ออกจากแอก พระยาแรกนา และ เทพี กลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงทาย ของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค


นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูล ผลการเสี่ยงทายของ นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็น พระยาแรกนาขวัญ เนื่องใน พระราชพิธิพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2552


ในการที่ พระยาแรกนา เสี่ยงทายผ้านุ่ง ไปประกอบพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โหรหลวง ได้ให้คำพยากรณ์ ว่าปีนี้ น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และ ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้


พระโค ปีนี้กินงา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จจะอุดมสมบูรณ์ดี และ พระโค กินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร พร้อมธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี


หลังจากนั้น ได้เบิก เกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทน สถาบันเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ และ ตัวแทนสหกรณ์ ดีเด่นแห่งชาติ สาขาต่างๆ เข้ารับพระราชทาน โล่ห์เกียรติคุณ

ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ที่ใช้ใน พระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย ข้าวนาสวน จำนวน 7 พันธุ์ และ ข้าวนาไร่ 2 พันธุ์ โดยรวมน้ำหนัก เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 1,920 ก.ก.

ส่วนหนึ่ง ใช้หว่านในพิธี และจัดเป็น พันธุ์ข้าว ทรงปลูก พระราชทาน บรรจุใส่ซอง ขนาดเล็ก จัดส่งไปยัง จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ แจกจ่าย ให้กับ เกษตรกร จำนวน 340,000 ซอง เพื่อความเป็น สิริมงคล

อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

November 13, 2008

หมายกำหนดการพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

hrh_021


หมายกำหนดการ
พระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา ๑๗.๑๕ น. จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี


วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เวลา ๐๗.๐๐ น. พระราชพิธีเชิญพระโกศออกพระเมรุ (จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปยัง พระเมรุท้องสนามหลวง)
ถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี

เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
ถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา ๑๖.๑๕ น. จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี

เวลา ๒๒.๐๐ น. พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ (พระราชพิธีจริง)
ถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา ๒๑.๕๐ น. จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี


วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เวลา ๐๘.๐๐ น. พระราชพิธีเก็บพระอัฐิ (อัญเชิญพระโกศพระอัฐิไปยัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และอัญเชิญ พระผอบพระสรีรางคาร ไปยัง พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)
ถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา ๐๗.๕๐ น. จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี


วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา ๑๖.๒๐ น. จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี


วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระราชพิธีเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และอัญเชิญ พระโกศพระอัฐิ ขึ้นประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา ๑๐.๒๐ น. จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี


วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชพิธีบรรจุพระสรีรางคาร ณ อนุสรณ์สถานรังสีวัฒนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา ๑๖.๑๐ น. จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี


ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ :

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

การแต่งกายไว้ทุกข์ ในห้วงวันพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

hrh_021


การไว้ทุกข์ในวัน พระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


วันพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐบาลขอความร่วมมือ ให้ประชาชนไว้ทุกข์ ในระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นเวลา ๓ วัน

โดยสำนักงานเลขานุการกรม ได้รับแจ้งจาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าการประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติให้ ดำเนินการ ในห้วงวันพระราชทานพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

โดยขอความร่วมมือให้ ประชาชนไว้ทุกข์ โดยทั่วกัน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นเวลา ๓ วัน, สถานบริการต่าง ๆ ให้งด หรือลด การแสดง เพื่อความบันเทิง, ให้สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ควบคุมดูแลรายการ ที่ออกอากาศให้เหมาะสม, ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษา ทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา

จึงขอความร่วมมือให้ ประชาชน และบุคลากร ของกรมประชาสัมพันธ์ ไว้ทุกข์เป็นเวลา ๓ วัน ในห้วงวันพระราชพิธี และ ขอความร่วมมือ หน่วยงานในสังกัด กรมประชาสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระองค์ี


ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ :

ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

November 8, 2008

Princess Kalyani Cremation Ceremony Prep 02 Nov 08 – คลิป ซ้อมริ้วขบวน พระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

October 2, 2008

บช.น. เตรียม 3 แผน รักษาความปลอดภัย พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระพี่นางฯ

พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล ร�งผบช.น.

พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผบช.น.


นครบาลชู 3 แผนรับมืองานถวายพระเพลิงพระศพพระพี่นางฯ


บช.น. เตรียม 3 แผน รักษาความปลอดภัย พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระพี่นางฯ โดย 12 ต.ค. และ 19 ต.ค. ซ้อมย่อย ขบวนแห่ พระศพ ส่วน 2 พ.ย. เป็นการซ้อมจริง จำเป็นต้อง ปิดถนนโดยรอบ พระบรมมหาราชวัง ถ.สนามไชย ถ.ท้ายวัง ถ.มหาราช และ ถ.ราชดำเนิน ในบางส่วน ตั้งแต่ เช้ามืด ถึง 10 โมงเช้า


วันนี้ (2 ต.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รอง ผบช.น. เป็นประธานการประชุม ร่างแผนการ รักษาความความปลอดภัย แผนการจราจร และ แผนเผชิญเหตุ ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ผู้แทนสำนักพระราชวัง ผู้แทนฝ่ายทหาร และ เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม


พล.ต.ต.ภาณุ กล่าวภายหลังประชุมว่า ที่ประชุมหารือ แผนการปฏิบัติ 3 แผนหลัก คือ แผนรักษาความปลอดภัย จะมีการพูดถึง เรื่องการวางกำลัง การตั้ง กองรักษาการต่างๆ 15 กองรักษาการ และมี กองรักษาการใหญ่ จะคุมพื้นที่ของ พระราชพิธี ทั้งหมด รวมทั้งการวางกำลังใน เส้นทางขบวนแห่พระศพ ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นการหารือวางแผนของ พระราชพิธี วันที่ 15 พ.ย. เป็นหลัก ในช่วงเช้า มีขบวนแห่พระศพ ช่วงบ่าย เป็น พระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ และ เวลา 22.00 น. เป็น พระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ จริง


พล.ต.ต.ภาณุ กล่าวว่า แผนที่ 2 เป็น แผนการจราจร แผนที่จอดรถ ของผู้มาร่วมงาน ทั้งหมดว่า จะจัดไว้ ที่ไหน อย่างไร ในจุดห้ามจอด อยู่ตรงไหน บ้าง จุดห้ามรถเข้า มีตรงไหนบ้าง จะแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 3 โซน คือ ใน กลาง นอก รอบเกาะ ในเกาะ และ พื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เรื่องการจราจร จะขอ ทำเอกสาร และ แผนที่แจกจ่ายประชาชน เพื่อให้รับทราบ ในเรื่องการปิดเส้นทางต่างๆ ซึ่งจะมีการซ้อม ขบวนแห่ใน วันที่ 12 ต.ค. และ วันที่ 19 ต.ค. เป็นการซ้อมย่อย ทางทหารจะซักซ้อมขบวนแห่ ในพื้นที่จริง จำเป็นต้องปิดถนนบางส่วน เพื่อให้นำรถขนกำลังพล มาจอด เพื่อซ้อม เดินขบวน


“อย่างไรก็ตาม ในวันซ้อมย่อย คาดว่ารอบพระบรมมหาราชวัง คงไม่มีปัญหา และ ซ้อมใหญ่ ในวันที่ 2 พ.ย. เป็นการ ซ้อมจริงเหมือนจริง ทุกอย่าง จำเป็นต้อง ปิดถนนโดยรอบ พระบรมมหาราชวัง ถ.สนามไชย ถ.ท้ายวัง ถ.มหาราช และ ถ.ราชดำเนิน ในบางส่วน เพื่อเป็นเส้นทาง ขบวนแห่ เป็นการซ้อม ในช่วงเช้าทั้งหมด อาจจะปิดถนน ตั้งแต่เช้ามืด ของวันดังกล่าว ถึงเวลาประมาณ 10.00 น. ของแต่ละวัน ซึ่งคาดว่า ในการซ้อม คิดว่า ไม่น่าจะเกิดปัญหาการจราจร เพราะยังไม่มีแขกมาร่วมงาน” รองผบช.น.กล่าว


พล.ต.ต.ภาณุ กล่าวว่า ส่วนพระราชพิธีจริง ในวันที่ 15 พ.ย. จะมี การปิดพื้นที่ ค่อนข้างมาก ประกอบด้วย รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ทั้งหมด และ พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด การปิดจราจร ทาง บช.น. จะทำเป็น แผนที่แจกจ่าย อีกครั้ง และ ห้ามจอดรถ ตั้งแต่หลังเที่ยงคืน ในวันที่ 15 พ.ย. ห้ามเข้ารอบเกาะทั้งหมด และ พื้นที่บางส่วน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. จะห้ามผ่าน อาทิ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า บางลำพู จะเข้าได้เฉพาะ คนที่มีรถ มีบ้าน อยู่ละแวกนั้น และ รถที่มีบัตรเข้า


พล.ต.ต.ภาณุ กล่าวต่อว่า ส่วนแผนที่ 3 เป็นแผนเผชิญเหตุ เป็นเส้นทางต่างๆในการเสด็จของ พระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งหมด ว่าใช้เส้นทางไหน อย่างไร มีเส้นทางสำรอง อย่างไร รายละเอียด ที่ผู้ปฏิบัติจะรับทราบเบื้องต้น ซึ่งในการพูดคุย ทั้ง 3 แผน จะให้คณะทำงาน ซึ่งมีหัวหน้าแต่ละชุด ประกอบด้วย แผนรักษาความปลอดภัย มี พล.ต.ต.เอกรัตน์ มีปรีชา รอง ผบช.น. เป็นหัวหน้าชุด แผนการจราจร มีตน เป็นหัวหน้าชุด และ แผนเผชิญเหตุ มี พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว ผบช.น. เป็นหัวหน้าชุด และ พล.ต.ต.จักรทิพย์ ชัยจินดา รอง ผบช.น. ดำเนินการ นอกจากนี้จะมี พล.ต.ต. สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบช.น. ดูแล เรื่องการส่งกำลังบำรุง ทั้งหมด รวมทั้งการจัดทำ แผงเหล็ก การตั้งเต็นท์ ตลอดจนอาหารการกิน ของ ผู้ปฏิบัติกำลังพล ต่างๆ ทำอย่างไร รวมทั้งสิ้น จะมีคณะทำงาน ทั้งสิ้น 4 ชุด สำหรับรองรับ ทั้ง 3 แผน


ผู้สื่อข่าว ถามถึง การปิดถนนราชดำเนินนอก ในช่วงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เนื่องจากมี กลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ชุมนุมอยู่ ตลอดจน ในทำเนียบรัฐบาล จะทำให้มีปัญหา กับ พระราชพิธี หรือไม่ พล.ต.ต.ภาณุ กล่าวว่า คงไม่มีปัญหา เพราะจากการพูดคุย เบื้องต้น จะมี การปิดถนน ซึ่งอาจจะเร็วกว่า วันพระราชพิธีจริง เพราะ ทหารมหาดเล็ก จำเป็นต้องซ้อมสวนสนาม การจัดริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ ใน งานพระราชพิธี ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า โดยจะมีการซ้อม ตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นไป


พื้นที่ที่ใช้วางแถวกำลังพล เพื่อเดินแถว เข้าลานพระบรมรูปทรงม้า คือ ตั้งแต่ สะพานมัฆวานฯ ถึง แยกสวนมิสกวัน แยกสวนมิสกวัน ถึง วังแดง และ แยกสวนมิสกวัน ถึง แยกพาณิชย์ โดยจะทำรายละเอียดทั้งหมด ประสานไปทาง ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความร่วมมือ เรื่องนี้ คิดว่าคงไม่มีปัญหา ทั้งการสวนสนาม ในวันซักซ้อม และวันพระราชพิธีจริง ทั้งหมด

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
2 ตุลาคม 2551 16:20 น.
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9510000116972


พิมพ์ ข่าวนี้ นครบาลชู 3 แผนรับมืองานถวายพระเพลิงพระศพพระพี่นางฯ


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

September 26, 2008

ฉากหลัง ความงาม ขบวนราชรถ – ความปีติยินดี ในฐานะคนเล็กๆ


ฉากหลัง ความงาม ขบวนราชรถ ปีติยิ่งใหญ่ ของ คนเล็กเล็ก


เสน่ห์ มหาผล นักวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์


นับจาก ปลายหนาว เข้าหน้าแดด ล่วงเลยสู่ ฝนหลาก และ กำลังจะวนเข้า ต้นหนาว อีกครั้ง หลายเดือนผ่านมา คณะทีมผู้ทำงาน เบื้องหลังงาน พระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เร่งลงมือ ทำงานในหน้าที่ อย่างเงียบๆ ไม่หวั่นร้อน ไม่กลัวฝน แม้แต่น้อย


ทั้งนี้เพื่อที่จะ ถวาย ความจงรักภักดี ด้วยการ ถ่ายทอด ความงดงาม ของเครื่อง ประกอบ งานพระราชพิธี ออกมา ให้ไร้ที่ติ นั่นเอง


ใครจะรู้ว่า หน้าที่อัน ไร้ป้ายชื่อ ผลงานของ คนเล็กๆ เหล่านี้มีความหมายต่อ จิตใจของ พวกเขา มากเพียงใด บางคนเคยผ่านงานเล็ก ยิ่งกว่าเล็ก ในงาน พระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และ 12 ปี ต่อมา พวกเขา ได้ถวายงาน ที่รับผิดชอบมากขึ้น แต่ ความรู้สึกหาได้ แตกต่างกันไม่ พวกเขาหวังเพียงให้ งานที่บรรจงทำ ไร้ที่ติ และ ยิ้มอย่างเงียบๆ เมื่อมีคนเอ่ยชม พวกเขา คือ ผู้ที่ทำให้ ความงดงาม ของ พระยานมาศ ราชรถ ที่จะใช้ใน งานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ ใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ยังคงอยู่ด้วย ฝีมือ ช่าง ประกอบ กับ อนุรักษ์ ของเก่า มิให้สูญสลาย ตามกาลเวลา


เสน่ห์ มหาผล นักวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

-1-
“ผมมาทำงานตรงนี้ก็ไม่ได้อยากประกาศให้ใครรู้ ไม่ใช่อาย แต่เก็บไว้ภูมิใจเงียบๆ ดีกว่า”


เสน่ห์ มหาผล ในบัตรคล้องคอ เขามีตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 6ว. สังกัด สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และ ตำแหน่ง นอกบัตร เขาคือ พี่หนึ่ง ของน้องๆ ทีมงานจาก กลุ่มวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์กว่า 20 คน ที่เข้ามาทำงาน ใน โรงราชรถ


นับตั้งแต่ หลังการบวงสรวง หน้าที่ของพวกเขาคือ ใช้ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ สำรวจความเสียหาย ของ ราชรถ ราชยาน และ เครื่องประกอบ อื่นๆ ที่จะใช้ ในงาน พระราชพิธี ประเมินว่า ควรซ่อมแซม ส่วนใดบ้าง และ ส่วนใด ที่จะต้องเก็บ ของเดิมไว้ เพื่อทำการอนุรักษ์ จากนั้น ก็จะเริ่ม ลงมือ ทำความสะอาด และ ซ่อมแซม ในส่วนที่เป็น หน้าที่ โดยใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประยุกต์เข้ากับ งานเชิงช่าง


“หน้าที่เรา จะแตกต่าง จากงานช่าง ที่เป็นการทำใหม่ ยกตัวอย่างเช่น องค์ราชรถน้อย ที่กำลังมีการซ่อมแซม ก็จะยก ของเดิม ออกขัดใหม่ ตกแต่ง ใหม่ ทั้งนี้ เพราะ องค์เดิม ชำรุดมาก และไม่เคย ผ่านการบูรณะ มาก่อน แต่ส่วนของเรา ก็คือ หากประเมินแล้ว เสียหายน้อย ก็จะรักษา ของเดิมไว้ ให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ทองบางส่วน ที่เป็นของเดิม มีความหมาย ของกาลเวลา ถ้าไม่ชำรุดมาก ก็เก็บ ของเดิม ไว้ เพราะว่า ทองเดิม ก็ใช้ได้ เพียงแต่ใช้ สารเคมี น้ำยา ทำความสะอาด ไม่ต้องปิดใหม่ ทั้งองค์ กระจกบางส่วน มีความแวว และ บางที่ หาไม่ได้แล้ว ก็ไม่เอา ออก เพราะ งานนี้ ไม่ใช่การอนุรักษ์ อย่างเดียว เป็นงาน เชิงช่าง ด้วย” พี่หนึ่ง อธิบาย หน้าที่การทำงาน


หากไม่เจอ พิษเศรษฐกิจใน ปี 2542 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ อาจจะไม่มี เจ้าหน้าที่ ชื่อ เสน่ห์ เป็นแน่ เพราะเขา จะยังคงเป็น พนักงาน บริษัทเอกชน ต่อไป ชายหนุ่มจาก เพชรบุรี ผู้นี้ ตัดสินใจ หันหลังให้ ห้องทดลองเอกชน เข้าสู่ วงราชการ อย่างเต็มตัว หลังจากที่ ทำงานใน องค์กร เพียง 2 ปี เขาเริ่มทำความรู้จัก และ เรียนรู้ งานอีกแขนงหนึ่ง ที่ไม่ใช่แค่ เรื่องสารเคมี แต่ได้ ซึมซับศิลปะ และ งานช่าง เข้าไป ในตัว ทีละเล็ก ทีละน้อย จนแม้วันนี้ จะเข้าสู่ 10 ปี ของการทำหน้าที่ ที่ไม่ได้ใหญ่โต แต่เขาบอกว่า มีความสุข กับงานที่ทำ เต็มที่แล้ว


ยุนีย์ ธีรนันท์ ช่างประดับกระจก สำนักช่างสิบหมู่


“รู้สึก สนุกกับงาน ก็เลยทำ ได้ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม เปลี่ยนลักษณะงานไปเลย จากห้องทดลอง มาทำงาน เชิงช่าง ด้วย แม้ทางนี้ จะมีงาน วิจัย บ้าง แต่ก็ถือว่า ได้ความรู้ เพิ่มเติม เกือบ 10 ปีที่มาอยู่ที่นี่ ความรู้ ที่ได้ร่ำเรียนมา บางทีก็ใช้ได้ แต่ ตามหลักอนุรักษ์ แล้วไม่ได้ ก็ต้องละเอียดอ่อน มากขึ้น เพราะ งานอนุรักษ์ มีหลักการ ของเขา เราก็ต้องใส่ใจ บวกงานอนุรักษ์ กับ วิทยาศาสตร์ ให้เข้ากัน” เสน่ห์ เล่าให้ฟัง ขณะที่ มือ และ สายตา ทั้งสองข้าง ทำงานประสานกัน อย่างดี กับชิ้นงาน เบื้องหน้าที่ เรียกว่า “เสลี่ยงกลีบบัว” ที่ประทับของ สมเด็จพระสังฆราช ในวัน พระราชพิธี


หลายเดือน ที่ผ่านมา กับการใช้เวลา เกือบจะทุกกลางวัน ในโรงราชรถ ส่วนงาน ที่เรียกว่าสำเร็จไปแล้ว หนึ่ง คือ การบูรณะ องค์มหาพิชัยราชรถ ที่ทำความสะอาด ปิดทอง และ ทำการเติมส่วน ที่หายไป โดยช่วงนี้ พี่ใหญ่ของทีม บอกว่า งานค่อนข้าง จะเร่ง


ดังนั้น ทุกคนจึง ยืดเวลากลับบ้านให้ ดึกออกไปอีก เรียกได้ว่า ตอนนี้ทำทุกวัน ไม่มีวันหยุด ร้อนได้ เหนื่อยได้ แต่หยุดไม่ได้ และ แม้งาน ส่วนที่ จะทำการซ่อมแซม คาดว่าจะเสร็จภายใน สิ้นเดือน กันยายน นี้ก็ตาม แต่ในระหว่าง การซ้อมขบวน กลุ่มงาน วิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ ก็ต้อง มาคอย เช็คสภาพอีกครั้ง เพื่อสำรวจว่า มีส่วนใด ที่ชำรุด และต้องซ่อมแซม เพิ่มเติม


“โดยส่วนตัว รู้สึกภาคภูมิใจ เพราะเราคิดว่า คงไม่มีใครมากมาย ที่จะได้เข้ามาสัมผัส ในจุดนี้ เราได้เข้ามารับใช้ ถือว่าเป็น สิ่งที่ได้รับเกียรติมาก จริงๆ แล้วไม่หวังว่า ใครจะมาเห็นว่า ได้ทำแบบนี้ เราถือว่างานของเรา คือเบื้องหลัง และ ภูมิใจ เมื่อเห็น ผลงานสำเร็จ ดีใจ ที่ทำให้ดีที่สุด เราทำอะไร เราก็รู้อยู่แก่ใจ อยู่แล้ว ไม่ต้องไปบอกใคร” เสน่ห์ บอกพร้อมสายตา ที่มุ่งมั่น ทำงานต่อไป


ยุนีย์ ธีรนันท์ ช่างประดับกระจก สำนักช่างสิบหมู่

-2-
“เหนื่อยก็เหนื่อยนะ แต่ก็ภูมิใจ ที่ได้มาทำตรงนี้ เห็นผลงาน ออกมาแล้ว ไอ้ที่เหนื่อย ก็หายไป”


อีกหนึ่งคน ที่บอกเล่าความรู้สึกของ คนทำงานคนเล็กๆ ใน สำนักงานช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เธอแทนตัวเองว่า “พี่เจี๋ยม” ตำแหน่ง โดยทางการคือ ยุนีย์ ธีรนันท์ นายช่างศิลปกรรม 6 ถ้ามองจาก ภายนอกจะดูไม่รู้เลยว่า ผู้หญิงผิวขาว ผมยาวคนนี้ มีอายุงานกว่า 17 ปีแล้ว และ ศิลปกรรมเพาะช่าง คือ จุดเริ่มต้นของ การเป็นช่างกระจก ของเธอ


“ย้ายจากเมืองเลย มาเรียน ที่เพาะช่าง จบแล้ว ก็สอบบรรจุใน สำนักช่างสิบหมู่ รับราชการ เมื่อปี 2534 ตลอดเวลา ที่ผ่านมา ผลงานที่ภูมิใจ มีงาน พระราชพิธี ของ สมเด็จย่าฯ ตอนนั้น ทำงานได้แค่ 5 ปี รับหน้าที่ ปิดทอง และ ประดับเลื่อมเทวดา เป็นส่วนเล็กๆ แต่เราก็ภูมิใจ ที่ได้มารับผิดชอบ ในส่วนนี้ ตั้งแต่มาทำงาน ก็รับผิดชอบ งานปิดทอง กับติดกระจก มาตลอด” ยุนีย์เท้าความ


ในการสำรวจ ความเสียหายเบื้องต้นของ พระยานมาศ ราชรถ ที่จะใช้ใน พระราชพิธี นั้นพบว่า ราชรถน้อย 9783 มีความ ชำรุด มากที่สุด เนื่องจาก ไม่ได้รับการบูรณะ มาก่อน


ดังนั้นหน้าที่ของ ช่างกระจก คือ ต้องมาถ่ายภาพ เก็บรายละเอียด ของเดิมไว้ จากนั้น ช่างแกะ จะทำการ แกะกะเทาะพื้นเดิม ออก ก่อนทำการ ปิดทอง โดยช่างทอง แล้วก็ส่งต่อมา ที่ช่างกระจก จากนั้น ก็จะทาสีแดง ในส่วนที่ไม่ปิดทอง


โดยในกาลนี้ การติดประดับกระจก จะใช้ลายเดิม แต่อาจจะเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะลด ขนาด ตามความเหมาะสม โดยเก็บ กระจกเก่า ไว้ที่ สำนักช่างสิบหมู่ เพื่อเป็นข้อมูล ในการศึกษา อ้างอิง ต่อไป


“เราเริ่ม ส่วนประกอบของ ราชรถน้อย ทำจากที่ สำนักช่างสิบหมู่ ตั้งแต่ เดือน พ.ค. เรื่อยมา ส่วนงานใน โรงราชรถ เริ่มมา ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. ใน การบูรณะ ราชรถน้อย องค์ 9783 เราจะให้ กรมสรรพาวุธ ทำงานไปก่อน จากนั้นส่วนของ ช่างปิดทอง จะมา พี่รับผิดชอบ ช่างกระจก และ ดูแล ช่างปิดทอง อีกด้วย เราปิดทองเสร็จ ประดับเสร็จ ช่างแกะ ก็จะเทียบเกริน ที่ลักษณะ คล้ายบันไดเลื่อน ให้ องศา พอดี กัน ส่วนประกอบ ของ ราชรถ ก็จะสมบูรณ์” พี่เจี๋ยม อธิบาย ในนาม ช่างศิลปกรรม 6


หากถาม คนทำงาน เหล่านี้ว่า รู้สึกอย่างไร กับ การจะต้อง ทำงานทุกวัน ในช่วงเวลา นี้ คำตอบที่ได้รับจาก พวกเขา คือรอยยิ้ม ที่เต็มใจ เช่นเดียว กันกับ พี่เจี๋ยม ที่บอกว่า เพื่อให้งาน สำเร็จเสร็จ ทันเวลา และ ไม่ให้ มีที่ติ เธอพร้อมจะ ตัดทุกอย่าง ออกไปก่อน เพื่อที่จะ ทำงานชิ้นนี้ ให้สำเร็จ ตามเวลา


“ช่วงนี้ ทำงานทุกวัน ไม่ได้ คิดอะไรเลย ตัดทุกอย่าง ทุกคนก็ ทุ่มเท ตั้งใจ ทำงานกันเต็มที่ ที่ทำงานใน โรงราชรถ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง เท่านั้น เพราะยังมี อีกส่วนหนึ่ง ที่ทำงาน ในสำนักช่างสิบหมู่ อีก ถามว่า เหนื่อยไหม ก็เหนื่อยนะ แต่ภูมิใจ ที่ได้มาทำงาน ตรงนี้ คือเราเห็น ผลงาน ออกมา แล้ว ไอ้ที่เราเหนื่อย ก็จะหายไป”


ท้ายที่สุด ของการสนทนา ได้ข้อสรุปว่า การได้ สนองงานให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น แม้ว่าจะ ผ่านมาสักกี่นาน ความปีติยินดี ในฐานะคนเล็กๆ นั้นมิเคย เหือดหาย ไปเลย ในงานพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เมื่อปี 2539 ช่างประดับ เลื่อมกระจก เทวดา อายุงานแค่ 5 ปี รู้สึกอย่างไร ช่างประดับกระจก ที่มีอายุงาน 17 ปี ในพ.ศ. 2551 ที่ได้ถวายงาน ในพระราชพิธี พระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก็รู้สึก ปีติไม่ต่างกัน

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ผู้จัดการออนไลน์
26 กันยายน 2551 08:03 น.
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9510000113957


พิมพ์ ข่าวนี้ ฉากหลังความงาม ขบวนราชรถ ปีติยิ่งใหญ่ของ คนเล็กเล็ก


ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

Create a free website or blog at WordPress.com.