Accom Thailand

May 11, 2009

ผลเสี่ยงทายใน พิธีแรกนาขวัญ 2552 น้ำมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนา จะได้ผลบริบูรณ์

พระยาแรกนา เสี่ยงทายผ้านุ่ง ได้ผ้านุ่ง ความยาว 5 คืบ
ไปประกอบพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ
ปี 2552 นี้ พยากรณ์ว่า

ปชช. แห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน หลังเสร็จสิ้นพิธีพืชมงคล   เกษตรกรไทย แห่เดินทางมาที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อเฝ้ารอชมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และเก็บเมล็ดข้าวพระราชทาน เพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว

ปชช. แห่เก็บ เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน หลังเสร็จสิ้นพิธี พืชมงคล เกษตรกรไทย แห่เดินทางมาที่ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อเฝ้ารอชม พระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และ เก็บเมล็ดข้าวพระราชทาน เพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคล ให้แก่ตนเองและครอบครัว - ภาพ จาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์


น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนา จะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนการเสี่ยงทาย พระโคกินเลี้ยงปีนี้ พระโคกินงา และกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี

เมื่อเวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติภา และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์ถึง ยัง พลับพลา ที่ประทับ บริเวณมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง เพื่อเป็น องค์ประธานในงานพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.09 – 08.49 น.


นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่ พระยาแรกนา ได้ยาตราพร้อมเทพี ออกจาก โรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิต และ พราหมณ์ นำผ่าน พลับพลา หน้าพระที่นั่ง

พระยาแรกนา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม แล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงาน จูงพระโคเทียมเอก พระยาแรกนา เจิมพระโค และไถ แล้วไถดะ โดยรี 3 รอบ เพื่อพลิกดิน ให้เป็นก้อน โดยขวาง 3 รอบ เพื่อย่อยดิน ให้ละเอียด พร้อมหว่านเมล็ดธัญญพืช

พนักงานประโคม ฆ้องชัย เครื่องดุริยางค์ แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เพื่อกลบเมล็ดธัญพืช ลงในดิน เสร็จแล้ว พนักงานปลดพระโค ออกจากแอก พระยาแรกนา และ เทพี กลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงทาย ของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค


นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูล ผลการเสี่ยงทายของ นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็น พระยาแรกนาขวัญ เนื่องใน พระราชพิธิพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2552


ในการที่ พระยาแรกนา เสี่ยงทายผ้านุ่ง ไปประกอบพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โหรหลวง ได้ให้คำพยากรณ์ ว่าปีนี้ น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และ ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้


พระโค ปีนี้กินงา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จจะอุดมสมบูรณ์ดี และ พระโค กินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร พร้อมธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี


หลังจากนั้น ได้เบิก เกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทน สถาบันเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ และ ตัวแทนสหกรณ์ ดีเด่นแห่งชาติ สาขาต่างๆ เข้ารับพระราชทาน โล่ห์เกียรติคุณ

ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ที่ใช้ใน พระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย ข้าวนาสวน จำนวน 7 พันธุ์ และ ข้าวนาไร่ 2 พันธุ์ โดยรวมน้ำหนัก เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 1,920 ก.ก.

ส่วนหนึ่ง ใช้หว่านในพิธี และจัดเป็น พันธุ์ข้าว ทรงปลูก พระราชทาน บรรจุใส่ซอง ขนาดเล็ก จัดส่งไปยัง จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ แจกจ่าย ให้กับ เกษตรกร จำนวน 340,000 ซอง เพื่อความเป็น สิริมงคล

อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

February 9, 2009

เที่ยวชม เทศกาลโคมไฟ (หยวนเซียว)

imageyuansieo00

ชาวจีนในย่านหมาเว่ย เมืภ??ฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยนภ?กมาเที่ยวชมเทศกาลโคมไฟครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นที่ด้านหน้าภ??คารไชน่า หลัวซิง ทาวเวภ??์ เมื่ภ??ันที่ 6 ก.พ.

ชาวจีนในย่านหมาเว่ย เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยนออกมาเที่ยวชมเทศกาลโคมไฟครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นที่ด้านหน้าอาคารไชน่า หลัวซิง ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.


กินบัวลอย ชมโคมไฟ กับ เทศกาลหยวนเซียว

ชาวจีนในย่าน หมาเว่ย เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ออกมาเที่ยวชม เทศกาลโคมไฟ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นที่ ด้านหน้าอาคารไชน่า หลัวซิง ทาวเวอร์ เมื่อ วันที่ 6 ก.พ. 2552 โดยภายในงานมี โคมไฟรูปแบบต่างๆ กว่า 20,000 ผลงาน

ขณะเดียวกัน คืนวันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 2552 ที่ เมืองซีหนิง มณฑลชิงไห่ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ของจีน ก็จัดงานได้ยิ่งใหญ่ ไม่แพ้กัน ถนนตลอดสาย มีการตกแต่งโคมไฟ รูปทรงต่างๆ มีประชาชนออกมา ชมโคมไฟ อย่างคึกคัก บ้างก็ถ่ายรูป อย่างสนุกสนาน

ทั้งนี้ เทศกาลหยวนเซียว เป็นเทศกาลเก่าแก่ อีกเทศกาลหนึ่ง ต่อจาก เทศกาลตรุษจีน ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้าย ตามปฏิทินจันทรคติ ของจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันจันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 และ

ในวันนี้ ชาวจีน จะนิยมกิน ขนมบัวลอยกัน ในครอบครัว และออกจากบ้าน มาชม การประดับโคมไฟ เพื่อความเป็น สิริมงคล ดังนั้น จึงมีการเรียก เทศกาลนี้ อีกอย่างว่า เทศกาลโคมไฟ

astv_mgr-200ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 9 กุมภาพันธ์ 2552 13:48 น.
http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9520000014140


พิมพ์ ข่าวนี้ กินบัวลอย ชมโคมไฟกับ เทศกาลหยวนเซียว


ที่เรียกว่า ขโมยผัก นั้นจริงๆ แล้วก็ใช่ว่าจะขโมยกันแบบเ�าเป็นเ�าตายจนเจ้าข�งสิ้นเนื้�ประดาตัว แต่จะขโมยกันแค่พ�เป็นพิธี พ�ห�มปากห�มค�เท่านั้น เพราะจุดประสงค์ข�งการขโมยที่แท้จริงแล้ว คื�การขโมยความโชคดี ความมีสิริมงคล มากกว่า

ที่เรียกว่า ขโมยผัก นั้นจริงๆ แล้วก็ใช่ว่าจะขโมยกันแบบเอาเป็นเอาตายจนเจ้าของสิ้นเนื้อประดาตัว แต่จะขโมยกันแค่พอเป็นพิธี พอหอมปากหอมคอเท่านั้น เพราะจุดประสงค์ของการขโมยที่แท้จริงแล้ว คือการขโมยความโชคดี ความมีสิริมงคล มากกว่า


อ่านเรื่อง ที่เกี่ยวข้องต่อได้จาก

 • ASTV ผู้จัดการออนไลน์ หยวนเซียว : เทศกาลขโมยผัก
  จาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 20 กุมภาพันธ์ 2551 20:10 น.
 • ASTV ผู้จัดการออนไลน์ – 2,000 ปี แห่ง ตำนาน เทศกาล หยวนเซียว
  จาก ข่าว และ ภาพ ของ สำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 3 มีนาคม 2550 17:59 น.

 • ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
  Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

  May 19, 2008

  ผู้ว่าฯอภิรักษ์ นำข้าราชการ ประชาชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 226 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา

  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2551 เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพระราชกุศล
  บรรยากาศวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ณ มณฑลพิธีลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน เมื่อเวลา 07.00 น.นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อมร่วมตักบาตรข้าวสารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 226 รูป ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องในวิสาขบูชา ประจำปี 2551 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่าทัพ ตลอดจนพ่อค้า และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงษานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมกันนี้ พี่น้องประชาชนยังได้ร่วมถวายสักการะและเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาประดิษฐาน ณ มณฑป ลานพลับพลาพิธี กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวด้วย โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ออกมาทำบุญสร้างกุศลตามวัดใกล้บ้าน หรือ มาร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ได้
  สำหรับกิจกรรมในช่วงค่ำวันนี้ เวลา 18.00 น. นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนรอบมณฑปพระบรมสารีริกธาตุ ก่อนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ กลับไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในช่วง 21.00 น. ซึ่งจะมีการจุดพลุและดอกไม้ไฟเป็นพุทธบูชาด้วย

  ประชาชน ร่วมงานวันวิสาขบูชา ที่พุทธมณฑลกันอย่างคับคั่ง

  ประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ที่พุทธมณฑลกันอย่างคับคั่ง
  นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เปิดเผยว่า งานวันนี้ (19 พ.ค. 51) มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 801 รูปตั้งแต่ช่วงเช้า มีประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก และเชื่อว่าพิธีเวียนเทียนในช่วงเย็นโดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีเป็นประธาน รวมถึงการแสดงแสงสีเสียงวิสาขปุรณมีบูชา เวลา 19.00 น. วันนี้ จะมีประชาชนสนใจมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเช่นกัน เพราะตลอดตลอด 5 วันของการจัดงานนับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประชาชนรวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดงานมาเข้าร่วมงาน กันอย่างคับคั่ง อย่างไรก็ตาม วันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขอให้พุทธศาสนิกทุกคนน้อมนำหลักธรรม 3 ประการมาปฏิบัติ คือ กตัญญู อริยสัจ 4 และไม่ประมาท
  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการส่งเสริมเรื่องศาสนาในเยาวชนด้วยว่า ขณะนี้ กำลังร่วมมือกับวัดหลายแห่ง จัดโครงการส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์กันมากขึ้น รวมถึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ จัดหลักสูตรพระนักเทศน์ สำหรับเทศน์สอนหลักธรรมให้แก่ประชาชนด้วย

  พุทธศาสนิกชนเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

  วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยต่างเฉลิมฉลองการที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วัน วิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ พร้อมตั้งมั่นในการกระทำแต่สิ่งที่ดีงามและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
  วันวิสาขบูชา คือการบูชาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3 ประการ กล่าวคือ ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาศัยเหตุการณ์สำคัญซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์นี้ ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เช่น ศรีลังกา จึงได้เป็นผู้นำกำหนดให้มีวันวิสาขบูชา เพื่อร่วมบูชาความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า
  ในคราวประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ องค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 54 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2542 วาระการประชุมที่ 174 เรื่อง การรับรองให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากล ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ และให้จัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ประเทศไทย โดยคณะสงฆ์ รัฐบาล และประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เป็นประจำทุกปี
  เหตุผลที่ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก เนื่องจากคณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นพ้องต้องกัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายในโลก จะเห็นได้จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ ซึ่งเท่ากับเป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วย กล่าวคือ ทรงสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ ให้รู้จักช่วยเหลือสัตว์ เหตุผลสำคัญ อีกประการหนึ่งคือ พระองค์ ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จ จริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณ สอนโดยไม่คิดค่าตอบแทน
  ดังนั้น ในโอกาสวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงควรยินดีที่ได้เกิดมาในประเทศศูนย์กลางพระพุทธศาสนา ของโลกในปัจจุบัน พร้อมตั้งมั่นในการกระทำแต่สิ่งที่ดีงาม โดยเฉพาะผู้ที่ห่างวัด ควรถือวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เป็นวันเริ่มต้นหันหน้าเข้าวัด รวมทั้งชวนญาติมิตรไปร่วมเข้าวัด ทำบุญ ฟังเทศน์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป

  พระโอวาทวันวิสาขบูชา 2551 สมเด็จพระญาณสังวร

  พระโอวาท

  วันวิสาขบูชา 2551

  สมเด็จพระญาณสังวร

  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน พระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันประเสริฐ 3 ประการ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณต่อทวยเทพ มวลมนุษย์และสรรพสัตว์
  ฉะนั้น เมื่อวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2551 มาถึง ควรที่เราทั้งหลายจะได้ทำการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของตนเป็นแนวทางในการปฏิบัติดำเนินชีวิต เพื่อความสวัสดีและความสงบร่มเย็นแก่เพื่อนร่วมโลกสืบไป
  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล อำนวยให้ทุกท่านเจริญสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคลตลอดไปโดยทั่วกัน

  งานพิธีวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ณ พุทธมณฑล

  bhuddhamonthon

  องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์


  บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


  เย็นวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


  โดยองคมนตรีได้ประกอบพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี และนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก


  ในโอกาสนี้ ยังมีพิธีมอบของที่ระลึก แก่ผู้บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล และผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพระพุทธมณฑลด้วย

  อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

  ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


  ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
  Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

  May 11, 2008

  เชิญชวน นมัสการพระเจ้าตนหลวง และ เทศกาลลิ้นจี่ จังหวัดพะเยา

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนชาว พะเยาและ นักท่องเที่ยว


  เที่ยวงานเทศกาลลิ้นจี่จังหวัดพะเยา ประจำปี 2551 พร้อมกันนี้ขอเชิญเที่ยวงานแปดเป็งพระเจ้าตนหลวง


  นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยถึงงานสำคัญ ของจังหวัดพะเยา ในช่วงเดือน พฤษภาคมของทุกปี ว่า จังหวัดพะเยามีการจัดงานใหญ่ ๆ 2 งาน


  ได้แก่ งานเทศกาลลิ้นจี่จังหวัดพะเยา และ งานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง หรืองานแปดเป็นพระเจ้าตนหลวง สำหรับงานเทศกาลลิ้นจี่จังหวัดพะเยา ประจำปี 2551 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.นี้ โดยจะมีพิธีเปิดงานในเวลา 17.30 น.


  ภายในงานมีการจำหน่ายลิ้นจี่ การจัดขบวนแห่ลิ้นจี่ การประกวดธิดาลิ้นจี่ พร้อมทั้ง การจัดประกวดลิ้นจี่ การจำหน่ายสินค้าโอท็อป ในโอกาสนี้ขอเชิญชาวพะเยาและนักท่องเที่ยว เที่ยวงานเทศกาลลิ้นจี่ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2551 พร้อมเชิญชวนชาวพะเยาและนักท่องเที่ยว เที่ยวงานแปดเป็ง พระเจ้าตนหลวง งานประจำปีของวัดศรีโคมคำหรือ วัดพระเจ้าตนหลวง ในระหว่างวันที่ 10-19 พ.ค.นี้


  สำหรับขบวนแห่ลิ้นจี่ในปีนี้ ทุกขบวนจะรวมกันที่ บริเวณถนนรอบศาลหลักเมือง และขบวนจะเคลื่อนไปยังบริเวณสถานที่จัดงานในเวลา 16.00 น. ผ่านตลาดสดพะเยาอาเขต ผ่านสี่แยกประตูเหล็ก ไปตามถนนชายกว๊านจนถึงบริเวณจัดงาน สวนสุขภาพหลังเทศบาลเมืองพะเยา

  อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

  ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


  ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
  Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

  เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดพระเจ้าตนหลวง กว๊านพะเยา


  ระหว่างวันที่ 10-19 พ.ค. ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันที่ 19 พ.ค. ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาและสวดเบิกตลอดทั้งคืน


  ในช่วงระหว่างวันที่ 10-19 พ.ค.นี้ วัดศรีโคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวง พร้อมด้วย คณะศรัทธา จัดงานประเพณี นมัสการ พระเจ้าตนหลวง หรืองาน แปดเป็งพระเจ้าตนหลวง ในโอกาสนี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมร่วมปฏิบัติธรรม และ


  เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทรที่ 19 พ.ค. ขอเชิญชวนร่วมเวียนเทียน พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา นอกจากนี้จะมีการสวดเบิกตลอดทั้งคืน


  นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าพื้นเมือง พร้อมทั้งมหรสพต่าง ๆ มากมาย


  สำหรับพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมา ร่วมงานประเพณีแปดเป็งพระเจ้าตนหลวง ขอให้ระวัง การใช้รถใช้ถนนบริเวณ เส้นทางพหลโยธินสายใน ซึ่งเป็น เส้นทางผ่านวัดพระเจ้าตนหลวง โดยเฉพาะบริเวณ หน้าวัดพระเจ้าตนหลวง ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้จะมีประชาชนเดินทาง มาร่วมกิจกรรมทั้ง กลางวัน และกลางคืน เป็นจำนวนมาก


  นอกจากนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต้องระมัดระวังการโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถ ด้วย ไม่ควรจอดรถในที่มืดและที่เปลี่ยว ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าเก็บไว้ในรถ ก่อนออกจากรถควรตรวจดูให้แน่ใจก่อนว่า ประตูรถทุกบานได้ปิดล็อคเรียบร้อยแล้ว และได้นำกุญแจรถออกมาแล้ว

  อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

  ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


  ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
  Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

  May 9, 2008

  ผลเสี่ยงทายในพิธีแรกนาขวัญ น้ำมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์

  พืชมงคล2551

  พระยาแรกนา เสี่ยงทายผ้านุ่ง
  ไปประกอบพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ
  ปีนี้ พยากรณ์ว่า


  น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้ พระโคกินข้าว และกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี


  นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูล ผลการเสี่ยงทายของ นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็น พระยาแรกนาขวัญ เนื่องในพระราชพิธิพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2551


  ในการที่ พระยาแรกนา เสี่ยงทายผ้านุ่ง ไปประกอบพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โหรหลวง ได้ให้คำพยากรณ์ ว่าปีนี้ น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และ ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้


  พระโคกินข้าว พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี

  อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

  ปรับปรุงจาก ข่าวของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


  ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
  Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

  Next Page »

  Blog at WordPress.com.