Accom Thailand

June 18, 2008

ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ไทยคดีฯ มธ.” แฉเล่ห์ รบ.หมัก
เปลี่ยนเส้นเขตแดนแลกประโยชน์กลุ่มการเมือง


ประสาทพระวิหาร

ประสาทพระวิหาร


สถาบัน ไทยคดีศึกษาธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์ “ประสาทพระวิหาร” ประณามรัฐบาล “หมัก” ยอมให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนแต่ฝ่ายเดียว ยอมรับแผนที่ และแถลงการณ์ร่วม ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันโดยไม่มีความชัดเจนใน เรื่องเขตแดน เรียกร้องคนไทยทั้งชาติยับยั้ง ฟันธงต้องการเปลี่ยนเส้นเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลของไทย เพื่อหวังผลประโยชน์ทับซ้อน ของกลุ่มการเมือง


ข้อแถลงจากคณะวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 มิถุนายน 2551


1.ในเบื้องต้นนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่แท้จริงมิใช่ราชอาณาจักรไทยหรือราชอาณาจักรกัมพูชา แต่เป็นรัฐบาลไทยกับประชาชนไทย ดังนั้น ข้าราชการประจำทั้งทหารและพลเรือนทุกคนจะต้องตัดสินใจแล้วว่า ตนกำลังปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือไม่ หรือของใคร ฉะนั้น


*อย่านำเกียรติยศ ศักดิ์ศรีและเสรีภาพของตน มาแลกกับสิ่ง ที่ไม่ควรแลก ตลอดจนพิจารณาให้ถ่องแท้ ที่จะอยู่ใต้การครอบงำ ของนักการเมือง


*อย่าหลงเชื่อให้มีผู้นำวาทกรรม เรื่องคลั่งชาติ หรือ ชาตินิยม ในเชิงลบมา เบี่ยงเบนประเด็น หรือครอบงำการตัดสินใจของตน ในกรณี การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร ของกัมพูชา


2.สิ่งที่รัฐบาลทำวันนี้ คือ รัฐบาลไปยอมให ้ราชอาณาจักรกัมพูชา ขึ้นทะเบียนแต่ฝ่ายเดียว ไปยอมรับแผนที่ของกัมพูชา ที่ไม่ยอมรับอธิปไตย ตามมติคณะรัฐมนตรี 2505 และ ยังยอมไปทำแถลงการณ์ร่วม ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน โดยยังไม่มีความชัดเจน ในเรื่องเขตแดน แม้แต่น้อย ผลเสียตามกฎหมายปิดปาก ก็จะเกิดขึ้น


เมื่อรัฐบาลไทยไม่ยับยั้งหรือคัดค้าน ประชาชนคนไทยควรร่วมกันยับยั้งหรือคัดค้านโดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในเรื่อง สิทธิชุมชน และส่งเรื่องไปตามขั้นตอน และเวลาอย่างเร่งด่วน ผ่านองค์การยูเนสโก ในประเทศไทย ไปยังคณะกรรมการมรดกโลก


จึงขอความร่วมมือของนักวิชากร ข้าราชการประจำองค์กรภาคประชาชน สื่อและประชาชนทุกคนมาร่วมกัน


*ศึกษาพิจารณาดูข้ออ้างที่จะมาใช้เพื่อให้มีการเลื่อนการพิจารณา (เรียกร้องความร่วมมือ เช่นจาก ICOMOS ไทย คณะกรรมาธิการ คณะทำงานชุดต่างๆ ที่มีอยู่)


*ทางชายแดนขอให้มีการตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐอีกฝ่ายเหนือดินแดนไทย


หน่วยงานที่มีหน้าที่ทุกหน่วยให้สอดส่องบันทึกการกระทำที่ไม่ยอมรับ มติคณะรัฐมนตรี 2505 เรื่องเขตแดนไทย ตามวิธีการในระบอบประชาธิปไตย


ในทางคู่ขนานต้องนำเข้าเจรจาในคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ส่งเรื่องเข้ารัฐสภา และ/หรือ ดำเนินการทางการทูตอื่น ๆ


(เรียกร้องหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนและกระทรวงการต่างประเทศ)


ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องขึ้นอยู่กับความเสมอภาคและเคารพอธิปไตยของทั้งสองฝ่ายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้


คณะวิจัยมองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องความต้องการเปลี่ยนเส้นเขตแดนทั้ง ทางบกและทางทะเลของไทย เพื่อหวังผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มการเมือง โดยมีเรื่องการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นสื่อบังหน้า


ข้อควรระลึก คือ
1) หากไม่ยืนยันเขตอธิปไตยหรือเส้นเขตแดนตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2505 ไทยจะเสียดินแดนให้กัมพูชา
2) แผนที่ใหม่ของกัมพูชามีนัยเป็นการยืนยันท่าทีของกัมพูชาที่ไม่ยึดถือ เขตอธิปไตยหรือเส้นเขตแดนตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2505
3) เมื่อไม่มีการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อน แต่เลือกแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ร่วม และ ออกแถลงการณ์ร่วม ไทยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ และเสียดินแดน ให้กัมพูชา ในที่สุด


นักวิชาการ ข้าราชการประจำ องค์กรภาคมหาชน สื่อ และประชาชนทุกคน ควรตั้งสติ ใช้เหตุผล และ ใช้ประโยชน์ จากเบาะแสของ คณะวิจัย พิจารณาให้หลุดพ้นจากการถูกบิดเบือน เบี่ยงเบน หลุมพราง และภาพที่ถูกสร้างขึ้น


ค่าแห่งความทรงจำเรื่อง ปราสาทพระวิหาร ในฐานะมรดกอารยธรรมของมนุษยชาติ จะได้ ไม่เป็นเรื่องการใช้อำนาจอธิปไตย ของกัมพูชาเหนือดินแดนไทย รับรองว่าไม่ใช่ Win-Win อย่างแน่นอน

ปรับปรุงจาก ข่าว และ ภาพ ของ ผู้จัดการออนไลน์ 18 มิถุนายน 2551 14:30 น.
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9510000071551
พิมพ์ ข่าวนี้
จับโกหก’หุ่นเชิด’ขายชาติ กรณี ”เขาพระวิหาร”


ใช้ [ปุ่มถอยหลัง] ของเว็บบราวเซอร์ เพื่อกลับมาที่นี่ จากข้อมูลเชื่อมโยงด้านล่าง
Use Browser [Back] Button Return to Here from URL Below

806 Comments »

 1. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… […]

  Pingback by ข้อสังเกตการเสนอตั้งคณะทำงาน 7 ชาติร่วมพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนรอบปราสาทพระวิหาร « Accom Thailand — July 17, 2008 @ 08:41 | Reply

 2. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… […]

  Pingback by แถลงยุติความรุนแรงชายแดนใต้ สงสัยเป็นตัวจริงที่มีอำนาจสั่งการหรือไม่ « Accom Thailand — July 17, 2008 @ 09:27 | Reply

 3. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… […]

  Pingback by “กลุ่มใต้ดินภาคใต้” ประกาศหยุดยิง ผ่านทีวีทหารช่อง 5 « Accom Thailand — July 17, 2008 @ 13:17 | Reply

 4. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… […]

  Pingback by 6 มาตรการเด็ดขาด ยึดพระวิหาร ไม่มี พื้นที่ทับซ้อน « Accom Thailand — July 19, 2008 @ 00:05 | Reply

 5. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… […]

  Pingback by 6 มาตรการเด็ดขาด ยึดพระวิหาร ไม่มี พื้นที่ทับซ้อน ถ้ายึดสันปันน้ำที่เป็นสากลพื้นที่ปราสาท — July 19, 2008 @ 00:22 | Reply

 6. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… […]

  Pingback by 6 มาตรการเด็ดขาด ยึดพระวิหาร ไม่มี พื้นที่ทับซ้อน ถ้ายึดสันปันน้ำที่เป็นสากลพื้นที่ปราสาท — July 19, 2008 @ 00:26 | Reply

 7. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… […]

  Pingback by 6 มาตรการเด็ดขาด ยึดพระวิหาร ไม่มี พื้นที่ทับซ้อน ถ้ายึดสันปันน้ำที่เป็นสากลพื้นที่ปราสาท — July 19, 2008 @ 00:30 | Reply

 8. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… […]

  Pingback by 6 มาตรการเด็ดขาด ยึดพระวิหาร ไม่มี พื้นที่ทับซ้อน ถ้ายึดสันปันน้ำที่เป็นสากลพื้นที่ปราสาท — July 19, 2008 @ 00:56 | Reply

 9. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… […]

  Pingback by “สนธิ” นำจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันอาสาฬหบูชา « Accom Thailand — July 19, 2008 @ 01:48 | Reply

 10. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… […]

  Pingback by พระบรมราชินีนาถ ทรงอ่านหนังสือธรรมะ “พระอานนท์ พุทธอนุชา” « Accom Thailand — July 19, 2008 @ 03:22 | Reply

 11. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สกัด 3 ธรรมยาตราฯ แจ้งจับเขมรห้ามขึ้น“เขาวิหาร”- ชายแดนตึงเครียดคนงาน“ช.การช่าง”หนีตายเข้ — July 19, 2008 @ 12:50 | Reply

 12. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สกัด 3 ธรรมยาตราฯ แจ้งจับเขมรห้ามขึ้น“เขาวิหาร”- ชายแดนตึงเครียดคนงาน“ช.การช่าง”หนีตายเข้ — July 19, 2008 @ 12:52 | Reply

 13. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สกัด 3 ธรรมยาตราฯ แจ้งจับเขมรห้ามขึ้น“เขาวิหาร”- ชายแดนตึงเครียดคนงาน“ช.การช่าง”หนีตายเข้ — July 19, 2008 @ 12:53 | Reply

 14. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สกัด 3 ธรรมยาตราฯ แจ้งจับเขมรห้ามขึ้น“เขาวิหาร”- ชายแดนตึงเครียดคนงาน“ช.การช่าง”หนีตายเข้ — July 19, 2008 @ 12:54 | Reply

 15. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สกัด 3 ธรรมยาตราฯ แจ้งจับเขมรห้ามขึ้น“เขาวิหาร”- ชายแดนตึงเครียดคนงาน“ช.การช่าง”หนีตายเข้ — July 19, 2008 @ 12:55 | Reply

 16. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ใบสั่ง “ทักษิณ” 3เดือนเบ็ดเสร็จ! 4 ภารกิจ หากบรรลุเป้า ยุบสภา ทันที « Accom Thailand — July 19, 2008 @ 17:48 | Reply

 17. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ใบสั่ง “ทักษิณ” 3 เดือนเบ็ดเสร็จ! 4 ภารกิจ หากบรรลุเป้า ยุบสภา ทันที « Accom Thailand — July 19, 2008 @ 17:50 | Reply

 18. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ภรรยา พล.อ.ท.รังสฤษดิ์ ถนอมสิงห์ แจ้งความม็อบถ่อยล้อมสนามบินเชียงราย « Accom Thailand — July 19, 2008 @ 18:12 | Reply

 19. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ภรรยา พล.อ.ท.รังสฤษดิ์ ถนอมสิงห์ แจ้งความม็อบถ่อย ล้อมสนามบินเชียงราย « Accom Thailand — July 19, 2008 @ 18:18 | Reply

 20. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “บิ๊กเหวียง” ปัด ไม่ได้สร้างภาพเพื่อหวังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือตำแหน่งอื่น « Accom T — July 19, 2008 @ 20:01 | Reply

 21. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “บิ๊กเหวียง” ปัด ไม่ได้สร้างภาพเพื่อหวังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือตำแหน่งอื่น « Accom T — July 19, 2008 @ 20:07 | Reply

 22. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by กัมพูชา ร้องสหประชาชาติ ไทยรุกล้ำดินแดนกัมพูชา « Accom Thailand — July 19, 2008 @ 23:59 | Reply

 23. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by กัมพูชา ร้องสหประชาชาติ ไทยรุกล้ำดินแดนกัมพูชา ตามแผนที่ ในสนธิสัญญา สยาม-ฝรั่งเศสใน ค.ศ.1904 & — July 20, 2008 @ 00:09 | Reply

 24. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ผบ.สส. ระบุจะหารือด้านทหารเป็นหลัก ส่วนพื้นที่ปราสาทพระวิหารเป็นหน้าที่ บัวแก้ว « Accom Thailand — July 20, 2008 @ 00:32 | Reply

 25. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี อดีตรอง ผอ.กอ.รมน. กล่าวว่า ต้องชื่นชม พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร แต่การแถลงครั้งนี — July 20, 2008 @ 00:43 | Reply

 26. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี อดีตรอง ผอ.กอ.รมน. กล่าวว่า ต้องชื่นชม พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร แต่การแถลงครั้งนี — July 20, 2008 @ 00:44 | Reply

 27. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี อดีตรอง ผอ.กอ.รมน. ต้องชื่นชม พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร แต่การแถลงครั้งนี้ไม่น่าช — July 20, 2008 @ 00:46 | Reply

 28. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี อดีตรอง ผอ.กอ.รมน. กล่าวต้องชื่นชม พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร แต่การแถลงครั้งนี้ไม — July 20, 2008 @ 00:46 | Reply

 29. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ปราสาทเขาพระวิหาร - ศรี ศิขเรศวร…..ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา « Accom Thailand — July 20, 2008 @ 04:04 | Reply

 30. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ชาวกันทรลักษ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผู้สร้างปราสาทพระวิหาร « Accom Thailand — July 20, 2008 @ 04:48 | Reply

 31. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เขมรส่งกองพลเขมรแดงเก่าขึ้นเขาพระวิหาร « Accom Thailand — July 20, 2008 @ 10:33 | Reply

 32. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เขมรส่ง กองพลเขมรแดงเก่า ขึ้นเขาพระวิหาร « Accom Thailand — July 20, 2008 @ 17:33 | Reply

 33. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ร่วมกู้ชาติ สมัครเป็นพยาบาลอาสา ดูแลผู้ชุมนุมที่เจ็บป่วย บอกเป็นความสุข ที่ไม่เคยสัมผัส — July 21, 2008 @ 01:30 | Reply

 34. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ร่วมกู้ชาติ สมัครเป็นพยาบาลอาสา ดูแลผู้ชุมนุมที่เจ็บป่วย บอกเป็นความสุข ที่ไม่เคยสัมผัส — July 21, 2008 @ 01:31 | Reply

 35. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ร่วมกู้ชาติ สมัครเป็นพยาบาลอาสา ดูแลผู้ชุมนุมที่เจ็บป่วย บอกเป็นความสุข ที่ไม่เคยสัมผัส — July 21, 2008 @ 02:16 | Reply

 36. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by แกนนำกลุ่มธรรมยาตรา บุกยื่นหนังสือ ผบ.สส. ให้ยึดถืออนุสัญญาโตเกียว 1941 « Accom Thailand — July 21, 2008 @ 06:35 | Reply

 37. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ทหาร 2 ฝ่าย เสริมกำลัง ตรึง “เขาพระวิหาร” พร้อมรับสถานการณ์ผลเจรจา 2 ประเทศ « Accom Thailand — July 21, 2008 @ 07:06 | Reply

 38. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by คณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ยังไม่ได้ข้อสรุป จนถึงขณะนี้ ยังไม่เข้าสู่ขั้นตอน การประชุมอ — July 21, 2008 @ 14:09 | Reply

 39. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by คณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ยังไม่ได้ข้อสรุป จนถึงขณะนี้ ยังไม่เข้าสู่ขั้นตอน การประชุมอ — July 21, 2008 @ 16:01 | Reply

 40. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สำเนาเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ราชเลขาฯ ยันตั้ง ป.ป.ช.มีผลสมบูรณ์ « Accom Thailand — July 21, 2008 @ 16:24 | Reply

 41. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สำเนาเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ ราชเลขาฯ ยันตั้ง ป.ป.ช.มีผลสมบูรณ์ « Accom Thailand — July 21, 2008 @ 17:09 | Reply

 42. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ผล “ถกเขมร” เหลว เพราะถือแผนที่ คนละฉบับ « Accom Thailand — July 22, 2008 @ 03:12 | Reply

 43. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “กล้านรงค์” ปักธงยึดศาลฎีการับรองอำนาจ คปค.เซ็นตั้ง ป.ป.ช. « Accom Thailand — July 22, 2008 @ 06:42 | Reply

 44. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พระพยอม” ระดมแรงงาน ทำนาข้าวกว่า 300 ไร่ « Accom Thailand — July 22, 2008 @ 10:54 | Reply

 45. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ สั่ง เดินหน้า เร่งเปิด ช่องสายตระก ไทย-กัมพูชา « Accom Thailand — July 22, 2008 @ 11:28 | Reply

 46. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เกณฑ์ชาวอีสาน บุกต้านพันธมิตรฯ ที่มัฆวานปลาย ก.ค.นี้ « Accom Thailand — July 22, 2008 @ 12:45 | Reply

 47. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by หาก กกต.มาโดยไม่ชอบ แล้ว ส.ส.ที่อยู่ในสภามาโดยชอบด้วยหรือไม่ « Accom Thailand — July 22, 2008 @ 14:32 | Reply

 48. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” ปูดซ้ำ ขบวนการจาบจ้วงพระเจ้าอยู่หัว “สหายสมชาย” เครือข่าย “หน้าเหลี่ยม” จา — July 23, 2008 @ 00:18 | Reply

 49. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” ปูดซ้ำ ขบวนการจาบจ้วงพระเจ้าอยู่หัว “สหายสมชาย” เครือข่าย “หน้าเหลี่ยม” จา — July 23, 2008 @ 00:22 | Reply

 50. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” ปูดซ้ำ ขบวนการจาบจ้วงพระเจ้าอยู่หัว “สหายสมชาย” เครือข่าย “หน้าเหลี่ยม” จา — July 23, 2008 @ 00:34 | Reply

 51. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” ปูดซ้ำ ขบวนการจาบจ้วงพระเจ้าอยู่หัว “สหายสมชาย” เครือข่าย “หน้าเหลี่ยม” จา — July 23, 2008 @ 00:35 | Reply

 52. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลอาญา อนุมัติหมายจับ “สนธิ ลิ้มทองกุล” แกนนำพันธมิตรฐาน หมิ่นเบื้องสูง « Accom Thailand — July 23, 2008 @ 14:15 | Reply

 53. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พันธมิตรฯไม่ทิ้ง “สนธิ” หลังจากที่ ศาลอาญา อนุมัติหมายจับ “สนธิ ลิ้มทองกุล” แกนนำพันธมิตร — July 23, 2008 @ 14:37 | Reply

 54. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สงสัย หมายจับ นายสนธิ ลิ้มทองกุล มีใบสั่งนายใหญ่ « Accom Thailand — July 24, 2008 @ 01:13 | Reply

 55. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พันธมิตรฯ ทั่ว ปท. ทะลักกรุง บุก บช.น.ให้กำลังใจ“สนธิ”มอบตัว « Accom Thailand — July 24, 2008 @ 02:49 | Reply

 56. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พันธมิตรฯ เคลื่อนขบวนกลับ”มัฆวาน” รอฟัง”สนธิ”แจงได้ประกัน « Accom Thailand — July 24, 2008 @ 11:08 | Reply

 57. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ปรากฏการณ์ “สนธิ” เริ่มต้นเตือน ไม่ยุติธรรมนับถอยหลังได้เลย « Accom Thailand — July 24, 2008 @ 18:41 | Reply

 58. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” แฉแผนซ้ายอกหัก ผนึกทุนสามานย์ « Accom Thailand — July 24, 2008 @ 19:29 | Reply

 59. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” ประกาศ ฟ้องกราวรูด ตร.อุดรฯ - หัวโจกม็อบถ่อย « Accom Thailand — July 24, 2008 @ 23:15 | Reply

 60. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by คลิป “ม็อบถ่อย”สุดเถื่อน รุมทำร้าย พันธมิตรอุดรธานี « Accom Thailand — July 25, 2008 @ 00:11 | Reply

 61. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พันธมิตรฯ สารคาม ประกาศฟ้องแพ่ง-อาญา “ส.ส.พลังแม้ว” หนุนม็อบทำร้ายประชาชน « Accom Thailand — July 25, 2008 @ 04:09 | Reply

 62. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พันธมิตรฯ สารคาม ประกาศฟ้อง แพ่ง-อาญา “ส.ส.พลังแม้ว” หนุนม็อบทำร้ายประชาชน « Accom Thailand — July 25, 2008 @ 04:13 | Reply

 63. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ใช้รถ 6 ล้อฝ่าตำรวจปิดกั้นหัวท้าย ขวาง พันธมิตรฯ มหาสารคาม ตั้งเวทีี « Accom Thailand — July 25, 2008 @ 06:31 | Reply

 64. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “การุณ” เลือดอาบบนเวทีพันธมิตรสารคาม - นปก.ถ่อยยิงหนังสติ๊กแสกหน้าขณะปราศรัย « Accom Thailand — July 25, 2008 @ 15:33 | Reply

 65. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พลิกปูม ! “ขวัญชัย ไพรพนา” เกณฑ์คน ไล่ฆ่า พันธมิตรฯ อุดร « Accom Thailand — July 25, 2008 @ 16:37 | Reply

 66. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by รายงานข่าวแจ้งว่า นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เลขาธิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำรายชื่อ — July 25, 2008 @ 21:35 | Reply

 67. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by รายงานข่าวแจ้งว่า เลขาธิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำรายชื่อ รมว.ต่างประเทศ คนใหม่ — July 25, 2008 @ 21:38 | Reply

 68. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by รายงานข่าวแจ้งว่า เลขาธิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำรายชื่อ รมว.ต่างประเทศ คนใหม่ — July 25, 2008 @ 21:39 | Reply

 69. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พล.อ.ปรีชา” สุดทน “หุ่นเชิด” อำมหิต ประกาศสู้ ตายเป็นตาย จี้ลาออกใน 7 วันปลุกทหาร ร่วมสู้ ลั — July 26, 2008 @ 01:25 | Reply

 70. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พล.อ.ปรีชา” สุดทน “หุ่นเชิด” อำมหิต ประกาศสู้ ตายเป็นตาย จี้ลาออกใน 7 วันปลุกทหาร ร่วมสู้ ลั — July 26, 2008 @ 01:39 | Reply

 71. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พล.อ.ปรีชา” สุดทน “หุ่นเชิด” อำมหิต ประกาศสู้ ตายเป็นตาย จี้ลาออกใน 7 วันปลุกทหาร ร่วมสู้ ลั — July 26, 2008 @ 01:43 | Reply

 72. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “อานันท์” ตอกหน้า “จนท.รัฐ” ทำผิดชัด ปล่อย “ม็อบถ่อย” ไล่ฆ่า ปชช. เชื่อ “เตช” กู้ภาพลักษณ์-หา — July 26, 2008 @ 23:34 | Reply

 73. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “อานันท์” ตอกหน้า “จนท.รัฐ” ทำผิดชัด ปล่อย “ม็อบถ่อย” ไล่ฆ่า ปชช. เชื่อ “เตช” กู้ภาพลักษณ์-หา — July 26, 2008 @ 23:36 | Reply

 74. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “อานันท์” ตอกหน้า “จนท.รัฐ” ทำผิดชัด ปล่อย “ม็อบถ่อย” ไล่ฆ่า ปชช. เชื่อ “เตช” กู้ภาพลักษณ์-หา — July 26, 2008 @ 23:37 | Reply

 75. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ นายเตช บุนนาค เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ « Accom Thaila — July 27, 2008 @ 00:01 | Reply

 76. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ นายเตช บุนนาค เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ « Accom Thaila — July 27, 2008 @ 00:02 | Reply

 77. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ราคาซื้อขาย น้ำมันดิบ ในตลาดโลก ลดลง « Accom Thailand — July 27, 2008 @ 00:38 | Reply

 78. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุเศรษฐกิจ จะยังชะลอตัว ไปจนถึงสิ้นปีหน้า « Accom Thailand — July 27, 2008 @ 00:53 | Reply

 79. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ธีรยุทธ” ชี้ พปช. รุกหนัก - ใช้อามิสสินจ้าง - ส่อเกิดสงครามกลางเมือง « Accom Thailand — July 27, 2008 @ 06:44 | Reply

 80. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ธีรยุทธ” ชี้ พปช. รุกหนัก - ใช้อามิสสินจ้าง - ส่อ เกิดสงครามกลางเมือง « Accom Thailand — July 27, 2008 @ 06:45 | Reply

 81. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ระบุ รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหา กรณีข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชา « Accom Thailand — July 27, 2008 @ 11:47 | Reply

 82. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000088155 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by อดีตรัฐบาล “สุรยุทธ์” แสดงความเป็นห่วงความขัดแย้งคนในชาติ « Accom Thailand — July 27, 2008 @ 14:14 | Reply

 83. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000088200 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “เตช” เข้าถวายสัตย์ฯ ในหลวงรับสั่ง “หวังว่าจะไม่มีปัญหามากเกินไป” « Accom Thailand — July 27, 2008 @ 22:59 | Reply

 84. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พล.อ.กิตติศักดิ์ รัตนประเสริฐ สลดใจเกิดเหตุ “ม็อบถ่อย” ไล่ฆ่า ประชาชนในอุดรฯ « Accom Thailand — July 28, 2008 @ 00:26 | Reply

 85. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000088284 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายขวัญชัย สาราคำ ข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) « Accom Thailand — July 28, 2008 @ 02:15 | Reply

 86. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000088284 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เชื่อไหมว่า ขวัญชัย สาราคำ หรือ ขวัญชัย ไพรพนา เป็น ข้าราชการการเมือง « Accom Thailand — July 28, 2008 @ 02:22 | Reply

 87. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ออกแถลงการณ์ ประณามรัฐบาลไทย « Accom Thailand — July 28, 2008 @ 05:05 | Reply

 88. […] http://manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9510000088370 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลฎีกานักการเมือง มีคำสั่ง รับฟ้อง คดีหวยบนดิน « Accom Thailand — July 28, 2008 @ 07:10 | Reply

 89. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000088181 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ประธานฯ พลังแผ่นดิน นับถอยหลังรัฐบาลหุ่นเชิด ให้เวลาอีก 5 วัน « Accom Thailand — July 29, 2008 @ 13:30 | Reply

 90. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” ฟันธงจะปรับ ครม. เปลี่ยนรัฐมนตรีต่างประเทศ อีกร้อยคน ก็แก้ปัญหาปราสาทพระวิหารไม่ได — July 29, 2008 @ 15:39 | Reply

 91. […] http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9510000089385 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ราคาน้ำมัน ต่ำสุด รอบเกือบ 2 เดือน « Accom Thailand — July 30, 2008 @ 00:11 | Reply

 92. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000089261 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สำนักศิลปากร เร่งเก็บกู้กระดูก - วัตถุโบราณ 2,500 ปี กลางเมืองโคราช « Accom Thailand — July 30, 2008 @ 02:12 | Reply

 93. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000089400 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by อาวุธเต็มอัตราศึก ซิ่งรถ ชนรั้วพันธมิตร ฯ « Accom Thailand — July 30, 2008 @ 06:48 | Reply

 94. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000089650 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เลื่อนพิพากษา “เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์” อดีต กก.ผจก.ใหญ่บีบีซี กับพวก « Accom Thailand — July 30, 2008 @ 18:54 | Reply

 95. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000089490 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลแพ่ง รับฟังพันธมิตรฯ ส่งศาล รธน. ตีความ สิทธิการชุมนุม « Accom Thailand — July 30, 2008 @ 21:33 | Reply

 96. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000089653 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลออกกฎเหล็กคุมเข้ม 31 ก.ค. วัน ชี้ชะตา “หญิงอ้อ” « Accom Thailand — July 30, 2008 @ 22:14 | Reply

 97. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000089516 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “โสภณ เพชรสว่าง” ร้อง ผบ.ตร.ให้ดำเนินคดีต่อ แกนนำม็อบบุรีรัมย์ ต้านพันธมิตรฯ « Accom Thailand — July 31, 2008 @ 03:07 | Reply

 98. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000089636 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นพ. แวมาฮาดี แวดาโอะ ย้ำถอนตัวไม่เห็นด้วยกับ รบ.หุ่นเชิด โดยเฉพาะปัญหา 3 จชต. « Accom Thailand — July 31, 2008 @ 03:36 | Reply

 99. […] http://manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9510000089984 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก “พจมาน-บรรณพจน์” คนละ 3 ปี เลขาจำคุก 2 ปี « Accom Thailand — July 31, 2008 @ 04:50 | Reply

 100. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000089511 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “โกวิท”(ไม่มีอะไร) มาอีกแล้วครับ ท่าน ! « Accom Thailand — July 31, 2008 @ 08:02 | Reply

 101. […] อ่าน ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by จับตา 21 มิ.ย.-9 สค. การเมืองเปลี่ยนแปลง อาจถึงขั้นยุบสภาหรือปฏิวัติ « Accom Thailand — July 31, 2008 @ 12:26 | Reply

 102. […] อ่านข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by องมนตรีเรียกร้องปชช.เลือกคนดี « Accom Thailand — July 31, 2008 @ 12:47 | Reply

 103. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ชูศักดิ์” ส่งสัญญาณผ่อน 1 ส.ค.ยังไม่ดันแก้ รธน. เข้าสภา « Accom Thailand — July 31, 2008 @ 22:27 | Reply

 104. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สดศรี” ออกลาย ระบุ รัฐธรรมนูญ 2550 ที่ตัวเองช่วยยกร่าง เป็นยาแรงเกิน « Accom Thailand — July 31, 2008 @ 23:08 | Reply

 105. […] อ่านข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by องมนตรี เรียกร้อง ปชช. ให้เลือกคนดี « Accom Thailand — August 1, 2008 @ 04:41 | Reply

 106. […] http://manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9510000090326 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง ยกคำร้อง การขอปล่อยตัวชั่วคราว “ดา ตอร์ปิโด ” « Accom Thailand — August 1, 2008 @ 05:27 | Reply

 107. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000090421 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ฮูโก ชาเวซ - เวเนซุเอลาเดินเครื่องยึดธนาคารต่างชาติกลับมาเป็นของรัฐ « Accom Thailand — August 1, 2008 @ 23:06 | Reply

 108. […] http://manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9510000090407 พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สื่อนอก อ้างนักวิเคราะห์ชี้ ‘หญิงอ้อติดคุก’ ลางบอกเหตุถึง’แม้ว’!! « Accom Thailand — August 1, 2008 @ 23:40 | Reply

 109. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เขมรเล่น ไสยศาสตร์ บนพระวิหาร ประกาศให้โลก รับรู้ว่า เป็นเจ้าของพื้นที่ « Accom Thailand — August 2, 2008 @ 02:09 | Reply

 110. […] ได้ดำเนินการ ในเรื่องที่ถูกต้อง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.ระบบสรรหา ดีใจที่ กระบวนการกฎหมายไทย ได้ดำเนินการ ในเรื่องที่ถูกต้ — August 2, 2008 @ 02:40 | Reply

 111. […] รปภ.900 นาย ดูแลรอบเชิงสะพานมัฆวาน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by น.1 สั่งเพิ่มกำลังตำรวจ รปภ.900 นาย ดูแลรอบเชิงสะพานมัฆวาน « Accom Thailand — August 2, 2008 @ 03:06 | Reply

 112. […] รปภ.900 นาย ดูแลรอบเชิงสะพานมัฆวาน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by น.1 สั่งเพิ่มกำลัง ตำรวจ รปภ. 900 นาย ดูแลรอบ เชิงสะพานมัฆวาน « Accom Thailand — August 2, 2008 @ 03:08 | Reply

 113. […] ประกาศ คัดค้าน แก้รัฐธรรมนูญฟอกมาร ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… <a […]

  Pingback by พันธมิตรฯ คึกคักแต่เช้า พร้อม เคลื่อนพล อนุสาวีย์ประชาธิปไตย ประกาศ คัดค้าน แก้รัฐธรรมนูญ — August 2, 2008 @ 03:30 | Reply

 114. […] ฐานหมิ่นประมาท ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ทักษิณ ชินวัตร” ยังไม่ยอมรับความจริง แจ้งความ สน.นางเลิ้ง ดำเนินคดี “ไกรศักดิ์-เอเอสทีวี” — August 2, 2008 @ 03:51 | Reply

 115. […] ห้ามประกอบพิธีกรรมไสยศาสตร์ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by มาตรการไม่อนุญาตให้ ผู้ใดเข้ามาทำพิธีกรรม ในวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับ พิธีกรรมความเชื่ — August 2, 2008 @ 04:09 | Reply

 116. […] ประกาศ คัดค้าน แก้รัฐธรรมนูญฟอกมาร ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พันธมิตรฯ คึกคักแต่เช้า พร้อม เคลื่อนพล อนุสาวีย์ประชาธิปไตย ประกาศ คัดค้าน แก้รัฐธรรมนูญ — August 2, 2008 @ 04:23 | Reply

 117. […] จัดชุมนุม ตีกรอบ นปก. หยุดป่วน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ชลิต” เชียร์ พันธมิตรฯ จัดชุมนุม ไม่น่าจะมีความวุ่นวาย ตีกรอบ นปก.หยุดป่วน « Accom Thailand — August 2, 2008 @ 06:28 | Reply

 118. […] จัดชุมนุม ตีกรอบ นปก. หยุดป่วน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ชาวแพร่ มองเห็น “สุริยุปราคา” ส่วนอีกหลายพื้นที่ ต้องผิดหวัง « Accom Thailand — August 2, 2008 @ 06:38 | Reply

 119. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ประท้วงและประณามกัมพูชากรณีรุกล้ำอธิปไตยบริเวณเขาพระวิหาร « Accom Thailand — August 2, 2008 @ 16:07 | Reply

 120. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เกิดเหตุระเบิด 7 จุดใน จ.ว. สงขลา 5 จุด พร้อมกันในย่านการค้าของตัวเมือง « Accom Thailand — August 2, 2008 @ 16:58 | Reply

 121. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เกิดเหตุระเบิด 7 จุดใน จ.ว. สงขลา 5 จุด พร้อมกันในย่านการค้าของตัวเมือง « Accom Thailand — August 2, 2008 @ 17:03 | Reply

 122. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by รวมประกาศ - แถลงการณ์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย « Accom Thailand — August 3, 2008 @ 02:53 | Reply

 123. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” แฉ“หมัก”แข็งข้อจ่อ สร้างอาณาจักรส่วนตัว เขี่ยทิ้ง“แม้ว” « Accom Thailand — August 3, 2008 @ 19:00 | Reply

 124. […] “ยี้ห้อย” ตัวการถีบตกเก้าอี้ มท.1 ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “เป็ดเหลิม” รับแล้ว! “ยี้ห้อย” ตัวการถีบตกเก้าอี้ มท.1 « Accom Thailand — August 3, 2008 @ 19:15 | Reply

 125. […] “เลว-ต่ำช้า” หน้าห้องน้ำ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “หมัก” ฟิวขาดอีกแล้ว สำรากใส่สื่อ “เลว-ต่ำช้า” หน้าห้องน้ำ ตลาด อ.ต.ก. « Accom Thailand — August 3, 2008 @ 19:28 | Reply

 126. […] “ราชินี” 10-12 ส.ค.นี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by รัฐบาล เตรียมจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ราชินี” « Accom Thailand — August 3, 2008 @ 19:55 | Reply

 127. […] พันธมิตรกู้ชาติผิด กม.ข้อไหน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “วีระ” ตอกกลับ ส.ส.สกลฯ พันธมิตรกู้ชาติผิด กม.ข้อไหน « Accom Thailand — August 4, 2008 @ 06:26 | Reply

 128. […] ุ- ห่วงประหยัดไฟหวั่นเกิดเหตุป่วน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ไฟฟรี” แก้ปัญหา ศก.ปลายเหตุ-ห่วงประหยัดไฟหวั่นเกิดเหตุป่วน ปัญหาความไม่สงบคนจังหวัดชายแ — August 4, 2008 @ 07:13 | Reply

 129. […] มหาสารคามเข้ามอบตัว ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by 6 วัยรุ่น รื้อเวทีพันธมิตรฯ ที่ มหาสารคาม เข้ามอบตัว « Accom Thailand — August 4, 2008 @ 14:09 | Reply

 130. […] “เขาพระวิหาร” ไม่อดอยาก ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ทหารไทย ตรึงกำลัง “เขาพระวิหาร” ไม่อดอยาก « Accom Thailand — August 4, 2008 @ 19:55 | Reply

 131. […] “หมัก” ด่าสื่อกลบเกลื่อนความผิด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” เฉ่งผู้นำถ่อยทำวิกฤต-แฉ “หมัก” ด่าสื่อกลบเกลื่อนความผิด « Accom Thailand — August 4, 2008 @ 20:27 | Reply

 132. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ภูวดล” พลิกปูมประวัติศาสตร์ ปัญหาความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ « Accom Thailand — August 4, 2008 @ 22:06 | Reply

 133. […] งาบรถเมล์ ถอนยวงตั้งพรรคใหม่ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by อีสานพัฒนาเจาะยาง “หมัก” งาบรถเมล์ ถอนยวงตั้งพรรคใหม่ « Accom Thailand — August 4, 2008 @ 22:45 | Reply

 134. […] “ปราสาทตาเมือน” ชายแดนสุรินทร์ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เขมร ส่งทหาร พร้อมอาวุธบุกขอเข้าชม “ปราสาทตาเมือน” ชายแดนสุรินทร์ « Accom Thailand — August 5, 2008 @ 02:03 | Reply

 135. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “โหร คมช.” ชี้ เขมรทำพิธี บนเขาพระวิหาร ไม่ส่งผล เมืองไทย « Accom Thailand — August 5, 2008 @ 09:19 | Reply

 136. […] N.W. Washington D.C. 20007 http://www2.thaiembdc.org/L-News/080608.aspx ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ ภริยา จะเดินทางเยือนประเทศไทย « Accom Thailand — August 5, 2008 @ 18:01 | Reply

 137. […] N.W. Washington D.C. 20007 http://www2.thaiembdc.org/L-News/080608.aspx ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ ภริยา จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหา — August 5, 2008 @ 18:06 | Reply

 138. […] จัดชุมนุม ตีกรอบ นปก. หยุดป่วน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” ย้ำ ลูกจีนรักชาติ ดีกว่า ลูกพระยาขายชาติ « Accom Thailand — August 5, 2008 @ 18:43 | Reply

 139. […] ดีกว่า ลูกพระยาขายชาติ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” ย้ำ ลูกจีนรักชาติ ดีกว่า ลูกพระยาขายชาติ « Accom Thailand — August 5, 2008 @ 18:54 | Reply

 140. […] เลิกจ้าง จิตรา คชเดช ปธ.สหภาพ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สหภาพไทรอัมพ์ หยุดงานประท้วงบริษัทไล่ออก เลิกจ้าง จิตรา คชเดช ปธ.สหภาพ « Accom Thailand — August 5, 2008 @ 20:09 | Reply

 141. […] อีก – ผบ.กกล.สุรนารีเจรจาไร้ข้อยุติ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ทหารเขมรติดอาวุธ 100 นาย บุก “ตาเมือนธม” อีก - ผบ.กกล.สุรนารี เจรจา ไร้ข้อยุติ « Accom Thailand — August 6, 2008 @ 00:27 | Reply

 142. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ชาวกัมพูชา กลับเข้ายึด ตลาดเชิงเขาวิหาร-รุกล้ำเขตแดนไทยเช่นเดิม « Accom Thailand — August 6, 2008 @ 10:53 | Reply

 143. […] – ย้ำฝ่ายกัมพูชาห้ามเข้าเด็ดขาด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by มทภ.2 ลั่น “ตาเมือนธม” เป็นของไทย - ย้ำฝ่ายกัมพูชาห้ามเข้าเด็ดขาด « Accom Thailand — August 6, 2008 @ 13:01 | Reply

 144. […] ยันทหารไทยตาย ไม่ใช่มนต์ดำเขมร ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by โฆษก กห.ชี้ ข้อยุติ “ตาเมือนธม” ลาดตระเวนร่วมกัน - ผบ.สุรนารียันทหารไทยตายไม่ใช่มนต์ดำเขมร &l — August 6, 2008 @ 15:25 | Reply

 145. […] ยันทหารไทยตาย ไม่ใช่มนต์ดำเขมร ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by โฆษก กห.ชี้ ข้อยุติ “ตาเมือนธม” ลาดตระเวนร่วมกัน - ผบ.สุรนารียันทหารไทยตายไม่ใช่มนต์ดำเขมร &l — August 6, 2008 @ 15:31 | Reply

 146. […] ยันทหารไทยตาย ไม่ใช่มนต์ดำเขมร ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by โฆษก กห.ชี้ ข้อยุติ “ตาเมือนธม” ลาดตระเวนร่วมกัน - ผบ.สุรนารียันทหารไทยตายไม่ใช่มนต์ดำเขมร &l — August 6, 2008 @ 15:34 | Reply

 147. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “มาลีรัตน์” จวก รบ.“หมัก” ตายตั้งแต่เกิด-สืบทอดคอร์รัปชันจาก ทรท. « Accom Thailand — August 6, 2008 @ 16:54 | Reply

 148. […] ทรท. ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “มาลีรัตน์” จวก รบ.“หมัก” ตายตั้งแต่เกิด-สืบทอดคอร์รัปชันจาก ทรท. « Accom Thailand — August 6, 2008 @ 16:57 | Reply

 149. […] รธน.ปล่อยเขมรไล่ฮุบดินแดน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by จำลอง จวก “หุ่นเชิด” มัวแก้ รธน. ปล่อยเขมรไล่ฮุบดินแดน « Accom Thailand — August 6, 2008 @ 17:35 | Reply

 150. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พิภพ” ชี้แม้รัฐบาลยังไม่ล้ม แต่ยันได้ ใกล้แตก เป็นพลังจากการชุมนุม « Accom Thailand — August 7, 2008 @ 02:15 | Reply

 151. […] แจงคดียุบพรรค 13 ส.ค.เมินขอเลื่อน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by กกต.ขีดเส้น “หมัก-เลี้ยบ” แจงคดี ยุบพรรค 13 ส.ค. นี้ « Accom Thailand — August 7, 2008 @ 05:57 | Reply

 152. […] “พลังแม้ว” แตกคอ ชี้แค่มดกัดกัน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พ่อชัย” ป้อง “ยี้ห้อย” ปัดอยู่เบื้องหลัง ส.ส.ก๊วน “พลังแม้ว” แตกคอ ชี้แค่มดกัดกัน « Accom Thailand — August 7, 2008 @ 06:25 | Reply

 153. […] “พลังแม้ว” แตกคอ ชี้แค่มดกัดกัน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พ่อชัย” ป้อง “ยี้ห้อย” อยู่เบื้องหลัง ส.ส.ก๊วน “พลังแม้ว” แตกคอ ชี้แค่มดกัดกัน « Accom Thailand — August 7, 2008 @ 06:30 | Reply

 154. […] สัมภาระเพียบลัดฟ้าสู่ “แดนมังกร” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พจมาน พี่-เลขาฯ หอบ สัมภาระเพียบลัดฟ้าสู่ แดนมังกร « Accom Thailand — August 7, 2008 @ 08:56 | Reply

 155. […] 6 เดือนไม่รอลงอาญา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาล จ.มหาสารคามสั่งจำคุก 2 โจ๋ถ่อย รื้อเวทีพันธมิตรฯ 6 เดือน ไม่รอลงอาญา « Accom Thailand — August 7, 2008 @ 09:12 | Reply

 156. […] ยุอีสานพัฒนาแฉสินบน 10 ล้าน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “เหลิม” แค้นนี้ต้องชำระ! ยุ อีสานพัฒนา แฉ สินบน 10 ล้าน « Accom Thailand — August 7, 2008 @ 15:15 | Reply

 157. […] แอบขยับหลักแดนจนเสียพื้นที่ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “วีระ” ชี้เล่ห์ทุจริต พวกลักลอบตัดไม้ แอบขยับ หลักแดน จนเสียพื้นที่ « Accom Thailand — August 7, 2008 @ 15:42 | Reply

 158. […] และปล่อยตัวเหี้ยเข้าสำนักงาน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ป.ป.ช.แจ้งเอาผิด แก๊งที่ไปด่าทอ และปล่อยตัวเหี้ยเข้าสำนักงาน « Accom Thailand — August 7, 2008 @ 18:29 | Reply

 159. […] ถูกถอด โอ่เรตติ้งสูงอันดับหนึ่ง NBT ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “แก๊ง 3 เกลอ” ผวา “ความจริงวันนี้” อาจถูกถอด จาก NBT « Accom Thailand — August 7, 2008 @ 18:48 | Reply

 160. […] บิดเบือน ป้ายสีองค์กรอิสระ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เลขาธิการ กกต.สุดกลั้น พิธีกร รายการความจริงวันนี้ บิดเบือนให้ร้าย องค์กรอิสระ « Accom Thailand — August 7, 2008 @ 19:02 | Reply

 161. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมเกียรติ” จับตา 11 ส.ค.ระทึก! ลุ้น“แม้ว-อ้อ” ฮึดสู้คดีที่เมืองไทย « Accom Thailand — August 7, 2008 @ 21:17 | Reply

 162. […] – ยอมรับใช้ ระบอบทักษิณ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ภูวดล” จวก บิ๊กกองทัพ หวังสืบทอดอำนาจ - ยอมรับใช้ ระบอบทักษิณ « Accom Thailand — August 7, 2008 @ 21:59 | Reply

 163. […] – จับตา รัฐเผด็จการ ยึดคลื่นความถี่ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พิภพ” เตือน จับตา รัฐเผด็จการ ยึดคลื่นความถี่ โดยให้มีองค์กรหนึ่งของรัฐมากำกับดูแล แทน &laqu — August 8, 2008 @ 05:14 | Reply

 164. […] ชักใย “อีสานพัฒนา” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พปช. ส่อเค้าแตกแน่! สาวไส้ “ยุทธ-หน่อย-เหลิม” ชักใย “อีสานพัฒนา” « Accom Thailand — August 8, 2008 @ 05:40 | Reply

 165. […] ส.ค. ส่อลี้ภัยถาวร – “หมัก” ลอยแพแล้ว ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” แฉ “อ้อ” ไปอังกฤษ 10 ส.ค. ส่อลี้ภัยถาวร - “หมัก” ลอยแพแล้ว « Accom Thailand — August 8, 2008 @ 12:21 | Reply

 166. […] 3 เกลอ” ถือครองหุ้นและภาษี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “เรืองไกร” ไล่สอย “เลี้ยบ-แก๊ง 3 เกลอ” ถือครองหุ้น และ ยื่นภาษี ครบหรือไม่ « Accom Thailand — August 8, 2008 @ 13:46 | Reply

 167. […] อ้างเข้าใจความรู้สึก “สุวิทย์” ดี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “มั่น” ว่าไม่มี งูเห่า 2 ทิ้ง พผ. และ เข้าใจความรู้สึก “สุวิทย์” ดี « Accom Thailand — August 8, 2008 @ 14:09 | Reply

 168. […] 6 พันคัน ติดใจค่าเช่าอู่-รถแพง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ปลาไหล” ทิ้งบอมบ์ เช่ารถเมล์ 6 พันคัน ติดใจค่าเช่าอู่ - ค่าเช่ารถแพงมากไป « Accom Thailand — August 8, 2008 @ 14:52 | Reply

 169. […] ใช้สื่อรัฐจ้อ ชี้ชัดๆ โกหกคำโต ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by กกต. สวนหมัด แก๊ง 3 เกลอ ใช้สื่อรัฐ โกหกคำโต « Accom Thailand — August 8, 2008 @ 16:41 | Reply

 170. […] รธน.อย่าทำเป็นเล่น ย้ำฟังเสียง ปชช. ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ชลิต” เตือน “หุ่นเชิด” อย่าทำเป็นเล่น ย้ำฟังเสียง ปชช. ก่อนคิดแก้ รธน. « Accom Thailand — August 8, 2008 @ 17:28 | Reply

 171. […] เปลี่ยนขั้วการเมือง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สุเทพ” การันตี ไม่เคยจับมือ เปลี่ยนขั้วการเมือง « Accom Thailand — August 8, 2008 @ 17:50 | Reply

 172. […] ส.ว.ตีกลับร่างทรง คกก.ป.ป.ท.ผิด รธน. ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ลูกกรอก” หน้าแหก ส.ว.ตีกลับร่างทรง คกก.ป.ป.ท.ผิด รธน. « Accom Thailand — August 8, 2008 @ 18:03 | Reply

 173. […] ถึงมือ 15 ส.ค. ชี้ยุบสภาหนีไม่พ้นอาญา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by กกต.ยันสำนวนยุบ “พปช.” ถึงมือ 15 ส.ค. ชี้ยุบสภา ก็หนีไม่พ้นอาญา « Accom Thailand — August 8, 2008 @ 19:06 | Reply

 174. […] ส.ว.ม็อบถ่อยตี พันธมิตรอุดรฯ ชะงัก ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “หมัก” ไปจีน กระทู้ด่วน ส.ว.ม็อบถ่อยตีพันธมิตรอุดรฯ ชะงัก « Accom Thailand — August 8, 2008 @ 20:24 | Reply

 175. […] ขู่ดื้อแพ่งยื่นศาล รธน. ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by กมธ.ฯ สภาสูง จี้”หุ่นเชิด”ถอน”ร่างกม.คลื่นความถี่” ขู่ดื้อแพ่งยื่นศาล รธน. « Accom Thailand — August 8, 2008 @ 21:10 | Reply

 176. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by วัชระ เพชรทอง สุดทนรัฐบาลหุ่นเชิด ปล่อยแก๊งมังกรดำ 3 ตัว พ่นน้ำลายรดจอ « Accom Thailand — August 9, 2008 @ 07:01 | Reply

 177. […] พิมพ์ ข่าวนี้ จาก 欢迎访问新华网 – http://WWW.XINHUANET.COM ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by Facts and figures about Beijing Olympics opening ceremony - พิธีเปิด มหกรรมกีฬา โอลิมปิก 2008 ที่ กรุงปักกิ่ง « Accom Thailand — August 9, 2008 @ 07:54 | Reply

 178. […] สุดยอดนักกีฬาจีนในเวทีโอลิมปิก ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สุดยอดนักกีฬาจีนในเวทีโอลิมปิก ที่ผ่านมา « Accom Thailand — August 9, 2008 @ 17:22 | Reply

 179. […] Olympic 2008 Medal Table ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by First gold goes to Emmons of the Czech Republic Women’s 10m Air Rifle - สาวเช็กยิงปืนคว้าทองแรกจาก ปักกิ่งเกมส์ 2008 « Accom Thailand — August 9, 2008 @ 22:35 | Reply

 180. […] View the last stand : Olympic 2008 Medal Table ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by First gold goes to Emmons of the Czech Republic Women’s 10m Air Rifle - สาวเช็กยิงปืนคว้าทองแรกจาก ปักกิ่งเกมส์ 2008 « Accom Thailand — August 9, 2008 @ 22:54 | Reply

 181. […] 2 ปืนสั้นชาย View the last stand : Olympic 2008 Medal Table ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by Olympic debutant Pang Wei grabs men’s 10-meter air pistol gold - “เอ็กซ์” ฟอร์มเยี่ยม ผ่านเข้าชิงทอง ได้แค่ที่ 8 จีน คว้าทองที่ 2 — August 10, 2008 @ 04:59 | Reply

 182. […] 2 ปืนสั้นชาย View the last stand : Olympic 2008 Medal Table ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by Olympic debutant Pang Wei grabs men’s 10-meter air pistol gold - “เอ็กซ์” ฟอร์มเยี่ยม ผ่านเข้าชิงทอง ได้แค่ที่ 8 จีน คว้าทองที่ 2 — August 10, 2008 @ 05:02 | Reply

 183. […] 2 ปืนสั้นชาย View the last stand : Olympic 2008 Medal Table ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by Olympic debutant Pang Wei grabs men’s 10-meter air pistol gold - “เอ็กซ์” ฟอร์มเยี่ยม ผ่านเข้าชิงทอง ได้แค่ที่ 8 จีน คว้าทองที่ 2 — August 10, 2008 @ 05:08 | Reply

 184. […] หากทนายแจงเหตุให้ศาลรับฟังได้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ผู้พิพากษา - อัยการ” เผย “แม้ว-อ้อ” มีสิทธิ ขอเลื่อนรายงานตัว หากทนายแจงเหตุ ให้ศาลรับฟังไ — August 11, 2008 @ 01:28 | Reply

 185. […] หากทนายแจงเหตุให้ศาลรับฟังได้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ผู้พิพากษา - อัยการ” เผย “แม้ว-อ้อ” มีสิทธิ ขอเลื่อนรายงานตัว หากทนายแจงเหตุ ให้ศาลรับฟังไ — August 11, 2008 @ 01:31 | Reply

 186. […] หากทนายแจงเหตุให้ศาลรับฟังได้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ผู้พิพากษา - อัยการ” เผย “แม้ว-อ้อ” มีสิทธิ ขอเลื่อนรายงานตัว หากทนายแจงเหตุ ให้ศาลรับฟังไ — August 11, 2008 @ 01:32 | Reply

 187. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ไทกร พลสุวรรณ ปูดแผน”แม้ว”ดึง”นพเหล่”หาช่องหลบใช้ชีวิตยาวเมืองนอก « Accom Thailand — August 11, 2008 @ 01:48 | Reply

 188. […] หากทนายแจงเหตุให้ศาลรับฟังได้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ผู้พิพากษา - อัยการ” เผย “แม้ว-อ้อ” มีสิทธิ ขอเลื่อนรายงานตัว หากทนายแจงเหตุ ให้ศาลรับฟังไ — August 11, 2008 @ 02:01 | Reply

 189. […] แต่มีสัญญาณนัดพบบุตรที่อังกฤษ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ศันสนีย์” เชื่อ “แม้ว” ไม่ลี้ภัย แต่มีสัญญาณนัดพบบุตรที่อังกฤษ « Accom Thailand — August 11, 2008 @ 02:17 | Reply

 190. […] มั่นใจ “แม้ว-อ้อ” กลับมาสู้คดีแน่ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ทนาย คดีที่ดินรัชดาฯ มั่นใจ “แม้ว-อ้อ” กลับมาสู้คดีแน่ « Accom Thailand — August 11, 2008 @ 02:28 | Reply

 191. […] “แม้ว-อ้อ” หายหัว! ไม่เช็กอิน ทีจี 615 ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “แม้ว-อ้อ” หายหัว! ไม่เช็กอิน ทีจี 615 « Accom Thailand — August 11, 2008 @ 02:43 | Reply

 192. […] ที่ลอนดอน 9 โมง วันนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ทีจี 615 ถึงไทย ไร้เงา”แม้ว” – “ประชา” เผยนายใหญ่ รอแถลง ที่ลอนดอน 9 โมง วันนี้ « Accom Thailand — August 11, 2008 @ 06:16 | Reply

 193. […] หากทนายแจงเหตุให้ศาลรับฟังได้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ผู้พิพากษา - อัยการ” เผย “แม้ว-อ้อ” มีสิทธิ ขอเลื่อนรายงานตัว หากทนายแจงเหตุ ให้ศาลรับฟังไ — August 11, 2008 @ 13:59 | Reply

 194. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ผบ.สส เผยกรณีปราสาทพระวิหาร ต้องใช้เจรจาอย่างสันติวิธี พร้อมนัดประชุมใหญ่ 18 ส.ค.นี้ « Accom Thailand — August 11, 2008 @ 15:25 | Reply

 195. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี เชื่อการขอลี้ภัยของ อดีตนายกฯ ไม่ส่งผลต่อ พรรคพลังปร — August 11, 2008 @ 15:43 | Reply

 196. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายวิชา มหาคุณ ระบุ “พ.ต.ท.ทักษิณ” ไม่กลับไทยไม่กระทบคดีของ ป.ป.ช. « Accom Thailand — August 11, 2008 @ 15:56 | Reply

 197. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ความคิดเห็น ของ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ กรณีขอลี้ภัยทางการเมือง ของ พันตำรวจโทักษิณ ช — August 11, 2008 @ 16:17 | Reply

 198. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี เชื่อการขอลี้ภัยของ อดีตนายกฯ ไม่ส่งผลต่อ พรรคพลังปร — August 11, 2008 @ 16:19 | Reply

 199. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ความคิดเห็น ของ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ กรณีขอลี้ภัย ของ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และ — August 11, 2008 @ 16:20 | Reply

 200. […] พิมพ์ ข่าวนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พายุโซนร้อน คัมมุริ พัดถล่ม ทางเหนือ ของเวียดนาม มีผู้เสียชีวิตและ สูญหายกว่า 150 คน « Accom Thailand — August 11, 2008 @ 16:48 | Reply

 201. […] “แม้วซิตี” สวมเขาขาย 2 แข้งดัง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “เดอะ มิร์เรอร์” สื่อชื่อก้องของอังกฤษ พาดหัวตัวโต ว่า แมนเชสเตอร์ ซิตี กำลังเดินทางไปสู่ — August 12, 2008 @ 00:43 | Reply

 202. […] “แม้วซิตี” สวมเขาขาย 2 แข้งดัง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “เดอะ มิร์เรอร์” สื่อชื่อก้องของอังกฤษ พาดหัวตัวโต ว่า แมนเชสเตอร์ ซิตี กำลังเดินทางไปสู่ — August 12, 2008 @ 00:46 | Reply

 203. […] “แม้วซิตี” สวมเขาขาย 2 แข้งดัง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “เดอะ มิร์เรอร์” สื่อชื่อก้องของอังกฤษ พาดหัวตัวโต ว่า แมนเชสเตอร์ ซิตี กำลังเดินทางไปสู่ — August 12, 2008 @ 00:46 | Reply

 204. […] แต่มีสัญญาณนัดพบบุตรที่อังกฤษ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลออกหมายจับ พ.ต.ท. ทักษิณ และ คุณหญิง พจมาน « Accom Thailand — August 12, 2008 @ 09:02 | Reply

 205. […] “แม้ว-อ้อ” ปรับเงินประกัน 13 ล้าน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลออกหมายจับ พ.ต.ท. ทักษิณ และ คุณหญิง พจมาน « Accom Thailand — August 12, 2008 @ 09:05 | Reply

 206. […] จนตรอก! ต้องยืมเงินจ่ายค่าจ้างสตาฟ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “เรือใบ” จนตรอก! อาจเกิดวิกฤตในถิ่น เดอะ ซิตี ออฟ แมนเชสเตอร์ สเตเดียม « Accom Thailand — August 12, 2008 @ 14:28 | Reply

 207. […] เผย “ทักษิณ” อยู่โยง 10 ปี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by แกร์ รี่ คุก ้แย้งผ่าน แมนเชสเตอร์ อีฟนิง นิวส์ สื่อท้องถิ่นว่า อนาคตของ ซิตี้ ยังไม่เข้าสู — August 12, 2008 @ 22:20 | Reply

 208. […] แต่มีสัญญาณนัดพบบุตรที่อังกฤษ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “หญิงอ้อ” ส่อโดนหมายจับอีกใบ หลังผิดสัญญาประกันคดีเลี่ยงภาษีหุ้นชิน « Accom Thailand — August 13, 2008 @ 14:16 | Reply

 209. […] แต่มีสัญญาณนัดพบบุตรที่อังกฤษ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “หญิงอ้อ” ส่อโดนหมายจับอีกใบ คดีเลี่ยงภาษีหุ้นชิน « Accom Thailand — August 13, 2008 @ 14:19 | Reply

 210. […] เผย “ทักษิณ” อยู่โยง 10 ปี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by แกร์ รี่ คุก ้แย้งผ่าน แมนเชสเตอร์ อีฟนิง นิวส์ สื่อท้องถิ่นว่า อนาคตของ ซิตี้ ยังไม่เข้าสู — August 13, 2008 @ 14:37 | Reply

 211. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “หญิงอ้อ” ส่อโดนหมายจับอีกใบ คดีเลี่ยงภาษีหุ้นชิน « Accom Thailand — August 13, 2008 @ 14:43 | Reply

 212. […] สื่อนอก ชี้ “ทักษิณ” จบแล้ว !! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สื่อต่างประเทศ สนใจรายงานข่าว การหลบหนีคดี และถูกศาลออกหมายจับ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และ — August 13, 2008 @ 15:10 | Reply

 213. […] สื่อนอก ชี้ “ทักษิณ” จบแล้ว !! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สื่อต่างประเทศ สนใจรายงานข่าว การหลบหนีคดี และถูกศาลออกหมายจับ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และ — August 13, 2008 @ 15:14 | Reply

 214. […] อบ6เดือน ลดต่ำสุด รอบ 26 ปี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ความต้องการใช้์ น้ำมัน ของสหรัฐฯ รอบ 6 เดือน ลดลงต่ำสุด ในรอบ 26 ปี « Accom Thailand — August 13, 2008 @ 15:37 | Reply

 215. […] วางมอเตอร์ไซค์บอมบ์ซ้ำเจ็บ 18 ราย ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ระเบิดทำให้ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ประชาชน ถูกสะเก็ดระเบิด ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 18 ราย « Accom Tha — August 13, 2008 @ 18:07 | Reply

 216. […] วางมอเตอร์ไซค์บอมบ์ซ้ำเจ็บ 18 ราย ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ระเบิดทำให้ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ประชาชน ถูกสะเก็ดระเบิด ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 18 ราย « Accom Tha — August 13, 2008 @ 18:09 | Reply

 217. […] วางมอเตอร์ไซค์บอมบ์ซ้ำเจ็บ 18 ราย ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ปัตตานี เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ประชาชน ถูกสะเก็ดระเบิด ได้รับบาดเจ็บ 18 ราย « Accom Thailand — August 13, 2008 @ 18:44 | Reply

 218. […] -เปิด “ตาเมือนธม” ให้เขมรเข้าชมได้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ทหารไทย-กัมพูชา” เห็นพ้องปรับลดกำลัง “เขาวิหาร” - จะเปิด “ตาเมือนธม” ให้เขมรเข้าชมได้ « Acco — August 14, 2008 @ 03:11 | Reply

 219. […] -เปิด “ตาเมือนธม” ให้เขมรเข้าชมได้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ทหารไทย-กัมพูชา” เห็นพ้องปรับลดกำลัง “เขาวิหาร” - จะเปิด “ตาเมือนธม” ให้เขมรเข้าชมได้ « Acco — August 14, 2008 @ 03:12 | Reply

 220. ผมพบตัวอักษรไทย ในอารยะธรรมยุคปราสาทหินทุกหลัง
  เป็นตัวอักษรไทยที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แสดงว่า คนชาติไทย
  เป็นคนสร้างปราสาทหิน คนชาติไทยเป็นเจ้าของปราสาทหิน
  ไม่ใช่คนชาติเขมร

  Comment by somchai — August 15, 2008 @ 05:37 | Reply

 221. ปัญหาที่เราทวงคืน หรือน้ำท่วมปากนั่นเป็นเพราะนักวิชาการบ้านเรา
  ไม่ได้ให้ข้อมูลแก่รัฐบาล รัฐบาลจึงหาทางออกของปัญหาไม่ได้
  ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่นักวิชาการแต่ละท่านจะต้องลดอัตตาในตัวเอง
  ลง ยอมรับความรู้ ความคิดเห็นใหม่ๆ จากคนทั่วไปที่จะนำเสนอ เพื่อเป็น
  ทางออกในการทวงสิทธิ์เหนือดินแดนคืนบ้าง (เพราะความรู้ของท่านผิด
  จึงคิดแก้ปัญหา หาทางออกในเรื่องนี้ไม่ได้ ได้แต่หาแพะ..ที่เกี่ยวข้อง
  จงย้อนมองความรู้ของตัวเองใหม่ อย่างยึดติด..ความรู้เดิมที่ไม่ถูกต้องนั้น
  เช่น กำหนดอายุของตัวอักษรไทย ไว้ในปี 1826 ทำให้เสียเปรียบเขมร
  ที่อ้างอายุตัวอักษรของเขาก่อนปี 1100 หรือ ไปสรุปว่า อักษรขอม คือ
  อักษรเขมร (โดยรู้ไม่จริง)ยัดเยียดให้เป็นอักษรของเขมรไปจนเขาได้เปรียบในการเรียกร้องตัวปราสาท ขอม ก็คือ คนไทยนั่นเอง อารยะธรรมขอม (ปราสาทหินทั้งหมด) คือ บรรพบุรุษของคนไทย แต่นักวิชาการไม่ยอมรับกัน ขอมไม่ใช่เขมร ..อารยะธรรมยุคทวารวดียืนยันได้ รวมทั้งปราสาทหินก็ใช่ คำตอบในเรื่องคนขอมหายไปไหนหมดทั้งอาณาจักร
  นักวิชาการตอบไม่ได้..ใช่ไหม? ก็เหมือนกับ ยุคสุโขทัย เราเป็นคนไทย ยุคอยุธยา เราก็เป็นคนไทย ธนบุรี รัตนโกสินทร์ เราก็เป็นคนไทย
  ยุคก่อนสุโขทัย เราคือใคร? เราคือเขมร นั่นเอง คิดมากไปได้ ไม่ได้เดินทางมาจากเมืองจีน ตัวอักษร ภาษา วัฒนธรรม คำพูด เราไม่ได้พัฒนามา
  จากเมืองจีน (คิดง่ายๆ แค่นี้ก็พอมั้ง) ระบบการเรียนประวัติศาสตร์ของ
  เราผิดพลาด หรือไม่? อย่างไร? จึงทำให้เราเสียเปรียบในวันนี้..

  Comment by somchai — August 15, 2008 @ 05:48 | Reply

 222. ปัญหาที่เราทวงคืนปราสาทหินไม่ได้ หรือน้ำท่วมปากพูดไม่ได้นั่นเป็นเพราะนักวิชาการบ้านเราที่ไม่ได้ให้ข้อมูลแก่รัฐบาล รัฐบาลจึงหาทางออกของปัญหาไม่ได้ ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่นักวิชาการแต่ละท่านจะต้องลดอัตตาในตัวเองลง ยอมรับความรู้ ความคิดเห็นใหม่ๆ จากคนทั่วไปที่จะนำเสนอ เพื่อเป็นทางออกในการทวงสิทธิ์เหนือดินแดนคืนบ้าง (เพราะความรู้ของท่านผิดจึงคิดแก้ปัญหา หาทางออกในเรื่องนี้ไม่ได้ ได้แต่หาแพะ) เช่น กำหนดอายุของตัวอักษรไทย ไว้ในปี 1826 ทำให้เสียเปรียบเขมร
  ที่อ้างอายุตัวอักษรของเขาว่าเกิดก่อนปี 1100 หรือ นักวิชาการดันไปสรุปว่า อักษรขอม คืออักษรเขมร (โดยรู้ไม่จริง)ยัดเยียดให้เป็นอักษรของเขมรไปจนเขาได้เปรียบในการเรียกร้องตัวปราสาท ขอม ก็คือ คนไทยนั่นเอง อารยะธรรมขอม (ปราสาทหินทั้งหมด) คือ อารยะธรรมของบรรพบุรุษของคนไทย แต่นักวิชาการไม่ยอมรับกัน ขอมไม่ใช่เขมร ..อารยะธรรมยุคทวารวดียืนยันได้ รวมทั้งปราสาทหินก็ใช่ อยู่ในยุคเดียวกันนั้น คำตอบในเรื่องคนขอมหายไปไหนหมดทั้งอาณาจักรทวารวดี
  นักวิชาการตอบไม่ได้..ใช่ไหม? ก็เหมือนกับ ยุคสุโขทัย เราเป็นคนไทย ยุคอยุธยา เราก็เป็นคนไทย ธนบุรี รัตนโกสินทร์ เราก็เป็นคนไทย
  ยุคก่อนสุโขทัย เราคือใคร? เราคือคนขอม นั่นเอง คิดมากไปได้ เราไม่ได้เดินทางมาจากเมืองจีน ตัวอักษร ภาษา วัฒนธรรมเราไม่ใช้ตะเกียบกินข้าว เราไม่ได้พูดภาษาจีนจีน (คิดง่ายๆ แค่นี้ก็พอมั้ง) ระบบการเรียนประวัติศาสตร์ของเราผิดพลาด หรือไม่? อย่างไร? จึงทำให้เราเสียเปรียบประเทศกัมพูชาในวันนี้..หรือเปล่าครับ..นักวิชาการ

  Comment by somchai — August 15, 2008 @ 05:55 | Reply

 223. […] “บัวแก้ว” จี้ริบพาสปอร์ต “แม้ว” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” ชี้ แนวโน้ม “เตช บุนนาค” ไม่ใช่ของจริง ระบุ พฤติกรรมหลังเข้ารับตำแหน่งช่วยเหลือ-ปกป — August 20, 2008 @ 20:49 | Reply

 224. […] “บัวแก้ว” จี้ริบพาสปอร์ต “แม้ว” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” ชี้ แนวโน้ม “เตช บุนนาค” ไม่ใช่ของจริง ระบุ พฤติกรรมหลังเข้ารับตำแหน่งช่วยเหลือ-ปกป — August 20, 2008 @ 20:56 | Reply

 225. […] “บัวแก้ว” จี้ริบพาสปอร์ต “แม้ว” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” ชี้ แนวโน้ม “เตช บุนนาค” ไม่ใช่ของจริง ระบุ พฤติกรรมหลังเข้ารับตำแหน่งช่วยเหลือ-ปกป — August 20, 2008 @ 21:00 | Reply

 226. […] หมิ่นเบื้องสูง จ่อเข้าคุกอีกรอบ! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลอาญา สั่งออกหมายจับ “วีระ มุสิกพงศ์” คดีหมิ่นเบื้องสูง « Accom Thailand — August 20, 2008 @ 21:30 | Reply

 227. […] พปช.ป้ายสีตั้ง“ลูกชาย”นั่งเลขาฯ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ผู้ว่าฯ สตง.” ตอกกลับ พปช. ว่า ไม่มีสันดาน เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง « Accom Thailand — August 20, 2008 @ 23:31 | Reply

 228. […] พปช.ป้ายสีตั้ง“ลูกชาย”นั่งเลขาฯ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ผู้ว่าฯ สตง.” ตอกกลับ พปช. ว่า ตน ไม่มีสันดาน เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง « Accom Thailand — August 20, 2008 @ 23:33 | Reply

 229. […] รธน.237, 309 จ้องโค่นตุลาการภิวัฒน์ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พปช. กระเหี้ยนกระหือรือ ไม่เลิกจะยื่นแก้ รธน. กลางเดือน ก.ย.นี้ « Accom Thailand — August 21, 2008 @ 16:10 | Reply

 230. […] “ยอมกลืนเลือด” สยบปัญหา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “นายใหญ่” ต่อสายตรงหวังสยบปัญหา พปช. « Accom Thailand — August 21, 2008 @ 19:05 | Reply

 231. […] 1-”ช่อง 9″สาหัส เจ็บรวม 20 ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นักข่าวไทยรัฐ ดับ - นักข่าว “ช่อง 9″ สาหัส เจ็บรวม 20 เหตุระเบิด 2 จุด หน้า สภ.สุไหงโก-ลก « Accom Thail — August 22, 2008 @ 03:57 | Reply

 232. […] 1-”ช่อง 9″สาหัส เจ็บรวม 20 ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นักข่าวไทยรัฐ ดับ - นักข่าว “ช่อง 9″ สาหัส เจ็บรวม 20 เหตุระเบิด 2 จุด หน้า สภ.สุไหงโก-ลก « Accom Thail — August 22, 2008 @ 03:59 | Reply

 233. […] 1-”ช่อง 9″สาหัส เจ็บรวม 20 ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นักข่าวไทยรัฐ ดับ - นักข่าว “ช่อง 9″ สาหัส เจ็บรวม 20 เหตุระเบิด 2 จุด หน้า สภ.สุไหงโก-ลก « Accom Thail — August 22, 2008 @ 04:00 | Reply

 234. […] 1-”ช่อง 9″สาหัส เจ็บรวม 20 ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นักข่าวไทยรัฐ ดับ - นักข่าว “ช่อง 9″ สาหัส เจ็บรวม 20 เหตุระเบิด 2 จุด หน้า สภ.สุไหงโก-ลก « Accom Thail — August 22, 2008 @ 04:04 | Reply

 235. […] 1-”ช่อง 9″สาหัส เจ็บรวม 20 ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นักข่าวไทยรัฐ ดับ - นักข่าว “ช่อง 9″ สาหัส เจ็บรวม 20 เหตุระเบิด 2 จุด หน้า สภ.สุไหงโก-ลก « Accom Thail — August 22, 2008 @ 04:04 | Reply

 236. […] เร่งเป่านกหวีด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สมเกียรติ ระบุเหตุ พันธมิตรฯ เร่งเป่านกหวีด « Accom Thailand — August 23, 2008 @ 02:16 | Reply

 237. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ชวน หลีกภัย” อดีตนายกฯ เยี่ยมให้กำลังใจทหาร และเจ้าหน้าที่ไทย เขาพระวิหาร « Accom Thailand — August 23, 2008 @ 06:13 | Reply

 238. […] หลังเขมรประกาศยึด”สด็กก๊อกธม” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by กมธ. กิจการชายแดนไทย ลงพื้นที่ชายแดน สระแก้ว หลังเขมรประกาศยึด”สด็กก๊อกธม” « Accom Thailand — August 23, 2008 @ 09:30 | Reply

 239. […] ต้องรับผิดชอบ และเป็น รบ.ใช้ไม่ได้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ชวน” กรีด “หุ่นเชิด” ต้องรับผิดชอบ เป็น รบ. ที่ใช้ไม่ได้ ปล่อย “แม้ว” อ้าง ศาล ถูกแทรกแซง « — August 23, 2008 @ 10:13 | Reply

 240. […] ต้องรับผิดชอบ และเป็น รบ.ใช้ไม่ได้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ชวน” กรีด “หุ่นเชิด” ต้องรับผิดชอบ เป็น รบ. ที่ใช้ไม่ได้ ปล่อย “แม้ว” อ้าง ศาล ถูกแทรกแซง « — August 23, 2008 @ 10:14 | Reply

 241. […] ต้องรับผิดชอบ และเป็น รบ.ใช้ไม่ได้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ชวน” กรีด “หุ่นเชิด” ต้องรับผิดชอบ เป็น รบ. ที่ใช้ไม่ได้ ปล่อย “แม้ว” อ้าง ศาล ถูกแทรกแซง « — August 23, 2008 @ 10:15 | Reply

 242. […] ต้องรับผิดชอบ และเป็น รบ.ใช้ไม่ได้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ชวน” กรีด “หุ่นเชิด” ต้องรับผิดชอบ เป็น รบ. ที่ใช้ไม่ได้ ปล่อย “แม้ว” อ้าง ศาล ถูกแทรกแซง « — August 23, 2008 @ 10:16 | Reply

 243. […] ขืนปล่อยไว้สิ้นชาติแน่ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศ.ดร. ภูวดล ทรงประเสริฐ ปลุก ปชช. ออกมาสู้ 26 ส.ค. เพื่อเปลี่ยนไปสู่ ความวัฒนาถาวร ชี้หาก เปลี่ยน — August 23, 2008 @ 17:51 | Reply

 244. […] ขืนปล่อยไว้สิ้นชาติแน่ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศ.ดร. ภูวดล ทรงประเสริฐ ปลุก ปชช. ออกมาสู้ 26 ส.ค. เพื่อเปลี่ยนไปสู่ ความวัฒนาถาวร ชี้หาก เปลี่ยน — August 23, 2008 @ 17:54 | Reply

 245. […] ขืนปล่อยไว้สิ้นชาติแน่ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศ.ดร. ภูวดล ทรงประเสริฐ ปลุก ปชช. ออกมาสู้ 26 ส.ค. เพื่อเปลี่ยนไปสู่ ความวัฒนาถาวร ชี้หาก เปลี่ยน — August 23, 2008 @ 17:54 | Reply

 246. […] ขืนปล่อยไว้สิ้นชาติแน่ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศ.ดร. ภูวดล ทรงประเสริฐ ปลุก ปชช. ออกมาสู้ 26 ส.ค. เพื่อเปลี่ยนไปสู่ ความวัฒนาถาวร ชี้หาก เปลี่ยน — August 23, 2008 @ 17:56 | Reply

 247. […] ขืนปล่อยไว้สิ้นชาติแน่ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศ.ดร. ภูวดล ทรงประเสริฐ ปลุก ปชช. ออกมาสู้ 26 ส.ค. เพื่อเปลี่ยนไปสู่ ความวัฒนาถาวร ชี้หาก เปลี่ยน — August 23, 2008 @ 17:56 | Reply

 248. […] หนีกบดาน คาดไม่ให้ลี้ภัย ง่ายๆ แน่ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ดร.ปณิธาน” ชี้อังกฤษเข้มงวดผู้นำโกงหนีกบดาน คาดไม่ให้ “แม้ว” ที่ หนีคดี ลี้ภัยง่ายๆ แน่ « — August 23, 2008 @ 18:27 | Reply

 249. […] ปชช.นับล้านฮือต้าน“รบ.โจร”26 ส.ค.นี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พิภพ” อัดยับ “เลี้ยบ” ใช้อำนาจเปิดช่องคืนเงิน “แม้ว” ฮึ่ม ปชช.นับล้าน ฮือต้าน“รบ.โจร” 26 ส.ค. — August 23, 2008 @ 20:13 | Reply

 250. […] ปชช.นับล้านฮือต้าน“รบ.โจร”26 ส.ค.นี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พิภพ” อัดยับ “เลี้ยบ” ใช้อำนาจเปิดช่องคืนเงิน “แม้ว” ฮึ่ม ปชช.นับล้าน ฮือต้าน“รบ.โจร” 26 ส.ค. — August 23, 2008 @ 20:33 | Reply

 251. […] ปชช.นับล้านฮือต้าน“รบ.โจร”26 ส.ค.นี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พิภพ” อัดยับ “เลี้ยบ” ใช้อำนาจเปิดช่องคืนเงิน “แม้ว” ฮึ่ม ปชช.นับล้าน ฮือต้าน“รบ.โจร” 26 ส.ค. — August 23, 2008 @ 20:33 | Reply

 252. […] ปชช.นับล้านฮือต้าน“รบ.โจร”26 ส.ค.นี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พิภพ” อัดยับ “เลี้ยบ” ใช้อำนาจเปิดช่องคืนเงิน “แม้ว” ฮึ่ม ปชช.นับล้าน ฮือต้าน“รบ.โจร” 26 ส.ค. — August 23, 2008 @ 20:34 | Reply

 253. […] ปชช.นับล้านฮือต้าน“รบ.โจร”26 ส.ค.นี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พิภพ” อัดยับ “เลี้ยบ” ใช้อำนาจเปิดช่องคืนเงิน “แม้ว” ฮึ่ม ปชช.นับล้าน ฮือต้าน“รบ.โจร” 26 ส.ค. — August 23, 2008 @ 20:37 | Reply

 254. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by อดีตบิ๊ก 4 เหล่า ปลุกพี่น้องกองทัพ ร่วมทำภารกิจ กู้ชาติ อังคารนี้ « Accom Thailand — August 23, 2008 @ 21:28 | Reply

 255. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by อดีตบิ๊ก 4 เหล่า ปลุกพี่น้องกองทัพ ร่วมทำภารกิจ กู้ชาติ ในวันอังคารที่ 26 ส.ค. นี้ « Accom Thailand — August 23, 2008 @ 21:42 | Reply

 256. […] หมิ่น “สามารถ” 25 ก.ย.นี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by 25 ก.ย.นี้ ศาลอุทธรณ์ นัดชี้ชะตา “สมัคร-ดุสิต” หมิ่น “สามารถ” « Accom Thailand — August 24, 2008 @ 15:25 | Reply

 257. […] “หุ่นเชิด” กว่า 5 แสนคน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สุริยะใส” เชื่อการใช้ อารยะขัดขืนขั้นสุงสุด เป็นมาตรการ ขับไล่ “หุ่นเชิด” วันที่ 26 ส.ค.นี้ — August 24, 2008 @ 16:02 | Reply

 258. […] “หุ่นเชิด” กว่า 5 แสนคน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สุริยะใส” เชื่อการใช้ อารยะขัดขืนขั้นสุงสุด เป็นมาตรการ ขับไล่ “หุ่นเชิด” วันที่ 26 ส.ค.นี้ — August 24, 2008 @ 16:05 | Reply

 259. […] 26-27 ส.ค.ร่วมชุมนุมใหญ่พันธมิตรฯ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by 43 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ลาหยุดงาน ทั้งหมด เข้าร่วมชุมนุมใหญ่ กับพันธมิตรฯ 26 - 27 ส.ค. « Accom Thailand — August 24, 2008 @ 16:59 | Reply

 260. […] 3 เขื่อนโกงชาติกว่า 2 แสน ล. ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมเกียรติ” แฉแหลก “รัฐบาลโจร” งุบงิบเซ็นสัญญา 3 เขื่อน โกงชาติ อีกกว่า 2 แสน ล. « Accom Thailand — August 24, 2008 @ 21:27 | Reply

 261. […] 3 เขื่อนโกงชาติกว่า 2 แสน ล. ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมเกียรติ” แฉแหลก “รัฐบาลโจร” นพดล งุบงิบ เซ็นสัญญา 3 เขื่อน โกงชาติ อีกกว่า 2 แสน ล. « Accom Thailand — August 24, 2008 @ 21:33 | Reply

 262. […] “หมัก” แหกโผเลือกเกียกกายสร้างสภา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมเกียรติ” เปิดโปง ระบอบทักษิณ หนีภาษี กว่า 3.4 หมื่นล้าน รวมกับ คดีทุจริต 24 คดี รวมยอดโกงชาต — August 25, 2008 @ 09:25 | Reply

 263. […] “หมัก” แหกโผเลือกเกียกกายสร้างสภา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมเกียรติ” เปิดโปง ระบอบทักษิณ หนีภาษี กว่า 3.4 หมื่นล้าน รวมกับ คดีทุจริต 24 คดี รวมยอดโกงชาต — August 25, 2008 @ 09:28 | Reply

 264. […] “หมัก” แหกโผเลือกเกียกกายสร้างสภา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมเกียรติ” เปิดโปง ระบอบทักษิณ หนีภาษี กว่า 3.4 หมื่นล้าน รวมกับ คดีทุจริต 24 คดี รวมยอดโกงชาต — August 25, 2008 @ 09:30 | Reply

 265. […] “หมัก” แหกโผเลือกเกียกกายสร้างสภา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมเกียรติ” เปิดโปง ระบอบทักษิณ หนีภาษี กว่า 3.4 หมื่นล้าน รวมกับ คดีทุจริต 24 คดี รวมยอดโกงชาต — August 25, 2008 @ 09:31 | Reply

 266. […] “หมัก” แหกโผเลือกเกียกกายสร้างสภา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมเกียรติ” เปิดโปง ระบอบทักษิณ หนีภาษี กว่า 3.4 หมื่นล้าน รวมกับ คดีทุจริต 24 คดี รวมยอดโกงชาต — August 25, 2008 @ 09:32 | Reply

 267. […] “หมัก” แหกโผเลือกเกียกกายสร้างสภา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมเกียรติ” เปิดโปง ระบอบทักษิณ หนีภาษี กว่า 3.4 หมื่นล้าน รวมกับ คดีทุจริต 24 คดี รวมยอดโกงชาต — August 25, 2008 @ 09:33 | Reply

 268. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายกรัฐมนตรี เปิดแถลงข่าวด่วน กรณี พันธมิตรประชาชน นัดชุมนุมใหญ่ ในวันพรุ่งนี้ « Accom Thailand — August 25, 2008 @ 12:35 | Reply

 269. […] ผิดร้ายแรง-สั่งถอนกำลัง “เขาวิหาร” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by กลุ่มธรรมยาตราฯ แถลง ซัดรัฐบาล “หมัก” และ “เตช” ผิดร้ายแรง เจรจาเขมร สั่งถอนกำลัง ทหารไทย &laqu — August 25, 2008 @ 16:41 | Reply

 270. […] ผิดร้ายแรง-สั่งถอนกำลัง “เขาวิหาร” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by กลุ่มธรรมยาตราฯ แถลง ซัดรัฐบาล “หมัก” และ “เตช” ผิดร้ายแรง เจรจาเขมร สั่งถอนกำลัง ทหารไทย &laqu — August 25, 2008 @ 16:44 | Reply

 271. […] จาก“เขาพระวิหาร” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “มทภ.2” ยันทหารไทย ยังไม่ถอนอาวุธหนัก ออกจาก ชายแดนเขาพระวิหาร « Accom Thailand — August 25, 2008 @ 17:13 | Reply

 272. […] อย่าเพิ่งผวาสอบ “ดวง” แค่ชั้นต้น ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “กล้านรงค์” ยันไม่เคยเลือกปฏิบัติ ตั้งอนุฯ ตรวจสอบนายกฯ ดึง ดวงเฉลิม กลับเข้ารับราชการ แค — August 25, 2008 @ 19:06 | Reply

 273. […] อย่าเพิ่งผวาสอบ “ดวง” แค่ชั้นต้น ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “กล้านรงค์” ยันไม่เคยเลือกปฏิบัติ ตั้งอนุฯ ตรวจสอบนายกฯ ดึง ดวงเฉลิม กลับเข้ารับราชการ แค — August 25, 2008 @ 19:08 | Reply

 274. […] อย่าเพิ่งผวาสอบ “ดวง” แค่ชั้นต้น ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “กล้านรงค์” ยันไม่เคยเลือกปฏิบัติ ตั้งอนุฯ ตรวจสอบนายกฯ ดึง ดวงเฉลิม กลับเข้ารับราชการ แค — August 25, 2008 @ 19:09 | Reply

 275. […] อย่าเพิ่งผวาสอบ “ดวง” แค่ชั้นต้น ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “กล้านรงค์” ยันไม่เคยเลือกปฏิบัติ ตั้งอนุฯ ตรวจสอบนายกฯ ดึง ดวงเฉลิม กลับเข้ารับราชการ แค — August 25, 2008 @ 19:10 | Reply

 276. […] หุ่นเชิด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมเกียรติ” ว่าวันตาย ของนายสมัคร มีมากเหลือเกิน ไม่รู้จะเลือกวันใดดี « Accom Thailand — August 25, 2008 @ 20:31 | Reply

 277. […] ฟ้องยึดทรัพย์ “เศรษฐีแม้ว” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ ไปยื่นคำร้อง ขอให้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ยึดทรัพย์ 7.6 หมื่นล้านบาท ข — August 25, 2008 @ 22:31 | Reply

 278. […] ฟ้องยึดทรัพย์ “เศรษฐีแม้ว” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ ไปยื่นคำร้อง ขอให้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ยึดทรัพย์ 7.6 หมื่นล้านบาท ข — August 25, 2008 @ 22:32 | Reply

 279. […] ผิดร้ายแรง-สั่งถอนกำลัง “เขาวิหาร” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by กลุ่มธรรมยาตราฯ แถลง ซัดรัฐบาล “หมัก” และ “เตช” ผิดร้ายแรง เจรจาเขมร สั่งถอนกำลัง ทหารไทย &laqu — August 25, 2008 @ 22:37 | Reply

 280. […] ตีรวนยึดทรัพย์ทักษิณ 76,000 ล้าน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เคลื่อนไหวกดดัน หลักการในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 76,000 ล้าน ของ ทักษิณ « Accom Thailand — August 26, 2008 @ 21:20 | Reply

 281. […] ความขัดแย้งทางการเมือง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by แถลงการณ์ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรณีกลุ่มชายฉกรรจ์ พร้อมด้วยอาวุธ บุกรุก N — August 26, 2008 @ 23:16 | Reply

 282. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายกฯ สมัคร ยืนยันพร้อมดำเนินการตามกฎหมาย การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร « Accom Thailand — August 27, 2008 @ 00:24 | Reply

 283. […] ต่อการชุมนุมของ กลุ่มพันธมิตร ฯ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมัคร” แถลงท่าทีของ รัฐบาล หลังประชุม คณะรัฐมนตรี ต่อการชุมนุมของ กลุ่มพันธมิตร ฯ « Accom — August 27, 2008 @ 06:58 | Reply

 284. […] เคลื่อนพลหลายแสนพรุ่งนี้เช้า ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สนธิ ประกาศเคลื่อน กองทัพประชาชนกู้ชาติ! « Accom Thailand — August 27, 2008 @ 14:09 | Reply

 285. […] รธน.ไต่สวนพยานมัด “หมัก” ชิมไปฯ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ตุลาการศาล รธน.ไต่สวน คดีลูกจ้าง “สมัคร” จัด ชิมไปบ่นไป « Accom Thailand — August 27, 2008 @ 16:40 | Reply

 286. […] วาน”พล.ต.ต.สุรพล ทวนน้ำ”แหกตาดู! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by วิดีโอคลิป รัฐตำรวจ ปฏิบัติการ สลายพันธมิตรฯ ที่ทำเนียบกลางดึก เจ็บระนาว « Accom Thailand — August 27, 2008 @ 18:45 | Reply

 287. […] นั่งคุมทัพ ปราบพันธมิตรฯ! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง พ้นนครบาล ขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร.ส่ง “พล.ต.ต.สุชาติ เหมือนแก้ว” เพื่อน นรต.26 ข — August 29, 2008 @ 00:30 | Reply

 288. […] นั่งคุมทัพ ปราบพันธมิตรฯ! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง พ้นนครบาล ขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร.ส่ง “พล.ต.ต.สุชาติ เหมือนแก้ว” เพื่อน นรต.26 ข — August 29, 2008 @ 00:30 | Reply

 289. […] รุดแจ้งความป้อง“มือมืด” ป้ายสี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “การ์ด พันธมิตรฯ” พบ ชาย ต้องสงสัย 38 คน อ้างตัว เป็น “ตำรวจสันติบาล” อยู่ใน อาคาร รปภ. พบ อาวุธ — August 29, 2008 @ 00:53 | Reply

 290. […] รุดแจ้งความป้อง“มือมืด” ป้ายสี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “การ์ด พันธมิตรฯ” พบ ชาย ต้องสงสัย 38 คน อ้างตัว เป็น “ตำรวจสันติบาล” อยู่ใน อาคาร รปภ. พบ อาวุธ — August 29, 2008 @ 01:13 | Reply

 291. […] รุดแจ้งความป้อง“มือมืด” ป้ายสี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “การ์ด พันธมิตรฯ” พบ ชาย ต้องสงสัย 38 คน อ้างตัว เป็น “ตำรวจสันติบาล” อยู่ใน อาคาร รปภ. พบ อาวุธ — August 29, 2008 @ 01:13 | Reply

 292. […] รุดแจ้งความป้อง“มือมืด” ป้ายสี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “การ์ด พันธมิตรฯ” พบ ชาย ต้องสงสัย 38 คน อ้างตัว เป็น “ตำรวจสันติบาล” อยู่ใน อาคาร รปภ. พบ อาวุธ — August 29, 2008 @ 01:13 | Reply

 293. […] รุดแจ้งความป้อง“มือมืด” ป้ายสี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “การ์ด พันธมิตรฯ” พบ ชาย ต้องสงสัย 38 คน อ้างตัว เป็น “ตำรวจสันติบาล” อยู่ใน อาคาร รปภ. พบ อาวุธ — August 29, 2008 @ 01:14 | Reply

 294. […] นำพันธมิตรฯ แทนหาก “จำลอง” ถูกจับ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พัลลภ” เผยสัญญาใจ หากวันไหน “จำลอง” ถูกจับ จะขึ้นทำหน้าที่ บนเวทีพันธมิตรฯ « Accom Thailand — August 29, 2008 @ 04:02 | Reply

 295. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร” คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร […]

  Pingback by แผนที่ พันธมิตรฯ ชุมนุม ไทยคู่ฟ้า ที่ทำเนียบรัฐบาล และบริเวณใกล้เคียง « Accom Thailand — August 30, 2008 @ 09:01 | Reply

 296. […] อ้างสั่ง ตร.ถอยพ้นทำเนียบเอง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by คำแถลง “นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี” วันพรุ่งนี้ 30 ส.ค. เป็นวันที่ ผมจะทำงานสำคัญ « Accom T — August 30, 2008 @ 09:11 | Reply

 297. […] ให้พันธมิตรฯอยู่ทำเนียบต่อ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ฟ้าเปิด! ศาลมีคำสั่งทุเลา ให้พันธมิตรฯอยู่ทำเนียบต่อ « Accom Thailand — August 30, 2008 @ 10:00 | Reply

 298. […] บช.น.!! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ด่วน! ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่พันธมิตรฯหน้า บช.น.!! « Accom Thailand — August 30, 2008 @ 10:37 | Reply

 299. […] ต้านหุ่นเชิดทรราช ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” เผยกับ สื่อต่างประเทศ ถึงจุดยืนพันธมิตรฯ « Accom Thailand — August 30, 2008 @ 22:51 | Reply

 300. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” ย้ำ นาทีนี้ “สมัคร” ต้องลาออกไปก่อน จากนั้น ขั้นตอนต่อไป ค่อยมาว่ากัน « Accom Thailand — August 30, 2008 @ 22:52 | Reply

 301. […] จับรายการพิเศษ โจมตี “พันธมิตรฯ” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by NBT โจมตี “พันธมิตรฯ” รายการพิเศษ “เกาะติดสถานการณ์ พันธมิตร ยึดเมือง” « Accom Thailand — August 31, 2008 @ 03:15 | Reply

 302. […] ไม่หยุดชุมนุมจะไปสมทบกับ นปก. ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ชาว พระนครศรีอยุธยา กว่า 1,000 คน เปิดเวทีปราศรัย โจมตีพันธมิตรฯ « Accom Thailand — August 31, 2008 @ 17:56 | Reply

 303. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร” คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร […]

  Pingback by โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร ประจำปี 2551 (31/8/2008) « Accom Thailand — August 31, 2008 @ 19:27 | Reply

 304. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT รายงาน…นับเวลาลมหายใจรัฐบาล”สมัคร” คลิกอ่าน ข้อมูล ข่าวและบทความเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร […]

  Pingback by โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหาร ประจำปี 2551 (31/8/2008) « Accom Thailand — August 31, 2008 @ 19:29 | Reply

 305. […] ตร.ริมคลองผดุงฯ กระจกแตกยับ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เกิดเหตุ ระเบิดกลางกรุง 2 จุด ป้อม ตร.ริมคลองผดุงฯ และ หน้าช่อง 11 ถนนเพชรบุรี « Accom Thailand — August 31, 2008 @ 19:51 | Reply

 306. […] – แฉรับจ้าง”เสนาะ”หัวละ 2 พัน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมศักดิ์” เผย จับมือมืดแทรกซึม พันธมิตรฯ ซ้ำแฉ “เสนาะ” จ้างมาหัวละ 2 พันสอดแนมพันธมิ — August 31, 2008 @ 21:37 | Reply

 307. […] – แฉรับจ้าง”เสนาะ”หัวละ 2 พัน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมศักดิ์” เผย จับมือมืดแทรกซึม พันธมิตรฯ ซ้ำแฉ “เสนาะ” จ้างมาหัวละ 2 พันสอดแนมพันธมิ — August 31, 2008 @ 21:39 | Reply

 308. […] – แฉรับจ้าง”เสนาะ”หัวละ 2 พัน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมศักดิ์” เผย จับมือมืดแทรกซึม พันธมิตรฯ ซ้ำแฉ “เสนาะ” จ้างมาหัวละ 2 พันสอดแนมพันธมิ — August 31, 2008 @ 21:44 | Reply

 309. […] – แฉรับจ้าง”เสนาะ”หัวละ 2 พัน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมศักดิ์” เผย จับมือมืดแทรกซึม พันธมิตรฯ ซ้ำแฉ “เสนาะ” จ้างมาหัวละ 2 พันสอดแนมพันธมิ — September 1, 2008 @ 03:25 | Reply

 310. […] – เสียเวลาทอนเงิน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ทางด่วน รถเมล์ เริ่มใช้อัตราสุงขึ้น ค่าผ่านทาง และ ค่าโดยสาร ราคาใหม่ « Accom Thailand — September 1, 2008 @ 16:27 | Reply

 311. […] นายกฯ ประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงเทพฯ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายกฯ ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ใน กทม. ผ่านทาง สถานีโทรทัศน์ NBT « Accom Thailand — September 2, 2008 @ 01:23 | Reply

 312. […] การชุมนุม คลี่คลาย ได้ระดับหนึ่ง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ผบ.สส. เชื่อ การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะทำให้ สถานการณ์ การชุมนุม คลี่คลาย ได้ระดับหนึ่ง « Accom Thailand — September 2, 2008 @ 14:31 | Reply

 313. […] “หมัก” ตะเพิดลาออกกลางสภา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “จุรินทร์” สับแหลก ไล่นายกฯ ลาออกกลางสภา ยุติบ้านเมืองลุกเป็นไฟ « Accom Thailand — September 2, 2008 @ 23:39 | Reply

 314. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by มีข่าวจาก สน.ข่าวต่างประเทศ ว่า “เตช” อ้างปัญหาสุขภาพเมีย ก่อนยื่น ใบลาออกแล้ว! « Accom Thailand — September 3, 2008 @ 23:34 | Reply

 315. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ”เตรียมประกาศ ประชาภิวัฒน์ การเมืองใหม่ - รอฟัง “หมัก” แถลงก่อน « Accom Thailand — September 4, 2008 @ 00:02 | Reply

 316. […] – ผลวิจัย ชี้ 5 แกนนำน่าศรัทธาที่สุด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “เจิมศักดิ์” เผย “ดร.เสรี วงษ์มณฑา” ได้ไขก๊อกพ้น ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ พร้อมร่วมเวที พันธมิต — September 4, 2008 @ 01:24 | Reply

 317. […] – ผลวิจัย ชี้ 5 แกนนำน่าศรัทธาที่สุด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “เจิมศักดิ์” เผย “ดร.เสรี วงษ์มณฑา” ได้ไขก๊อกพ้น ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ พร้อมร่วมเวที พันธมิต — September 4, 2008 @ 01:28 | Reply

 318. […] – ผลวิจัย ชี้ 5 แกนนำน่าศรัทธาที่สุด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “เจิมศักดิ์” เผย “ดร.เสรี วงษ์มณฑา” ได้ไขก๊อกพ้น ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ พร้อมร่วมเวที พันธมิต — September 4, 2008 @ 01:29 | Reply

 319. […] ยันไม่ยุบสภา-ไม่ลาออก ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายสมัคร สุนทรเวช ชี้แจงสถานการณ์ ทางวิทยุ ยันไม่ยุบสภา-ไม่ลาออก « Accom Thailand — September 4, 2008 @ 03:17 | Reply

 320. […] – ชมเปาะ “เตช” ศีลธรรมเปี่ยม ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายสนธิ กล่าวว่า นายสมัคร พูดโกหก เรื่องเขาพระวิหาร ได้ชัดเจน « Accom Thailand — September 4, 2008 @ 04:49 | Reply

 321. […] – ชมเปาะ “เตช” ศีลธรรมเปี่ยม ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สนธิ ว่า นายสมัคร พล่ามสดเช้านึ้ โกหก เรื่องเขาพระวิหาร ได้ชัดเจน « Accom Thailand — September 4, 2008 @ 12:17 | Reply

 322. […] ตร.มุ่ง ปมขัดแย้งภายใน และ ชุมชน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เกิดเหตุระเบิด ห้างฯ เทสโก้โลตัส สาขาปากช่อง โคราช กลางดึก ตร.มุ่ง ปมขัดแย้งภายใน และ ชุมชน & — September 4, 2008 @ 13:25 | Reply

 323. […] ส.ส.รัฐปั่นหัว นปช.เพื่อประโยชน์ตน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พิภพ ธงไชย แสดงความเสียใจในนาม พันธมิตรฯ กรณีที่ผู้มาร่วมชุมนุม กับ นปก. เสียชีวีต « Accom Thailand — September 4, 2008 @ 13:26 | Reply

 324. […] เย้ยพรรคร่วม ตุ๊กแกเกาะฝาโลง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ชูวิทย์ ได้แสดงความเห็น ต่อการเปิดประชุมร่วม 2 สภา แก้ปัญหาวิกฤต วานนี้ เหมือนการ เล่นละคร &l — September 4, 2008 @ 14:10 | Reply

 325. […] เย้ยพรรคร่วม ตุ๊กแกเกาะฝาโลง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ชูวิทย์ ได้แสดงความเห็น ต่อการเปิดประชุมร่วม 2 สภา แก้ปัญหาวิกฤต วานนี้ เหมือนการ เล่นละคร &l — September 4, 2008 @ 14:11 | Reply

 326. […] “หมัก” โดนยิงกลางทาง เจ็บ 2 ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ด่วน - นศ.ราม โดนยิง เจ็บ 2 ขณะเดินขบวนไป ไล่ “หมัก” « Accom Thailand — September 4, 2008 @ 19:06 | Reply

 327. […] สั่งทัพตำรวจเตรียมพร้อม ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ตำรวจ ตรวจ ยึด 18 รายการ จากปฏิบัติการ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา « Accom Thailand — September 4, 2008 @ 19:58 | Reply

 328. […] สั่งทัพตำรวจเตรียมพร้อม ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ตำรวจ จัดแสดง 18 รายการ จากปฏิบัติการ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา « Accom Thailand — September 4, 2008 @ 20:41 | Reply

 329. […] “พันธมิตรฯ” ได้ไม่เต็มที่! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by รองโฆษก ตร. กล่าวถึงกระแสข่าว ตำรวจ เตรียมขอ หมายจับ แกนนำพันธมิตรฯ รุ่น 2 ว่า ยังไม่ได้รับ ร — September 4, 2008 @ 22:50 | Reply

 330. […] ชี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินค้ำอยู่ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลอุทธรณ์ มีคำสั่ง ยกคำสั่ง ของศาลแพ่ง ที่มีคำสั่งเมื่อวันที่ 27 ส.ค. « Accom Thailand — September 4, 2008 @ 23:41 | Reply

 331. […] ปัดปฏิวัติ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ผบ.สส. ย้ำกองทัพ ไม่มีแนวคิดปฏิวัติ เพราะไม่ใช่ แนวทางแก้ไขปัญหา « Accom Thailand — September 5, 2008 @ 00:03 | Reply

 332. […] แปลงสัมปทานมือถือโกงภาษี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลฎีกานักการเมือง รับฟ้อง “ทักษิณ” แปลงสัมปทาน มือถือโกงภาษี « Accom Thailand — September 5, 2008 @ 05:10 | Reply

 333. […] 2 ลูกศิษย์ นานกว่า 4 ปี! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ปดส.ตามรวบหนุ่มใหญ่ชาวเนเธอร์แลนด์ กระทำอนาจารเด็กชาย ป.6 « Accom Thailand — September 5, 2008 @ 17:43 | Reply

 334. […] “ผบ.ทบ.” ไม่ใช้กำลังยุติความรุนแรง! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by แถลงการณ์ สภาทนายความ เรื่อง การดำเนินการของ รัฐบาลต่อ ข้ออ้าง เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน &l — September 5, 2008 @ 19:16 | Reply

 335. […] “ผบ.ทบ.” ไม่ใช้กำลังยุติความรุนแรง! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by แถลงการณ์ สภาทนายความ เรื่อง การดำเนินการของ รัฐบาลต่อ ข้ออ้าง เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน &l — September 5, 2008 @ 19:17 | Reply

 336. […] “ผบ.ทบ.” ไม่ใช้กำลังยุติความรุนแรง! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by แถลงการณ์ สภาทนายความ เรื่อง การดำเนินการของ รัฐบาลต่อ ข้ออ้าง เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน &l — September 5, 2008 @ 19:19 | Reply

 337. […] หวั่นหลบหนี! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “เกริกเกียรติ” นอนคุกยาว หลังศาลอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ประกันตัว ชี้ นับโทษจำคุก หลายคดี รวม — September 5, 2008 @ 19:38 | Reply

 338. […] หวั่นหลบหนี! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “เกริกเกียรติ” นอนคุกยาว หลังศาลอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ประกันตัว ชี้ นับโทษจำคุก หลายคดี รวม — September 5, 2008 @ 19:39 | Reply

 339. […] สตช.ตั้ง 10 คำถามแทงใจดำ! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by จอย ศิริลักษณ์ ร่วม นร.-นศ. ประท้วงหน้า สตช. ตั้ง 10 คำถามแทงใจดำ! « Accom Thailand — September 5, 2008 @ 22:41 | Reply

 340. […] สตช.ตั้ง 10 คำถามแทงใจดำ! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by จัดกำลังตำรวจ คุ้มกันบ้าน “หมัก” ตลอด 24 ชม. พร้อมตั้งด่านตรวจ ความเรียบร้อย เส้นทางโดยรอบ « — September 6, 2008 @ 01:41 | Reply

 341. […] สั่งคุมเข้มรอบบ้าน 24 ชั่วโมง!! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by จัดกำลังตำรวจ คุ้มกันบ้าน “หมัก” ตลอด 24 ชม. พร้อมตั้งด่านตรวจ ความเรียบร้อย เส้นทางโดยรอบ « — September 6, 2008 @ 01:43 | Reply

 342. […] ชงศาล รธน.ชี้ขาดยุบ พปช. ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by มติ กกต. เอกฉันท์ ให้อัยการสูงสุด ส่ง ศาล รธน.ชี้ขาดยุบ พปช. « Accom Thailand — September 6, 2008 @ 01:59 | Reply

 343. […] จี้บริหารไม่ได้ต้องเสียสละ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช และ ส.ว.กว่า 100 คน ประกาศจุดยืน 3 ข้อเสนอ “หมัก” เน้น สันติวิธี ยุติ วิกฤ — September 6, 2008 @ 15:25 | Reply

 344. […] จี้บริหารไม่ได้ต้องเสียสละ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช และ ส.ว.กว่า 100 คน ประกาศจุดยืน 3 ข้อเสนอ “หมัก” เน้น สันติวิธี ยุติ วิกฤ — September 6, 2008 @ 15:29 | Reply

 345. […] จี้บริหารไม่ได้ต้องเสียสละ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช และ ส.ว.กว่า 100 คน ประกาศจุดยืน 3 ข้อเสนอ “หมัก” เน้น สันติวิธี ยุติ วิกฤ — September 6, 2008 @ 15:31 | Reply

 346. […] เป็นสัญลักษณ์ การต่อสู้ของชาวนา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ปลูกข้าว พันธุ์ชัยนาท จำนวน 6 มัด บริเวณ สนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้า « Accom Thailand — September 6, 2008 @ 18:26 | Reply

 347. […] พธม.โอนเงิน ให้ผู้ชุมนุม 1,500/หัว/วัน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by มติชนออนไลน์ ลงคำให้สัมภาษณ์ของ อดิศร เพียงเกษ ว่า พันธมิตรฯ โอนเงิน ให้ผู้ชุมนุมคนละ 1,500-1,800 — September 7, 2008 @ 01:14 | Reply

 348. […] พธม.โอนเงิน ให้ผู้ชุมนุม 1,500/หัว/วัน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by มติชนออนไลน์ ลงคำให้สัมภาษณ์ของ อดิศร เพียงเกษ ว่า พันธมิตรฯ โอนเงิน ให้ผู้ชุมนุมคนละ 1,500-1,800 — September 7, 2008 @ 01:24 | Reply

 349. […] พธม.โอนเงิน ให้ผู้ชุมนุม 1,500/หัว/วัน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by มติชนออนไลน์ ลงคำให้สัมภาษณ์ของ อดิศร เพียงเกษ ว่า พันธมิตรฯ โอนเงิน ให้ผู้ชุมนุมคนละ 1,500-1,800 — September 7, 2008 @ 01:28 | Reply

 350. […] พธม.โอนเงิน ให้ผู้ชุมนุม 1,500/หัว/วัน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by มติชนออนไลน์ ลงคำให้สัมภาษณ์ของ อดิศร เพียงเกษ ว่า พันธมิตรฯ โอนเงิน ให้ผู้ชุมนุมคนละ 1,500-1,800 — September 7, 2008 @ 01:31 | Reply

 351. […] พธม.โอนเงิน ให้ผู้ชุมนุม 1,500/หัว/วัน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by มติชนออนไลน์ ลงคำให้สัมภาษณ์ของ อดิศร เพียงเกษ ว่า พันธมิตรฯ โอนเงิน ให้ผู้ชุมนุมคนละ 1,500-1,800 — September 7, 2008 @ 03:27 | Reply

 352. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ” พล.ต.จำลอง” ชี้พันธมิตรฯ มีทางออกให้บ้านเมืองเสมอ แต่รัฐบาลไม่ยอมฟัง « Accom Thailand — September 8, 2008 @ 00:12 | Reply

 353. […] จี้สำนึก “หอกหัก” อย่าดื้อ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ขย่มบัลลังก์! “รบ.หุ่นเชิด” จี้ทบทวนตัวเอง « Accom Thailand — September 8, 2008 @ 00:27 | Reply

 354. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พล.ต.จำลอง” ชี้พันธมิตรฯ มีทางออกให้บ้านเมืองเสมอ แต่รัฐบาลไม่ยอมฟัง « Accom Thailand — September 8, 2008 @ 00:38 | Reply

 355. […] ขจัดนักการเมืองชั่ว ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายสนธิ กล่าวว่า การเมืองใหม่ จะเป็น ประชาธิปไตยแบบให้ประโยชน์ กับ ประชาชน ไม่ใช่เพื่อ นัก — September 8, 2008 @ 01:04 | Reply

 356. […] ขจัดนักการเมืองชั่ว ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายสนธิ กล่าวว่า การเมืองใหม่ จะเป็น ประชาธิปไตยแบบให้ประโยชน์ กับ ประชาชน ไม่ใช่เพื่อ นัก — September 8, 2008 @ 01:07 | Reply

 357. […] ขจัดนักการเมืองชั่ว ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายสนธิ กล่าวว่า การเมืองใหม่ จะเป็น ประชาธิปไตยแบบให้ประโยชน์ กับ ประชาชน ไม่ใช่เพื่อ นัก — September 8, 2008 @ 01:14 | Reply

 358. […] นศ.ที่มาไล่แค่หยิบมือ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by รายการ “สนทนาประสาสมัคร” 7 กันยายน 2551 ทาง NBT « Accom Thailand — September 8, 2008 @ 01:37 | Reply

 359. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ทรราช “ผู้รู้ที่เกิด แต่ไม่รู้ที่ตายตัวเอง” - เปลวสีเงิน « Accom Thailand — September 8, 2008 @ 19:37 | Reply

 360. […] ศาลนัดชี้ชิมไปฯ พรุ่งนี้ 14.00 น. ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ตุลาการ ศาล รธน. สั่งฟังคำวินิจฉัย ชิมไปบ่นไป และ ยกโขยง 6 โมงเช้า พรุ่งนี้ เวลา 14.00 น. « Accom Thailand — September 8, 2008 @ 20:42 | Reply

 361. […] เรื่อง การบริหารบ้านเมือง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by รัฐมนตรีใหม่ จำนวน 11 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ « Accom Thailand — September 8, 2008 @ 22:21 | Reply

 362. […] หรือว่า”สุญญากาศอำนาจ”จะเกิด? ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เปลวสีเงิน - หรือว่า”สุญญากาศอำนาจ”จะเกิด? « Accom Thailand — September 8, 2008 @ 23:14 | Reply

 363. […] ต้องปลอด “สมัคร-ทักษิณ” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พิภพ” ย้ำ เราทำ การเมืองใหม่ เพื่อไม่ให้ การเมืองเก่า มีอำนาจ ฉ้อฉน ประเทศชาติ ได้อีก « Accom — September 9, 2008 @ 06:12 | Reply

 364. […] ต้องปลอด “สมัคร-ทักษิณ” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พิภพ” ย้ำ เราทำ การเมืองใหม่ เพื่อไม่ให้ การเมืองเก่า มีอำนาจ ฉ้อฉน ประเทศชาติ ได้อีก « Accom — September 9, 2008 @ 06:12 | Reply

 365. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by กกต. นัดลงมติ กรณี ปธ.สภาฯ ถือหุ้นใน บริษัทที่ได้รับสัมปทาน จากรัฐบาล « Accom Thailand — September 9, 2008 @ 06:59 | Reply

 366. […] ต้องปลอด “สมัคร-ทักษิณ” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “พิภพ” ย้ำ เราทำ การเมืองใหม่ เพื่อไม่ให้ การเมืองเก่า มีอำนาจ ฉ้อฉน ประเทศชาติ ได้อีก « Accom — September 9, 2008 @ 07:02 | Reply

 367. […] บทความนี้ พันธมิตรเฮ!ชงรบ.แห่งชาติ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “บวรศักดิ์” จี้ต่อมสำนึก จริยธรรม “อดีตนายกฯ จมูกชมพู่” จะตอบชาวโลกอย่างไร หากดันทุ — September 9, 2008 @ 19:53 | Reply

 368. […] บทความนี้ พันธมิตรเฮ!ชงรบ.แห่งชาติ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “บวรศักดิ์” จี้ต่อมสำนึก จริยธรรม “อดีตนายกฯ จมูกชมพู่” จะตอบชาวโลกอย่างไร หากดันทุ — September 9, 2008 @ 19:57 | Reply

 369. […] บทความนี้ พันธมิตรเฮ!ชงรบ.แห่งชาติ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “บวรศักดิ์” จี้ต่อมสำนึก จริยธรรม “อดีตนายกฯ จมูกชมพู่” จะตอบชาวโลกอย่างไร หากดันทุ — September 9, 2008 @ 20:01 | Reply

 370. […] บทความนี้ พันธมิตรเฮ!ชงรบ.แห่งชาติ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “บวรศักดิ์” จี้ต่อมสำนึก จริยธรรม “อดีตนายกฯ จมูกชมพู่” จะตอบชาวโลกอย่างไร หากดันทุ — September 9, 2008 @ 20:01 | Reply

 371. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by คุก 3 ปี อดีตรองปลัด กระทรวงเกษตรฯ ทุจริตรับเงินบริษัทรับเหมา! « Accom Thailand — September 9, 2008 @ 20:58 | Reply

 372. […] บอร์ด ตร.สั่งฟ้องหมิ่นเบื้องสูง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สั่งฟ้อง “จักรภพ เพ็ญแข” คดี หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ “เพรียวพันธ์” แจงเอง « Accom Thailand — September 9, 2008 @ 21:23 | Reply

 373. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ยังไม่สามารถ ประกันตัว กลุ่มนักรบศรีวิชัยได้ ติดปัญหาเรื่องหลักทรัพย์ « Accom Thailand — September 9, 2008 @ 21:47 | Reply

 374. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายสนธิ ้เปิดโปง แผนของ ระบอบทักษิณ หันมาสนับสนุน พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ « Accom Thailand — September 9, 2008 @ 22:23 | Reply

 375. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายสนธิ เปิดโปง แผนของ ระบอบทักษิณ หันมาสนับสนุน พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ « Accom Thailand — September 9, 2008 @ 22:27 | Reply

 376. […] ทำผิด รธน.จี้ถอดถอนพ้นสภาพ ส.ส. ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by อดีต สนช. ปราม “พลังแม้ว” โหวตให้ “หมัก” กลับมาเป็นนายกฯ ขัดต่อ รัฐธรรมนูญ แน่ « Accom Thailand — September 9, 2008 @ 23:35 | Reply

 377. […] บทความนี้ พันธมิตรเฮ!ชงรบ.แห่งชาติ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “บวรศักดิ์” จี้ต่อมสำนึก จริยธรรม “อดีตนายกฯ จมูกชมพู่” จะตอบชาวโลกอย่างไร หากดันทุ — September 10, 2008 @ 00:02 | Reply

 378. […] 9 ต่อ 0 ชี้พ้นสภาพผู้นำ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by คำวินิจฉัย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมติ 9-0 ให้ความเป็น รัฐมนตรีของ นายสมัคร ที่ดำรงตำแหน่ง น — September 10, 2008 @ 01:49 | Reply

 379. […] 9 ต่อ 0 ชี้พ้นสภาพผู้นำ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by คำวินิจฉัย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมติ 9-0 ให้ความเป็น รัฐมนตรีของ นายสมัคร ที่ดำรงตำแหน่ง น — September 10, 2008 @ 01:51 | Reply

 380. […] สุ่นสิริ” คดีหมิ่นตุลาการซุกหุ้น 1 ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลอุทธรณ์เพิ่มโทษรอลงอาญาเป็น 2 ปี ในคดี ซุกหุ้น 1 น.ต.ประสงค์ สุ่นสิริ หมิ่นศาล « Accom Thailand — September 10, 2008 @ 07:10 | Reply

 381. […] ยกฟ้อง “ทิชา ณ นคร” คดีบิ๊กขี้หลี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลอุทธรณ์ ยืนยกฟ้องในคดี “ทิชา ณ นคร” « Accom Thailand — September 10, 2008 @ 11:00 | Reply

 382. […] ขอศาลริบที่ดิน-เงินซื้อ 772 ล้าน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by อัยการ ยื่นคำแถลง ปิดคดี ที่ดินรัชดาภิเษก ให้ศาลฎีกาฯ สั่งริบที่ดิน และ เงิน ซื้อที่ดินกว่ — September 10, 2008 @ 15:29 | Reply

 383. […] ขอศาลริบที่ดิน-เงินซื้อ 772 ล้าน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by อัยการ ยื่นคำแถลง ปิดคดี ที่ดินรัชดาภิเษก ให้ศาลฎีกาฯ สั่งริบที่ดิน และ เงิน ซื้อที่ดินกว่ — September 10, 2008 @ 15:30 | Reply

 384. […] ปชป.ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by การประชุม ครม.นัดพิเศษ กำหนดตัวบุคคล ขึ้นมาทำหน้าที่ รักษาการ นายกรัฐมนตรี และ กำหนดกรอบกา — September 11, 2008 @ 05:46 | Reply

 385. […] ปชป.ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by การประชุม ครม.นัดพิเศษ กำหนดตัวบุคคล ขึ้นมาทำหน้าที่ รักษาการ นายกรัฐมนตรี และ กำหนดกรอบกา — September 11, 2008 @ 05:47 | Reply

 386. […] ปชป.ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by การประชุม ครม.นัดพิเศษ กำหนดตัวบุคคล ขึ้นมาทำหน้าที่ รักษาการ นายกรัฐมนตรี และ กำหนดกรอบกา — September 11, 2008 @ 05:48 | Reply

 387. […] ปชป.ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ครม.นัดพิเศษ กำหนดตัวบุคคล รักษาการ นายกรัฐมนตรี และ กำหนดกรอบการทำงาน « Accom Thailand — September 11, 2008 @ 05:50 | Reply

 388. […] เข็น “หมัก” นั่งนายกฯ รอบสอง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ปธ.วุฒิสภา” ประกาศ ยุติบทบาท ตัวกลางเจรจา 3 ฝ่าย เหตุ สถานการณ์คลี่คลาย « Accom Thailand — September 11, 2008 @ 06:12 | Reply

 389. […] 6 พรรคร่วมสุมหัวตบหน้า ปชช.ซ้ำสอง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by 6 พรรคร่วมรัฐบาล ปฏิเสธจัดตั้ง รัฐบาลแห่งชาติ จับมือตบหน้า ปชช.ซ้ำสอง“มาร์ค” ถอดใจ « Accom Thailand — September 11, 2008 @ 09:32 | Reply

 390. […] ทางออกสุดท้ายแก้วิกฤตชาติ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เสนอให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ยกเลิกประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน « Accom Thailand — September 11, 2008 @ 09:33 | Reply

 391. […] พธม.เยี่ยมให้กำลังใจนักรบศรีวิชัย ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สมเกียรติ” เป็นตัวแทน แกนนำพันธมิตรฯ เยี่ยม กลุ่มนักรบศรีวิชัย ที่ยังไม่ได้ประกันตัว « A — September 11, 2008 @ 19:50 | Reply

 392. […] ปชช.ร่วมต้านวันนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” ชี้ 12 ก.ย. จะเป็นวันประวัติศาสตร์ ของ สุดยอด จัญไร ของการเมืองระบอบเก่า « Accom Thailand — September 11, 2008 @ 23:56 | Reply

 393. […] ปชช.ร่วมต้านวันนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” ชี้ 12 ก.ย. จะเป็นวันประวัติศาสตร์ ยอด จัญไร ของการเมืองระบอบเก่า « Accom Thailand — September 12, 2008 @ 00:02 | Reply

 394. […] ถวายฎีกาไม่เอา “สมัคร” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “อี้ แทนคุณ” นำทีม 84 องค์กรเครือข่ายต้านคอรัปชั่น ถวายฎีกา “ไม่เอาสมัครเป็นนายกฯ” « Accom Thailand — September 12, 2008 @ 05:39 | Reply

 395. […] ตามรัฐธรรมนูญ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by 3 ส. อ่านให้ดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี สิ้นสถานภาพ และหมดสิทธิ ที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ ตามรัฐ — September 14, 2008 @ 06:51 | Reply

 396. […] ตามรัฐธรรมนูญ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by 3 ส. อ่านให้ดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี สิ้นสถานภาพ และหมดสิทธิ ที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ ตามรัฐ — September 14, 2008 @ 06:53 | Reply

 397. […] รัฐบาลใหม่ต้อง “ประชาภิวัฒน์” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เสนอทางออก ต้องเป็น รัฐบาล “ประชาภิวัฒน์” ส่งเสริมคนดีมาปกครอง สะสางความยุติธรรม « Accom Thailand — September 14, 2008 @ 18:06 | Reply

 398. […] รัฐบาลใหม่ต้อง “ประชาภิวัฒน์” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สนธิ ลิ้มทองกุล เสนอทางออก ต้องเป็น รัฐบาล “ประชาภิวัฒน์” ส่งเสริมคนดีมาปกครอง สะสางความย — September 14, 2008 @ 18:09 | Reply

 399. […] รัฐบาลใหม่ต้อง “ประชาภิวัฒน์” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by สนธิ ลิ้มทองกุล เสนอทางออก ต้องเป็น รัฐบาล “ประชาภิวัฒน์” ส่งเสริมคนดีมาปกครอง สะสางความย — September 14, 2008 @ 18:10 | Reply

 400. […] 1 ก.ย.-คาดนายกฯ “3 ส.” ก่อวิกฤตรอบใหม่ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สุริยะใส” จับตาเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นปช. นัดม็อบใหญ่ทันที « Accom Thailand — September 14, 2008 @ 23:20 | Reply

 401. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เอแบคโพลล์ เผยผลวิจัย เรื่อง วาระแห่งชาติ ในสายตาประชาชน « Accom Thailand — September 15, 2008 @ 00:47 | Reply

 402. […] ชี้ “หมัก” มา-พันธมิตรฯได้เปรียบ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by เจิมศักดิ์ ย้ำว่า 6 พรรคร่วมรัฐบาล หมดความชอบธรรม ในการตั้งรัฐบาล « Accom Thailand — September 15, 2008 @ 07:12 | Reply

 403. […] สร้างระบบ ศก.เป็นธรรม ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “สนธิ” แนะรับมือ พิษการเงินโลก ปิดประเทศ เพื่อควบคุม การไหลออก ของเงิน « Accom Thailand — September 17, 2008 @ 09:36 | Reply

 404. […] อุทธรณ์เพิกถอนหมายจับฐานกบฏ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลอุทธรณ์ สั่งให้ศาลชั้นต้น รับอุทธรณ์ หมายจับ 9 ผู้ต้องหาพันธมิตรฯ ฐานกบฏไว้พิจารณา « Accom — September 17, 2008 @ 09:46 | Reply

 405. […] คลองเตย-นปช.” เห่อขนม็อบเชลียร์ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ว่าที่นายกรัฐมนตรี คนใหม่ ประเดิมผลงาน ชิ้นแรก ขอบคุณ “เป๋ คลองเตย” ที่ได้พา ประชาชน มาให้ก — September 17, 2008 @ 09:52 | Reply

 406. […] อัดฉีดเงินเรียกขวัญนักลงทุน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ธนาคารกลางในเอเชีย พากันอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดเมื่อวานนี้ (16) « Accom Thailand — September 17, 2008 @ 10:01 | Reply

 407. […] อัดฉีดเงินเรียกขวัญนักลงทุน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ธนาคารกลางในเอเชีย พากันอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดเมื่อวานนี้ (16) หลัง เลห์แมน บราเธอร์ส ล้ — September 17, 2008 @ 10:07 | Reply

 408. […] อัดฉีดเงินเรียกขวัญนักลงทุน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ธนาคารกลางในเอเชีย พากันอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดเมื่อวานนี้ (16) หลัง เลห์แมน บราเธอร์ส ล้ — September 17, 2008 @ 10:08 | Reply

 409. […] อุทธรณ์เพิกถอนหมายจับฐานกบฏ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ศาลอุทธรณ์ สั่งให้ศาลชั้นต้น รับอุทธรณ์ หมายจับ 9 ผู้ต้องหาพันธมิตรฯ ฐานกบฏไว้พิจารณา « Accom — September 17, 2008 @ 17:38 | Reply

 410. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by ความเสียหาย จากการล้มละลายของบริษัทขนาดใหญ่ สหรัฐ อาจขยายวงกว้าง ถึงประเทศไทย เพราะมีควา — September 17, 2008 @ 18:20 | Reply

 411. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by ความเสียหาย จากการล้มละลายของบริษัทขนาดใหญ่ สหรัฐ อาจขยายวงกว้าง ถึงประเทศไทย เพราะมีควา — September 17, 2008 @ 18:20 | Reply

 412. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by ความเสียหาย จากการล้มละลายของบริษัทขนาดใหญ่ สหรัฐ อาจขยายวงกว้าง ถึงประเทศไทย เพราะมีควา — September 17, 2008 @ 18:21 | Reply

 413. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by ความเสียหาย จากการล้มละลายของบริษัทขนาดใหญ่ สหรัฐ อาจขยายวงกว้าง ถึงประเทศไทย เพราะมีควา — September 17, 2008 @ 18:23 | Reply

 414. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by การล้มละลาย ของบริษัทขนาดใหญ่ สหรัฐ อาจขยายวงกว้าง ถึงประเทศไทย เพราะมีความโลภ ในลักษณะเด — September 17, 2008 @ 18:25 | Reply

 415. […] คดียุบ ชท.-มฌ.ส่งศาล รธน.ล่าช้า ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “อภิชาต” เตือน “อัยการสูงสุด” ระวังเจอ มาตรา 157 หากยังล่าช้า เสนอยุบพรรคชาติไทย และ มัชฌิมา — September 18, 2008 @ 00:55 | Reply

 416. […] คดียุบ ชท.-มฌ.ส่งศาล รธน.ล่าช้า ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “อภิชาต” เตือน “อัยการสูงสุด” ระวังเจอ มาตรา 157 หากยังล่าช้า เสนอยุบพรรคชาติไทย และ มัชฌิมา — September 18, 2008 @ 00:58 | Reply

 417. […] 298 เสียง นั่งเก้าอี้นายกฯ ตามคาด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by เลขาสภา เผย “ชัย” ทำเรื่อง ขอทูลเกล้าฯ นายกฯ ใหม่ หลังจากที่ พรรคร่วม รบ.โหวต 298 เสียงให้ “ส — September 18, 2008 @ 01:27 | Reply

 418. […] 298 เสียง นั่งเก้าอี้นายกฯ ตามคาด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by เลขาสภา เผย “ชัย” ทำเรื่อง ขอทูลเกล้าฯ นายกฯ ใหม่ หลัง สภาโหวต 298 เสียงให้ “สมชาย” เป็น นายก — September 18, 2008 @ 01:32 | Reply

 419. […] ศาลออกหมายจับ “แม้ว” – จำหน่ายคดี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา สั่งออกหมายจับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คดีเอ็กซิมแบงก์ ปล่อยกู้พม่า เอื้อชิ — September 18, 2008 @ 02:30 | Reply

 420. […] ศาลออกหมายจับ “แม้ว” – จำหน่ายคดี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา สั่งออกหมายจับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คดีเอ็กซิมแบงก์ ปล่อยกู้พม่า เอื้อชิ — September 18, 2008 @ 02:31 | Reply

 421. […] “ทักษิณ” คดีเอ็กซิมแบงก์!! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by โฆษก ตร. แจง ยังไม่ได้รับหมายจับ จากศาล คดีปล่อยกู้ “เอ็กซิมแบงก์” « Accom Thailand — September 18, 2008 @ 09:55 | Reply

 422. […] เอ็นบีที” ปูดเรื่องเท็จใส่ร้าย ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by ภริยา นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยื่นฟ้อง สามเกลอเอ็นบีที « Accom Thailand — September 18, 2008 @ 16:09 | Reply

 423. […] “แม้ว” กล่าวหา “ประชัย” หมิ่นฯ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ยกฟ้อง คดี ทักษิณ กล่าวหา ประชัย หมิ่นประมาท « Accom Thailand — September 18, 2008 @ 17:04 | Reply

 424. […] “สุธา” ไขก๊อกจาก ส.ส.พปช.แล้ว ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by สุธา ชันแสง ส.ส.กทม. พรรคพลังประชาชน ลาออกจาก การเป็น ส.ส. « Accom Thailand — September 20, 2008 @ 13:26 | Reply

 425. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by แกนนำพันธมิตรฯ ย้ำหลักการเดิมคือ ค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 50 เพื่อให้ พรรคตัวเอง-พวกพ้อง พ้นผิ — September 20, 2008 @ 13:54 | Reply

 426. […] 1” – สายตรง “แม้ว” จัดกับมือ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by เปิดโผ ครม.รัฐบาล “น้องเขย” สายตรง “พี่เมีย” จัดเองกับมือ « Accom Thailand — September 20, 2008 @ 14:30 | Reply

 427. […] – พปช. ถกแบ่งเค้ก อุบเงียบ ควบกลาโหม ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by โผ รัฐบาล”น้องเขย”ยังวุ่น บอกอีก 2-3 วันเสร็จ « Accom Thailand — September 20, 2008 @ 15:08 | Reply

 428. […] “ชัยสิทธิ์-ปานปรีย์” กุมบังเหียน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by พรุ่งนี้ (21 ก.ย.) พรรคเพื่อไทย จะจัดการประชุมใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2551 ขึ้น ณ อาคาร ชินวัตร ไ — September 20, 2008 @ 16:25 | Reply

 429. […] “ชัยสิทธิ์-ปานปรีย์” กุมบังเหียน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by พรุ่งนี้ (21 ก.ย.) พรรคเพื่อไทย จะจัดการประชุมใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2551 ขึ้น ณ อาคาร ชินวัตร ไ — September 20, 2008 @ 16:27 | Reply

 430. […] “ชัยสิทธิ์-ปานปรีย์” กุมบังเหียน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by พรุ่งนี้ (21 ก.ย.) พรรคเพื่อไทย จะจัดการประชุมใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2551 ขึ้น ณ อาคาร ชินวัตร ไ — September 20, 2008 @ 16:30 | Reply

 431. […] ปากปรองดอง ลับหลัง เกณฑ์คนเข้ากรุง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “ไชยวัฒน์” จวก รัฐบาล”น้องเขย” จอมมายา ปากปรองดอง ลับหลัง เกณฑ์คนเข้ากรุง « Accom Thailand — September 20, 2008 @ 17:13 | Reply

 432. […] “การเมืองใหม่” ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “สุวัจน์” ชี้ “สมชาย” เร่งยุติ ความแตกแยก « Accom Thailand — September 20, 2008 @ 19:55 | Reply

 433. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by สนธิ เตือนว่า แถลงการณ์ของ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ยุติ แถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา หมกเม — September 20, 2008 @ 20:40 | Reply

 434. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by สนธิ เตือนว่า แถลงการณ์ของ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ยุติ แถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา หมกเม — September 20, 2008 @ 20:42 | Reply

 435. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by สนธิ เตือนว่า แถลงการณ์ของ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ยุติ แถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา หมกเม — September 20, 2008 @ 20:44 | Reply

 436. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by สนธิ เตือนว่า แถลงการณ์ของ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ยุติ แถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา หมกเม — September 20, 2008 @ 20:45 | Reply

 437. […] แฉ บ.เจ๊แดงค้างค่าขนส่งรถไฟร่วม 20 ล. ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “สมศักดิ์” ฉะ นายกน้องเขย ควรโทรศัพท์ ไปบอก พี่เมีย ให้กลับมา มอบตัว « Accom Thailand — September 21, 2008 @ 03:36 | Reply

 438. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by สนธิ เตือนว่า แถลงการณ์ของ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ยุติ แถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา หมกเม — September 21, 2008 @ 03:42 | Reply

 439. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by อินโดนีเซีย รับเป็นเจ้าภาพ จัดการเจรจาหารือ ระหว่างรัฐบาลไทย และ ตัวแทนจาก 3 จังหวัดชายแดน — September 21, 2008 @ 04:02 | Reply

 440. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by อินโดนีเซีย รับเป็นเจ้าภาพ จัดการเจรจาหารือ ระหว่างรัฐบาลไทย และ ตัวแทนจาก 3 จังหวัดชายแดน — September 21, 2008 @ 04:03 | Reply

 441. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by อินโดนีเซีย จัดการหารือ ระหว่างรัฐบาลไทย และ ตัวแทนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหา — September 21, 2008 @ 04:06 | Reply

 442. […] 60ศพ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by เกิดเหตุระเบิด พลีชีพด้านหน้า โรงแรมแมริออท ในกรุงอิสลามาบัด 2 ครั้ง เสียชีวิต บาดเจ็บ หลาย — September 21, 2008 @ 06:07 | Reply

 443. […] 60ศพ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by เกิดเหตุระเบิด พลีชีพด้านหน้า โรงแรมแมริออท ในกรุงอิสลามาบัด 2 ครั้ง เสียชีวิต บาดเจ็บ หลาย — September 21, 2008 @ 06:10 | Reply

 444. […] 60ศพ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by เกิดเหตุระเบิด พลีชีพด้านหน้า โรงแรมแมริออท ในกรุงอิสลามาบัด 2 ครั้ง เสียชีวิต บาดเจ็บ หลาย — September 21, 2008 @ 06:13 | Reply

 445. […] กระทรวงตาชั่ง ตอน ชีวิตตายทั้งกลม! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “กลกาม” แห่งความใคร่ที่ กระทรวงตราชั่ง « Accom Thailand — September 22, 2008 @ 19:12 | Reply

 446. […] ขั้วที่เด็ดไม่ขาด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by ขั้ว ที่เด็ดไม่ขาด “ชวลิต-ทักษิณ” « Accom Thailand — September 22, 2008 @ 21:35 | Reply

 447. […] ขั้วที่เด็ดไม่ขาด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by นายกฯ น้องเขย ผู้รวบรวมรายชื่อ ตั้ง ครม. - ขั้ว ที่เด็ดไม่ขาด “ชวลิต-ทักษิณ” « Accom Thailand — September 22, 2008 @ 22:48 | Reply

 448. […] จริยธรรมของสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by คุณธรรม จริยธรรม ของ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ « Accom Thailand — September 22, 2008 @ 23:37 | Reply

 449. […] จ้าวแห่งการปฏิรูป ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… SPECIAL REPORT […]

  Pingback by “ยมเทพใต้พิภพ” จ้าวแห่งการปฏิรูป โดย เปลว สีเงิน « Accom Thailand — September 23, 2008 @ 06:16 | Reply

 450. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by ในหลวง พระราชทานถุงยังชีพ เหยื่อน้ำท่วม « Accom Thailand — September 23, 2008 @ 14:49 | Reply

 451. […] ตอนกุหลาบดำกับบิ๊กแม่เล้า! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “กลกาม” แห่งความใคร่ ตำนาน “กุหลาบดำ” ที่กระทรวงตราชั่ง « Accom Thailand — September 23, 2008 @ 15:35 | Reply

 452. […] ถอย ผุดไอเดียตั้ง ส.ส.ร.แก้ รธน. ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by โซ่ข้อกลาง “บิ๊กจิ๋ว” ละเมอ ! อ้อน พันธมิตรฯ ถอย ผุดไอเดีย ตั้ง ส.ส.ร. แก้ รธน. « Accom Thailand — September 23, 2008 @ 20:04 | Reply

 453. […] ลืมแจ้งทรัพย์สิน 100 ล้าน ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “สมชาย” อ้าง ลูกสาว (คล้ายกับ ลุงของเธอ) ประมาท ลืม แจ้งทรัพย์สิน 100 ล้าน « Accom Thailand — September 23, 2008 @ 20:22 | Reply

 454. […] นัดแฉ ปปช. ดองคดี”แม้ว” วันนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “สนธิ” ย้อนแฉ อัปยศ การเมืองเก่า ปปช. ดองคดี “แม้ว” ทุกคดี « Accom Thailand — September 24, 2008 @ 04:21 | Reply

 455. […] นัดแฉ ปปช. ดองคดี”แม้ว” วันนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “สนธิ” แฉ ความอัปยศ เน่าเฟ็ะ ของการเมืองเก่า ในอดีต จน ปัจจุบัน ปปช. ดองคดี “แม้ว” ทุกค — September 24, 2008 @ 04:26 | Reply

 456. […] นัดแฉ ปปช. ดองคดี”แม้ว” วันนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “สนธิ” แฉ ความอัปยศ เน่าเฟ็ะ ของการเมืองเก่า ในอดีต จน ปัจจุบัน ปปช. ดองคดี “แม้ว” ทุกค — September 24, 2008 @ 04:26 | Reply

 457. […] นัดแฉ ปปช. ดองคดี”แม้ว” วันนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “สนธิ” แฉ ความอัปยศ เน่าเฟ็ะ ของการเมืองเก่า ในอดีต จน ปัจจุบัน ปปช. ดองคดี “แม้ว” ทุกค — September 24, 2008 @ 04:29 | Reply

 458. […] นัดแฉ ปปช. ดองคดี”แม้ว” วันนี้ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “สนธิ” แฉ ความอัปยศ เน่าเฟ็ะ ของการเมืองเก่า ในอดีต จน ปัจจุบัน ปปช. ดองคดี “แม้ว” ทุกค — September 24, 2008 @ 04:30 | Reply

 459. […] ชี้เกิดได้แต่ต้องใช้เวลา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “บวรศักดิ์ - สุจิต - หมอนิรันดร์” ระบุไอเดีย การเมืองใหม่ ของพันธมิตรฯ เป็นเรื่องดี ชี้เกิดไ — September 24, 2008 @ 05:30 | Reply

 460. […] ชี้เกิดได้แต่ต้องใช้เวลา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “บวรศักดิ์ - สุจิต - หมอนิรันดร์” ระบุไอเดีย การเมืองใหม่ ของพันธมิตรฯ เป็นเรื่องดี ชี้เกิดไ — September 24, 2008 @ 05:31 | Reply

 461. […] ชี้เกิดได้แต่ต้องใช้เวลา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “บวรศักดิ์ - สุจิต - หมอนิรันดร์” ระบุไอเดีย การเมืองใหม่ ของพันธมิตรฯ เป็นเรื่องดี ชี้เกิดไ — September 24, 2008 @ 05:49 | Reply

 462. […] ชี้เกิดได้แต่ต้องใช้เวลา ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “บวรศักดิ์ - สุจิต - หมอนิรันดร์” ระบุไอเดีย การเมืองใหม่ ของพันธมิตรฯ เป็นเรื่องดี ชี้เกิดไ — September 24, 2008 @ 05:50 | Reply

 463. […] หวั่น “มติ ครม.หมัก” ทำสะดุด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “กษมา” ฝากเสมา 1 คนใหม่ ตาม การคืนอัตราเกษียณ ไม่ห่วง “ศรีเมือง” นั่ง รมว.ศธ. หวั่นอายุสั้น ทำ — September 24, 2008 @ 11:01 | Reply

 464. […] หวั่น “มติ ครม.หมัก” ทำสะดุด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “กษมา” ฝากเสมา 1 คนใหม่ ตาม การคืนอัตราเกษียณ ไม่ห่วง “ศรีเมือง” นั่ง รมว.ศธ. หวั่นอายุสั้น ทำ — September 24, 2008 @ 11:03 | Reply

 465. […] หวั่น “มติ ครม.หมัก” ทำสะดุด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “กษมา” ฝากเสมา 1 คนใหม่ ตาม การคืนอัตราเกษียณ ไม่ห่วง “ศรีเมือง” นั่ง รมว.ศธ. หวั่นอายุสั้น ทำ — September 24, 2008 @ 11:04 | Reply

 466. […] หวั่น “มติ ครม.หมัก” ทำสะดุด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “กษมา” ฝากเสมา 1 คนใหม่ ตาม การคืนอัตราเกษียณ ไม่ห่วง “ศรีเมือง” นั่ง รมว.ศธ. หวั่นอายุสั้น ทำ — September 24, 2008 @ 11:05 | Reply

 467. […] หวั่น “มติ ครม.หมัก” ทำสะดุด ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “กษมา” ฝากเสมา 1 คนใหม่ ตาม การคืนอัตราเกษียณ ไม่ห่วง “ศรีเมือง” นั่ง รมว.ศธ. หวั่นอายุสั้น ทำ — September 24, 2008 @ 11:05 | Reply

 468. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรี ชุดใหม่แล้ว « Accom Thailand — September 24, 2008 @ 11:29 | Reply

 469. […] “ทนายสมชาย” อ้างตายพร้อมหลาน! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “อังคณา” จี้สอบ การหายตัวไปของ “พ.ต.ต.เงิน ทองสุก” หนึ่งในผู้ต้องหา ทีมอุ้มทนายสมชาย « Accom Thaila — September 24, 2008 @ 13:21 | Reply

 470. […] “ทนายสมชาย” อ้างตายพร้อมหลาน! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “อังคณา” จี้สอบ การหายตัวไปของ “พ.ต.ต.เงิน ทองสุก” หนึ่งในผู้ต้องหา ทีมอุ้มทนายสมชาย « Accom Thaila — September 24, 2008 @ 13:24 | Reply

 471. […] “ทนายสมชาย” อ้างตายพร้อมหลาน! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “อังคณา” จี้สอบ การหายตัวไปของ “พ.ต.ต.เงิน ทองสุก” หนึ่งในผู้ต้องหา ทีมอุ้มทนายสมชาย « Accom Thaila — September 24, 2008 @ 13:26 | Reply

 472. […] “ทนายสมชาย” อ้างตายพร้อมหลาน! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “อังคณา” จี้สอบ การหายตัวไปของ “พ.ต.ต.เงิน ทองสุก” หนึ่งในผู้ต้องหา ทีมอุ้มทนายสมชาย « Accom Thaila — September 24, 2008 @ 13:29 | Reply

 473. […] ขณะที่ “ลีน่า จัง” ซวยตกแสนแสบ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by นายสมชาย ไพบูลย์ แฉ “อภิรักษ์” ฮั้วประมูล ให้ ทรู แจก Wi-Fi ฟรี 5 แสน ใบ « Accom Thailand — September 24, 2008 @ 16:18 | Reply

 474. […] ขณะที่ “ลีน่า จัง” ซวยตกแสนแสบ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by นายสมชาย ไพบูลย์ กล่าวหา “อภิรักษ์” ฮั้วประมูล ให้ ทรู แจก Wi-Fi ฟรี 5 แสน ใบ « Accom Thailand — September 24, 2008 @ 16:21 | Reply

 475. […] นอกทำเนียบ” คุ้ยคดี “สมชาย” !?! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “กลกาม” แห่งความใคร่ ตำนาน “วิญญาณ สาวหน้าห้อง” ที่กระทรวงตราชั่ง « Accom Thailand — September 24, 2008 @ 17:59 | Reply

 476. […] “กลกาม” กระทรวงตาชั่ง!?! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “กลกาม” แห่งความใคร่ ตำนาน ที่ปิดไม่มิด! ที่กระทรวงตราชั่ง « Accom Thailand — September 24, 2008 @ 18:35 | Reply

 477. […] 85 ปี ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by รักสามัคคีกัน เป็นของขวัญวันเกิดครบ 85 ปี หลวงพ่อคูณ « Accom Thailand — September 25, 2008 @ 04:57 | Reply

 478. […] “ทนายสมชาย” อ้างตายพร้อมหลาน! ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “อังคณา” จี้สอบ การหายตัวไปของ “พ.ต.ต.เงิน ทองสุก” หนึ่งในผู้ต้องหา ทีมอุ้มทนายสมชาย « Accom Thaila — September 25, 2008 @ 05:00 | Reply

 479. […] “สมชาย” จมใต้เขื่อน แควน้อยจริง ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by ตำรวจวัดโบสถ์ ยัน “พ.ต.ต.เงิน ทองสุข” 1 ใน 5 นายตำรวจพัวพันคดี “สมชาย ลีนะไพจิตร” จมหาย ใต้เขื่ — September 25, 2008 @ 06:50 | Reply

 480. […] ปล่อยคนชั่วลอยนวล/font> ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “สมเกียรติ” ตอก ป.ป.ช. เตะถ่วงหลายๆคดี ปล่อยคนชั่ว ลอยหน้า เต็ม ครม. น้องเขยหุ่นเชิด « Accom Thailand — September 25, 2008 @ 10:14 | Reply

 481. […] ชี้การเมืองใหม่ต้องตรวจสอบยิบ ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “สนธิ” แฉ (ตอนที่ 2) ความอัปยศ เน่าเฟ็ะ ของการเมืองเก่า ในอดีต จน ปัจจุบัน ปปช. ดองคดี “แม้ — September 25, 2008 @ 12:12 | Reply

 482. […] ข้อแถลง “ประสาทพระวิหาร” จากคณะวิจ… คลิกอ่าน ข้อมูล […]

  Pingback by “สมศักดิ์” สุดเอือม “ครม. น้องเขย” จัดโดย ผู้ต้องหา หนีอาญาแผ่นดิน ไปอยู่ ต่างประเทศ และ 111 ซา — September 25, 2008 @ 13:45 | Reply